Odwołanie od matury 2023: na czym polega, co należy zrobić i w jakim terminie?

Odwołanie od matury 2023: na czym polega, co należy zrobić i w jakim terminie?

Odwołanie od matury 2023: na czym polega, co należy zrobić i w jakim terminie?

27.10.2022

Odwołanie od matury 2023: na czym polega, co należy zrobić i w jakim terminie?

Odwołanie od matury jest "ratunkiem", gdy uczeń nie zgadza się z wynikiem swojego egzaminu maturalnego. Sprawdź, co zrobić, żeby odwołać się od matury.

Opublikowanie wyników egzaminu maturalnego to bardzo ważny moment dla każdego ucznia, pełen emocji – często dobrych, jak radość i szczęście, jednak niekiedy też tych gorszych, jak na przykład rozczarowanie. Co zrobić w sytuacji, gdy myśleliśmy, że egzamin poszedł nam bardzo dobrze lub dobrze, a wyniki matury pokazują zupełnie co innego?

Co znajdziesz w artykule

Jak odwołać się od wyniku matury?

Uczniowie, którzy nie zgadzają się z oceną swojej pracy mogą odwołać się od wyników matury.

 

Etap pierwszy – złożenie wniosku o wgląd

Przez sześć miesięcy od daty ogłoszenia wyników uczeń może złożyć wniosek o wgląd do pracy maturalnej Załącznik 25a. Taki wniosek uczeń może złożyć osobiście w siedzibie właściwej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, ale także mailowo, listownie czy przez aplikację.

Po złożeniu takiego wniosku przez ucznia, dyrektor danego OKE (w ciągu 5 dni) wyznacza termin wglądu, który odbywać się będzie w siedzibie OKE. O przyjmowaniu wniosków decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Etap drugi – wgląd do arkusza egzaminacyjnego

Gdy nadejdzie już moment wglądu do arkusza egzaminacyjnego – uczeń będzie miał 30 minut na obejrzenie swojej pracy. Może również robić zdjęcia swojej pracy, a także zadawać pytania pracownikowi Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, dotyczące swoje pracy i ewentualnych wątpliwości w jej ocenianiu. Przed wejściem uczeń będzie musiał okazać swój dowód osobisty, potwierdzający jego tożsamość.

 

Etap trzeci – złożenie wniosku o weryfikację punktów

Gdy uczeń już obejrzy swoją pracę – ma dwa dni na złożenie wniosku o weryfikację liczby punktów - Załącznik 25b. Uczeń w tym wniosku musi wskazać numery zadań, które według niego zostały ocenione w niepoprawny sposób.

 

Etap czwarty – odpowiedź okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

Gdy uczeń będzie miał już za sobą ten etap, w ciągu siedmiu dni powinna nadejść odpowiedź w związku z weryfikacją punktów. OKE ma siedem dni na zweryfikowanie sumy punktów i 14 (od dnia otrzymania wniosku) na pisemne powiadomienie ucznia o wyniku weryfikacji.

W przypadku, gdy Okręgowa Komisja Egzaminacyjna stwierdzi, że rzeczywiście uczeń otrzymał zbyt małą ilość punktów - procedura jest zakończona. Maturzysta w takiej sytuacji otrzyma nowe świadectwo dojrzałości, aneks do świadectwa dojrzałości lub zaświadczenie..

 

Etap piąty – odwołanie do drugiej instancji

Jeżeli jednak Okręgowa Komisja Egzaminacyjna stwierdzi, że praca ucznia została oceniona poprawnie – maturzysta może odwołać się do drugiej instancji, czyli Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego. Taki wniosek (Załącznik 25cpowinien być zlożony przez ucznia w ciągu maksymalnie siedmiu dni.

W takim wniosku uczeń również musi określić, jakie konkretnie zadania jego zdaniem zostały źle ocenione. W przypadku drugiej instancji sytuacja jest jednak nieco bardziej skomplikowana, ponieważ można zgłaszać jedynie uwagi do zadań otwartych.

Należy także uzasadnić, dlaczego dane zadanie zostało poprawnie rozwiązane. Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego rozpatruje odwołanie w terminie 21 dni od dnia jego przekazania przez dyrektora OKE do dyrektora CKE. Decyzja Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego jest ostateczna i uczeń nie może się już od niej odwoływać. W takiej sytuacji wynik egzaminu maturalnego jest uznany za ostateczny.

Dokładne informacje znajdziesz TUTAJ - patrz str. 127

 

Co powinien zawierać wniosek o wgląd do pracy?

Wniosek o możliwość wglądu do egzaminu maturalnego powinien zawierać:

  • imię i nazwisko zdającego,
  • PESEL zdającego,
  • dane teleadresowe osoby składającej wniosek (w tym adres e-mail i nr telefonu),
  • przedmiot i poziom egzaminu, którego wgląd dotyczy.

Formularz wniosku o wgląd do arkusza maturalnego należy pobrać ze strony internetowej właściwej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

 

Pobierz

Załącznik 25a – Wniosek o wgląd do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej

Załącznik 25b – Wniosek o weryfikację sumy punktów

Załącznik 25c – Odwołanie do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

  • ulica Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=sopocka%20szko%C5%82a%20wy%C5%BCsza https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/59f1e-sans-sopot.jpg Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
  • Wydział Nauk Społecznych, Wydział Humanistyczny, Wydział Teologiczny oraz Wydział Prawa i Administracji UŚ https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJq50dkTbOFkcR6qGXE6SyeGo https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/397da-US-Katowice.jpg Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • ul. Kowalska 5 20-115 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ73HP7UFXIkcR6V4MugltyWs https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/9778e-collegium-humanum.jpg Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Lublinie)
  • Uniwersytet Zielonogórski, Kampus A, budynek A-29, ul. prof. Z. Szafrana 4a, Zielona Góra https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20zielonog%C3%B3rski https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/acf58-uniwersytet-zielona-gora.jpg Uniwersytet Zielonogórski
  • ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00 – 908 Warszawa 46 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ8WBAKPfKHkcRBWVI4EFdjeM https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/113ce-wat.jpg Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
  • Wrocław https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJuZqGraPpD0cRMBocD0T8VY8 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/d8caa-awl-wroclaw.jpg Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu