Menadżer produkcji i przetwórstwa mięsa

Menadżer produkcji i przetwórstwa mięsa

Menadżer produkcji i przetwórstwa mięsa studia - kierunek studiów

 

Dla kogo ten kierunek

Rozwój państw i społeczeństw to nie tylko inwestowanie w coraz gęstsze sieci dróg, technologie dla przemysłu, innowacyjny biznes czy medycynę, która ma ratować nas w chorobach. O poziomie cywilizacyjnym świadczy także nasze podejście do gospodarowania zasobami naturalnymi, które zostały nam dane, ale nie w postaci studni bez dna, czy samonapełniającego się skarbca. W tym kontekście bardzo ważnym aspektem jest kwestia produkcji żywności. Bezpieczeństwo i fachowość właściwie zaplanowanego procesu wytwórczego decydują o tym, czy ludzie na całym świecie będą mieli dostęp do wystarczającej ilości jedzenia. W ofertach edukacyjnych uczelni możemy znaleźć coraz więcej kierunków, które kształcą specjalistów w wąskich, ale bardzo istotnych dziedzinach związanych z żywnością. Właściwe gospodarowanie jedzeniem to część filozofii, która leży również u podstaw studiów kształcących przyszłych menadżerów produkcji i przetwórstwa mięsa. Praktyczne studia na kierunku menadżer produkcji i przetwórstwa mięsa, przekazujące kompleksową wiedzę z zakresu technologii produkcyjnych, mikrobiologii, biochemii oraz zarządzania procesem wytwórczym – na poziomie logistycznym, technicznym i jakościowym – to wybór dla osób, które chcą zdobyć innowacyjne umiejętności inżynierskie i znaleźć zatrudnienie w branży mięsnej.

 

Program studiów i przedmioty

Jaką wiedzę i umiejętności zdobędziesz w toku studiów? Będą one dla Ciebie okazją do zgłębienia zagadnień z zakresu dziedzin przydatnych przyszłemu pracownikowi spożywczego sektora wytwórczego – spodziewaj się zatem zajęć z chemii organicznej, biochemii, mikrobiologii ale także spotkania z podstawami ekonomii, prawa, psychologii w biznesie i socjologii pracy. By rozumieć każde ogniwo procesu produkcyjnego i przetwórczego, przejdziesz kurs maszynoznawstwa, dowiesz się jakie normy i przepisy wpływają na utrzymywanie odpowiedniego poziomu jakości mięsa, jak zarządzać procesami w przedsiębiorstwie, korzystać z istniejących technologii produkcji surowca i pracować nad powołaniem do życia nowych, innowacyjnych metod. Zostaniesz wyposażony w wiedzę o podstawach żywienia człowieka, zdobędziesz umiejętności marketingowe i przygotujesz się do prowadzenia własnej działalności gospodarczej na rynku, który poznasz już w trakcie studiów.

 

Praca po studiach

O jakich ścieżkach kariery będziesz mógł myśleć, kiedy ukończysz studia na kierunku menadżer produkcji i przetwórstwa mięsa? Możliwościom zawodowego rozwoju przyjrzysz się już jako student, mając okazję do podejmowania współpracy i odbywania praktyk w zakładach ściśle współpracujących z uczelnią. Z powodzeniem sprawdzisz się jako menadżer produkcji w branży mięsnej, kontroler jakości, hodowca zwierząt rzeźnych lub pracownik firm i przedsiębiorstw zajmujących się dystrybucją, wytwórstwem lub logistyką produktów mięsnych.

WAŻNE TEMATY

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK MENADŻER PRODUKCJI I PRZETWÓRSTWA MIĘSA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU MENADŻER PRODUKCJI I PRZETWÓRSTWA MIĘSA

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Chemiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując na kierunku menadżer produkcji i przetwórstwa mięsa?

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • podstaw chemii organicznej i biochemii
 • podstaw mikrobiologii
 • znajomości poszczególnych ogniw procesu wytwórczego
 • podstaw ekonomii
 • psychologii w biznesie
 • socjologii pracy
 • norm i przepisów regulujących poziomy jakości stosowane w produkcji i przetwórstwie mięsa
 • znajomości i wykorzystywania w praktyce najnowszych technologii produkcji
 • projektowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych dla branży mięsnej
 • podstaw dietetyki i zasad żywienia człowieka
 • marketingu
 • prowadzenia własnej działalności gospodarczej

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

MENADŻER PRODUKCJI I PRZETWÓRSTWA MIĘSA STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

MENADŻER PRODUKCJI I PRZETWÓRSTWA MIĘSA STUDIA I STOPNIA

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku menadżer produkcji i przetwórstwa mięsa?

Absolwent kierunku menadżer produkcji i przetwórstwa mięsa znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • kontroler jakości w firmach i przedsiębiorstwach działających w branży mięsnej
 • menadżer produkcji
 • hodowca zwierząt rzeźnych
 • operator i konserwator maszyn produkcyjnych
 • specjalista do spraw marketingu firm i przedsiębiorstw wytwórczych
 • logistyk
 • kontroler procesów
 • specjalista do spraw dystrybucji

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU MENADŻER PRODUKCJI I PRZETWÓRSTWA MIĘSA

Komentarze (0)