Matura ustna z języka angielskiego 2024

Matura ustna z języka angielskiego 2024

Matura ustna z języka angielskiego 2024

16.05.2024

Matura 2024 z języka angielskiego (część ustna)

Matura ustna 2024 z języka angielskiego odbędzie się zgodnie z harmonogramem szkół od 11 do 25 maja 2024 r. Maturzyści będą mieli do rozwiązania 3 zadania, w tym rozmowę z odegraniem roli, opis ilustracji oraz wypowiedź. Za rozwiązanie wszystkich zadań otrzymać będzie można 30 punktów.

Egzamin w terminie dodatkowym odbędzie się od 10 do 12 czerwca 2024 r, a egzamin w terminie poprawkowym w środę 21 sierpnia 2024 r.

Język angielski w części pisemnej na poziomie podstawowym był najczęciej wybieranym językiem obcym nowożytnym, podeszło do niego niemal 97% zdających. Pozostałe 3% zasiadło do arkuszy z języka niemieckiego, rosyjskiego, hiszpańskiego, francuskiego oraz włoskiego. Sprawdż wyniki matur 2024.

Matura ustna z języka angielskiego jest jednym z kluczowych etapów egzaminu dojrzałości, który ma na celu ocenić umiejętność komunikacji ustnej w języku obcym. Maturzyści często odczuwają obawę przed tą częścią egzaminu ze względu na konieczność swobodnego wypowiadania się w obcym języku i odpowiedzi na pytania egzaminatora. Sprawdź czy się dostaniesz na studia kalkulator maturalny.

Stres może wynikać z presji uzyskania odpowiedniej oceny, co jest istotne zarówno dla dalszej edukacji, jak i własnego rozwoju. Nie dziwi więc, że maturzyści często starają się dokładnie przygotować do egzaminu ustnego, pracując nad płynnością wypowiedzi i pewnością siebie w rozmowie w języku angielskim.

Choć egzamin ustny z języka angielskiego może wydawać się przerażający wielu przyszłym maturzystom, to w rzeczywistości przygotowanie do niego nie jest takie trudne. Kluczowym elementem jest wcześniejsze powtórzenie słownictwa oraz opanowanie umiejętności kontrolowania emocji w trakcie rozmowy. Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje na temat matury ustnej z języka angielskiego w 2024 roku.

Kiedy matura z języka angielskiego 2023

Część ustna egzaminu maturalnego z języka angielskiego odbywa się od 11 do 25 maja 2024 roku. Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.

Część ustna w terminie dodatkowym odbędzie się 10-12 czerwca 2024 roku. Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych

Matura poprawkowa 2024 w części ustnej odbędzie się 21 sierpnia 2024 (środa).

Matura ustna 2024 z języka angielskiego jest przeprowadzana w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych. Oznacza to, że do tej części egzaminu maturalnego uczniowie mogą przystępować w różnych dniach i o różnych godzinach. Szalenie ważne jest więc, by zapoznać się znacznie wcześniej z harmonogramem opracowanym przez daną placówkę.

 

Terminy matur 2024 - harmonogram

 • 26 kwietnia 2024 r. - zakończenie roku szkolnego dla maturzystów
 • od 7 do 24 maja 2024 r. - egzaminy pisemne w terminie głównym
 • od 11 do 25 maja 2024 r. - egzaminy ustne w terminie głównym
 • od 3 do 17 czerwca 2024 r. - egzaminy w terminie dodatkowym
 • 9 lipca 2024 r. - ogłoszenie wyników
 • od 20 do 21 sierpnia 2024 r. - egzaminy w terminie poprawkowym
 • 10 września 2024 r. - ogłoszenie wyników egzaminów poprawkowych

sprawdź harmonogram matur 2024

Co będzie na maturze z języka angielskiego

Celem matury ustnej z języka angielskiego jest zweryfikowanie zdolności mówienia i układania logicznych wypowiedzi przez ucznia w tym języku, ale także rozumienia różnych komunikatów, co przekłada się na swobodną rozmowę.

W związku z wprowadzonymi zmianami w 2023 roku uczniowie będą zdawać maturę z języka angielskiego w dwóch różnych formułach: Formule 2015 i Formule 2023, co oznacza różne wymagania egzaminacyjne. Zarówno w Formule 2015, jak i Formule 2023, egzamin ustny z języka angielskiego będzie oceniany na podstawie ograniczonego zakresu wymagań programowych, a w konsekwencji ograniczonego zakresu gramatyki i słownictwa.

Celem części ustnej egzaminu maturalnego z języka angielskiego jest ocena zdolności mówienia jako wyraz kompetencji komunikacyjnych zdającego.

 

W trakcie egzaminu będzie sprawdzana i oceniania:

 • znajomość środków językowych
 • umiejętność tworzenia wypowiedzi
 • reagowanie na wypowiedzi
 • przetwarzanie wypowiedzi

UWAGA: Matura ustna z języka angielskiego weryfikuje zarówno zdolność mówienia i układania logicznych wypowiedzi, ale też rozumienia komunikatów w języku angielskim.

 

Ile będzie zadań z języka angielskiego

Podczas części ustnej z języka angielskiego będą trzy zadania, które uczeń będzie musiał wykonać.

 • Zadanie 1. Rozmowa z odgrywaniem roli
 • Zadanie 2. Opis ilustracji i odpowiedzi na trzy pytania
 • Zadanie 3. Wypowiedź na podstawie materiału stymulującego i odpowiedzi na dwa pytania.

 

Ile punktów można zdobyć

Uczeń podczas części ustnej z języka obcego nowożytnego będzie mógł zdobyć 18 punktów.

 

Zobacz także

język angielski 2024 pisemny - poziom podstawowy

język angielski 2024 pisemny - poziom rozszerzony

Ile punktów należy uzyskać, aby zdać maturę z języka angielskiego

Aby zdać matury 2024 uczeń musi otrzymać co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej i w części pisemnej. Aby zdać maturę z języka angielskiego w części ustnej uczeń musi uzyskać 30 procent punktów możliwych do zdobycia. 

Tyle właśnie wynosi próg punktowy. Ta zasada działa zarówno w Formule 2023 jak i Formule 2015. Oznacza to, że każdy zdający musi do niej przystąpić i uzyskać minimum 30% punktów, aby zdać egzamin. Oznacza to, że uczeń musi zdobyć 6 punktów, by zdać maturę ustną z języka angielskiego.

Co można mieć przy sobie podczas egzaminu

Uczeń przystępujący do matury ustnej z języka angielskiego powinien mieć przy sobie dowód osobisty, który umożliwi nauczycielowi potwierdzenie tożsamości ucznia.

W trakcie tego egzaminu nie jest dozwolone posiadanie żadnych innych przedmiotów, a wręcz jest to zabronione. Istotne jest także, aby uczeń nie miał włączonego telefonu komórkowego, ponieważ dźwięk dzwonka może skutkować unieważnieniem egzaminu.

Podczas egzaminu uczniowie nie powinni wnosić na salę egzaminacyjną żadnych dodatkowych przedmiotów ani materiałów, poza dowodem osobistym. Ważne jest, aby przestrzegać tych zasad, aby zachować uczciwość i sprawiedliwość egzaminu.

Zmiany na egzaminie z języka angielskiego

W zarówno w Formule 2015, jak i Formule 2023, każdy zdający maturę w 2024 roku jest zobowiązany do przystąpienia do części ustnej z języka obcego nowożytnego i osiągnięcia co najmniej 30% punktów, aby zaliczyć egzamin.

Część ustna egzaminu w 2024 roku zachowuje swoją strukturę w porównaniu z Maturą 2015. Niemniej jednak, egzamin ten będzie oparty na wymaganiach egzaminacyjnych, a nie na podstawie programowej, co oznacza ograniczony zakres treści do omówienia.

Kiedy wyniki z matury z języka angielskiego

Uczniowie wyniki matury ustnej z języka angielskiego poznają tego samego dnia, po naradach komisji egzaminacyjnej.

