Matura 2022. Język rosyjski na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym

Matura 2022. Język rosyjski na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym

Matura 2022. Język rosyjski na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym

01.11.2022

Matura 2022. Język rosyjski na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym

W czwartek, 12 maja, w sesji popołudniowej odbędzie się egzamin z języka rosyjskiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym. Co warto wiedzieć o tym egzaminie?

O godzinie 14:00 rozpocznie się egzamin z kolejnego przedmiotu dodatkowego, a będzie nim język rosyjski. Do egzaminu na poziomie rozszerzonym przystąpi 2,9 uczniów, natomiast w egzaminie na poziomie dwujęzycznym weźmie udział 68 osób.

 

Jak wygląda egzamin?

Maturzyści podchodzący do egzaminu z języka rosyjskiego otrzymają arkusze egzaminacyjne, które różnić się będą ze względu na wybrane poziomy. Uczniowie przystępujący do egzaminu na poziomie rozszerzonym będą mieli na rozwiązanie poleceń 150 minut, natomiast uczniowie przystępujący do egzaminu na poziomie dwujęzycznym – 180 minut.

Ponadto, polecenia w arkuszu przeznaczonym na poziom rozszerzony formułowane są w języku polskim, natomiast polecenia na poziomie dwujęzycznym- w języku rosyjskim. Oprócz tego, egzaminy różnią się łączną pulą punków do zdobycia.

 

Co znajdzie się w arkuszach egzaminacyjnych?

Egzamin maturalny składa się z poleceń dotyczących:

  • rozumienia ze słuchu,
  • rozumienia tekstów pisanych
  • znajomości środków językowych,
  • pisemnej wypowiedzi.

Wypowiedź pisemna może posiadać różne formy: rozprawki, artykułu, bądź listu formalnego. Czym charakteryzują się te formy?

Rozprawka to wypowiedź, w której zdający rozważa zagadnienie podane w poleceniu, przedstawiając argumenty, wspierając je dodatkowymi wyjaśnieniami oraz przykładami.

Artykuł to wypowiedź, w której zdający wyraża swoje stanowisko wobec problemu lub zjawiska społecznego wskazanego w poleceniu. Artykuł może zawierać elementy opisu, sprawozdania, recenzji, komentarze odautorskie, ocenę faktów, czy elementy opinii.

List formalny to wypowiedź napisana w odpowiedzi na sytuację określoną w zadaniu egzaminacyjnym. Może to być na przykład: list czytelnika do gazety lub list mieszkańca do władz miasta.

Maturzyści zdający egzamin na poziomie rozszerzonym mają zazwyczaj zadanie napisać wypowiedź na 200 – 250 słów, natomiast osoby zdające egzamin na poziomie dwujęzycznym- 300 – 350 słów.

 

Co było na maturze w zeszłym roku?

Zeszłoroczny arkusz egzaminacyjny zawierał 10 zadań. Ostatnim i najwyżej punktowanym zadaniem (13 punktów) była wypowiedź pisemna. Uczniowie zdający język rosyjski na poziomie rozszerzonym mieli do wyboru następujące tematy:

1. Właściciele niektórych restauracji proszą o niekorzystanie z telefonów komórkowych na terenie ich lokalu. Napisz rozprawkę przedstawiającą dobre i złe strony takiego ograniczenia.

2. Brałeś (-aś) udział w jednym z popularnych telewizyjnych modowych show. Napisz artykuł do czasopisma młodzieżowego, w którym opiszesz najciekawszą część tego show oraz przedstawisz swoją opinię na temat korzyści wynikających z uczestnictwa w tego rodzaju programach.

 

Punktacja i wyniki

Na egzaminie maturalnym z języka rosyjskiego na poziomie rozszerzonym można uzyskać maksymalnie 50 punktów, natomiast na poziomie dwujęzycznym- 60 punktów. Wyniki poznamy 5 lipca, natomiast w dniu egzaminu, o godzinie 19:00, Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje tegoroczny arkusz egzaminacyjny.

 

 

MATURA 2022 - ważne informacje

 

jak będzie wyglądać matura 2022

terminy matury 2022

wyniki matury 2022

przedmioty obowiązkowe 2022

przedmioty dodatkowe 2022

jakie przedmioty zdawać na studia 2022

warunki zdania matury 2022

deklaracje maturalne 2022

laureaci i finaliści olimpiad

niezdana matura 2022

matura poprawkowa 2022

zmiany na maturze 2022

studia 2022

zmiany na maturze 2023

 

 

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

kalkulator maturalny

matura 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2024

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia