Dodaj do ulubionych

Astronomia studia - kierunek studiów

Studia na kierunku astronomia to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)

Kierunki takie jak astronomia zadedykowane są przede wszystkim miłośnikom nauk ścisłych takich jak fizyka, matematyka czy nawet informatyka. To właśnie bowiem ich zdobycze pozwalają nieustannie rozwijać astronomię. Studenci otrzymują więc praktyczne wykształcenie oparte na stabilnych podstawach teoretycznych. Poznają między innymi wielozakresowe obserwacje astronomiczne czy zagadnienia związane z fizyką kwantową i mechaniką relatywistyczną.

A gdzie można znaleźć pracę po ukończeniu studiów astronomicznych? Czekać będą między innymi obserwatoria astronomiczne czy jednostki badawczo-naukowe. Astrofizycy mogą ubiegać się również o pracę w zespołach prowadzących obserwacje satelitarne – zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku astronomia:

 • chemia,
 • biologia,
 • fizyka,
 • informatyka,
 • matematyka,
 • język obcy,
 • język polski,
 • geografia.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ASTRONOMIA

Województwo
Miejscowość
studia I stopnia
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
studia I stopnia
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Jednostka prowadząca

Astronomia stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Jednostka prowadząca

Astronomia stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Jednostka prowadząca

Astronomia stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne
Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Jednostka prowadząca

Astronomia stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne
Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Jednostka prowadząca

Astronomia stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne
Uniwersytet Zielonogórski

Uniwersytet Zielonogórski

Jednostka prowadząca

Astronomia stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Astronomia - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ASTRONOMIA STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ASTRONOMIA STUDIA I STOPNIA

ASTRONOMIA STUDIA II STOPNIA

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku astronomia

Tryb studiów
studia I stopnia
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując astronomię

Program studiów i przedmioty

Czego nauczysz się w ramach tych studiów? Przede wszystkim skupisz się na naukach matematycznych, astronomicznych i fizycznych. Przykładowymi przedmiotami będą elektrodynamika czy obserwacja astronomiczna. Będzie też dużo zajęć informatycznych, które przygotują Cię do poznania wszystkich technik komputerowych.

Absolwent będzie posiadać wiedzę z zakresu:
 • astronomii i fizyki opart na gruntownych podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych,
 • opisu zjawisk przyrodniczych, formułowanie problemów badawczych oraz gromadzenia, przetwarzania i przekazywania informacji,
 • język obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu nauk fizycznych,
 • obsługi nowoczesnych urządzeń nawigacyjnych, pomiarowych i diagnostycznych,
 • podjęcia studiów drugiego stopnia.

Jak wyglądają studia na kierunku astronomia?

 

1. Typ i tryb studiów

Astronomia to kierunek, który realizuje program z zakresu nauk ścisłych, ze szczególnym uwzględnieniem fizyki.

 

Studia na kierunku astronomia możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Powyższy kierunek można realizować tylko w trybie stacjonarnym, co w praktyce oznacza, że zajęcia będa odbywać się od poniedziałku do piątku w godiznach ustalonych przez władze konkretnych uczelni wyższych. 

 

2. Program studiów i przedmioty

Ze względu na interdyscyplinarny program nauczania na kierunku astronomia studenci będą mieli okazję zdobyć wiedzę z zakresu matematyki, fizyki czy nauk przyrodniczych. W planie znajdzie się wiele ciekawych przedmiotów związanych z tą tematyką, między innymi:

 

 • statystyka matematyczna
 • fizyka kwantowa
 • termodynamika
 • mechanika
 • elektryczność i magnetyzm

 

Jako student zdobędziesz także specjalistyczną wiedzę na temat historii astronomii, co pozwoli Ci lepiej zrozumieć tę fascynującą dyscyplinę naukową. Program nauczania na wybranych uczelniach wyższych przewiduje realizacje obieralnych bloków specjalizacyjnych.

 

3. Nabywane umiejętności

W czasie studiów na kierunku astronomia, oprócz wiedzy teoretycznej, zdobędziesz także niezwykle istotne umiejętności praktyczne. Jako student nauczysz się podstaw programowania i tworzenia stron internetowych.

Ponadto będziesz uczęszczał na warsztaty z symulacji komputerowej procesów astrofizycznych. Integralną część studiów będą stanowić praktyki obserwacyjne, dzięki którym zdobędziesz cenne doświadczenie i kwalifikacje zawodowe.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Astronomia to na pewno studia o unikatowym charakterze. Dzięki nim odkryjesz niesamowite prawa rządzące Wszechświatem i zgłębisz jego największe tajemnice. Ciekawi Cię zatem świat fizyki i innych nauk matematyczno-przyrodniczych? Jeśli tak to jest to na pewno świetny kierunek dla Ciebie!

 

5. Gdzie studiować astronomię

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek astronomia:

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku astronomia trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Kierunek astronomia można realizować zarówno na pierwszym, jak i drugim stopniu. Studia pierwszego stopnia trwają trzy lata i kończą się nadaniem tytułu licencjata. Natomiast po ukończeniu studiów drugiego stopnia i zaliczeniu pracy dyplomowej zdobędziesz tytuł magistra.

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku astronomia

Praca po studiach

A gdzie znajdziesz zatrudnienie po ukończeniu studiów? Jako absolwent będziesz mógł podjąć pracę w obserwatoriach astronomicznych czy zespołach prowadzących badania satelitarne, a także grupach zajmujących się międzynarodowymi programami badawczymi w Polsce, ale również za granicą.

Jeżeli chcesz poznać tajniki ciał niebieskich oraz wszystkich zjawisk zachodzących poza naszą planetą, a dodatkowo masz zdolności matematyczno-przyrodnicze to nie wahaj się – to jest kierunek dla Ciebie!

 

Absolwent kierunku astronomia znajdzie zatrudnienie jako:
 • pracownik obserwatorium astronomicznego,
 • pracownik instytutu astrofizycznego,
 • pracownik zespołu prowadzącego obserwacje satelitarne,
 • nauczyciel (po ukończeniu specjalizacji zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia nauczycieli,
 • specjalista zajmujący się obsługą komputerów.

Zobacz inne kierunki Fizyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ASTRONOMIA

Komentarze (0)