Future mobility

Future mobility

Studia na kierunku future mobility możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym)

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka

Future mobility +

Wydział Mechaniczny PŁ  stopień: (II) , czas trwania: 2 lata ,
forma: stacjonarne

Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) PŁ  stopień: (II) , czas trwania: 2 lata ,
forma: stacjonarne

Future mobility studia - kierunek studiów

Studia na kierunku Future mobility to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra inżyniera).

Studia na kierunku future mobility
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia II stopnia
Czas trwania 2 lata (studia II stopnia)

Uczelnie

Studia na kierunku future mobility możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) | future mobility - uczelnie >

Opis kierunku

Studia na kierunku Future mobility dają studentom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu m.in. budowy, dynamiki i systemów mechatronicznych w pojazdach, a także z obszaru m.in. mechanicznych i elektrycznych układów sterowania. Studia prowadzone są w języku angielskim.

 

Praca po studiach

Studia na kierunku Future mobility dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w sektorach przemysłu mobilności, w laboratoriach badawczo-rozwojowych czy w gałęziach przemysłu dotyczących komunikacji, rozwiązań cyfrowych i systemów bezpieczeństwa.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Rekrutacja na studia na kierunek Future mobility wymaga od kandydatów dyplomu ukończenia studiów wyższych. W procesie rekrutacji pod uwagę brana jest ocena na dyplomie oraz wynik z rozmowy kwalifikacyjnej.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

Future mobility - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując Future mobility:

Studia na kierunku Future mobility dają studentom możliwość zdobycia m.in. wiedzy z zakresu technologii oraz modeli biznesowych nowoczesnej technologii odpowiadającej potrzebom nadchodzących zmian w zakresie mobilności oraz umiejętności tworzenia i obsługi inteligentnej infrastruktury transportowej. Studenci tego kierunku mogą także zdobyć kwalifikacje do projektowania, konstruowania i eksploatacji autonomicznych systemów transportu powietrznego i naziemnego.

Program studiów zakłada, że studenci zapoznają się także m.in. z zasadami mechaniki i dynamiki lotu i nauczą się stosować je w praktyce w procesie projektowania, a także z technikami i systemami bezprzewodowej transmisji danych. Wiedza i umiejętności, które można zdobywać w toku studiów, dotyczą przede wszystkim mobilności przyszłości, specyfiki konkretnych pojazdów oraz nowoczesnych rozwiązań stosowanych w tym zakresie.

Przykładowe przedmioty oferowane przez uczelnie na kierunku Future mobility to: management and technology transfer; autonomous driving basics czy vehicle propulsion systems.

 

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU FUTURE MOBILITY?

Future mobility to kierunek studiów oferowany przez szkoły wyższe. Głównym celem tego kierunku jest przygotowanie studentów do postrzegania mobilności jako zdolność do bezpiecznego przemieszczania się w jak najkrótszym czasie, przy jak najmniejszym wykorzystaniu zasobów i najmniejszym możliwie wpływie na środowisko.

Studenci tego kierunku mają możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu m.in. budowy, dynamiki oraz systemów mechatronicznych w pojazdach. Mogą również dowiedzieć się np. jak pilot steruje śmigłowcem czy samolotem oraz jak działają mechaniczne i elektryczne układy sterowania lotem.

Kierunki studiów takie jak Future mobility dają studentom możliwość nie tylko zdobycia wiedzy teoretycznej, ale także umiejętności wykorzystania jej w praktyce, poprzez zajęcia laboratoryjne i projektowe. Studia prowadzone są w języku angielskim.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Future mobility możemy podzielić na:

1. Poziom:

2. Forma:

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU FUTURE MOBILITY?

Studia na kierunku Future mobility trwają 2 lata (studia II stopnia).

 

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU FUTURE MOBILITY

Studia na kierunku Future mobility dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w sektorach przemysłu mobilności, w szczególności w zakresie powietrznych i lądowych środków transportu, pojazdów autonomicznych, utrzymania ruchu i infrastruktury mobilności oraz rozwiązań cyfrowych i systemów bezpieczeństwa.

Absolwenci kierunku Future mobility mogą również znaleźć zatrudnienie w laboratoriach badawczo-rozwojowych albo prowadzić własną działalność inżynierską w ramach firmy produkcyjnej lub usługowej.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Future mobility:

 • przemysł mobilności,
 • przemysł motoryzacyjny,
 • przemysł lotniczy,
 • projektant nowoczesnych rozwiązań cyfrowych i systemów bezpieczeństwa,
 • laboratoria badawczo-rozwojowe,
 • własna działalność inżynierska w ramach firmy produkcyjnej lub usługowej.

 

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Future mobility studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Future mobility studia II stopnia

Zobacz inne kierunki inżynierskie i techniczne

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Zobacz inne kierunki inżynierskie i techniczne - podyplomowe

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

W jakich firmach możesz pracować po kierunku future mobility

Miasta, które oferują studia na kierunku Future mobility

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

Komentarze (0)