Matura 2022. Filozofia

Matura 2022. Filozofia

Matura 2022. Filozofia

01.11.2022

Matura 2022. Filozofia

Czwarty dzień matur upływa pod znakiem języka angielskiego i filozofii. Egzamin z tego drugiego przedmiotu odbędzie się w sesji popołudniowej.

Filozofia należy do puli przedmiotów dodatkowych, czyli wybieranych przez maturzystów i zdawanych wyłącznie na poziomie rozszerzonym. Każdy maturzysta ma obowiązek przystąpić do minimum jednego egzaminu z przedmiotu dodatkowego.

 

Jak wygląda egzamin?

Egzamin maturalny z Filozofii odbędzie się w poniedziałek, 9 maja, w sesji popołudniowej. Rozpocznie się o godzinie 14:00, a na rozwiązanie zadań zawartych w arkuszach egzaminacyjnych przewidziano 180 minut.

Matura z Filozofii jest oczywiście egzaminem pisemnym, przeprowadzanym na podstawie wymagań egzaminacyjnych. Zazwyczaj arkusz egzaminacyjny składa się z około 20 zadań (w ubiegłym roku było ich 17) i większość z nich zawiera pytania otwarte krótszej bądź dłuższej wypowiedzi. Za poprawne rozwiązanie całego arkusza można uzyskać 50 punktów.

 

Co może znaleźć się w arkuszu egzaminacyjnym?

Zadania zawarte w arkuszu egzaminacyjnym mają na celu sprawdzenie umiejętności:

  • odbioru wypowiedzi i zawartych w nich informacji,
  • analizy i interpretacji tekstów filozoficznych,
  • filozoficznej analizy i interpretacji tekstów pozafilozoficznych,
  • krytycznej analizy tekstu filozoficznego,
  • rekonstrukcji zawartych w tekście problemów, tez i argumentów,
  • odróżniania tez od hipotez, argumentów od kontrargumentów, przesłanek od wniosków,
  • konfrontowania poglądów,
  • tworzenia wypowiedzi.

Zadania egzaminacyjne dotyczą najczęściej takich obszarów tematycznych jak: filozofia starożytna i średniowieczna, filozofia nowożytna, filozofia współczesna, umiejętności logiczne, umiejętności w zakresie analizy i interpretacji tekstów filozoficznych.

 

Co było na maturze w ubiegłym roku?

Filozoficznym pewniakiem, czyli zadaniem, którego należy spodziewać się na egzaminie jest wypracowanie. Zdający otrzymują dwa tematy, wybierają jeden z nich i tworzą dłuższą wypowiedź pisemną. W zeszłym roku za wypracowanie można było uzyskać maksymalnie 25 punktów, a maturzyści stanęli przed wyborem następujących tematów:

 

1.

We wszystkich naszych spotkaniach, obcowaniach, pseudozbliżeniach, obracamy się w sferze czystej konwencji. Tam, gdzie zaczyna się prawda życia, nikt już z nikim się nie spotyka.” – Henryk Elzenberg

Rozważ problem i uzasadnij swoje stanowisko, odwołując się do wybranych koncepcji współczesnych filozofów.

2.

Nie można wejść dwa razy do tej samej rzeki.” – Heraklit z Efezu

Rozważ problem i uzasadnij swoje stanowisko w sporze o tożsamość i zmienność bytu, odwołując się do znanych Ci poglądów ontologicznych.

 

Wyniki

Wyniki egzaminu maturalnego z Historii muzyki poznamy 5 lipca, natomiast w dniu egzaminu, po godzinie 19:00, Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje arkusze egzaminacyjne.

 

 

MATURA 2022 - ważne informacje

 

jak będzie wyglądać matura 2022

terminy matury 2022

wyniki matury 2022

przedmioty obowiązkowe 2022

przedmioty dodatkowe 2022

jakie przedmioty zdawać na studia 2022

warunki zdania matury 2022

deklaracje maturalne 2022

laureaci i finaliści olimpiad

niezdana matura 2022

matura poprawkowa 2022

zmiany na maturze 2022

studia 2022

zmiany na maturze 2023

 

 

 

Komentarze (0)

wsaib

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia