Dodaj do ulubionych

Filologia szwedzka

Studia na kierunku filologia szwedzka to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku filologia szwedzka:

 • filozofia,
 • geografia,
 • historia,
 • historia sztuki,
 • język angielski,
 • język francuski,
 • język hiszpański,
 • język niemiecki,
 • język polski,
 • język rosyjski,
 • język włoski,
 • język łaciński i kultura antyczna,
 • wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK FILOLOGIA SZWEDZKA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
niestacjonarne

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
niestacjonarne

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie

Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie

Jednostka prowadząca

Filologia szwedzka stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne

UCZELNIE, GDZIE FILOLOGIA SZWEDZKA JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku

Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku

Jednostka prowadząca

Filologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku filologia

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

niestacjonarne
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.05.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.05.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.05.2021
do 30.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku filologia szwedzka

niestacjonarne
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Filologiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując filologię szwedzką?

Program studiów i przedmioty

Program filologii szwedzkiej opiera się na praktycznej nauce języka, połączonej z poznawaniem dorobku literackiego i kulturowego Szwecji, a także zagadnień z zakresu historii, kultury i życia społecznego kraju. Na niektórych uczelniach studenci uczą się równolegle języka niemieckiego w nieco mniejszym wymiarze godzin.

Studia na kierunku filologia szwedzka wyposażają przyszłych absolwentów w umiejętności translatorskie, przygotowują ich do roli nauczycieli języka szwedzkiego oraz kształtują w nich podstawowe kompetencje analityczne, potrzebne w interpretowaniu dzieł literackich.

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • gramatyki języka szwedzkiego
 • historii literatury szwedzkiej
 • historii języka szwedzkiego
 • przekładu tekstów użytkowych i literackich
 • analizy i interpretacji dzieła literackiego
 • nauczania języka szwedzkiego (glottodydaktyka)
 • znajomości języka angielskiego i niemieckiego

Jak wyglądają studia na kierunku filologia szwedzka?

 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek filologia szwedzka można realizować w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym, dzięki czemu każdy ma szansę wybrać opcje dopasowaną do swoich potrzeb.
Tematyka zajęć na powyższych studiach będzie oscylować głównie wokół zagadnień związanych z naukami humanistycznymi i filologicznymi.
 
Studia na kierunku filologia szwedzka możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Program studiów i przedmioty

Jako student kierunku Filologia szwedzka będziesz miał okazję dowiedzieć się więcej na temat historii, kultury oraz literatury szwedzkiej.
W planie zajęć znajdzie się wiele interesujących przedmiotów powiązanych z powyższą tematyką, między innymi takich jak:
 • Wstęp do językoznawstwa
 • Historia Szwecji
 • Historia literatury szwedzkiej
 • Wprowadzenie do historii języka szwedzkiego
Program nauczania zakłada również realizacje obieralnych modułów specjalizacyjnych, których aktualną ofertę znajdziesz na oficjalnych stronach internetowych wybranych uczelni wyższych.
 

3. Nabywane umiejętności

W czasie studiów na powyższym kierunku, zdecydowanie najwięcej czasu poświęcisz doskonaleniu swoich umiejętności językowych oraz praktycznej nauce języka szwedzkiego, oraz jednego, dodatkowego wybranego języka obcego.
Studenci dowiedzą się także, w jaki sposób dokonywać tłumaczeń ustnych i pisemnych w obrębie języka polskiego i szwedzkiego.
Co więcej, zdobędziesz cenne kompetencje literaturoznawcze i tym samym nauczysz się przeprowadzać analizę wybranych utworów literackich z kanonu literatury szwedzkiej i skandynawskiej.
 
4. Dla kogo ten kierunek

Literatura szwedzka to nie tylko skandynawskie kryminały, język naszych północnych sąsiadów z łatwością da się odróżnić od tego, którym posługują się Norwegowie i Finowie, a sami Szwedzi, jako naród z bogatą kulturą, mają do zaoferowania znacznie więcej, niż wizerunek chłodnych, nietowarzyskich dzikusów o blond włosach.

Jeśli każdy z tych faktów był dla Ciebie oczywisty, z łatwością opanowujesz nowe języki a szwedzki wydaje Ci się tym najciekawszym, i właśnie dlatego chciałbyś dowiedzieć się więcej o literackiej i kulturowej specyfice kraju Wikingów, studia na kierunku filologia szwedzka są stworzone właśnie dla Ciebie.

 

5. Gdzie studiować filologię szwedzką

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek filologia szwedzka:

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

FILOLOGIA SZWEDZKA STUDIA NIESTACJONARNE

FILOLOGIA SZWEDZKA STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku filologia szwedzka trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

W zależności od uczelni studia pierwszego stopnia na kierunku filologia szwedzka będą trwały sześć semestrów. Po tym czasie uzyskasz tytuł licencjata. Jeżeli zdecydujesz się na studia magisterskie na naukę poświęcisz dwa lata, czyli cztery semestry i zdobędziesz tytuł magistra. 

Czas trwania studiów na kierunku filologia szwedzka na poszczególnych uczelniach

niestacjonarne
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie niestac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

FILOLOGIA SZWEDZKA STUDIA I STOPNIA

FILOLOGIA SZWEDZKA STUDIA II STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek filologia szwedzka na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie Przedmioty:

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku filologia szwedzka na poszczególnych uczelniach

niestacjonarne
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek filologia szwedzka na poszczególnych uczelniach

niestacjonarne
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Jaka praca,czyli gdzie będziesz pracował po kierunku filologia szwedzka?

Praca po studiach

Studia na kierunku filologia szwedzka przygotowują przyszłego absolwenta do pracy w polskich i zagranicznych przedsiębiorstwach zorientowanych na Szwecję, zaznajamiają go zatem ze specyfiką pracy w międzynarodowym, często wielojęzycznym środowisku, uwrażliwiają na etykę pracy skandynawskich współpracowników i pracodawców.

Znajomość szwedzkiej kultury i realiów życia codziennego, pozwala adeptowi filologii szwedzkiej na podjęcie pracy związanej z organizacją eventów i animacją życia kulturalnego w Szwecji, a także w branży turystycznej.

Filologowie klasyczni to także wykwalifikowani tłumacze, którzy w toku studiów szlifują warsztat translatorski, zarówno na tekstach literackich, jak i użytkowych.

Absolwent kierunku filologia szwedzka znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • pracownik placówek dyplomatycznych zogniskowanych na współpracy Polska-Szwecja
 • wykwalifikowany tłumacz literatury szwedzkiej lub tekstów użytkowych pisanych w języku szwedzkim
 • pracownik wydawnictwa lub redakcji
 • pracownik międzynarodowych przedsiębiorstw nastawionych na współpracę ze Szwecją lub innymi krajami skandynawskimi
 • nauczyciel języka szwedzkiego
 • animator kulturalny lub organizator eventów w krajach skandynawskich

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU FILOLOGIA SZWEDZKA

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU FILOLOGIA SZWEDZKA

Komentarze (1)

tomasz odpowiedz

Witam, jeżeli ktoś jest zainteresowany, to mam pracę biurową na 1/3 etatu dla osoby mówiącej i piszącej w j. szwedzkim . Pytania proszę kierować na adres tomasz.sthm@gmail.com Pozdrawiam Tomasz