Matura z języka hiszpańskiego 2023 – poziom rozszerzony

Matura z języka hiszpańskiego 2023 – poziom rozszerzony

Matura z języka hiszpańskiego 2023 – poziom rozszerzony

08.04.2024

Matura 2023 z języka hiszpańskiego – poziom rozszerzony (część pisemna)

Matura 2023 z języka hiszpańskiego na poziomie rozszerzonym w terminie głównym zostanie przeprowadzona 22 maja 2023 r. Egzamin w terminie dodatkowym odbędzie się 15 czerwca 2023 r. Wyniki egzaminu maturalnego z języka hiszpańskiego ogłoszone zostały 7 lipca 2023 roku.

Maturę z języka hiszpańskiego na poziomie rozszerzonym z pewnością będą chcieli zdawać uczniowie, którzy wiążą swoją przyszłość z tym językiem, np. chcą studiować filologię hiszpańską.

Dodatkowo znajomość tego języka otwiera wiele drzwi do wielu doświadczeń, między innymi pozwala podróżować po krajach, gdzie obowiązuje ten język.

Egzamin na poziomie rozszerzonym jest jednak trudniejszy niż ten na poziomie podstawowym, wymaga więc lepszej znajomości języka i dłuższego przygotowania. Tłumaczymy, jak będzie wyglądać matura rozszerzona z języka hiszpańskiego.

Arkusze maturalne i zasady oceniania zadań

Kiedy matura z języka hiszpańskiego na poziomie rozszerzonym 2023

Egzamin maturalny z języka hiszpańskiego na poziomie rozszerzonym w terminie głównym odbędzie się 22 maja 2023 (poniedziałek) o godzinie 14:00. Z kolei matura z języka hiszpańskiego na poziomie rozszerzonym w terminie dodatkowym odbędzie się 15 czerwca (czwartek) o godzinie 14:00.

 

Język hiszpański matura 2023 - data:

 • 22 maja 2023 (poniedziałek), godz. 14:00 - termin główny
 • 15 czerwca 2023 (czwartek), godz. 14:00 - termin dodatkowy

 

Terminy matur 2023 - harmonogram

 • 28 kwietnia 2023 r. - zakończenie roku szkolnego dla maturzystów
 • od 4 do 23 maja 2023 r. - egzaminy pisemne w terminie głównym
 • od 10 do 23 maja 2023 r. - egzaminy ustne w terminie głównym
 • od 1 do 19 czerwca 2023 r. - egzaminy w terminie dodatkowym
 • 7 lipca 2023 r. - ogłoszenie wyników
 • od 21 do 22 sierpnia 2023 r. - egzaminy w terminie poprawkowym
 • 8 września 2023 r.  - ogłoszenie wyników egzaminów poprawkowych

sprawdź harmonogram matur 2023

Co będzie na maturze z języka hiszpańskiego na poziomie rozszerzonym

Matura w Formule 2015 oraz w Formule 2023 będzie przeprowadzana na podstawie wymagań egzaminacyjnych (a nie jak kiedyś – bazując na podstawie programowej).

Przykładowe zadania i wymagania można znaleźć w Informatorze o egzaminie maturalnym z od roku szkolnego 2022/2023 (Formuła 2023) - pobierz, a także Informatorze o egzaminie maturalnym od roku szkolnego 2014/2015 (Formuła 2015) - pobierz.

UWAGA: W roku 2023 i 2024 Informatory należy czytać łącznie z Aneksem. Aneks zawiera informacje o treściach Informatora, które nie obowiązują na egzaminie w 2023 i 2024 roku - pobierz.

 

Opublikowane materiały zawierają m.in.:

 • opis wymagań sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych,
 • opis arkuszy egzaminacyjnych z poszczególnych przedmiotów,
 • zasady oceniania rozwiązań zadań z komentarzami,
 • przykładowe zadania egzaminacyjne wraz z rozwiązaniami.

 

Według wymagań egzaminacyjnych matura z języka hiszpańskiego na poziomie rozszerzonym sprawdza:

 • znajomość środków językowych
 • rozumienie wypowiedzi
 • tworzenie wypowiedzi
 • reagowanie na wypowiedzi
 • przetwarzanie wypowiedzi.

 

Formuła 2015 – wymagania:

Egzamin będzie przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej.

W przypadku języków obcych nowożytnych – ograniczony zakres środków gramatycznych oraz obniżony ogólny średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ)

1) poziom rozszerzony: B1+ (B2 w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych)

 

Formuła 2023 – wymagania:

 • Egzamin będzie przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej.

 

Ile będzie zadań z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym

Arkusz egzaminacyjny z języka hiszpańskiego na poziomie rozszerzonym będzie składał się z części testowej oraz wypracowania.

 

Formuła 2015

1. Test

 • 15 zadań - rozumienie ze słuchu
 • 18 zadań - rozumienie tekstów pisanych
 • 14 zadań - znajomość środków językowych (leksykalno-gramatycznych)

2. Wypracowanie

 • wypracowanie (minimum 200–250 wyrazów)

 

Formuła 2015

1. Test

 • 3-4 zadania - rozumienie ze słuchu
 • 3-4 zadania - rozumienie tekstów pisanych
 • 2-3 zadania - znajomość środków językowych (leksykalno-gramatycznych)

2. Wypracowanie

 • wypracowanie (minimum 200–250 wyrazów)

 

Ile punktów można zdobyć

Uczeń z matury z języka angielskiego na poziomie rozszerzony będzie mógł uzyskać 60 punktów w tym:

 • 47 pkt - zadania zamknięte
 • 13 pkt - zadania otwarte

Ile trwa matura z języka hiszpańskiego na poziomie rozszerzonym

Egzamin na poziomie rozszerzonym z języka hiszpańskiego będzie trwał 150 minut.

Czy można nie zdać matury z języka hiszpańskiego

Matura 2023 w Formule 2015 – nie ma progu punktowego z przedmiotu dodatkowego, oznacza to, że nie można nie zdać matury z języka hiszpańskiego na poziomie rozszerzonym. Uczeń ma jednak obowiązek, by podejść do jednego dodatkowego przedmiotu.

Matura w Formule 2023 – nie ma progu punktowego z przedmiotu dodatkowego, oznacza to, że nie można nie zdać matury z języka hiszpańskiego na poziomie rozszerzonym. (Obowiązek uzyskania co najmniej 30% punktów z jednego z wybranych przedmiotów dodatkowych będzie obowiązywać od 2025 r.).

Co można mieć przy sobie podczas egzaminu?

Uczniowi potrzebny będzie jedynie długopis lub pióro z czarnym wkładem czy tuszem. Niezbędne będzie także okazanie dowodu osobistego, by nauczyciel mógł zweryfikować tożsamość danej osoby. WAŻNE: należy pamiętać, że na salę nie można zabrać telefonu komórkowego.

Kiedy wyniki z matury z języka hiszpańskiego

Wyniki egzaminu maturalnego (w terminie głównym oraz dodatkowym) ogłoszone zostaną na stronie OKE w systemie ZIU - 7 lipca 2023 r. po godzinie 8 rano.

Sprawdź wyniki matur 2023

 

Wyniki matury 2022 z języka hiszpańskiego (poziom rozszerzony)

 • Średnie wyniki matury 2022 z języka hiszpańskiego: 52 proc. możliwych do uzyskania punktów*

*w terminie głównym, dodatkowym oraz poprawkowym

 

Język hiszpański jest jednym z rzadziej wybieranych przedmiotów dodatkowych na maturze:

 • 2022: 1 126 osób
 • 2021: 1 094 osoby
 • 2020: 985 osób

 

Zobacz jak wyglądały wyniki matur w twojej szkole:

Liceum

Technikum

Łatwa czy trudna - opinie zdających w latach ubiegłych

Jakie były średnie wyniki z j. hiszpańskiego na poziomie rozszerzonym w 2022 roku

Średni wynik z języka hiszpańskiego na poziomie rozszerzonym w 2022 wynosił 52 procent.

 

Łatwa czy trudna - opnie zdających w latach ubiegłych

"Maturę rozszerzoną zdałem przyzwoicie, 80 procent" – brzmi ocena jednego z maturzystów, przystępującego do egzaminu z języka hiszpańskiego na poziomie rozszerzonym kilka lat temu. Średni wynik z tego egzaminu w 2022 roku, który wynosił jedynie 52 procent, pokazuje, że uczniowie nie poradzili sobie zbyt dobrze z zadaniami na egzaminie maturalnym z języka hiszpańskiego na poziomie rozszerzonym.

Komentarze (1)

Kama odpowiedz

Matura rozszerzona z języka hiszpańskiego będzie dopiero 22 maja 2023 i godz. 14.00

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia