PRODUKCJA I MARKETING ŻYWNOŚCI

PRODUKCJA I MARKETING ŻYWNOŚCI

Dodaj do ulubionych

PRODUKCJA I MARKETING ŻYWNOŚCI studia – kierunek studiów

Studia na kierunku produkcja i marketing żywności to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera). 

Studia na kierunku produkcja i marketing żywności
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia)

Uczelnie

Studia na kierunku lub specjalności produkcja i marketing żywności możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym | produkcja i marketing żywności - uczelnie >

Opis kierunku

Celem studiów na kierunku produkcja i marketing żywności jest przekazanie studentom wiedzy na temat przetwarzania i dystrybucji żywności, a także szeroko pojętej produkcji surowców spożywczych. W czasie kształcenia nauczą się także podejmowania działań z zakresu kontroli i nadzorowania produkcji żywności. Co więcej rozwiną zdolności z obszaru zarządzania i marketingu, co z powodzeniem wykorzystają w swojej przyszłej pracy zawodowej.

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia 2023/2024 na kierunku produkcja i marketing żywności najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 

Praca po studiach

Absolwenci znajdą zatrudnienie w gospodarstwach rolnych, przedsiębiorstwach zajmujących się przetwórstwem surowców pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, zakładach produkcji żywności, laboratoriach związanych z oceną jakości żywności oraz w instytucjach otoczenia rolniczego.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Aby pozytywnie przejść proces rekrutacji na kierunek produkcja i marketing żywności, należy odpowiednio wcześniej podjąć przygotowania do egzaminu maturalnego z przedmiotów branych pod uwagę przy rekrutacji na danej uczelni wyższej.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku produkcja i marketing żywności:

 • matematyka lub informatyka
 • chemia/biologia/język polski
 • język obcy nowożytny.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK PRODUKCJA I MARKETING ŻYWNOŚCI

Województwo
Miejscowość
Poziom studiów
stacjonarne

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
stacjonarne

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Produkcja i marketing żywności stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne

PRODUKCJA I MARKETING ŻYWNOŚCI - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Produkcja i marketing żywności studia niestacjonarne

Produkcja i marketing żywności studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Produkcja i marketing żywności studia I stopnia

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku produkcja i marketing żywności

stacjonarne
Poziom studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PRODUKCJA I MARKETING ŻYWNOŚCI?

Produkcja i marketing żywności to studia, których celem jest przygotowanie studentów do podjęcia pracy zawodowej w branżach związanych z przemysłem spożywczym. Dlatego też program nauczania ma wymiar praktyczny, a w planie znajdują się głównie zajęcia warsztatowe, ćwiczenia laboratoryjne, czy badania terenowe. Dzięki temu studenci mają szansę zdobyć umiejętności i podnieść swoje kwalifikacje z zakresu różnorodnych dyscyplin naukowych i tym samym zwiększyć swoje szanse na zdobycie ciekawej i dobrze płatnej pracy zawodowej.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Produkcja i marketing żywności możemy podzielić na:

1. Poziom:

2. Forma:

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Program nauczania na kierunku produkcja i marketing żywności będzie oscylował wokół zagadnień związanych przemysłem rolnym i spożywczym oraz z zarządzaniem i marketingiem. Studenci zdobędą kompleksową wiedzę na temat produkcji i przetwarzania żywności, a także dowiedzą się więcej o przetwarzaniu, utrwalaniu, przechowywaniu i kontroli jakości żywności.

W ramach kształcenia nauczą się także zarządzania produkcją i rolnictwem w fazie przetwórstwa. W planie znajdzie się także lektorat z języka obcego, którego ukończenie zwiększy szanse studentów na karierę w środowisku międzynarodowym.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PRODUKCJA I MARKETING ŻYWNOŚCI?

Studia na kierunku produkcja i marketing żywności trwają 3,5 roku (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU PRODUKCJA I MARKETING ŻYWNOŚCI?

Ukończenie studiów inżynierskich na kierunku produkcja i marketing żywności otwiera wiele zawodowych drzwi. Absolwenci znajdą zatrudnienie w przemyśle spożywczym i rolniczym. Przede wszystkim idealnie odnajdą się podczas pracy w gospodarstwach rolnych oraz w przedsiębiorstwach zajmujących się przetwórstwem surowców pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego. Równie ciekawą opcją może być zatrudnienie w zakładach żywienia zbiorowego oraz w zakładach związanych z produkcją, przetwarzaniem oraz obrotem surowców i produktów żywnościowych. Dobrym rozwiązaniem będzie praca w laboratoriach związanych z oceną jakości żywności oraz w instytucjach otoczenia rolniczego. Absolwenci mogą także założyć własną działalność gospodarczą.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku produkcja i marketing żywności:

 • zakłady żywienia zbiorowego
 • zakłady związane z produkcją i przetwarzaniem żywności
 • instytucje otoczenia rolniczego
 • laboratoria związane z oceną jakości żywności
 • własna działalność gospodarcza
 • ośrodki badawczo-rozwojowe.

Zobacz inne kierunki Żywienie i żywność - podyplomowe

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU PRODUKCJA I MARKETING ŻYWNOŚCI

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ul. Kielecka 7, w Gdyni https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJv_d6MC2n_UYRoXqg1kicRPI https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/b1ca3-wsaib-gdynia-gdansk.jpg Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • ul.Paca 37, , 04 - 386 Warszawa https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJQ3hXJMfNHkcREEMR9HcXsPk https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/dac53-viamoda-kierunki.jpg VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Dzień Otwarty https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/bc5e5-politechnika-bialostocka.jpg Politechnika Białostocka
 • ul. Kokoszków 71 Nowy Targ 34-400 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJscWt8r3kFUcRfsh_Lo4XfW4 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/1a717-ppuz-nowy-targ.jpg Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Dzień Otwarty https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/34f7e-ujd-czestochowa.jpg Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • ul. Krupnicza 33, 31-123 Kraków https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJC0cMNgxbFkcRB9jDVXm1yK8 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/3f77d-uj-krakow.jpg Uniwersytet Jagielloński w Krakowie