Matura 2022. Język hiszpański na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym

Matura 2022. Język hiszpański na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym

Matura 2022. Język hiszpański na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym

01.11.2022

Matura 2022. Język hiszpański na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym

W środę, 11 maja, w sesji popołudniowej odbędzie się egzamin z języka hiszpańskiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym. Co warto wiedzieć o tym egzaminie?

O godzinie 14:00 rozpocznie się egzamin z kolejnego przedmiotu dodatkowego, a będzie nim język hiszpański. Do egzaminu na poziomie rozszerzonym przystąpi 1183 uczniów, natomiast w egzaminie na poziomie dwujęzycznym weźmie udział 175 osób.

 

Jak wygląda egzamin?

Punktualnie o godzinie 14:00 maturzyści otworzą arkusze egzaminacyjne. Osoby przystępujące do egzaminu na poziomie rozszerzonym będą mieli na ich rozwiązanie 150 minut, natomiast uczniowie podchodzący do egzaminu na poziomie dwujęzycznym- 180 minut. Czym jeszcze różnią się poziomy zdawania egzaminu? Matura z języka obcego na poziomie dwujęzycznym zakłada nieco wyższy stopień zaawansowania znajomości języka niż w przypadku matury rozszerzonej. Polecenia w arkuszu egzaminacyjnym na poziomie dwujęzycznym formułowane są w języku obcym, natomiast polecenia na poziomie rozszerzonym zapisane są po polsku. Ponadto, egzaminy różnią się łączną pulą punków do zdobycia.

 

Co znajdzie się w arkuszach egzaminacyjnych?

Egzamin maturalny składa się z poleceń dotyczących:

  • rozumienia ze słuchu,
  • rozumienia tekstów pisanych
  • znajomości środków językowych,
  • pisemnej wypowiedzi.

 

Wypowiedź pisemna może posiadać różne formy: rozprawki, artykułu, bądź listu formalnego. Czym charakteryzują się te formy?

Rozprawka to wypowiedź, w której zdający rozważa zagadnienie podane w poleceniu, przedstawiając argumenty, wspierając je dodatkowymi wyjaśnieniami oraz przykładami.

Artykuł to wypowiedź, w której zdający wyraża swoje stanowisko wobec problemu lub zjawiska społecznego wskazanego w poleceniu. Artykuł może zawierać elementy opisu, sprawozdania, recenzji, komentarze odautorskie, ocenę faktów, czy elementy opinii.

List formalny to wypowiedź napisana w odpowiedzi na sytuację określoną w zadaniu egzaminacyjnym. Może to być na przykład: list czytelnika do gazety lub list mieszkańca do władz miasta.

Maturzyści zdający egzamin na poziomie rozszerzonym mają zazwyczaj zadanie napisać wypowiedź na 200 – 250 słów, natomiast osoby zdające egzamin na poziomie dwujęzycznym- 300 – 350 słów.

 

Co było na maturze w zeszłym roku?

Zeszłoroczny arkusz egzaminacyjny zawierał 10 zadań. Ostatnim i najwyżej punktowanym zadaniem była wypowiedź pisemna. Uczniowie zdający język hiszpański na poziomie rozszerzonym mieli do wyboru następujące tematy:

1. W ostatnim czasie znów popularne stają się gry planszowe (juegos de mesa). Czy to dobry sposób spędzania czasu wolnego? Napisz rozprawkę, w której przedstawisz swoją opinię na ten temat, uwzględniając argumenty odnoszące się do: wartości edukacyjnych, kontaktów towarzyskich.

2. Jako wolontariusz (-ka) brałeś (-aś) udział w organizacji Dnia Otwartego w schronisku dla zwierząt. Napisz artykuł, w którym wyjaśnisz, na czym polegała Twoja rola w organizacji tej imprezy, oraz zachęcisz młodych ludzi do udziału w wolontariacie na rzecz zwierząt, wskazując na korzyści wynikające z takiej formy aktywności.

Osoby biorące udział w egzaminie na poziomie dwujęzycznym wybierali spośród następujących tematów:

1. Z roku na rok przybywa miejscowości, które wprowadzają limity regulujące liczbę napływających turystów. Napisz rozprawkę, w której wyrazisz swoją opinię na temat ograniczania liczby zwiedzających w miejscowościach atrakcyjnych turystycznie, uwzględniając aspekt ekonomiczny oraz wpływ takich ograniczeń na ochronę zabytków i komfort życia mieszkańców.

2. Twoja szkoła dysponuje niezagospodarowanym terenem. Wraz z grupą uczniów wpadliście na pomysł założenia tam ogrodu, w którym uprawialibyście rośliny ozdobne i warzywa. Napisz list do dyrekcji szkoły, w którym: przedstawisz, jak Wasza inicjatywa może wpłynąć na świadomość ekologiczną uczniów, opiszesz inne korzyści dla społeczności szkolnej wynikające z realizacji Waszego projektu, wyjaśnisz, jakiego wsparcia oczekujecie ze strony dyrekcji.

 

Punktacja i wyniki

Na egzaminie maturalnym z języka hiszpańskiego na poziomie rozszerzonym można uzyskać maksymalnie 50 punktów, natomiast na poziomie dwujęzycznym- 60 punktów. Wyniki poznamy 5 lipca, natomiast w dniu egzaminu, o godzinie 19:00, Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje tegoroczny arkusz egzaminacyjny.

 

 

MATURA 2022 - ważne informacje

 

jak będzie wyglądać matura 2022

terminy matury 2022

wyniki matury 2022

przedmioty obowiązkowe 2022

przedmioty dodatkowe 2022

jakie przedmioty zdawać na studia 2022

warunki zdania matury 2022

deklaracje maturalne 2022

laureaci i finaliści olimpiad

niezdana matura 2022

matura poprawkowa 2022

zmiany na maturze 2022

studia 2022

zmiany na maturze 2023

 

 

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia