BIOANALYTICAL TECHNOLOGIES

BIOANALYTICAL TECHNOLOGIES

Dodaj do ulubionych

BIOANALYTICAL TECHNOLOGIES studia – kierunek studiów

Studia na kierunku bioanalytical technologies to studia  magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

 

Studenci kierunku bioanalytical technologies zdobędą kompleksową wiedzę z zakresu nauk biologicznych, biotechnologii, nauk ścisłych i technicznych. W ramach kształcenia nauczą się również programowania i wykorzystywania technologii informatycznych w swojej codziennej pracy zawodowej. Co więcej, poznają zasady stosowania metod statystycznych i analitycznych oraz interpretacji danych i wyników badań laboratoryjnych.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w laboratoriach analitycznych, jednostkach monitorujących stan środowiska, firmach farmaceutycznych, ośrodkach naukowo badawczych, czy w jednostkach administracji publicznej.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Aby dostać się na studia magisterskie na kierunku bioanalytical technologies należy podjąć odpowiednie przygotowania. Przyszli studenci powinni odpowiednio wcześniej zapoznać się z wymogami obowiązującymi na danej uczelni, co zwiększy ich szanse na pozytywne rozpatrzenie aplikacji.

Najczęstsze wymagania rekrutacyjne na studia na kierunku bioanalytical technologies to:

 • dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku biotechnologia, biologia, mikrobiologia, inżynieria środowiska, ochrona środowiska, genetyka, bioinżynieria i pokrewnych.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK BIOANALYTICAL TECHNOLOGIES

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Jednostka prowadząca

Bioanalytical technologies stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne

BIOANALYTICAL TECHNOLOGIES - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

BIOANALYTICAL TECHNOLOGIES STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

BIOANALYTICAL TECHNOLOGIES STUDIA II STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku bioanalytical technologies

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BIOANALYTICAL TECHNOLOGIES?

Bioanalytical technologies to studia, które wyróżniają się interdyscyplinarnym programem nauczania oscylującym wokół zagadnień związanych z biologią, naukami przyrodniczymi, technicznymi, czy ścisłymi. Studenci będą mieli możliwość doskonalenia swojej wiedzy teoretycznej z różnych dyscyplin naukowych, przy jednoczesnym rozwijaniu umiejętności praktycznych, które znajdą zastosowanie w ich przyszłej pracy zawodowej.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku bioanalytical technologies możemy podzielić na:

1. Typ

• Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

• studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Osoby, które aplikują na kierunek bioanalytical technologies zdobędą zdolności z obszaru nauk biologicznych, przyrodniczych, informatycznych i technicznych. W ramach kształcenia zdobędą wiele cennych umiejętności praktycznych. Przede wszystkim nauczą się zastosowania technik analitycznych i statystycznych w swojej codziennej pracy zawodowej.

Ponadto dowiedzą się w jaki sposób interpretować dane i wyniki badań analitycznych oraz laboratoryjnych. Studenci poznają również zasady obsługi aparatury badawczej, programowania i wykorzystywania nowoczesnych technologii informatycznych.

Co więcej, zapoznają się z zagadnieniem machine learning oraz nauczą się planowania i opisywania procedur przygotowywania raportów badawczych. Uzyskaną wiedzę i umiejętności wykorzystają podczas obowiązkowych praktyk zawodowych.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BIOANALYTICAL TECHNOLOGIES?

Studia na kierunku bioanalytical technologies trwają 2 lata (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU BIOANALYTICAL TECHNOLOGIES?

Absolwenci kierunku bioanalytical technologies nie powinni mieć problemów ze znalezieniem zatrudnienia na krajowym i zagranicznym rynku pracy. Przede wszystkim idealnie odnajdą się w laboratoriach badawczych i analitycznych, firmach farmaceutycznych oraz urzędach zajmujących się ochroną i gospodarowaniem zasobami przyrody. Równie ciekawą opcją może być zatrudnienie w stacjach kontrolnych, ośrodkach badawczo naukowych, laboratoriach diagnostycznych oraz w wydawnictwach naukowych. Po ukończeniu studiów można również założyć własną działalność gospodarczą lub podjąć pracę w firmach i instytucjach międzynarodowych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku bioanalytical technologies:

 • urzędy zajmujące się ochroną i gospodarowaniem zasobami przyrody
 • laboratoria diagnostyczne

 • laboratoria kontrolne

 • laboratoria analityczne

 • ośrodki badawczo naukowe

 • własna działalność gospodarcza

 • firmy i instytucje międzynarodowe.

Zobacz inne kierunki Biologiczne i przyrodnicze

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU BIOANALYTICAL TECHNOLOGIES

Komentarze (0)

POPULARNE

studia

matura 2021

 

 

CIEKAWE

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia