Matura z matematyki 2023 – poziom podstawowy

Matura z matematyki 2023 – poziom podstawowy

Matura z matematyki 2023 – poziom podstawowy

28.12.2022

Matura 2023 z matematyki – poziom podstawowy

Egzamin maturalny z matematyki na poziomie podstawowym w terminie głównym zostanie przeprowadzony 8 maja 2023 r. Egzamin w terminie dodatkowym odbędzie się 2 czerwca 2023 r, a egzamin w terminie poprawkowym 22 sierpnia 2023 r. Wyniki egzaminu maturalnego ogłoszone zostaną 7 lipca 2023 r., a dla osób poprawiających w sierpniu - 8 września 2023 r.

 

Matematyka, określana jako królowa nauk, bywa postrachem wśród maturzystów. Na poziomie podstawowym jest to egzamin obowiązkowy, a więc wynik z niego jest szalenie ważny i decyduje o zdaniu matury, a co za tym idzie - wpływa na to, czy uczeń będzie mógł rozpocząć wybrane studia.

Każdy maturzysta może również przystąpić do egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym jako przedmiotu dodatkowego. Aby zdać maturę z matematyki wystarczy 30 procent możliwych do zdobycia punktów, jednak tylko z pozoru wydaje się to proste, ponieważ dla wielu uczniów wcale takie nie jest.

Wyjaśniamy, jak będzie wyglądać egzamin z matematyki na poziomie podstawowym w 2023 roku.

Arkusze maturalne i zasady oceniania zadań

Kiedy matura z matematyki na poziomie podstawowym 2023

Egzamin z matematyki przeraża wiele osób, tym bardziej stresujące wydaje się oczekiwanie na ten dzień. Maturzyści jednak dość szybko przystąpią do matury z matematyki na poziomie podstawowym, ponieważ odbędzie się ona już trzeciego dnia matur.

Pierwszego dnia uczniowie będą musieli zmierzyć się z językiem polskim na poziomie podstawowym, drugiego – z językiem angielskim na poziomie podstawowym, a następnie czeka ich... weekend!

Dzięki temu do matury z matematyki na poziomie podstawowym maturzyści przystąpią dopiero pod dwóch dniach "oddechu", co z pewnością będzie dla nich zdrowie i ważne. I "przewietrzoną" głową, zdolną do logicznego myślenia (co przecież na tym egzaminie jest najważniejsze), maturzyści przystąpią do matury z matematyki.

 

Terminy matury z matematyki na poziomie podstawowym (w terminie głównym i dodatkowym):

Egzamin z matematyki na poziomie podstawowym w terminie głównym odbędzie się w poniedziałek 8 maja 2023 roku o godzinie 9:00. Natomiast dla osób zdających matematykę w terminie dodatkowym, egzamin przeprowadzony zostanie w piątek 2 czerwca 2023 roku również o godzinie 9:00.

Matura poprawkowa 2023 odbędzie się 22 sierpnia 2023 (wtorek).

sprawdź harmonogram matur 2023

Co będzie na maturze z matematyki na poziomie podstawowym

Dla wielu uczniów egzamin maturalny z matematyki jest najbardziej znaczący, ponieważ od lat uchodzi za ten przedmiot na maturze, z którym uczniowie mają najwięcej problemów.

Co będzie na maturze z matematyki na poziomie podstawowym? Lista wymagań jest nieco inna dla maturzystów, przystępujących do egzaminu w Formule 2015 i Formule 2023. Najważniejszą zmianą dla obu typów matur jest to, że egzamin maturalny z matematyki zostanie przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie jak w latach jeszcze sprzed pandemii koronawirusa, na podstawie podstawy programowej.

Jest to gest w stronę uczniów, którzy w ostatnich latach mieli utrudnioną naukę ze względu na nauczanie zdalne i próba wyrównania szans podczas rekrutacji na studia.

Egzamin maturalny 2023 przeprowadzony będzie w dwóch formułach - 2023 i 2015.

 • Formuła 2023 dla absolwentów 4-letniego liceum (od 2023 r.) i 5-letniego technikum (od 2024 r.)
 • Formuła 2015 dla absolwentów 3-letniego liceum i 4-letniego technikum

 

Ile będzie zadań z matematyki na poziomie podstawowym

Liczba zadań na maturze z matematyki na poziomie podstawowym będzie się nieco różnić dla uczniów, przystępujących do egzaminu w Formule 2015 i Formule 2023. Uczniowie z Formuły 2023 będą mieć mniej zadań zamkniętych do rozwiązania, kosztem jednak możliwej większej ilości zadań otwartych. Czy wypadną na tym korzystnie? To pokażą wyniki egzaminu maturalnego z matematyki z 2023 roku.

 

Ile punktów z matematyki na poziomie podstawowym

Na maturze z matematyki na poziomie podstawowym uczniowie będą mogli zdobyć taką samą ilość punktów, niezależnie od formuły, w której zdają maturę. Najwięcej punktów uczeń będzie mógł uzyskać za zadania zamknięte. Należy jednak pamiętać o tym, że zadania otwarte wcale nie są mniej ważne! Nawet jeden punkt może zdecydować o tym, czy uczeń zda maturę, czy nie lub czy uda mu się dostać na wymarzone studia.

 

Formuła 2015:

Egzamin będzie przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej (np. ograniczone wymagania dotyczące funkcji i graniastosłupów, całkowita redukcja wymagań dotyczących brył obrotowych i wymagań z IV etapu edukacyjnego [LO i technikum] dotyczących ostrosłupów).

Liczba zadań z matematyki (formuła 2015) - matura 2023

 • Liczba zadań otwartych: 7 (w latach 2015–2020: 9),
 • Liczba zadań zamkniętych: 29

Za rozwiązanie zadań z matematyki na poziomie podstawowym (formuła 2023) można uzyskać maksymalnie 46 punktów, w tym: 29 pkt – zadania zamknięte; 17 pkt – zadania otwarte

 

Formuła 2023:

Egzamin będzie przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej (np. ograniczenie liczby zadań na dowodzenie w arkuszu (do jednego), brak zadania na dowód geometryczny, usunięcie wzorów skróconego mnożenia dla potęg trzecich, ograniczenie wymagań dotyczących wielomianów, ograniczenie wymagań ze stereometrii, m.in. całkowite usunięcie zagadnień dotyczących brył obrotowych).

Liczba zadań z matematyki (formuła 2023) - matura 2023

 • Liczba zadań otwartych: 7–13,
 • Liczba zadań zamkniętych: 20-25

Za rozwiązanie zadań z matematyki na poziomie podstawowym (formuła 2023) można uzyskać maksymalnie 46 punktów, w tym: 29 pkt – zadania zamknięte; 17 pkt – zadania otwarte

Zobacz także

matematyka na poziomie rozszerzonym

jak przygotować się do matury z matematyki

Ile punktów należy uzyskać, aby zdać maturę z matematyki na poziomie podstawowym?

Matura z matematyki prawdopodobnie nie budziła by tak wielkiego strachu wśród uczniów, gdyby nie fakt, że... można jej nie zdać. Tak, ten egzamin jest bardzo kluczowy i może zadecydować o przyszłości ucznia.

Żeby zdać maturę na poziomie podstawowym z matematyki uczeń musi uzyskać 30 procent wszystkich możliwych do uzyskania punktów. Choć niektórym to 30 procent może wydawać się niewiele, to dla sporej części uczniów, poziom ten bywa trudny do przekroczenia.

Co można mieć przy sobie podczas egzaminu?

Egzamin maturalny z matematyki jest jednym z nielicznych egzaminów maturalnych, na który uczniowie mogą wnieść swój "ekwipunek" w postaci przyborów matematycznych.

Oczywiście, uczeń może przyjść na egzamin maturalny z matematyki na poziomie podstawowym również bez nich, jednak wtedy może się okazać, że podczas rozwiązywania któregoś z zadań po prostu nie ma jak zmierzyć/ narysować niektórych figur. Wtedy zadanie zostanie albo nierozwiązane, albo rozwiązane nieprawidłowo.

Materiały i przybory pomocnicze, z których mogą korzystać zdający na egzaminie maturalnym z matematyki, to:

 • linijka
 • cyrkiel
 • kalkulator prosty
 • wybrane wzory matematyczne na egzamin maturalny z matematyki.

Szczegółowe informacje dotyczące materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie maturalnym (w tym osoby, którym dostosowano warunki przeprowadzenia egzaminu), będą ogłaszane w komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Zmiany na egzaminie z matematyki

Najważniejszą zmianą na egzaminie z matematyki jest fakt, że będzie ona przeprowadzana na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie jak w latach sprzed pandemii koronawirusa – na podstawie wymagań zawartych w podstawie programowej.

Poza tym zostaną usunięte lub ograniczone niektóre zadania lub ich części. Oto, co zmieni się na maturze z matematyki na poziomie podstawowym w 2023 roku.

 

Matematyka (formuła 2023) - ograniczone wymagania podstawy programowej:

 • ograniczenie liczby zadań na dowodzenie w arkuszu (do jednego),
 • brak zadania na dowód geometryczny,
 • usunięcie wzorów skróconego mnożenia dla potęg trzecich,
 • ograniczenie wymagań dotyczących wielomianów,
 • ograniczenie wymagań ze stereometrii,
 • całkowite usunięcie zagadnień dotyczących brył obrotowych)

 

Matematyka (formuła 2015) - ograniczone wymagania podstawy programowej:

 • funkcje i graniastosłupy,
 • całkowita redukcja  brył obrotowych i wymagań z IV etapu edukacyjnego [LO i technikum] dotyczących ostrosłupów)

Kiedy wyniki z matury z matematyki

Wyniki z matury z matematyki na poziomie są podstawowym są jednymi z najważniejszych dla wyników dla większości maturzystów.. Uczniowie poznają je po około dwóch miesiacach od dnia przystąpienia do egzaminu maturalnego.

Wyniki egzaminu maturalnego z matematyki oraz innych przedmiotów (w terminie głównym oraz dodatkowym) ogłoszone zostaną na stronie OKE w systemie ZIU - 7 lipca 2023 r. po godzinie 8 rano, a dla osób poprawiających egzamin w sierpniu - 8 września 2023.

Sprawdź wyniki matur 2023

 

Wyniki matury 2022 z matematyki (poziom podstawowy)

 • Zdawalność matury 2022 z matematyki: 86%*
 • Średnie wyniki matury 2022 z matematyki: 58 proc. możliwych do uzyskania punktów*

*w terminie głównym, dodatkowym oraz poprawkowym

 

Zobacz jak wyglądały wyniki matur w twojej szkole:

Liceum

Technikum

Łatwa czy trudna - opinie zdających w latach ubiegłych

Co roku część uczniów boi się, że nie zda egzaminu z matematyki w zakresie podstawowym. Czy słusznie? Cóż, niestety dane pokazują, że owszem, ponieważ część uczniów rzeczywiście polega na tym egzaminie.

Ile osób nie zdało matematyki w 2022 roku

Maturę z matematyki zdało 82 procent uczniów, oznacza to, że w 2022 roku 18 procent uczniów nie zdało tego egzaminu. Wynik ten jest jednak lepszy, niż 2021 roku, ponieważ maturę z matematyki na poziomie podstawowym zdało 79 procent uczniów, którzy przystąpili do tego egzaminu.

Opinie zdających w latach ubiegłych

Zdaniem niektórych uczniów matura z matematyki na poziomie podstawowym w 2022 roku była prosta: "Za łatwo mi to poszło i teraz się stresuję, że mnie sierpień czeka", "cudowna ta matematyka". Jednak dla wielu maturzystów egzamin ten okazał się trudny.

Najwięcej problemów, jak co roku, sprawiły zdającym zadania otwarte. Oto niektóre z komentarzy uczniów: "Tragedia ta matma", "Matma nieciekawie, mam nadzieję, że udało mi się wystrzelać te 30%".

Wielu uczniów było też zdania, że w arkuszu znalazły się zadania, których można było się spodziewać.

Co było na maturze próbnej z matematyki w grudniu 2022

Trzeci dzień próbnych matur zarezerwowany jest dla „królowej nauk”. Jakich zadań można spodziewać się na egzaminie z matematyki na poziomie podstawowym?

Punktualnie o godzinie 9:00 uczniowie otworzą arkusze egzaminacyjne i rozpoczną próbny egzamin maturalny z matematyki na poziomie podstawowym. Za prawidłowe rozwiązanie zadań będą mogli uzyskać maksymalnie 46 punktów, w tym: 29 punktów za zadania zamknięte oraz 17 punktów za zadania otwarte. A ile potrwa egzamin? 180 minut.

dowiedz się więcej matura próbna z matematyki

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ulica Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=sopocka%20szko%C5%82a%20wy%C5%BCsza https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/59f1e-sans-sopot.jpg Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wydział Nauk Społecznych, Wydział Humanistyczny, Wydział Teologiczny oraz Wydział Prawa i Administracji UŚ https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJq50dkTbOFkcR6qGXE6SyeGo https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/397da-US-Katowice.jpg Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • ul. Kowalska 5 20-115 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ73HP7UFXIkcR6V4MugltyWs https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/9778e-collegium-humanum.jpg Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Lublinie)
 • ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00 – 908 Warszawa 46 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ8WBAKPfKHkcRBWVI4EFdjeM https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/113ce-wat.jpg Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski, Kampus A, budynek A-29, ul. prof. Z. Szafrana 4a, Zielona Góra https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20zielonog%C3%B3rski https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/acf58-uniwersytet-zielona-gora.jpg Uniwersytet Zielonogórski
 • Wrocław https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJuZqGraPpD0cRMBocD0T8VY8 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/d8caa-awl-wroclaw.jpg Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu