Geoarcheologia

Geoarcheologia

Studia na kierunku geoarcheologia możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym)

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
jednolite
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Geoarcheologia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
forma: stacjonarne

Geoarcheologia – kierunek studiów

Studia na kierunku geoarcheologia to jednolite studia magisterskie, których program kształcenia trwa 5 lat (jednolite studia magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Studia na kierunku geoarcheologia
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)

Uczelnie

Studia na kierunku geoarcheologia możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) | geoarcheologia - uczelnie >

Opis kierunku

Studia z zakresu geoarcheologii to kompleksowy program edukacyjny, który łączy w sobie wiedzę z geologii, archeologii oraz nauk o środowisku. Ich celem jest umożliwienie studentom zrozumienia związków między procesami geologicznymi a zjawiskami kulturowymi oraz wykorzystanie tej wiedzy do rekonstrukcji środowiska i historii ludzkiej działalności na przestrzeni czasu. Studenci zdobywają też podstawową wiedzę na temat geologii, w tym tej dotyczącej budowy geologicznej Ziemi, procesów geologicznych. Opanowują metody analizy składu mineralnego, tekstury i struktury skał.

Praca po studiach

Absolwenci mogą podjąć pracę, jako archeolodzy terenowi, prowadząc badania archeologiczne na terenie różnych lokalizacji historycznych. Ich zadaniem będzie prowadzenie wykopalisk, dokumentowanie znalezisk, analiza materiałów archeologicznych oraz interpretacja danych w kontekście historycznym i geologicznym. Będą kontynuować swoją karierę naukową również jako pracownicy w instytucjach badawczych czy centrach naukowych.

Jakie przedmioty zdawać na maturze

Rekrutacja na studia na kierunku geoarcheologia prowadzona jest na podstawie wyników z egzaminu maturalnego z takich przedmiotów, jak np. historia, wiedza o społeczeństwie, historia sztuki, filozofia, język polski, geografia, biologia, chemia, fizyka, matematyka, język obcy nowożytny.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Geoarcheologia - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Jak wyglądają studia na kierunku geoarcheologia?

W trakcie studiów na tym kierunku studenci zapoznają się z metodologią badań archeologicznych, teorią archeologiczną oraz zdobywają praktyczne umiejętności związane z prowadzeniem wykopalisk, dokumentacją znalezisk oraz analizą materiałów archeologicznych.

Archeologiczne i geologiczne kierunki studiów zazwyczaj obejmują także tematykę związaną z metodami analitycznymi. Nie inaczej jest w przypadku studiów na kierunku geoarcheologia. Uczestnicy zapoznają się z metodami badań geoarcheologicznych, technikami analitycznymi wykorzystywanymi w badaniach skał, osadów oraz materiałów archeologicznych.

Zdobywają też wiedzę na temat procesów rzeźbotwórczych i form terenowych oraz ich związku z działalnością człowieka. Opanowują metody rekonstrukcji paleogeograficznej i paleoklimatycznej na podstawie analiz osadów i form terenowych.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku geoarcheologia możemy podzielić na:

1. Typ:

 

2. Tryb:

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Absolwenci mają wiedzę z zakresu zarówno archeologii, jak i geologii, co pozwala im na zrozumienie związków między procesami geologicznymi oraz kulturowymi. Potrafią interpretować dane terenowe, identyfikować, dokumentować i analizować cechy geologiczne oaz archeologiczne.

Opanowują także techniki i metody prowadzenia badań archeologicznych, w tym wykopaliskowych i powierzchniowych. Potrafią samodzielnie prowadzić badania terenowe i analizować znalezione struktury.

Efektywnie komunikują się z innymi członkami zespołu i prezentują wyniki swoich badań, zarówno w formie pisemnej, jak i wizualnej.

Ile trwają studia na kierunku geoarcheologia?

Studia na kierunku geoarcheologia trwają 5 lat (jednolite studia magisterskie).

Jaka praca po studiach na kierunku geoarcheologia?

Absolwenci są przygotowani do pracy jako kuratorzy muzealni, zajmując się gromadzeniem, katalogowaniem i prezentacją zabytków archeologicznych oraz geologicznych. Ich zadaniem będzie również organizacja wystaw, prowadzenie zajęć edukacyjnych i popularyzacja wiedzy z zakresu geoarcheologii.

Podejmą pracę także jako specjaliści do spraw ochrony dziedzictwa kulturowego w instytucjach rządowych, organizacjach pozarządowych lub firmach konsultingowych. Ich rolą będzie monitorowanie, dokumentowanie i ochrona obiektów archeologicznych, a także geologicznych przed zniszczeniem i dewastacją.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku geoarcheologia

 • archeolog terenowy,
 • badacz naukowy,
 • kurator muzealny,
 • specjalista do spraw ochrony dziedzictwa kulturowego,
 • geolog środowiskowy,
 • konsultant w dziedzinie inżynierii środowiska,
 • pracownik agencji ochrony przyrody.

Dzięki uzyskanym efektom kształcenia absolwenci geoarcheologii są przygotowani do pracy w różnych obszarach, w tym w instytucjach badawczych, muzeach, agencjach ochrony dziedzictwa kulturowego, firmach archeologicznych, geologicznych oraz w sektorze publicznym. Ich wiedza i umiejętności mogą być wykorzystane do prowadzenia badań naukowych, monitorowania i ochrony obszarów archeologicznych i geologicznych, a także do pracy jako konsultanci.

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Geoarcheologia studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Geoarcheologia studia jednolite magisterskie

Zobacz inne kierunki geograficzne - podyplomowe

Filtrowanie
Województwo
jednolite

Miasta, które oferują studia na kierunku Geoarcheologia

Teraz najważniejsze

kalkulator maturalny

matura 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2024

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

Komentarze (0)