Inżynieria rolno-spożywcza i leśna

Inżynieria rolno-spożywcza i leśna

Dodaj do ulubionych

Inżynieria rolno-spożywcza i leśna studia - kierunek studiów

 

Dla kogo ten kierunek

Studia na kierunku Inżynieria rolno-spożywcza i leśna to propozycja kształcenia przeznaczona dla osób, które cenią nowoczesne rozwiązania technologiczne oraz zwracają uwagę na proekologiczne działania, które coraz intensywniej zaznaczają swoją obecność w sektorze rolno-spożywczym. Jeśli interesujesz się naukami ścisłymi oraz technicznymi i chcesz rozwijać się w tym kierunku to obowiązkowo przeczytaj poniższy opis, by uzyskać dalsze informacje!

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Inżynieria rolno-spożywcza i leśna to nie tylko wiedza typowo techniczna, ale również będziesz miał szansę poszerzyć swoją wiedzę o zagadnienia związane z zarządzaniem, logistyką, a nawet psychologią i komunikacją interpersonalną. Uczęszczając na zajęcia zdobędziesz także kompleksowe wiadomości z zakresu elektrotechniki, maszynoznawstwa, termodynamiki oraz automatyki. Oprócz tego zostaną zaprezentowane najważniejsze zagadnienia związane z technologiami wykorzystywanymi w sektorze leśnym oraz rolno-przemysłowym. Jako student tego kierunku, oprócz obowiązkowych przedmiotów, będziesz mógł realizować wybrane przez siebie zajęcia, które są zgodne z Twoimi zainteresowaniami.

 

Praca po studiach

Po ukończeniu tego kierunku, nie powinieneś mieć trudności z podjęciem pracy w przedsiębiorstwach rolno-spożywczych, czy firmach doradczych. Nic nie stoi na przeszkodzie, żebyś starał się o pracę w instytucjach administracji państwowej lub samorządowej. Jeśli nie straszne Ci wyzwania, posiadając umiejętności i wiedzę zgodną z zakładanymi efektami kształcenia, możesz założyć własną działalność gospodarczą. Perspektywy zawodowe, jakie posiadają absolwenci, są zróżnicowane, dlatego też bez trudu każdy znajdzie coś dla siebie. Jeśli uważasz, że przedstawiona tematyka kształcenia spełnia Twoje oczekiwania, wybierz studia inżynierskie na kierunku Inżynieria rolno-spożywcza i leśna!

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunek Inżynieria rolno-spożywcza i leśna, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: matematyka, język obcy, chemia, fizyka, biologia

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK INŻYNIERIA ROLNO-SPOŻYWCZA I LEŚNA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Białostocka

Jednostka prowadząca

Inżynieria rolno-spożywcza i leśna stopień: (II), czas trwania: 1,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Politechnika Białostocka Politechnika Białostocka stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 06.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 06.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 10.08.2021
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 10.08.2021
do 13.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 10.08.2021
do 13.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku inżynieria rolno-spożywcza i leśna

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując Inżynierię rolno-spożywczą i leśną

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • matematyki, fizyki, chemii
 • znajomości zagadnień dotyczących przetwórstwa oraz wykorzystywanej do tego procesu aparatury
 • przeprowadzania podstawowych analiz oraz pomiarów
 • znajomości różnorodnych technologii oraz wdrażania nowoczesnych rozwiązań
 • znajomości obowiązujących przepisów prawnych
 • opracowywania projektów inwestycyjnych
 • znajomości języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

Jak wyglądają studia na kierunku inżynieria rolno-spożywcza i leśna ?

 

1. Typ i tryb studiów

Program kształcenie na kierunku inżynieria rolno-spożywcza i leśna będzie oscylował głownie wokół nauk o technicznych i przyrodniczych.

Osoby, które chcą rozwijać się w tym kierunku i aplikują na powyższe studia będą mogli wybrać pomiędzy trybem stacjonarnym, a zaocznym. W przypadku pierwszej opcji zajęcia odbywają się codziennie w godzinach ustalonych przez władze konkretnej uczelni. Jeżeli natomiast zależy Ci na większej swobodzie, to wybierz studia niestacjonarne, które realizują tryb zajęć weekendowych.

 

2. Program studiów i przedmioty

Jako student kierunku inżynieria rolno-spożywcza i leśna zdobędziesz kompleksową wiedzę z zakresu różnorodnych dyscyplin naukowych. W czasie licznych zajęć dowiesz się więcej na temat nauk ścisłych, technicznych, informatycznych oraz branży spożywczej i rolniczej. Program nauczania zakłada realizacje wielu ciekawych przedmiotów powiązanych z powyższymi zagadnieniami. Oto wybrane z nich:

 • Komputerowo wspomagane projektowanie
 • Podstawy technik wytwarzania
 • Produkcja biopaliw

 

3. Nabywane umiejętności

Studia na kierunku inżynieria rolno-spożywcza i leśna będą miały w dużej mierze charakter praktyczny, dzięki czemu wykształcisz szereg cennych umiejętności. Przede wszystkim nauczysz się nadzorować procesy produkcyjne w przemyśle rolnym i spożywczym. Studenci nauczą się również obsługi maszyn rolniczych i tych powszechnie stosowanych w branży spożywczej. W planie zajęć znajdzie się także lektorat z języka obcego, dzięki któremu rozwiniesz zdolności językowe i zwiększysz swoje szanse na karierę w środowisku międzynarodowym.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

INŻYNIERIA ROLNO-SPOŻYWCZA I LEŚNA STUDIA NIESTACJONARNE

INŻYNIERIA ROLNO-SPOŻYWCZA I LEŚNA STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia pierwszego stopnia na kierunku inżynieria rolno-spożywcza i leśna będą trwały trzy i pół roku, czyli siedem semestrów. Po tym czasie zdobędziesz tytuł inżyniera. Jeżeli zdecydujesz się na studia drugiego stopnia, na naukę poświęcisz półtora roku, czyli trzy semestry. Po upływie tego czasu i obronie pracy dyplomowej zdobędziesz tytuł magistra.

Czas trwania studiów na kierunku inżynieria rolno-spożywcza i leśna na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Białostocka Politechnika Białostocka stac. I stopnia:
-
II stopnia:
1,5 roku
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
1,5 roku
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

INŻYNIERIA ROLNO-SPOŻYWCZA I LEŚNA STUDIA II STOPNIA

Orientacyjne limity miejsc na kierunku inżynieria rolno-spożywcza i leśna na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Białostocka Politechnika Białostocka stac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
30
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek inżynieria rolno-spożywcza i leśna na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Białostocka Politechnika Białostocka stac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Inżynieria rolno-spożywcza i leśna

Absolwent kierunku Inżynieria rolno-spożywcza i leśna znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • pracownik administracji państwowej i samorządowej
 • pracownik przedsiębiorstw rolno-spożywczych
 • pracownik firm konsultingowych
 • własna działalność gospodarcza

 

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA ROLNO-SPOŻYWCZA I LEŚNA

Komentarze (0)