Matura 2022. Język francuski na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym

Matura 2022. Język francuski na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym

Matura 2022. Język francuski na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym

01.11.2022

Matura 2022. Język francuski na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym

We wtorek, 10 maja, w sesji popołudniowej odbędzie się egzamin z języka francuskiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym. Co warto wiedzieć o tym egzaminie?

Wtorek jest kolejnym dniem zarezerwowanym dla języków. W sesji porannej, która rozpoczęła się o godzinie 9:00 maturzyści zdawali egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym.

W sesji popołudniowej, czyli o godzinie 14:00, zdający przystąpią do egzaminu z języka francuskiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym.

 

Jak wygląda egzamin?

Do egzaminu z języka francuskiego na poziomie rozszerzonym przystąpi 801 maturzystów, natomiast do egzaminu na poziomie dwujęzycznym- 163. Czym różnią się te dwa poziomy? Egzamin maturalny na poziomie dwujęzycznym zakłada nieco wyższy stopień zaawansowania znajomości języka niż w przypadku matury rozszerzonej.

Polecenia w arkuszu egzaminacyjnym na poziomie dwujęzycznym formułowane są w języku obcym, natomiast polecenia na poziomie rozszerzonym zapisane są po polsku. Co jeszcze? Czas. Uczniowie przystępujący do egzaminu na poziomie rozszerzonym na rozwiązanie zadań mają 150 minut, natomiast osoby biorące udział w egzaminie na poziomie dwujęzycznym- 180 minut.

 

Co znajdzie się w arkuszach egzaminacyjnych?

Egzamin obejmuje polecenia dotyczące:

  • rozumienia ze słuchu,
  • rozumienia tekstów pisanych
  • znajomości środków językowych,
  • pisemnej wypowiedzi.

 

Wypowiedź pisemna może posiadać różne formy: rozprawki, artykułu, bądź listu formalnego. Czym charakteryzują się te formy?

Rozprawka to wypowiedź, w której zdający rozważa zagadnienie podane w poleceniu, przedstawiając argumenty, wspierając je dodatkowymi wyjaśnieniami oraz przykładami.

Artykuł to wypowiedź, w której zdający wyraża swoje stanowisko wobec problemu lub zjawiska społecznego wskazanego w poleceniu. Artykuł może zawierać elementy opisu, sprawozdania, recenzji, komentarze odautorskie, ocenę faktów, czy elementy opinii.

List formalny to wypowiedź napisana w odpowiedzi na sytuację określoną w zadaniu egzaminacyjnym. Może to być na przykład: list czytelnika do gazety lub list mieszkańca do władz miasta.

Warto zaznaczyć, że zadaniem osób zdających egzamin na poziomie dwujęzycznym jest napisanie wypowiedzi na większą ilość wyrazów.

 

Co było na maturze w zeszłym roku?

Zeszłoroczny arkusz egzaminacyjny zawierał 10 zadań. Ostatnim i najwyżej punktowanym zadaniem była wypowiedź pisemna. Uczniowie zdający język francuski na poziomie rozszerzonym mieli do wyboru następujące tematy:

1. „Nie kupię nowych ubrań przez cały rok”. Inicjatywa godna wsparcia czy ekstrawagancja? Napisz rozprawkę, w której wyrazisz swoją opinię na ten temat, odnosząc się do aspektu ekonomicznego i ekologicznego.

2. Kampania społeczna „Cała Polska czyta dzieciom” stała się inspiracją wielu działań kulturalnych i edukacyjnych. Napisz artykuł, w którym wyjaśnisz, dlaczego czytanie jest ważne, i zaproponujesz swoją inicjatywę w ramach takiej kampanii.

Osoby biorące udział w egzaminie na poziomie dwujęzycznym wybierali spośród następujących tematów:

1. Osiedla zamknięte mają swoich zwolenników i przeciwników. Napisz rozprawkę, w której wyrazisz swoją opinię na temat takich osiedli, uwzględniając argumenty odnoszące się do następujących aspektów: bezpieczeństwo, kontakty międzyludzkie, estetyka przestrzeni publicznej.

2. W czasie wakacji podróżowałeś (-aś) kamperem (autocaravane / camping-car). Napisz artykuł na stronę internetową szkoły, w którym przybliżysz ten sposób podróżowania, odnosząc się do: swobody przemieszczania się, wygody podróży, kwestii finansowych.

 

Punktacja i wyniki

Na egzaminie maturalnym z języka francuskiego na poziomie rozszerzonym można uzyskać maksymalnie 50 punktów, natomiast na poziomie dwujęzycznym- 60 punktów. Wyniki poznamy 5 lipca, natomiast w dniu egzaminu, o godzinie 19:00, Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje tegoroczny arkusz egzaminacyjny.

 

 

MATURA 2022 - ważne informacje

 

jak będzie wyglądać matura 2022

terminy matury 2022

wyniki matury 2022

przedmioty obowiązkowe 2022

przedmioty dodatkowe 2022

jakie przedmioty zdawać na studia 2022

warunki zdania matury 2022

deklaracje maturalne 2022

laureaci i finaliści olimpiad

niezdana matura 2022

matura poprawkowa 2022

zmiany na maturze 2022

studia 2022

zmiany na maturze 2023

 

 

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia