Archeometria

Archeometria

Studia na kierunku archeometria możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym)

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
stacjonarne

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Archeometria stopień: (II), czas trwania: 2 lata
forma: stacjonarne

Archeometria studia - kierunek studiów

Studia na kierunku archeometria to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra. Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym . 

Studia na kierunku archeometria
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia II stopnia
Czas trwania 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku archeometria rozpocznie się 1 czerwca 2024 r. i potrwa do 11 lipca 2024 r. | archeometria - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia na kierunku archeometria możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) | archeometria - uczelnie >

Opis kierunku

W trakcie studiów student będzie zapoznany z wiedzą na temat chemii analitycznej i archeologii. Dwa wydziały studiów prowadzą ten kierunek studiów wspólnie, dzięki czemu można liczyć na wysoki poziom nauczania.

Specyfika zajęć na tym kierunku gwarantuje zdobycie wiedzy z zakresu analityki chemicznej artefaktów archeologicznych i ich charakterystyki. Nie jest to wszystko, gdyż absolwent będzie potrafił przeprowadzać samodzielnie badania naukowe.

 

Praca po studiach

Po studiach można znaleźć zatrudnienie w placówkach naukowych, ale absolwenci będą potrafili przeprowadzać samodzielnie badania naukowe. Studenci będą w stanie objąć takie stanowiska w miejscach takich jak: przedsiębiorstwa zajmujące się analityką archeologiczną – również te na pograniczu chemii i archeologii, centra rozwoju, firmy z nowymi koncepcjami, przemysłowe.

Można znaleźć pracę w miejscach takich jak  instytucje badawcze, badawczo-rozwojowe, znane w poradnictwie na temat ochrony środowiska, ośrodki projektowe grantów krajowych i zagranicznych. Mogą też kontynuować naukę na studiach 3 stopnia na kierunku chemii, albo archeologii.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Osoby, które zastanawiają się nad wyborem tego kierunku studiów powinny wiedzieć, że jest to popularna ścieżka nauki. Dlatego warto wcześniej zadbać o poprawnie przeprowadzony proces rekrutacji.

Na tym kierunku studiów ważna jest średnia ocen ze studiów wyższych oraz rozmowa kwalifikacyjna. Jeśli w trakcie trwania wybranych studiów pierwszego stopnia student zaliczył wybrane przedmioty, to jest zwolniony z rozmowy kwalifikacyjnej. Należy pamiętać, że te wymagania mogą się zmieniać – zawsze warto sprawdzać je na stronach uczelni.

Archeometria - zasady rekrutacji

  • Terminy rekrutacji

  • Czas trwania

  • Przedmioty maturalne

  • Limity

  • Progi

Zdobywana wiedza i umiejętności

Studia na kierunku archeometria wyposażą studenta w wiedzę z zakresu chemii analitycznej i archeologii. Absolwenci będą w stanie przeprowadzać własne badania naukowe i zapoznają się z pojęciami traktującymi o chemicznych artefaktach archeologicznych. Nauka archeologii, obejmująca zagadnienia związane z różnymi epokami, jest kluczowa dla studentów wiążących przyszłość z archeologią.

Zagadnienia chemiczne, ściśle powiązane z badaniami naukowymi sprawią, że student będzie w pełni gotowy na pracę lub dalszą naukę. Dzięki zadaniom praktycznym na tym kierunku studiów, będzie można nauczyć się pracy w zespole. Absolwent będzie w pełni wykształcony z najważniejszych zagadnień z zakresu chemii analitycznej i archeologii.

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ARCHEOMETRIA?

Studia na tym kierunku to wszechstronna perspektywa rozwoju. W trakcie ich trwania student zgłębi wiedzę z zakresu nauk podstawowych, takich jak chemia analityczna i archeologia. Absolwenci są w pełni wykształceni z chemii artefaktów archeologicznych, ich charakterystyki i umiejętności prowadzenia badań.

Student w trakcie studiów na tym kierunku będzie uczestniczyć w zajęciach mających pomóc mu stać się specjalistą w dziedzinie chemii analitycznej. Zajęcia skupiające się na badaniach naukowych wykształcą u niego umiejętności praktyczne, przydatne w późniejszej pracy.

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku archeometria możemy podzielić na:

1. Poziom:

2. Forma:

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ARCHEOMETRIA?

Studia na kierunku archeometria trwają 2 lata (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ARCHEOMETRIA?

Studia przygotują absolwenta do podjęcia pracy w charakterze archeologicznym, ale i nie tylko. Specjalna wiedza na temat chemii analitycznej i umiejętności praktyczne powiązane z badaniami otwierają wiele perspektyw przed absolwentem.

Studia II stopnia - magisterskie - dają możliwość rozszerzenia wiadomości i udoskonalenia dotychczasowych umiejętności, przede wszystkim w zakresie interdyscyplinarnej wiedzy kierunkowej.

Miejsca zatrudnienia po studiach na kierunku archeometria:

- laboratoria badawcze,

- siedziby naukowe, badawcze i badawczo-rozwojowe,

- przedsiębiorstwa zajmujące się analityką archeologiczną,

- centra rozwoju, 

- ośrodki projektowe grantów krajowych i zagranicznych,

- instytucje zajmujące się poradnictwem  wiedzy dotyczącej ochrony dziedzictwa,

- edukacja na studiach trzeciego stopnia.

Są to tylko niektóre perspektywy zatrudnienia. Z wiedzą zdobytą w trakcie studiów można być pewnym stabilnej pracy. Absolwent na pewno znajdzie ścieżkę kariery, która będzie odpowiadać jego wymaganiom i umiejętnościom.

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Archeometria studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Archeometria studia II stopnia

Miasta, które oferują studia na kierunku Archeometria

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

Komentarze (0)