Matura z języka polskiego 2024 – poziom podstawowy

Matura z języka polskiego 2024 – poziom podstawowy

Matura z języka polskiego 2024 – poziom podstawowy

16.05.2024

Matura 2024 z języka polskiego – poziom podstawowy (część pisemna)

Równo o godzinie 9:00 rozporczęła się matura 2024 z języka polskiego na poziomie podstawowym. Egzamin potrwa 240 minut i będzie składać się z trzech części: język polski w użyciu, test historycznoliteracki oraz wypracowanie. Za rozwiązanie wszystkich zadań będzie można uzyskać maksymalnie 60 punktów. Arkusze maturalne z języka polskiego są już dostępne!

Egzamin w terminie dodatkowym odbędzie się 3 czerwca 2024 r, a egzamin w terminie poprawkowym 20 sierpnia 2024 r.

Wyniki egzaminu maturalnego z języka polskiego ogłoszone zostaną 9 lipca 2024 r., a dla osób poprawiających w sierpniu - 10 września 2024 r. Sprawdź wyniki matur 2024

Matura pisemna z języka polskiego na poziomie podstawowym jest obowiązkowym egzaminem dla wszystkich maturzystów. Uczniowie nie mogą więc do niej nie przystąpić, jest to jeden z najważniejszych egzaminów maturalnych, możemy go również zdawać na poziomie rozszerzonym jeśli wybierzemy go jako przedmiot dodatkowy.

Żeby zdać maturę 2024 z języka polskiego na poziomie podstawowym absolwent musi uzyskać co najmniej 30 procent wszystkich możliwych do zdobycia punktów. Sprawdź czy się dostaniesz na studia kalkulator maturalny.

Zdawalność matury 2023 z języka polskiego, w terminie głównym oraz dodatkowym, wyniosła 97% (cz. pisemna), 99% (cz. ustna). Średnie wyniki matury 2023 z języka polskiego to: 66 proc. (formuła 2023), 57 proc. (formuła 2015) możliwych do uzyskania punktów.

Arkusze maturalne i zasady oceniania zadań

Kiedy matura z języka polskiego na poziomie podstawowym 2024

Matura 2024 pisemna z języka polskiego na poziomie podstawowym w terminie głównym odbędzie się 7 maja (wtorek) 2024 roku o godzinie 9:00. Natomiast egzamin w terminie dodatkowym odbędzie się 3 czerwca 2024 roku o godzinie 9:00.

Matura 2024 w terminie poprawkowym w części pisemnej odbędzie się 20 sierpnia 2024 (wtorek).

 

Język polski poziom podstawowy matura 2024 - data:

 • 7 maja 2024 (wtorek), godz. 9:00 - termin główny
 • 3 czerwca 2024 (poniedziałek), godz. 9:00 - termin dodatkowy
 • 20 sierpnia 2024 (wtorek) - termin poprawkowy

Daty matur obowiązują w całym kraju i właśnie w tym czasie do tego egzaminu przystąpią wszyscy uczniowie z Polski.

 

Terminy matur 2024 - harmonogram

 • 26 kwietnia 2024 r. - zakończenie roku szkolnego dla maturzystów
 • od 7 do 24 maja 2024 r. - egzaminy pisemne w terminie głównym
 • od 11 do 25 maja 2024 r. - egzaminy ustne w terminie głównym
 • od 3 do 17 czerwca 2024 r. - egzaminy w terminie dodatkowym
 • 9 lipca 2024 r. - ogłoszenie wyników
 • od 20 do 21 sierpnia 2024 r. - egzaminy w terminie poprawkowym
 • 10 września 2024 r. - ogłoszenie wyników egzaminów poprawkowych

sprawdź harmonogram matur 2024

Ile trwa matura z języka polskiego na poziomie podstawowym

Matura z języka polskiego na poziomie podstawowym z języka polskiego w Formule 2015 trwa 170 minut. Z kolei egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym w Formule 2023 trwa 240 minut.

Kontrolowanie czasu podczas pisania egzaminu jest niezwykle istotne z kilku powodów. Pozwala uniknąć sytuacji, w której nie zdążymy odpowiedzieć na wszystkie pytania lub zadania. Zbyt długa koncentracja nad jednym zagadnieniem może skutkować brakiem czasu na inne, co może negatywnie wpłynąć na wynik egzaminu.

Czytaj dalej ile trwają matury 2024

Ile punktów można zdobyć z języka polskiego na poziomie podstawowym

Formuła 2023: Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 60 punktów, w tym: 

część 1: Język polski w użyciu (czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną, notatka syntetyzująca) – 10 pkt (ok. 5–7 zadań – głównie otwartych – opartych na dwóch tekstach) 

część 2: Test historycznoliteracki (znajomość problematyki lektur obowiązkowych) – 15 pkt (ok. 6–15 zadań – głównie otwartych, w większości opartych na zawartych w arkuszu krótkich tekstach)

część 3: Wypracowanie – 35 pkt.

 

Formuła 2015: Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 70 punktów, w tym:

część 1: czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość zasad i posługiwania się poprawną polszczyzną – 20 pkt (ok. 10–13 zadań – głównie otwartych – opartych na dwóch tekstach)

część 2: wypracowanie – 50 pkt.

sprawdź

matura 2024 polski - rozszerzony

matura 2024 polski - ustny

Pewniaki maturalne - co będzie na maturze z j polskiego

Matura 2024 polski - tematy

O godzinie 9:00 maturzyści zasiedli do arkuszy maturalnych. „Mitologia” Jan Parandowski, „Tren X” Jana Kochanowskiego”, „Pan Tadeusz”, „Dziady cz. III” - co pojawiło się na tegorocznej maturze z języka polskiego na poziomie podstawowym? Odpowiadamy, z jakimi poleceniami oraz dziełami literackimi musieli zmierzyć się tegoroczni abiturienci.

Przecieki – matura z języka polskiego 2024
Pierwsze wycieki pojawiły się już ponad godzinę temu. Wtedy rzekomo poznaliśmy już tematy wypracowań na maturze 2024, które brzmiały: „Bunt i jego konsekwencje dla człowieka” oraz „Jak relacja z drugą osobą kształtuje człowieka?”. Internauci niemalże jednogłośnie uznali te tematy za przyjemne i stosunkowo proste.

Jednakże, gdy nieco później pojawiły się zdjęcia pozostałych poleceń w arkuszu, zdania bardziej się podzieliły. Podczas egzaminu maturzyści mieli zmierzyć się z fragmentami utworów takich jak m.in.: „Zdążyć przed Panem Bogiem”, „Pan Tadeusz” czy „Kordian”. Co ciekawe, jak donoszą media społecznościowe pierwsze rzekome przecieki, które potwierdziły się w zadaniach w arkuszu, wypłynęły już około północy. Właśnie wtedy pojawiła się informacja, że w poleceniach pojawi się „Pan Tadeusz” oraz mity Parandowskiego.

Co pojawiło się w arkuszu?
Zdjęcia poleceń z matury z języka polskiego na poziomie podstawowych 2024 krążą po sieci już nieco ponad godzinę. Jakiś czas temu, rzekomo, skompletowany został niemalże cały arkusz wraz z poleceniami. Właśnie w nim czytamy: „Czy podstawa podmiotu lirycznego w Trenie X Jana Kochanowskiego jest podobna do postaci Demeter? W uzasadnieniu odpowiedzi odwołaj się do Trenu X oraz do zacytowanego fragmentu „Mitologii” Jana Parandowskiego.”

Fragment „Pieśni o Rolandzie” padł w zadaniu, w którym należało ocenić prawdziwość podanych stwierdzeń i zaznaczyć P/F. Zdający musieli również przeczytać definicję pojęcia koncept oraz wiersz „Niestatek” Jana Andrzeja Morsztyna. Musieli wyjaśnić koncept w podanym wierszu. Następnie na podstawie podanego tekstu należało wykazać, że „Dziady cz. III” to utwór o charakterze profetycznym. Pojawił się także fragment „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza, „Potop” Henryka Sienkiewicza. W treści załączono również plakat przedstawienia na podstawie dzieła Juliusza Słowackiego „Kordiana”.

W arkuszu maturzyści na podstawie fragmentu „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego musieli wyjaśnić symbolikę złotego rogu pojawiającego się w tekście. Przytoczony został również fragment „Na probostwie w Wyszkowie” Stefana Żeromskiego, przy którym widniało polecenie: „Czy ocena sytuacji Polski tuż po odzyskaniu niepodległości zawarta we fragmencie utworu »Na probostwie w Wyszkowie« znajduje potwierdzenie w »Przedwiośniu« Stefana Żeromskiego?" Zdających zapytano również o reportaż Hanny Krail „Zdążyć przed Panem Bogiem”.

 

Opinie maturzystów matura z j. polskiego 2024

„Polski zaliczony fajny temat dało to cke” - pisali maturzyści na X - „Łatwiejszych tych tematów dać nie mogli?. Zdecydowana większość osób, które przystąpiły do tegorocznego egzaminu zgadza się, że arkusz był stosunkowo prosty: „Szczerze matury były wyjątkowo proste i przyjemne.

Ciekawe tematy rozprawek do wyboru oraz ciekawe teksty do porównywania w notatce syntetyzującej. Wydaje mi się, że osiągniemy w tym roku rekordową zdawalność:)”. Podsumowali, że matura z roku na rok jest coraz prostsza. Zwrócono uwagę również na to, że w arkuszu pojawiło się dużo „ikonicznych” lektur: „Dziady część II”, „Potop”, „Przedwiośnie”, „Pan Tadeusz” czy „Kordian”.

Zobacz więcej opinie maturzystów polski 2024

 

Tematy wypracowań

1. Bunt i konsekwencje dla człowieka

w pracy odwołaj się do:

 • lektury obowiązkowej
 • innego utworu literackiego
 • wybranych kontekstów

2. Jak relacja z drugą osobą kształtuje człowieka?

w pracy odwołaj się do:

 • lektury obowiązkowej
 • innego utworu literackiego
 • wybranych kontekstów

 

Od samego rana portal społecznościowy „X” aż wrze od maturalnych wpisów. „Wokulski” oraz „matura 2024” znalazły się w trendujących tematach na dawnym Twitterze. Kilka osób udzielało się na portalu zaledwie kilka minut po rozpoczęciu egzaminu. Okazało się, że w tym roku zakaz telefonów na sali egzaminacyjnej bardzo wcześnie zebrał swoje żniwa.

Około godziny 9:35 w sieci zaczęły krążyć pierwsze pogłoski dotyczące tegorocznych tematów wypracowań. Już wtedy padały hasła „bunt” oraz „relacje z drugim człowiekiem”. Informacje te nieoficjalnie zostały potwierdzone kilka minut później zdjęciem udostępnionym przez jednego ze zdających. W ostatnim poleceniu, w którym maksymalny wynik wynosi 35 punktów, czytamy:

„Wybierz jeden z poniższych tematów i napisz wypracowanie. W wypracowaniu rozważ problem podany w temacie. Przedstaw również swoje zdanie i je uzasadnij [...]

Temat 1: Bunt i jego konsekwencje dla człowieka.

Temat 2: Jak relacja z drugą osobą kształtuje człowieka?”

 

Jak powinno wyglądać wypracowanie?

Wypracowanie stanowi ostatnią część arkusza z języka polskiego. Za poprawne napisanie tekstu maturzyści mogą otrzymać maksymalnie 35 punktów. Zadaniem abiturientów jest wybrać jeden z podanych tematów i na jego podstawie napisać wypracowanie na co najmniej 300 wyrazów.

W swoich rozważaniach muszą przedstawić argumenty, odwołując się do utworów literackich oraz do wybranych kontekstów (np. historycznoliterackiego, literackiego, biograficznego, kulturowego, mitologicznego, biblijnego, religijnego, historycznego, filozoficznego, egzystencjalnego, politycznego, społecznego). Należy zaznaczyć, że jednym z przywołanych przez zdających utworów musi być lektura obowiązkowa.

 

Opinie internautów

Po opublikowaniu przecieków w sieci pojawiły się liczne opinie na temat poziomu trudności tematów na tegorocznym wypracowaniu maturalnym. Zdecydowana większość użytkowników uznała je za dość proste, pisali: „Tematy marzenie”, „Przecież to jest temat jak z egzaminu ósmoklasisty” czy „Bardzo fajny temat”.

Rozpoczęła się również dyskusja, do jakich lektur należałoby się odwołać przy danych tematach. Temat 1: „Bunt i jego konsekwencje dla człowieka” wymieniano m.in.: „Dziady”, „Kordiana”, „Antygona”, „Tango”, „Przedwiośnie”, „Nie-boską komedię” oraz Prometeusza i Hioba.

Z kolei w przypadku tematu 2: „Jak relacja z drugą osobą kształtuje człowieka?” padały przykładowe postaci Legolasa i Gimliego z „Władca Pierścieni. Drużyna Pierścienia” J.R.R. Tolkiena, Thorina i Bilba z „Hobbit, czyli tam i z powrotem” J.R.R. Tolkiena czy chociażby wybranych postaci z serii książek „Harry Potter” J.K. Rowling np. Harrego i Hagrida, Severus Snape i Lily Potter.

 

Pewniaki maturalne  przewidywania nauczycieli przed maturą

Jak co roku, nauczyciele języka polskiego dzielą się swoimi przewidywaniami, przypominając o tzw. „pewniakach”, których treść warto sobie utrwalić. W tym roku padło m.in. na: „Pana Tadeusza”, „Lalkę”, „Wesele”, Przedwośnie", Makbeta, Dżumę, czy „Dziady część III”.

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej radził, aby prześledzić arkusze z poprzednich lat oraz te pokazowe – takie działanie jest już połową maturalnego sukcesu.

Nauczyciele z języka polskiego zaznaczają, że zazwyczaj na maturach najwięcej zadań pojawia się z trzech epok: romantyzmu, pozytywizmu oraz z okresu młodej polski. Wspominają, że w ramach romantyzmu możemy spodziewać się pytań dotyczących „Dziadów cz. III”, „Kordiana” czy „Konrada Walennroda”.

Liczba zadań na egzaminie z języka polskiego na poziomie podstawowym będzie różnić się w zależności od tego, w jakiej formule uczniowie zdają egzamin.

czytaj dalej

co będzie na maturze z j. polskiego

język polski pewniaki maturalne

 

Porady polonistów

Poloniści radzą, aby w swoich przygotowaniach skupić się na ćwiczeniu formy pisemnej. Zaznaczają, że wypracowanie ma być nie tyle omówieniem treści lektur, ile zapisem rozważań maturzysty na podstawie argumentów i motywów znajdujących się w lekturach.

Najczęściej pojawiającym motywem, który może znaleźć się na maturze z polskiego w 2024 roku jest motyw pracy, jej znaczenia i wpływu na życie człowieka. Temat pracy jest powszechnie obecny w literaturze, którą trzeba znać do matury tj. w Lalce Bolesława Prusa, Chłopach Władysława Rejmonta, Micie o Syzyfie czy Biblii.

czytaj dalej porady polonistów

 

Jak napisać wysoko punktowane wypracowanie

Dobrym sposobem na dobre wypracowanie jest opracowanie go punkt po punkcie, bazując na wcześniej przygotowanym przez siebie w brudnopisie planie działania. Poloniści radzą zrobić to w kilku krokach: znajdź dwa przykłady i dwa konteksty, zbuduj argumenty na ich podstawie, następnie przyjrzyj się argumentom i połącz je w spójne stanowisko. Zacznij pisać wypracowanie.

czytaj dalej jak napisać dobre wypracowanie na maturze

 

Zobacz także

Jak napisać streszczenie na maturze

Jak napisać rozprawkę na maturze

Jak napisać interpretację wiersza

Notatka syntezująca na maturze

Funkcje językowe w tekście

Błąd kardynalny na maturze

Najtrudniejsze tematy wypracowań na maturze z polskiego

Pytania jawne CKE

 

Ile będzie zadań z języka polskiego na poziomie podstawowym

Egzamin maturalny 2024 przeprowadzony będzie w dwóch formułach - 2023 i 2015.

 • Formuła 2023 dla absolwentów 4-letniego liceum i 5-letniego technikum
 • Formuła 2015 dla absolwentów 3-letniego liceum i 4-letniego technikum

 

Formuła 2023:

Arkusz egzaminacyjny podzielony będzie na dwie części: test i wypracowanie. Przeprowadzony zostanie na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej.

1. Test

a) Język polski w użyciu (czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną, notatka syntetyzująca)

 • ok. 5–7 zadań – głównie otwartych – opartych na dwóch tekstach

b) Test historycznoliteracki (znajomość problematyki lektur obowiązkowych)

 • ok. 6–15 zadań – głównie otwartych, w większości opartych na zawartych w arkuszu krótkich tekstach

 

2. Wypracowanie

Dwa tematy wypracowania do wyboru (tekst argumentacyjny). Oba tematy bez wskazania konkretnej lektury obowiązkowej – lektura do wyboru przez zdającego spośród wszystkich lektur obowiązkowych (lista na stronach 2 i 3 arkusza egzaminacyjnego). Wymagana minimalna długość wypracowania: 300 wyrazów (nie, jak określono w Informatorze, 400).

 

Formuła 2015:

Arkusz egzaminacyjny podzielony będzie na dwie części: test i wypracowanie. Egzamin przeprowadzony zostanie na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej.

1. Test

Czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość zasad i posługiwania się poprawną polszczyzną

Arkusz będzie zawierał ok. 10–13 zadań – głównie otwartych – opartych na dwóch tekstach

 

2. Wypracowanie

Na egzaminie będą trzy tematy wypracowania do wyboru: dwie rozprawki oraz interpretacja tekstu poetyckiego. Jeden temat rozprawki ze wskazaną lekturą obowiązkową, drugi temat rozprawki – z tekstem spoza kanonu lektur obowiązkowych. Wymagana minimalna długość wypracowania: 250 wyrazów.

Ile punktów należy uzyskać, aby zdać maturę z j. polskiego

Żeby uczeń zdał maturę z języka polskiego na poziomie podstawowym, będzie musiał zdobyć minimalnie 30 procent z wszystkich punktów możliwych do zdobycia. To, ile dokładnie maturzysta musi uzyskać punktów podczas tego egzaminu, zależy więc od tego, w jakiej Formule do niego przystępuje.

Czytaj dalej jak liczyć punkty matura 2024

Co można mieć przy sobie podczas egzaminu z j. polskiego

Podczas egzaminu maturalnego z języka polskiego uczeń może mieć przy sobie jedynie długopis z czarnym tuszem lub pióro z czarnym atramentem. Niezbędne będzie także okazanie dowodu osobistego, by nauczyciel mógł zweryfikować tożsamość danej osoby.

W sali powinien być także zapewniony słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny – nie mniej niż 1 na 25 osób. Uczeń nie powinien wnosić na salę żadnych pomocy naukowych, telefonu, ani innych urządzeń, które mogłyby zakłócić przebieg egzaminu

Kiedy wyniki z matury z języka polskiego

Wyniki z matury z języka polskiego na poziomie podstawowym zostaną ogłoszone 9 lipca 2024 roku. Jest to również termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach. Dodatkowo jest to również termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach. Z kolei wyniki z terminu poprawkowego będą ogłoszone 10 września 2024 roku.

sprawdż wyniki matur 2024

Lista lektur - matura 2024

Lista lektur - matura 2024 (Formuła 2023 zakres podstawowy, zgodna z wymaganiami egzaminacyjnymi)

 1. Biblia, w tym fragmenty Księgi Rodzaju, Księgi Hioba, Księgi Koheleta, Pieśni nad Pieśniami, Księgi Psalmów, Apokalipsy św. Jana
 2. Jan Parandowski, Mitologia, cz. I Grecja
 3. Homer, Iliada (fragmenty)
 4. Sofokles, Antygona
 5. Lament świętokrzyski (fragmenty)
 6. Legenda o św. Aleksym (fragmenty)
 7. Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią (fragmenty)
 8. Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu (fragmenty)
 9. Pieśń o Rolandzie (fragmenty)
 10. Gall Anonim, Kronika polska (fragmenty)
 11. Dante Alighieri, Boska Komedia (fragmenty)
 12. Jan Kochanowski, Odprawa posłów greckich
 13. Piotr Skarga, Kazania sejmowe (fragmenty)
 14. Jan Chryzostom Pasek, Pamiętniki (fragmenty)
 15. William Szekspir, Makbet
 16. Molier, Skąpiec
 17. Adam Mickiewicz, Konrad Wallenrod,
 18. Adam Mickiewicz,Dziady cz. III
 19. Juliusz Słowacki, Kordian
 20. Bolesław Prus, Lalka
 21. Henryk Sienkiewicz, Potop
 22. Fiodor Dostojewski, Zbrodnia i kara
 23. Stanisław Wyspiański, Wesele
 24. Stefan Żeromski, Przedwiośnie
 25. Eliza Orzeszkowa, Gloria Victis
 26. Tadeusz Borowski, opowiadania: Proszę państwa do gazu, Ludzie, którzy szli
 27. Gustaw Herling-Grudziński, Inny świat
 28. Hanna Krall, Zdążyć przed Panem Bogiem
 29. Albert Camus, Dżuma
 30. George Orwell, Rok 1984
 31. Sławomir Mrożek, Tango
 32. Marek Nowakowski, Raport o stanie wojennym (wybrane opowiadanie), Górą „Edek” (z tomu Prawo prerii)
 33. Jacek Dukaj, Katedra (z tomu W kraju niewiernych)
 34. Andrzej Stasiuk, Miejsce (z tomu Opowieści galicyjskie)
 35. Olga Tokarczuk, Profesor Andrews w Warszawie (z tomu Gra na wielu bębenkach)
 
Ponadto z zakresu szkoły podstawowej
 1. Ignacy Krasicki, bajki
 2. Adam Mickiewicz, Dziady cz. II, Pan Tadeusz
 3. Juliusz Słowacki, Balladyna
W wypracowaniu na poziomie podstawowym zdający może również odwołać się do lektur obowiązkowych ujętych w wymaganiach egzaminacyjnych dla poziomu rozszerzonego
 

Lista lektur matura 2024 (Formuła 2023 zakres rozszerzony, zgodna z wymaganiami egzaminacyjnymi)

 • Homer, Odyseja (fragmenty)
 • Arystoteles, Poetyka, Retoryka (fragmenty)
 • Platon, Państwo (fragmenty)
 • św. Augustyn, Wyznania (fragmenty)
 • św. Tomasz z Akwinu, Summa teologiczna (fragmenty)
 • Michel de Montaigne, Próby (fragmenty)
 • William Szekspir, Hamlet
 • Juliusz Słowacki, Lilla Weneda
 • Zygmunt Krasiński, Nie-Boska Komedia
 • realistyczna lub naturalistyczna powieść europejska (Honoré de Balzac, Ojciec Goriot lub
 • Charles Dickens, Klub Pickwicka, lub Mikołaj Gogol, Martwe dusze, lub Gustaw
 • Flaubert, Pani Bovary)
 • Stanisław Wyspiański, Noc listopadowa
 • Franz Kafka, Proces (fragmenty)
 • Michaił Bułhakow, Mistrz i Małgorzata
 • Stanisław Ignacy Witkiewicz, Szewcy
 • Bruno Schulz, wybrane opowiadania z tomu Sklepy cynamonowe
 • Tadeusz Konwicki, Mała Apokalipsa
 • Sławomir Mrożek, wybrane opowiadania

 

Inne lektury obowiązkowe

Inne lektury obowiązkowe (zgodne z podstawą programową, nieujęte w wymaganiach egzaminacyjnych), do których również można się odwołać w wypracowaniu.

Poziom podstawowy
 • William Szekspir, Romeo i Julia
 • Ignacy Krasicki, wybrane satyry
 • Adam Mickiewicz, Oda do młodości
 • Adam Mickiewicz, wybrane ballady, w tym Romantyczność
 • Bolesław Prus, Z legend dawnego Egiptu
 • Władysław Stanisław Reymont, Chłopi (tom I – Jesień)
 • Stefan Żeromski, Rozdzióbią nas kruki, wrony…
 • Witold Gombrowicz, Ferdydurke (fragmenty)
 • Józef Mackiewicz, Droga donikąd (fragmenty)
 • Antoni Libera, Madame
 • Ryszard Kapuściński, Podróże z Herodotem (fragmenty)
 • Ponadto z zakresu szkoły podstawowej
 • Aleksander Fredro, Zemsta
 
Poziom rozszerzony
 • Arystofanes, Chmury
 • Wergiliusz, Eneida (fragmenty)
 • François Rabelais, Gargantua i Pantagruel (fragmenty)
 • Jan Kochanowski, Treny (jako cykl poetycki)
 • Jorge Luis Borges, wybrane opowiadanie
 • Janusz Głowacki, Antygona w Nowym Jorku

 

Zmiany na egzaminie z języka polskiego

Zmiany na maturze z języka polskiego na poziomie podstawowym dotyczą wprowadzonej Formuły 2023, która od tamtego roku już funkcjonuje, jednak dla uczniów nadal jest pewną nowością. Co z tym idzie – zmianą jest podzielenie arkusza egzaminacyjnego na trzy części – język polski w użyciu, test historycznoliteracki, a także wypracowanie.

Zmiany nastąpiły również w liście lektur – część z nich została wykreślona (dotyczy to zarówno poziomu podstawowego, jak i rozszerzonego). Część pozycji została również przeniesiona z pozycji obowiązkowych na poziomie podstawowym na poziom rozszerzony.

 

Zmiany formuła 2015:

Zwiększa się liczbę tematów rozprawki na poziomie podstawowym:

 • jeden temat rozprawki ze wskazaną lekturą obowiązkową,
 • drugi temat rozprawki – z tekstem spoza kanonu lektur obowiązkowych.

 

Do 2023 roku maturzyści otrzymywali jeden arkusz egzaminacyjny. Od 2023 roku uczniowie będą otrzymywać dwa arkusze egzaminacyjne. Pierwszy z nich zostanie podzielony na dwie części: 1. język polski w użyciu, 2. test historycznoliteracki.

Drugi arkusz to wypracowanie, na wybrany przez zdającego temat. Wypracowanie musi uwzględniać dwa utwory literackie, w tym jeden wskazany jako obowiązkowy w liście lektur, a także dwa konteksty, na przykład biograficzne, kulturowe, społeczne, polityczne, czy historyczne.

 

Zmiany formuła 2023:

Usunięta została część lektur obowiązkowych. Na poziomie podstawowym między innymi:

 • Jan Kochanowski, Psalm 13, Psalm 47
 • William Szekspir, Romeo i Julia
 • Bolesław Prus, Z legend dawnego Egiptu
 • Stefan Żeromski, Rozdziobią nad kruki, wrony...
 • Witold Gombrowicz, Ferdydurke (fragmenty)
 • Józef Mackiewicz, Drga donikąd (fragmenty)
 • Antoni Libera, Madame

 

Pozycje przeniesione z poziomu podstawowego na poziom rozszerzony to między innymi:

 • Zygmunt Krasiński, Nie-Boska komedia
 • Homer, Odyseja (fragmenty)

Łatwa czy trudna - opinie zdających w latach ubiegłych

Jak podawała „Gazeta Wyborcza” po egzaminie maturalnym z języka polskiego na poziomie podstawowym w 2023 roku - „maturę z języka polskiego na poziomie podstawowym zdający ocenili jako "niepokojąco łatwą". Część uczniów była także zaskoczona tematami wypracowań. W mediach społecznościowych pojawiły się następujące komentarze na temat matury podstawowej z języka polskiego: „Podejrzenie łatwa ta matura”, „Całkiem spoko tematy”, „Szybko poszło, ale co to za tematy były!” „Dadzą trudną matmę, aby się wyrównało”.

Polecenia zawarte w arkuszach na maturze 2023 znalazły zarówno sympatyków, jak i osoby, które z dozą niepewności podchodzą do udzielonych odpowiedzi. Przeszukując media społecznościowe łatwo natrafić na różne opinie tych, którzy podchodzili do pierwszego maturalnego egzaminu.

 • Podejrzanie łatwy ten polski, co prawda jak zobaczyłam Pana Tadeusza to zachciało mi się płakać, ale sytuację uratowało Przedwiośnie”,
 • Szybko poszło, ale co to za tematy były!”,
 • Dadzą trudną matmę, aby się wyrównało.”,
 • Myślę, że 30% będzie.”,
 • Niech się dzieje wola nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba!”,
 • Ta matura to jakiś żart.”,
 • 2023 to bardzo przyjemna formuła.”

Po maturze z języka polskiego na poziomie podstawowym w 2022 roku zawrzało w sieci. Większość uczniów była zadowolona z egzaminu: "Tak się bałam, ale jestem dobrej myśli", "Coś nie coś napisałam, ale co z tego będzie, to nie wiem", "teraz żeby matma była taka łatwa", "jestem w szoku, bo nie było bardzo trudne" – brzmią komentarze maturzystów na Twitterze.

Również w 2021 roku uczniowie uważali, że matura z języka polskiego nie była trudna - ponad 90% maturzystów zdało egzamin z języka polskiego.

Czytaj dalej

Co było na maturze z języka polskiego w maju 2023

"Pan Tadeusz" pojawił się drugi rok z rzędu na maturze

Matura 2023 z języka polskiego w nowej formule - na jakie teksty powołali się maturzyści?

Matura 2023. Które zadania sprawiły maturzystom największy kłopot?

 

Najpopularniejsze matura 2024

sprawdź

harmonogram matur 2024

kalkulator maturalny

arkusze maturalne

matura 2024 polski - podstawowy

matura 2024 polski - rozszerzony

matura 2024 polski - ustny

matura 2024 matematyka - podstawowa

matura 2024 matematyka - rozszerzona

matura 2024 angielski - podstawowy

matura 2024 angielski - rozszerzony

matura 2024 angielski - ustny

matura 2024 niemiecki - podstawowy

matura 2024 niemiecki - rozszerzony

matura 2024 niemiecki - ustny

matura 2024 biologia

matura 2024 chemia

matura 2024 fizyka

matura 2024 historia

matura 2024 geografia

matura 2024 informatyka

matura 2024 wos

matura 2024 - wszystko

wyniki matur 2024

matura poprawkowa 2024

niezdana matura 2024

jak wyglądają matury 2024

jak liczyć punkty matura 2024

nowa lista pytań jawnych matura 2024

kierunki studiów 2024

progi punktowe na studia

jak wpisać wyniki matur w systemie IRK krok po kroku

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia