Gospodarka i zarządzanie publiczne

Gospodarka i zarządzanie publiczne

Dodaj do ulubionych

Gospodarka i zarządzanie publiczne studia - kierunek studiów

Studia na kierunku gospodarka i zarządzanie publiczne to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku gospodarka i zarządzanie publiczne:

 • fizyka,
 • geografia,
 • historia,
 • informatyka,
 • język obcy,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK GOSPODARKA I ZARZĄDZANIE PUBLICZNE

Województwo
Miejscowość
studia I stopnia
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
studia I stopnia
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Jednostka prowadząca

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
studia I stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 03.06.2021
do 08.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 03.06.2021
do 08.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 03.06.2021
do 08.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 03.06.2021
do 08.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku gospodarka i zarządzanie publiczne

Tryb studiów
studia I stopnia
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Ekonomiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując Gospodarkę i zarządzanie publiczne

Program studiów i przedmioty

Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku Gospodarka i zarządzanie publiczne? Studia przygotują Cię w zakresie diagnozowania sytuacji i zjawisk społecznych, decydujących o jakości i poziomie życia jednostek, grup społecznych, a także realizowania strategii rozwiązywania problemów społecznych i gospodarczych.

Co więcej, obce nie będą Ci tajniki projektowania społecznego i inspirowania zmian społecznych i gospodarczych oraz pozyskiwanie zasobów koniczenych do ich realizacji. Jest to zatem połaczenie wiedzy ekonomicznej ze społeczną,

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • diagnozowania sytuacji i zjawisk społecznych,
 • realizowania strategii rozwiązywania problemów społecznych i gospodarczych,
 • analizowania i oceny jakości i warunków życia i problemów jednostek i grup społecznych,
 • pozyskiwania środków do realizacji projektów społecznych,
 • języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Jak wyglądają studia na kierunku gospodarka i zarządzanie publiczne?

 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek gospodarka i zarządzanie publiczne można realizować w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. W przypadku pierwszej opcji, zajęcia mogą odbywać się od poniedziałku do piątku w godzinach ustalonych przez władze konkretnej uczelni. Jeżeli natomiast zdecydujesz się na studia niestacjonarne, na naukę poświęcisz wybrane weekendy semestru.

Jeżeli zdecydujesz się na realizacje powyższych studiów, zdobędziesz wszechstronne wykształcenie ekonomiczne, które otworzy przed tobą wiele zawodowych drzwi.

 

Studia na kierunku gospodarka i zarządzanie publiczne możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Program studiów i przedmioty

Jako student kierunku gospodarka i zarządzanie publiczne będziesz miał okazję uczęszczać na wiele ciekawych i rozwijających zajęć z obszaru nauk ekonomicznych, gospodarczych czy nauk o zarządzaniu. W planie znajdą się między innymi, takie przedmioty jak:

 • mikroekonomia
 • matematyka
 • nauka o państwie i polityce
 • ekonomia rozwoju
 • bezpieczeństwo publiczne

W czasie studiów, zdobędziesz specjalistyczną wiedzę na temat międzynarodowych rynków finansowych oraz metod handlu zagranicznego. Co więcej, poznasz specyfikę konkretnych zjawisk społecznych i gospodarczych. Program kształcenia zakłada także realizacje obieralnych modułów specjalizacyjnych, których aktualną listę znajdziesz na oficjalnej stronie internetowej wybranej uczelni wyższej.

 

3. Nabywane umiejętności

W czasie studiów na kierunku gospodarka i zarządzanie publiczne zdobędziesz także niezwykle ważne umiejętności praktyczne. Jako student, najwięcej czasu poświęcisz doskonaleniu swoich zdolności z obszaru zarządzania i tym samym nauczysz się zarządzania ryzykiem inwestycyjnym czy projektami.

Co więcej, wykształcisz kompetencje miękkie, między innymi zdolność komunikacji, negocjacji czy pracy zespołowej, które są niezwykle istotne w pracy menedżera. W planie zajęć znajdzie się także lektorat z wybranego języka obcego, na którym rozwiniesz swoje zdolności językowe i poznasz specjalistyczną terminologię branżową.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Sektor publiczny obecnie prężnie się rozwija, co oznacza, że pojawia się coraz więcej organizacji non-profit, które potrzebują specjalistów w zakresie ich prowadzenia nie tylko pod względem ekonomicznym, ale także społecznym. Dlatego też został stworzony kierunek Gospodarka i zarządzanie publiczne, który wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniom współczesnego rynku.

 

5. Gdzie studiować gospodarkę i zarządzanie publiczne

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek gospodarka i zarządzanie publiczne:

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

GOSPODARKA I ZARZĄDZANIE PUBLICZNE STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku gospodarka i zarządzanie publiczne trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia pierwszego stopnia na kierunku gospodarka i zarządzanie publiczne trwają trzy lata, czyli sześć semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Jeżeli natomiast zdecydujesz się na realizacje studiów drugiego stopnia, na naukę poświęcisz dwa lata, czyli cztery semestry. Po upływie tego czasu i obronie pracy dyplomowej, zdobędziesz tytuł magistra.

Czas trwania studiów na kierunku gospodarka i zarządzanie publiczne na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia I stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

GOSPODARKA I ZARZĄDZANIE PUBLICZNE STUDIA I STOPNIA

GOSPODARKA I ZARZĄDZANIE PUBLICZNE STUDIA II STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek gospodarka i zarządzanie publiczne na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia I stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Przedmioty:

fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku gospodarka i zarządzanie publiczne na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia I stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach stac. I stopnia:
50
II stopnia:
50
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek gospodarka i zarządzanie publiczne na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia I stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach stac. I stopnia:
95
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Gospodarka i zarządzanie publiczne

Praca po studiach

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absowlent kierunku Gospodarka i zarządzanie publiczne? Ukończone studia dadzą Ci przepustkę do pracy w administracji publicznej, organizacji non-profit, szeroko pojetym sekotrze publicznym czy organizacjach pozarządowych. Mozliwości, które oferuje rynek jest coraz więcej, więc nie powinienes mieć probelmu ze znalezieniem ciekawej pracy.

 

Absolwent kierunku Gospodarka i zarządzanie publiczne znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • pracownik administracji państwowej,
 • pracownik organizacji pozarządowej,
 • pracownik organizacji non-profit.​

 

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU GOSPODARKA I ZARZĄDZANIE PUBLICZNE

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU GOSPODARKA I ZARZĄDZANIE PUBLICZNE

Komentarze (0)