Sprawdź 

wyniki matury 2024

Przebieg egzaminu ustnego z języka angielskiego

Egzamin maturalny z języka angielskiego w części ustnej przyjmuje formę rozmowy między zdającym a osobą egzaminującą, przy obecności drugiego członka zespołu przedmiotowego, który nie uczestniczy aktywnie w rozmowie.

Zestaw egzaminacyjny zawiera trzy zadania, z których dwa pierwsze mają polecenia w języku polskim, a trzeci zawiera materiał ikonograficzny.

Przebieg egzaminu rozpoczyna się od czynności organizacyjnych, po czym następuje rozmowa wstępna, w trakcie której egzaminujący zadaje uczniowi pytania związane z jego życiem i zainteresowaniami. Po tej części, zdający przechodzi do pierwszego zadania, czyli rozmowy z odgrywaniem roli, gdzie musi odnieść się do czterech elementów wskazanych w poleceniu i utrzymać rozmowę z egzaminującym.

Następnie uczniowie przystępują do drugiego zadania, które polega na opisie ilustracji i odpowiedzi na trzy pytania związane z tematyką ilustracji. Na koniec egzaminu, w trzecim zadaniu, zdający dokonuje wyboru ilustracji, uzasadniając swój wybór i odpowiada na pytania postawione przez egzaminującego. Wszystkie odpowiedzi wymagają rozwinięcia i starannego sformułowania.

Ile trwa matura z j. angielskiego

Część ustna egzaminu maturalnego z języka angielskiego potrwa 15 minut i będzie przeprowadzana w formie rozmowy. Czas przeznaczony na wypowiedź ucznia jest ściśle określony i nie podlega negocjacjom, co oznacza, że w żadnym przypadku nie będzie możliwości jego przedłużenia na prośbę ucznia.

Sprawdź ile trwają matury 2024

Łatwa czy trudna - opinie zdających w latach ubiegłych

Ocena trudności egzaminu ustnego z języka angielskiego na maturze jest kwestią subiektywną i zależy od wielu czynników. Nie tylko umiejętności językowe ucznia wpływają na postrzeganie trudności tego egzaminu, ale także poziom przygotowania oraz indywidualne doświadczenia.

Niektórzy uczniowie mogą odczuwać pewność siebie i łatwość w wyrażaniu się, podczas gdy inni mogą być bardziej zdenerwowani lub mniej pewni swoich umiejętności, co może wpłynąć na postrzeganie egzaminu jako "trudny". Dlatego ważne jest, aby każdy uczeń podchodził do tego egzaminu z zaufaniem do swoich zdolności i wiedzy, ale też odpowiednim przygotowaniem.

Matura ustna z języka angielskiego nie jest wcale taka straszna. Jeśli uczeń poświęci trochę czasu na powtórzenie słownictwa i gramatyki oraz zachowa spokój podczas egzaminu – na pewno ją zda.

sprawdź

harmonogram matur 2024

kalkulator maturalny

arkusze maturalne

matura 2024 polski - podstawowy

matura 2024 polski - rozszerzony

matura 2024 polski - ustny

matura 2024 matematyka - podstawowa

matura 2024 matematyka - rozszerzona

matura 2024 angielski - podstawowy

matura 2024 angielski - rozszerzony

matura 2024 angielski - ustny

matura 2024 niemiecki - podstawowy

matura 2024 niemiecki - rozszerzony

matura 2024 niemiecki - ustny

matura 2024 biologia

matura 2024 chemia

matura 2024 fizyka

matura 2024 historia

matura 2024 geografia

matura 2024 informatyka

matura 2024 wos

matura 2024 - wszystko

wyniki matur 2024

matura poprawkowa 2024

niezdana matura 2024

jak wyglądają matury 2024

jak liczyć punkty matura 2024

nowa lista pytań jawnych matura 2024

kierunki studiów 2024

progi punktowe na studia

jak wpisać wyniki matur w systemie IRK krok po kroku

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia