Neofilologia - kultura Rosji i narodów sąsiednich

Neofilologia - kultura Rosji i narodów sąsiednich

Neofilologia - kultura Rosji i narodów sąsiednich studia - kierunek studiów 

Ponoć nic tak dyskretnie nie kłamie na temat rzeczywistości, jak mapy, które podają nam płaski świat, kategorycznie podzielony na państwa i pozbawiony marginesu na dopowiedzenie czegoś nieoczywistego na temat miast zamkniętych w kropkach i białych nitek dróg, które według atlasów zawsze muszą nas dokądś zaprowadzić. Tymczasem sąsiadujące ze sobą kraje są przecież mieszaninami kultur i obyczajów, które nie zawsze pozostają w swoich naczyniach, za nic mają sobie geografię granic i… ulegają osmozie – wymieniają się wpływami kulinarnymi, kulturowymi i językowymi. Jesteśmy w stanie znaleźć na tym polu wiele podobieństw między krajami rosyjskiego kręgu językowego – Rosją, Białorusią i Ukrainą. Wiedza o kulturze każdego z tych państw wybrzmiewa jednak najpełniej, kiedy uzupełnimy ją o świadomość mechanizmów rządzących językiem lub gdy decydujemy się, by nauczyć się któregoś z nich i poznawać świat z perspektywy mowy innej, niż rodzima.

Jeśli fascynują Cię zależności między językiem a kulturą, chcesz zdobyć kompetencje filologiczne, które nie tylko powiększą Twoją wrażliwość językową, ale będą przepustką do lepszego rozumienia współczesnych przemian kulturowych zachodzących w krajach Europy Wschodniej, obcowanie ze słowem to dla Ciebie przyjemność – lubisz czytać, chętnie porządkujesz swoje myśli w formie tekstu a języki słowiańskie są dla Ciebie niczym doskonale skomponowana i przyjemna dla uszu muzyka, powinieneś rozważyć studia na kierunku neofilologia – kultura Rosji i narodów sąsiednich.

Jaką wiedzę zdobędziesz w toku studiów i jakimi umiejętnościami będziesz mógł się pochwalić jako absolwent tego kierunku? Neofilologia, realizująca program z zakresu kultury Rosji i narodów sąsiednich to interdyscyplinarne studia, które z jednej strony przygotują Cię do praktycznego posługiwania się biegłym językiem rosyjskim oraz komunikatywnymi: białoruskim i ukraińskim w mowie i piśmie, z drugiej zaś pozwolą Ci na zdobycie orientacji we współczesnych zjawiskach kultury Rosji, Białorusi i Ukrainy z uwzględnieniem uwarunkowań historycznych, które miały wpływ na ich przebieg i kształt. Nauczysz się redagować teksty użytkowe i specjalistyczne w obcym języku oraz analizować i interpretować dzieła literackie. Poznasz historię dziewiętnasto- i dwudziestowiecznej literatury rosyjskiej idąc tropem jej największych dzieł i najwybitniejszych twórców, przyjrzysz się specyfice komunikacji językowej prowadzonej w Rusnecie i językowi biznesu. Udasz się w podróż do źródeł by odkryć kulturotwórczy potencjał tkwiący w kulturze ludowej, zaznajomisz się z geografią społeczno-polityczną krajów wschodnich, prześledzisz rozwój myśli filozoficznej, dzieje teatru i kulturę chrześcijaństwa wschodniego.

Jakie perspektywy rozwoju zawodowego będziesz mógł rozważać, kiedy ukończysz studia na kierunku neofilologia – kultura Rosji i narodów sąsiednich? Trudno wyobrazić sobie specjalistę lepiej przygotowanego do pracy z wschodnim językiem i kulturą tej części Europy. Z powodzeniem sprawdzisz się w pracy tłumacza tekstów tworzonych w języku rosyjskim oraz nauczyciela tego języka a podstawowa znajomość języka ukraińskiego i białoruskiego pozwoli Ci znacznie rozszerzyć krąg potencjalnych klientów i lepiej zrozumieć oraz wykorzystać rosyjską gramatykę. Będziesz mógł pomyśleć o związaniu swojej kariery z instytucjami kulturalnymi i dyplomatycznymi, poszukać dla siebie wyzwań w agencjach reklamowych i marketingowych lub wesprzeć przedsięwzięcia wydawnicze i redakcyjne jako pracownik prasy, radia lub telewizji.

WAŻNE TEMATY

Jakie przedmioty zdawać na maturze ?

Przy rekrutacji na kierunek neofilologia – kultura Rosji i narodów sąsiednich na większości uczelni brane są pod uwagę następujące przedmioty: język polski, język obcy.

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK NEOFILOLOGIA - KULTURA ROSJI I NARODÓW SĄSIEDNICH

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Kierunek kultura rosji i narodów sąsiednich prowadzony jest przez:

Wydział Filologiczny UJ

Zobacz inne kierunki Filologiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując na kierunku neofilologia – kultura Rosji i narodów sąsiednich?

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • praktycznej znajomości języka rosyjskiego, białoruskiego i ukraińskiego w mowie i piśmie, na różnych poziomach kształcenia
 • współczesnych tendencji i zjawisk kształtujących kulturę Rosji, Białorusi i Ukrainy z uwzględnieniem ich uwarunkowań historycznych
 • redakcji tekstów specjalistycznych w języku rosyjskim
 • środowiskowych i specjalistycznych odmian języka, takich jak język biznesu, język turystyki, język Internetu czy język literacki
 • analizy i interpretacji dzieła literackiego
 • podstaw językoznawstwa ogólnego i literaturoznawstwa
 • historii literatury rosyjskiej, białoruskiej i ukraińskiej w oparciu o największe dzieła literatury dziewiętnasto- i dwudziestowiecznej
 • translatoryki
 • geografii społeczno-politycznej krajów Europy Wschodniej
 • elementów wschodniej myśli filozoficznej
 • dziejów teatru rosyjskiego
 • kultury chrześcijaństwa wschodniego

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku neofilologia – kultura Rosji i narodów sąsiednich?

Absolwent kierunku neofilologia – kultura Rosji i narodów sąsiednich znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • nauczyciel języka obcego
 • wykwalifikowany tłumacz
 • pracownik instytucji dyplomatycznych
 • pracownik instytucji kulturalnych, takich jak domy kultury, muzea czy galerie sztuki
 • branży turystycznej
 • branży medialnej: radiu, telewizji, prasie
 • agencjach marketingowych i reklamowych
 • rzecznik prasowy
 • specjalista do spraw komunikacji międzykulturowej
 • redaktor
 • korektor

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU NEOFILOLOGIA - KULTURA ROSJI I NARODÓW SĄSIEDNICH

Komentarze (0)