Dodaj do ulubionych

Gospodarka przestrzenna studia - kierunek studiów

 

Dla kogo ten kierunek

Czym właściwie jest przestrzeń publiczna i do kogo konkretnie należy? Jak kształtować otoczenie, by spełniało nie tylko funkcje użytkowe, ale było dla członków danej społeczności ostoją: miejscem wygodnym, estetycznym i zaprojektowanym tak, by chciało się w nim przebywać? Jak osiągnąć kompromis między coraz szybszym rozwojem miast, a troską o środowisko naturalne? Absolwent gospodarki przestrzennej jest w stanie udzielić najlepszej odpowiedzi na każde z tych pytań. Jeśli zawsze byłeś wrażliwy na otoczenie i ludzi, rozumiesz zależności między poszczególnym elementami całości i potrafisz je zmieniać tak, by jeszcze lepiej spełniały swoją funkcję a ponadto potrafisz zarządzać procesami i ludźmi, działającymi na rzecz wspólnej sprawy, studia na kierunku gospodarka przestrzenna mogą być dla Ciebie jedną z edukacyjnych alternatyw.

 

Program studiów i przedmioty

Jak wygląda nauka na gospodarce przestrzennej? To dość interdyscyplinarny kierunek, dzięki któremu przyszły absolwent zdobędzie wiedzę ekonomiczną, geograficzną, urbanistyczną i zarządczo-administracyjną. Każda z tych dziedzin wiąże się bowiem ściśle z planowaniem przestrzeni i zarządzaniem jednostkami przestrzennymi, takimi jak miasto, gmina czy region. Studenci zapoznają się z prawnymi aspektami ochrony środowiska, opanowują rysunek i podstawy grafiki, uczą się korzystać z mapy, planować, przedstawiać i realizować zmiany w przestrzeni. Mogą spodziewać się zajęć z gospodarki mieszkaniowej i gospodarki nieruchomościami oraz ekonomiki miasta i regionu. To studia dla osób, które chcą mieć wpływ na to, jak wygląda i funkcjonuje przestrzeń – bardzo nieuchwytna i niezwykle istotna część naszej rzeczywistości.

 

Praca po studiach

Gdzie znajdziesz zatrudnienie kończąc studia na kierunku gospodarka przestrzenna? Troska o estetykę i funkcjonalność miejsc, w których żyjemy jest nieodzowną częścią procesu rozwoju miast i regionów, a to oznacza, że masz szansę na ciekawą i pełną wyzwań pracę. Absolwenci gospodarki przestrzennej sprawdzają się jako pracownicy biur planistycznych, architektonicznych i urbanistycznych, specjaliści ds. rozwoju lokalnego w instytucjach administracji publicznej, agenci nieruchomości, autorzy i konsultanci projektów rozbudowy miast i regionów, urzędnicy samorządowi czy osoby odpowiedzialne za programowanie rozwoju lokalnego.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Przy rekrutacji na gospodarkę przestrzenną na większości uczelni brane są pod uwagę następujące przedmioty: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, geografia, historia, informatyka.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Województwo
Miejscowość
studia II stopnia
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
studia II stopnia
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Jednostka prowadząca

Gospodarka przestrzenna stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne
Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska

Jednostka prowadząca

Gospodarka przestrzenna stopień: (II), czas trwania: 1,5 roku
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku gospodarka przestrzenna

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska

Jednostka prowadząca

Gospodarka przestrzenna stopień: (II), czas trwania: 2 lata • 1,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Jednostka prowadząca

Gospodarka przestrzenna stopień: (II), czas trwania: 1,5 roku • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Jednostka prowadząca

Gospodarka przestrzenna stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Jednostka prowadząca

Gospodarka przestrzenna stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku gospodarka przestrzenna

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Jednostka prowadząca

Gospodarka przestrzenna stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Jednostka prowadząca

Gospodarka przestrzenna stopień: (II), czas trwania: 1,5 roku lub 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Jednostka prowadząca

Gospodarka przestrzenna stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Jednostka prowadząca

Gospodarka przestrzenna stopień: (II), czas trwania: 1,5 roku
tryb: stacjonarne

Gospodarka przestrzenna - zasady rekrutacji

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

GOSPODARKA PRZESTRZENNA STUDIA NIESTACJONARNE

GOSPODARKA PRZESTRZENNA STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

GOSPODARKA PRZESTRZENNA STUDIA I STOPNIA

GOSPODARKA PRZESTRZENNA STUDIA II STOPNIA

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku gospodarka przestrzenna

Tryb studiów
studia II stopnia
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując gospodarkę przestrzenną?

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • ekonomii i ekonometrii
 • geografii ogólnej i geografii regionu
 • sporządzania map, makiet i rzutów terenu
 • trendów w planowaniu przestrzeni
 • zarządzania jednostkami przestrzennymi, tj. miasto, gmina czy region
 • prawnych aspektów ochrony środowiska
 • zasad zrównoważonego rozwoju miast i regionów
 • rysunku i grafiki
 • zarządzania nieruchomościami
 • ekonomicznych podstaw funkcjonowania miasta i regionu

Jak wyglądają studia na kierunku gospodarka przestrzenna ?

 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek gospodarka przestrzenna można realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i zaocznym. W przypadku pierwszej opcji zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku, co będzie dobrym rozwiązaniem dla osób, które mogą sobie pozwolić na pełne poświęcenie się nauce i zdobywaniu wykształcenia. Jeżeli natomiast zależy Ci na większej swobodzie studiowania to wybierz studia niestacjonarne, na których zajęcia odbywają się w wybrane weekendy semestru.

Tematyka zajęć będzie oscylować wokół zagadnień związanych z naukami technicznymi oraz architektonicznymi.

 

2. Program studiów i przedmioty

Jako student kierunku gospodarka przestrzenna będziesz miał okazję zdobyć wszechstronne wykształcenie z zakresu nauk technicznych, geograficznych oraz architektonicznych. Ponadto, dowiesz się więcej na temat ochrony środowiska oraz rozwoju gospodarczego. W siatce zajęć znajdzie się wiele interesujących przedmiotów powiązanych z powyższą tematyką, między innymi takich jak:

 • Podstawy urbanistyki i architektury
 • Podstawy geodezji i kartografii
 • Prawoznawstwo
 • Projektowanie urbanistyczne

 

3. Nabywane umiejętności

W czasie powyższych studiów wykształcisz wiele cennych umiejętności praktycznych, które z powodzeniem wykorzystasz w swojej przyszłej pracy zawodowej. Przede wszystkim nauczysz się planowania i projektowania architektonicznego oraz urbanistycznego. Ponadto dowiesz się, w jaki sposób zarządzać projektami inwestycyjnymi. Program nauczania zakłada realizacje rozwijających zajęć terenowych oraz praktyk studenckich, dzięki którym zdobędziesz cenne doświadczenie zawodowe.

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

W zależności od wybranej uczelni studia pierwszego stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna będą trwały siedem lub osiem semestrów i zakończą się nadaniem tytułu inżyniera. W innym przypadku, na naukę poświęcisz sześć semestrów, po których zdobędziesz tytuł licencjata. Natomiast studia drugiego stopnia będą trwały dwa lata i zakończą się uzyskaniem tytułu magistra.

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku gospodarka przestrzenna?

Absolwent kierunku gospodarka przestrzenna znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • pracownik biur planistycznych i architektonicznych
 • specjalista ds. zrównoważonego rozwoju miast i regionów
 • agent nieruchomości
 • autor lub konsultant projektów rozbudowy miast i regionów
 • urzędnik samorządowy

Zobacz inne kierunki Architektura i Budownictwo

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Komentarze (0)