Wyniki matury 2024 CKE

Wyniki matury 2024 CKE

Wyniki matury 2024 CKE

11.07.2024

Wyniki matur 2024 CKE 

Wyniki matur 2024 w terminie głównym maturzyści poznali we wtorek 9 lipca 2024 roku o godzinie 8:30 rano. Indywidualne wyniki egzaminu maturalnego, absolwenci mogli sprawdzić w systemie ziu.gov.pl oraz bezpośrednio w szkole. Tego samego dnia szkołom zostały wydane świadectwa, aneksy oraz informacje o wynikach.

Z kolei wyniki matur poprawkowych zdawanych w sierpniu opublikowane zostaną 10 września 2024 roku.

Wyniki matury

Wyniki matury 2024

Wyniki matury są niezmiernie ważne dla ucznia, ponieważ stanowią kluczowy punkt w jego edukacyjnej ścieżce. Po pierwsze, dobre wyniki matury otwierają drzwi do renomowanych uczelni. Pozwalają również dostać się na wybrane studia, dzięki czemu uczeń może kontynuować wybraną przez siebie ścieżkę edukacji. Sprawdź terminy rekrutacji na studia oraz przeliczniki punktów kalkulator maturalny.

Jest to moment, na który większość maturzystów czeka z ogromną niecierpliwością, ale również często ogromnym stresem. Matura stanowi test wiedzy i umiejętności, które są istotne nie tylko w kontekście studiów, ale jest to też pierwszy tak ważny egzamin w życiu młodego człowieka. Matura zastępuje egazmin wstępny na studia (na niektórych kierunkach wciąż wymagany np. architektura), a wyniki z poszczególnych przedmiotów brane są pod uwagę w procesie rekrutacjiSprawdź progi punktowe na studia.

 

Ogólnopolskie średnie wyniki matury 2024

W do matury 2024 w terminie główym w maju przystąpiło 245 966 osób. Jak podało CKE Maturę 2024 zdało 84,1% wszystkich osób podchodzących do egzaminów co stanowi spadek o 0,3 pkt proc. względem 2023 r. Prawo do poprawki w sierpniu 2024 ma 10,43% (o 0,9 pkt proc. mniej niż w 2023 r.), natomiast  5,5% (o 1,2 pkt proc. więcej niż w 2023 r.) osób musiało przełknąć gorycz porażki i poczekać na swoją szansę do przyszłego roku.
Tradycynie najczęściej oblewanym przedmiotem okazała się matematyka, gdzie nie zdało jej 8,9 % osób oraz język polski 5%.
 

Ile osób zdawało maturę w 2024 roku

Do egzaminu maturalnego w 2024 r. z przedmiotów obowiązkowych przystąpiło 245 966 absolwentów liceów ogólnokształcących, techników, szkół artystycznych oraz branżowych szkół drugiego stopnia.

Grono absolwentów liceów obejmowało 148 779 osoby, natomiast grono absolwentów techników 95 678 osób oraz 1 509 absowlentów branżowych szkół II stopnia. Do matury przystąpiło również 229 obywateli Ukrainy.

 

Zdawalność matury 2024 - przedmioty

Procentowa zdawalność matury w terminie głównym 2024 z podziałem na przedmioty obowiązkowe (cz. pisemna)

 • Język polski: 95% (97% liceum, 93% technikum)
 • Matematyka: 89% (91% liceum, 85% technikum)

 

Języki obce:

 • angielski: 96% (97% liceum, 94% technikum)
 • niemiecki: 85% (89% liceum, 78% technikum)
 • rosyjski: 87% (94% liceum, 75% technikum)
 • włoski: 93% (93% liceum, 91% technikum)
 • francuski: 97% (98% liceum, 86% technikum)
 • hiszpański: 95% (96% liceum, 75% technikum)

 

Liczba niezdanych egzaminów maturalnych 2024

 • 1 egzamin - 10,4%
 • 2 egzaminy - 3,56%
 • 3 egzaminy - 1,44%
 • 4 egzaminy - 0,41%
 • 5 egzaminów - 0,09%

 

wyniki matur 2024 niezdane

 

Porównanie wyników matur 2024,2023, 2022 i 2021

 

2024 2023

2022

2021

Liczba zdających, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych

245966 100% 253495 100%

268257

100%

273 419

100%

osoby, które zdały egzamin

206842 84,1% 214025 84,4%

209837

78,2%

203 593

74,5%

osoby, które mają prawo przystąpienia do egzaminu poprawkowego w sierpniu

25585 10,4% 28 604 11,3%

41587

15,5%

48 366

17,7%

osoby, które nie zdały egzaminu maturalnego z więcej niż jednego przedmiotu

13539 5,5% 10 866 4,3%

16833

6,3%

21 460

7,8%

Absolwenci, którzy przystąpili do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w terminie głównym (w maju 2024,2023, 2022 i 2021 r.) – odsetek sukcesów

 

Średnie wyniki matur 2024

Średnie wyniki egzaminów obowiązkowych na poziomie podstawowym (w terminie głównym)

 • język polski: 61 proc. (65% liceum, 56% technikum)
 • matematyka: 63 proc. (68% liceum, 56% technikum)
 • język angielski: 78 proc. (83% liceum, 72% technikum)

 

Średnie wyniki egzaminów na poziomie rozszerzonym (formuła 2023)

 • biologia: 40% (43% liceum, 23% technikum)
 • chemia: 38% (40% liceum, 15% technikum)
 • filozofia: 30% (34% liceum, 16% technikum)
 • fizyka: 41% (48% liceum, 22% technikum)
 • geografia: 41% (46% liceum, 32% technikum)
 • historia: 42% (45% liceum, 19% technikum)
 • historia muzyki: 41% (46% liceum, 21% technikum)
 • historia sztuki: 41% (44% liceum, 24% technikum)
 • informatyka: 36% (45% liceum, 28% technikum)
 • język polski: 42% (46% liceum, 24% technikum)
 • język angielski: 67% (67% liceum, 54% technikum)
 • język niemiecki: 57% (61% liceum, 28% technikum)
 • matematyka: 33% (41% liceum, 18% technikum)
 • WOS: 35% (38% liceum, 24% technikum)

 

Najczęściej wybierane języki na poziomie podstawowym na maturze 2024 roku:

 1. język angielski (97,4% liceum, 98% technikum)
 2. język niemiecki (1,5% liceum, 1,4% technikum)
 3. język rosyjski (0,6% liceum, 0,5% technikum)
 4. pozostałe (0,5% liceum, 0,1% technikum)

 

wynki matur 2024

 

Najczęściej wybierane przedmioty dodatkowe 2024

Najczęściej wybierane przedmioty na poziomie rozszerzonym na maturze 2024 roku:

 1. język angielski – 183 688 osób (tj. 69,8% absolwentów 2024 r.)
 2. matematyka – 72 614 osób (tj. 27,6% absolwentów 2024 r.)
 3. geografia – 61 788 osób (tj. 23,5% absolwentów 2024 r.)
 4. język polski – 52 751 osób (tj. 20,1% absolwentów 2024 r.)
 5. biologia – 43 476 osób (tj. 16,5% absolwentów 2024 r.)
 6. chemia – 21 485 osób (tj. 8,2% absolwentów 2024 r.)
 7. wiedza o społeczeństwie – 16 010 osób (tj. 6,1% absolwentów 2024 r.)
 8. historia – 15 533 osoby (tj. 5,9% absolwentów 2024 r.)
 9. fizyka – 15 474 osoby (tj. 5,9% absolwentów 2024 r.)
 10. informatyka – 9 568 osób (tj. 3,6% absolwentów 2024 r.).

 

Najczęściej wybierane przedmioty dodatkowe (liceum)

Wśród absolwentów liceów najczęściej wybierane przedmitoty dodatkowe na maturze 2024 to język angielski oraz matematyka i język polski.

 1. język angielski –  75%
 2. matematyka – 30%
 3. język polski – 27%
 4. geografia – 24%
 5. biologia – 23%
 6. chemia – 12%
 7. historia – 8%
 8. wiedza o społeczeństwie – 8%
 9. fizyka – 7%

 

wyniki matur 2024 przedmioty dodatkowe

 

Najczęściej wybierane przedmioty dodatkowe (technikum)

Wśród absolwentów techników najczęściej wybierane przedmitoty dodatkowe na maturze 2024 to język angielski oraz matematyka i geografia.

 1. język angielski –  62%
 2. matematyka – 25%
 3. geografia – 21%
 4. język polski – 8%
 5. biologia – 7
 6. informatyka - 5%
 7. fizyka - 4%
 8. historia – 3%
 9. wiedza o społeczeństwie – 3%
 

wyniki matur 2024 przedmioty dodatkowe

 

Wyniki matur 2024 - województwa (licea)

Wśród absolwentów liceów najlepsze wyniki (w terminie głównym) uzyskano w woj. świętokrzyskim maturę zdało w nim 93% maturzystów. Najgorzej poszło absolwentom w województwie zachodniopomorskim, gdzie maturę zdało 85% absolwentów.

 

wyniki matur 2024 województwa

 

Wyniki matur 2024 - województwa (technika)

Wśród absolwentów techników najlepsze wyniki (w terminie głównym) uzyskano w woj. małopolskim maturę zdało w nim 83% maturzystów. Najgorzej poszło absolwentom w województwie dolnośląskim, gdzie maturę zdało 74% absolwentów.

 

wyniki matury 2024 województwa technika

 

Wybitni maturzyści 

Z egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów było zwolnionych 1 275 laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych, w tym m.in.:,

 1. 210 osób – historia
 2. 160 osób – język polski
 3. 127 osób – filozofia
 4. 108 osób – matematyka
 5. 77 osób – geografia
 6. 61 osób – historia sztuki
 7. 57 osób – informatyka 
 8. 55 osób – język francuski
 9. 55 osób – język hiszpański
 10. 55 osób – fizyka.

 

Najwyższe wyniki 

 • 2 634 - osoby, które ze wszystkich egzaminów obowiązkowych w cz. ustnej oraz w cz. pisemnej uzyskały od 90% do 100% punktów.
 • 5 312 - osoby, które ze wszystkich egzaminów dodatkowych w cz. ustnej oraz w cz. pisemnej uzyskały od 90% do 100% punktów.
 • 240 - osoby, które ze wszystkich egzaminów, do których przystąpiły – zarówno obowiązkowych, jak i dodatkowych – w cz. ustnej oraz w cz. pisemnej uzyskały od 90% do 100% punktów.

Matura 2024 wyniki kiedy i o której godzinie

Wyniki matur w 2024 roku zostaną opublikowane tego samego dnia w całej Polsce. W praktyce oznacza to, że uczniowie o tym, czy zdali maturę czy nie – dowiedzą się tego samego dnia. Termin ogłoszenia wyników przypada na 9 lipca 2024 roku. Informacje o wynikach zostaną podane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną – indywidualnie będzie mógł je sprawdzić każdy uczeń na specjalnie dedykowanym do tego koncie.

Dodatkowo każdy maturzysta pozna je także dzięki odebraniu specjalnych dokumentów ze szkoły – świadectwa razem z aneksem maturalnym.

 

Wyniki matur 2024 - data

 • Data: 9 lipca 2024 r.
 • Godzina: 8:00-10:00
 • Miejsce: strona OKE w systemie ZIU lub szkoła

 

Etapy Wyniki matur 2023 - termin
ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego 9 lipca 2024 r., godz. 8:00-10:00
przekazanie szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach 9 lipca 2024 r.
wydanie zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach 9 lipca 2024 r.

 

Wyniki egzaminu maturalnego 2024 zostaną ogłoszone około godziny 8:00 rano. Uczeń będzie mógł je sprawdzić w systemie ZIU (Zintegrowany Interfejs Użytkownika) w portalu przygotowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną oraz szkole, w której zdawał egzamin.

Matura 2024 wyniki gdzie

Wyniki matur 2024 - online

Wyniki matury w 2024 roku, podobnie jak w latach poprzednich, uczniowie będą mogli sprawdzić na stronie OKE w systemie ZIU. Każdy maturzysta otrzymał swój własny login i hasło, przy pomocy którego będzie mógł się zalogować. Uczeń będzie miał także możliwość zalogowania się do systemu poprzez użycie profilu zaufanego.

Dyrektorzy szkół będą mogli z kolei sprawdzić wyniki maturalne za pośrednictwem systemu SIOEO.

Należy jednak pamiętać, że w dniu sprawdzania wyników maturalnych systemy mogą być nieco przeciążone, dlatego trzeba uzbroić się w cierpliwość w tej kwestii.

Wyniki maturalne można również sprawdzić osobiście – żeby to zrobić, uczeń powinien udać się w tym celu do szkoły. Będzie miał możliwość odebrania ich (najprawdopodobniej w sekretariacie szkoły).

WAŻNE: Warto wiedzieć również, że każdy uczeń będzie miał prawo do wglądu swoich prac, jednak wymaga to wcześniejszego zgłoszenia do OKE.

 

Wyniki matur 2024 - stacjonarnie

Wyników matur nie trzeba sprawdzać online, można to zrobić również osobiście w placówce, do której uczęszczał uczeń. Wyniki matur można również sprawdzić bez logowania się do systemu ZIU – w tym celu należy udać się do szkoły i odebrać świadectwo z wynikami.

 

Zobacz jak wyglądały wyniki matur w twojej szkole:

 

Wyniki matur na stronach Okręgowych Komisji Egazminacyjnych

 

WOJEWÓDZTWA OKE
pomorskie, kujawsko-pomorskie OKE Gdańsk
śląskie OKE Jaworzno
małopolskie, podkarpackie, lubelskie OKE Kraków
podlaskie, warmińsko-mazurskie OKE Łomża
łódzkie, świętokrzyskie OKE Łódź
wielkopolskie, lubuskie, zachodnio-pomorskie OKE Poznań
mazowieckie OKE Warszawa
dolnośląskie, opolskie OKE Wrocław

Wyniki matury 2024 – jak się zalogować

Maturzysta, by móc poznać swoje wyniki maturalne w 2024 roku, musi zalogować się do ZIU (zintegrowany interfejs użytkownika). Oto instrukcja, co dokładnie należy zrobić.

 1. Najpierw trzeba wejść do "systemu ZIU”.
 2. Następnie w polach: login i hasło trzeba wpisać dane otrzymane wcześniej przez dyrektora szkoły. Jeżeli uczeń zgubi hasło – należy kliknąć w link "nie pamiętam hasła". W takiej sytuacji system wyśle nam wygenerowane nowe hasło na nasz adres e-mail.
 3. Po zalogowaniu można zmienić hasło.
 4. Następnie trzeba wybrać egzamin maturalny - wtedy pokażą się nam procentowe wyniki egzaminu.
 5. Aby sprawdzić poprawność odpowiedzi, należy kliknąć na konkretny egzamin.

 

Wyniki matur – problem z logowaniem

W dniu publikowania wyników każdy z uczniów chce je poznać możliwie jak najszybciej. To z kolei może powodować ogromne obciążenie systemów, które publikują te wyniki, co może prowadzić do opóźnień i trudności w dostępie do informacji.

Oznacza to, że strona, na którą pojawiają się wyniki, może działać z opóźnieniem lub chwilowo nie działać w ogóle – może się zawieszać. Uczniowie mogą zauważyć również błąd strony w postaci komunikatu 503 (Service Unavailable). Jest to spowodowane przeciążeniem serwera.

Wynika to z faktu, że zbyt wiele osób w tym samym czasie chce wejść na stronę. Warto zrozumieć, że emocje związane z oczekiwaniem na wyniki są ogromne, ale ważne jest, aby być cierpliwym w takim czasie.

Nie należy stale odświeżać strony co kilka sekund, ponieważ może to dodatkowo obciążyć serwer. Jeśli po wprowadzeniu danych na stronie nadal pojawia się błąd, należy sprawdzić, czy wprowadzone dane logowania (login i hasło) są poprawne.

Wyniki matury 2024 - ile trzeba mieć punktów, by zdać

W 2024 roku absolwenci, aby zdali maturę muszą uzyskać conajmniej 30% maksymalnej liczby punktów z egzaminów obowiązkowych w części ustnej i pisemnej oraz przystąpić do jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym lub w przypadku języka nowożytnego na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym (bez określania progu).

Matura 2024 zgodnie z harmonogramemu CKE odbyła się od 7 do 24 maja 2024 (część pisemna), a matury ustne od 11 do 16 maja (z wyjątkiem 12 maja) oraz od 20 do 25 maja. Egzaminy przeprowadzone zostały w dwóch porach, porannej od godziny 9:00 oraz popołudniowej od godziny 14:00.

Z kolei egzaminy w terminie dodatkowym odbyły się od 3 do 17 czerwca 2024 r, a egzamin w terminie poprawkowym zostanie przeprowadzony od 20 do 21 sierpnia 2024 roku.

Kiedy można odebrać świadectwo maturalne 2024

Zgodnie z harmonogramem opublikowanym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną – w 2024 roku uczniowie będą mogli odebrać swoje świadectwo maturalne oraz aneksy i informacje o wynikach – 9 lipca 2024 roku. Termin ten dotyczy maturzystów z całej Polski.

 

Odbiór zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego

9 lipca 2024 roku każdy z uczniów będzie mógł osobiście odebrać swoje wyniki z egzaminu maturalnego w swojej szkole. Żeby to zrobić niezbędne będzie wylegitymowanie się dokumentem, który potwierdzi naszą tożsamość.

Jeżeli uczeń z jakichś powodów nie będzie miał możliwości, by odebrać wyniki oraz świadectwo maturalne osobiście – może upoważnić do tego jakąś osobę. Należy wtedy napisać specjalne upoważnienie, w którym będzie zawarte imię i nazwisko takiej osoby, a także nasz odręczny podpis.

 

Jak wpisać wyniki matur w systemie IRK

Na początku lipca 2024 roku uczniowie będą mogli odebrać wyniki swoich egzaminów maturalnych. Dla wielu z nich będzie to dość stresujący moment, ponieważ właśnie wtedy okaże się, czy będą one przepustką do tego, by dostać się na wymarzone studia i wybraną uczelnię.

Zanim jednak to się stanie, maturzyści muszą wziąć udział w procesie rekrutacji, podczas którego będą musieli udostępnić wyniki matury 2024 w systemie IRK lub ERK.

Zobacz jak wpisać wyniki matur w systemie IRK krok po kroku

 

Jak liczyć punkty na maturze 2024

W 2017 roku została przeprowadzona reforma, której konsekwencją była likwidacja gimnazjów i przywrócenie ośmioletnich szkół podstawowych, czteroletnich liceów oraz pięcioletnich techników. Już niebawem maturzyści napiszą maturę w nowej formule po raz drugi (funkcjonuje ona pod nazwą matury w Formule 2023).

Jak będą punktowane prace egzaminacyjne – zarówno w starej, jak i nowej formule.

Czytaj dalej

jak liczyć punkty matura 2024

kalkulator maturalny

Kiedy poprawa matury 2024

Poprawa matury w 2024 roku odbędzie się 20 sierpnia 2024 roku o godzinie 9:00 (jest to wtorek) – dotyczy to części pisemnej wszystkich egzaminów. Z kolei matury w sesji poprawkowej w formie ustnej odbędą się 21 sierpnia 2024 roku (jest to środa).

Matura poprawkowa stanowi szansę dla uczniów, którzy nie osiągnęli zamierzonych wyników podczas pierwszej próby, czyli matury właściwej w maju. Należy jednak pamiętać o tym, że do egzaminu poprawkowego może przystąpić osoba, która nie zdała matury jedynie z jednego przedmiotu.

Warunkiem jest również to, by wcześniej przystąpiła ona do wszystkich egzaminów maturalnych i żaden z nich nie został unieważniony.

sprawdź harmonogram matur 2024

 

Matura poprawkowa 2024 - podanie

Oczywiste jest, że żeby móc przystąpić do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym uczeń musi złożyć odpowiedni dokument, sygnalizujący, że chciałby to zrobić. Jest to specjalne podanie. Taki dokument do wydruku, znajduje się na stronie CKE: oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym 2024. Taki pisemny dokument należy złożyć przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego (zazwyczaj jest nim dyrektor danej szkoły). Później z kolei taka deklaracja zostaje przesłana do dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Taką deklarację można także wypełnić online za pomocą Zintegrowanego Interfejsu Użytkownika (ZIU).

sprawdź matura poprawkowa 2024

 

Deklaracja poprawy egzaminu maturalnego 2024:

 • Data: do 16 lipca 2024 r.
 • Gdzie: przewodniczący zespołu egzaminacyjnego (najczęściej dyrektor szkoły)

Pobierz podanie przystąpienia do matury poprawkowej

 

Kiedy wyniki matury poprawkowej 2024

Wielu uczniów z pewnością zastanawia się, kiedy będzie można poznać wyniki matury poprawkowej w 2024 roku i czy nastąpi to jeszcze przed rozpoczęciem roku akademickiego, czyli początkiem października.

Termin ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego w sesji poprawkowej odbędzie się 10 września 2024 roku. Tego samego dnia do szkół zostaną przekazane świadectwa, aneksy i informacje o wynikach. Oznacza to, że uczeń jeszcze w tym samym roku będzie mógł wziąć udział w dodatkowej rekrutacji na studia, a w konsekwencji – rozpocząć rok akademicki razem ze swoimi rówieśnikami.

 

Wyniki matur poprawkowych 2024

 • Data: 10 września 2024 r.
 • Godzina: 8:00-10:00
 • Miejsce: strona OKE w systemie ZIU lub szkoła

 

Etapy Wyniki matur poprawkowych 2024
ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego 10 września 2024 r.
przekazanie szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach 10 września 2024 r.
wydanie zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach 10 września 2024 r.

 

Kiedy składać dokumenty na studia 2024

Maturzyści po poznaniu wyników maturalnych powinni wprowadzić niezwłocznie wszelkie dane do systemu w procesie rekrutacji na studia. Składanie dokumentów na studia odbywa się między początkiem kwietnia a końcem października.

Trzeba jednak pamiętać o tym, że każda z uczelni ma swoje indywidualne terminy, do których uczeń powinien się dostosować. Bardzo ważne jest więc sprawdzenie oraz przestrzeganie harmonogramu uczelni, na którą chcemy się dostać, by kontynuować swoją naukę.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

 

Rekrutacja na studia: jakie dokumenty trzeba złożyć?

Dokumenty, jakie należy złożyć podczas rekrutacji na studia, zależą od konkretnych wymogów danej uczelni. Podstawą podczas każdej rekrutacji jest jednak świadectwo maturalne, które potwierdza wyniki uzyskane z egzaminu dojrzałości.

Wymagane jest także podanie o przyjęcie na studia oraz wypełniony formularz rekrutacyjny, który jest właściwy dla wydziału uczelni, na którą próbujemy się dostać. Wszelkie szczegółowe informacje na temat wymogów należy sprawdzić na stronie internetowej uczelni lub zgłosić się po szczegółowe informacje do dziekanatu danej uczelni.

Sprawdź rekrutacja na studia 2024

Jakie były wyniki matur w 2023 roku

W do matury 2023 w terminie główym w maju przystąpiło 253 495 osób. Jak podało CKE Maturę 2023 zdało 84,4% wszystkich osób podchodzących do egzaminów co stanowi wzrost o 6,2 pkt proc. względem 2022 r. Prawo do poprawki w sierpniu 2023 ma 11,3% (o 4,2 pkt proc. mniej niż w 2022 r.), natomiast  4,3% (o 2 pkt proc. mniej niż w 2022 r.) osób musiało przełknąć gorycz porażki i poczekać na swoją szansę do przyszłego roku.
Tradycynie najczęściej oblewanym przedmiotem okazała się matematyka, gdzie nie zdało jej 12 % osób oraz język polski 3%.
 

Komentarze (5)

Abc odpowiedz pokaż odpowiedzi (1)

Z tzw. rozszerzeń, co CKE chciała osiągnąć? Wyniki są zatrważające, żeby tylko z j. angielskiego i j. niemieckiego zdający przekroczyli próg 50%. To nie wstyd dla młodzieży, ale dla CEK, która żyje własnym życiem. Po prostu wstyd!

Matematyk? W odpowiedzi do: Abc odpowiedz

Wielu uczniów chce tylko zdać maturę, a nie wykorzystać wyniki do rekrutacji na studia lub w dalszym życiu, więc nie przygotowują się solidnie do rozszerzenia, które wybierają, bo coś muszą wybrać i oni zaniżają statystyczny wynik. W moim przekonaniu rozszerzenie ma wyłuskać osoby ze szczególnymi umiejętnościami w danej dziedzinie, aby trafiły na odpowiedni kierunek studiów w uczelni prowadzącej ksztalcenie na stosownym do ich umiejętności poziomie. Kiedyś uczelnia przeprowadzając egzamin układała go tak, by przyjąć określony profil studentów. Pytanie do uczelni wyższych, czy arkusze rozszerzone CKE spełniają tę rolę.

Aga odpowiedz

A co z wynikami matur dwujęzycznych?

Matematyk? odpowiedz pokaż odpowiedzi (1)

Proszę zweryfikować średnie wyniki podane w artykule: język polski to 61 proc. (65% liceum, 94% technikum) matematyka to 63 proc. (68% liceum, 94% technikum) język angielski - 78 proc. (83% liceum, 94% technikum), bo albo czegoś nie rozumiem albo ktoś wpisał błędne dane.

Matematyk? W odpowiedzi do: Matematyk? odpowiedz

Dziękuję za korektę danych.

Teraz najważniejsze

kalkulator maturalny

matura 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2024

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia