Matura z języka angielskiego 2022

Matura z języka angielskiego 2022

Matura z języka angielskiego 2022

01.11.2022

Matura z języka angielskiego 2022

Trzeci dzień matur zarezerwowany jest dla języków obcych. W piątek, w sesji porannej odbędzie się egzamin z języka angielskiego.

Język obcy obok języka polskiego i matematyki jest jednym z trzech obowiązkowych przedmiotów. Egzamin przeprowadzany jest w formie pisemnej, na poziomie podstawowym i tak jak w przypadku innych obowiązkowych przedmiotów, oparty jest na podstawie wymagań egzaminacyjnych.

 

Jak wygląda egzamin?

Język angielski jest najchętniej wybieranym językiem obcym. Do dzisiejszego egzaminu, który rozpocznie się o godzinie 9:00, przystąpi ok. 276 tysięcy uczniów. Na rozwiązanie zawartych w arkuszu zadań będą mieli 120 minut.

Egzamin podzielony jest na cztery części:

  • rozumienie ze słuchu,
  • rozumienie tekstów pisanych,
  • znajomość środków językowych,
  • praca pisemna

Polecenia dotyczące rozumienia ze słuchu będą odtwarzane dwukrotnie i zazwyczaj posiadają formę dialogów, monologów lub wywiadów. Kolejnym zadaniem zdających będzie wykazanie się umiejętnością czytania ze zrozumieniem i znajomością leksykalno- gramatycznych środków językowych. Ostatnim zadaniem będzie napisanie tekstu w formie listu bądź wiadomości, w którym należy zawrzeć opis oraz uzasadnić swoją opinię.

 

Co jest ważne na egzaminie?

Egzamin z języka angielskiego najczęściej skupia się na sprawdzeniu znajomości czasów. Oznacza to, że warto przypomnieć sobie zasady: Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, Future Simple. Przydatna może się okazać także wiedza na temat odmiany czasowników nieregularnych.

 

Punktacja i wyniki

Łącznie z egzaminu z języka angielskiego na poziomie podstawowym można uzyskać 50 punktów: 40 punktów za rozwiązanie zadań zamkniętych oraz 10 punktów za pracę pisemną. Aby zdać maturę należy uzyskać minimum 30 procent punktów.

Wyniki poznamy 5 lipca, natomiast dzisiaj, po zakończeniu egzaminu, o godzinie 14:00, Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje tegoroczny arkusz egzaminacyjny.

 

 

MATURA 2022 - ważne informacje

 

jak będzie wyglądać matura 2022

terminy matury 2022

wyniki matury 2022

przedmioty obowiązkowe 2022

przedmioty dodatkowe 2022

jakie przedmioty zdawać na studia 2022

warunki zdania matury 2022

deklaracje maturalne 2022

laureaci i finaliści olimpiad

niezdana matura 2022

matura poprawkowa 2022

zmiany na maturze 2022

studia 2022

zmiany na maturze 2023

 

 

Komentarze (0)

wsaib

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia