Matura 2022. Język włoski na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym

Matura 2022. Język włoski na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym

Matura 2022. Język włoski na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym

01.11.2022

Matura 2022. Język włoski na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym

W poniedziałek, 16 maja, w sesji popołudniowej odbędzie się egzamin z języka włoskiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym. Co warto wiedzieć o tym egzaminie?

Egzamin z języka włoskiego rozpocznie się o godzinie 14. Do zadań na poziomie rozszerzonym przystąpi 356 uczniów, natomiast do zadań na poziomie dwujęzycznym- 9 osób.

 

Jak wygląda egzamin?

Maturzyści otrzymają dwa rodzaje arkuszy egzaminacyjnych, odpowiednie do zdawanego poziomu. Na rozwiązanie zadań zawartych w arkuszu dla poziomu rozszerzonego przewidziano 150 minut, natomiast na rozwiązanie zadań na poziomie dwujęzycznym – 180 minut. Egzamin maturalny na poziomie dwujęzycznym zakłada nieco wyższy stopień zaawansowania znajomości języka niż w przypadku matury rozszerzonej, dlatego polecenia formułowane są w języku włoskim. Polecania zadań poziomu rozszerzonego napisane są po polsku. Poziomy różnią się także łączną sumą punktów możliwych do zdobycia.

 

Co znajdzie się w arkuszach egzaminacyjnych?

Egzamin maturalny składa się z poleceń dotyczących:

  • rozumienia ze słuchu,
  • rozumienia tekstów pisanych
  • znajomości środków językowych,
  • pisemnej wypowiedzi.

 

Wypowiedź pisemna może posiadać różne formy: rozprawki, artykułu, bądź listu formalnego. Czym charakteryzują się te formy?

Rozprawka to wypowiedź, w której zdający rozważa zagadnienie podane w poleceniu, przedstawiając argumenty, wspierając je dodatkowymi wyjaśnieniami oraz przykładami.

Artykuł to wypowiedź, w której zdający wyraża swoje stanowisko wobec problemu lub zjawiska społecznego wskazanego w poleceniu. Artykuł może zawierać elementy opisu, sprawozdania, recenzji, komentarze odautorskie, ocenę faktów, czy elementy opinii.

List formalny to wypowiedź napisana w odpowiedzi na sytuację określoną w zadaniu egzaminacyjnym. Może to być na przykład: list czytelnika do gazety lub list mieszkańca do władz miasta.

Maturzyści zdający egzamin na poziomie rozszerzonym mają zazwyczaj zadanie napisać wypowiedź na 200 – 250 słów, natomiast osoby zdające egzamin na poziomie dwujęzycznym- 300 – 350 słów.

 

Co było na maturze w zeszłym roku?

Zeszłoroczny arkusz egzaminacyjny zawierał 10 zadań. Ostatnim i najwyżej punktowanym zadaniem była wypowiedź pisemna. Uczniowie zdający język włoski na poziomie rozszerzonym mieli do wyboru następujące tematy:

1. Coraz częściej w mediach pojawiają się oferty zachęcające turystów do rowerowego zwiedzania danego regionu. Napisz rozprawkę, w której przedstawisz zalety i wady takiej formy turystyki.

2. Wraz z kolegami chcielibyście zorganizować spotkanie z popularnym ekologiem. Napisz list do dyrektora Twojej szkoły. W liście przedstaw sylwetkę ekologa w odniesieniu do jego działalności oraz napisz, w jakim zakresie potrzebujecie pomocy ze strony nauczycieli przy organizacji planowanego spotkania.

 

Punktacja i wyniki

Na egzaminie maturalnym z języka włoskiego na poziomie rozszerzonym można uzyskać maksymalnie 50 punktów, natomiast na poziomie dwujęzycznym- 60 punktów. Wyniki poznamy 5 lipca, natomiast w dniu egzaminu, o godzinie 19:00, Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje tegoroczny arkusz egzaminacyjny.

 

 

MATURA 2022 - ważne informacje

 

jak będzie wyglądać matura 2022

terminy matury 2022

wyniki matury 2022

przedmioty obowiązkowe 2022

przedmioty dodatkowe 2022

jakie przedmioty zdawać na studia 2022

warunki zdania matury 2022

deklaracje maturalne 2022

laureaci i finaliści olimpiad

niezdana matura 2022

matura poprawkowa 2022

zmiany na maturze 2022

studia 2022

zmiany na maturze 2023

 

 

Komentarze (0)

wsaib

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia