Ile trwają matury 2022

Ile trwają matury 2022

Ile trwają matury 2022

01.11.2022

Ile trwają matury 2022

4 maja 2022 roku ruszył maraton maturalny dla tegorocznych maturzystów. Uczniowie ze wszystkich polskich szkół ponadpodstawowych pierwszego dnia po majówce rozpoczęli sprawdzian dojrzałości. Egzaminy w terminie głównym na poziomie rozszerzonym i podstawowym zakończą się 23 maja 2022 roku.

 

Przedmiot

Poziom

Czas trwania (min)

język polski

pp

Test

170

Wypracowanie

pr

180

matematyka

języki mniejszości narodowych

pp

170

pr

180

język obcy nowożytny

pp

120

pr

150

pd

180

biologia

chemia

filozofia

fizyka

geografia

historia

historia muzyki

historia sztuki

język kaszubski

język łaciński i kultura antyczna

język łemkowski

WOS

pr

180

informatyka

pr*

część I

60

część II

150

przedmioty zdawane w języku obcym** - biologia (pr), chemia (pr), fizyka (pr), geografia (pr), historia (pr), matematyka (pp)

80

 
 

Legenda:

pp – poziom podstawowy

pr – poziom rozszerzony

dj – poziom dwujęzyczny

 

 

Ile trwa matura z języka polskiego

Egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym, który rozpoczął się dzisiaj o godzinie 9:00 zakończył się o 11:50. Przez 170 minut uczniowie podczas egzaminu z przedmiotu obowiązkowego sprawdzali swoją wiedzę oraz znajomość lektur obowiązkowych. W pierwszej części arkusza znajdowały się zadania otwarte i zamknięte, w drugiej części egzaminu maturzyści zmierzyli się z wypowiedzią pisemną. Egzamin rozszerzony z języka polskiego będzie trwał 180 minut czyli 3 godziny i odbędzie się we wtorek 10 maja.

 

Ile trwa matura z matematyki

Matura podstawowa z matematyki, która jest największym wyzwaniem dla większości maturzystów odbędzie się 5 maja o godzinie 9:00. Egzamin będzie trwał 170 minut. Poziom rozszerzony maturzyści pisać będą 11 maja w środę przez 180 minut.

 

Ile trwa matura z języka obcego

Egzamin podstawowy z języka obcego nowożytnego odbędzie się w piątek 6 maja i będzie trwał 120 minut. W poniedziałek 9 maja tegoroczni maturzyści będą pisać egzamin na poziomie rozszerzonym z języka angielskiego, który będzie trwał 150 minut. Język angielski na poziomie dwujęzycznym trwać będzie 180 minut i odbędzie się również 9 maja o godzinie 9:00.

 

Ile trwają matury z pozostałych przedmiotów

Matura rozszerzona z biologii odbędzie się w czwartek 12 maja i będzie trwała 180 minut. Tyle samo czasu poświęcą maturzyści w piątek 13 maja na egzamin rozszerzony z wiedzy o społeczeństwie.

 

W trzecim tygodniu maratonu w poniedziałek 16 maja o godzinie 9:00 odbędzie się egzamin rozszerzony z chemii, który będzie trwał 180 minut. 3 godziny trwać będzie również egzamin rozszerzony z: historii, który odbędzie się 17 maja, 18 maja z geografii, a także z fizyki, który odbędzie się 19 maja. Matura rozszerzona z informatyki odbędzie się w piątek 20 maja, egzamin składać się będzie z dwóch części, pierwsza trwa godzinę, a druga 150 minut. Między częściami odbędzie się 30-minutowa przerwa.

180 minut będą trwały wszystkie egzaminy na poziomie rozszerzonym z: języka łacińskiego i kultury antycznej (4 maja o 14:00), języka francuskiego (10 maja o 14:00), języka hiszpańskiego (11 maja o 14:00), języka rosyjskiego (12 maja o 14:00), języka niemieckiego (13 maja o 14:00), języka włoskiego (16 maja o 14:00), języka mniejszości narodowych (18 maja o 14:00), a także języka kaszubskiego i łemkowskiego (20 maja o 14:00).

Trzy godziny trwać będzie również egzamin na poziomie rozszerzonym z historii muzyki (5 maja o 14:00), filozofii (9 maja o 14:00) oraz historii sztuki (19 maja o 14:00).

 

 

MATURA 2022 - ważne informacje

 

jak będzie wyglądać matura 2022

terminy matury 2022

przedmioty obowiązkowe 2022

przedmioty dodatkowe 2022

jakie przedmioty zdawać na studia 2022

warunki zdania matury 2022

deklaracje maturalne 2022

laureaci i finaliści olimpiad

niezdana matura 2022

matura poprawkowa 2022

zmiany na maturze 2022

studia 2022

zmiany na maturze 2023

 

 

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

kalkulator maturalny

matura 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2024

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia