Neofilologia - kultura Rosji i narodów sąsiednich

Neofilologia - kultura Rosji i narodów sąsiednich

Neofilologia - kultura Rosji i narodów sąsiednich studia - kierunek studiów 

Ponoć nic tak dyskretnie nie kłamie na temat rzeczywistości, jak mapy, które podają nam płaski świat, kategorycznie podzielony na państwa i pozbawiony marginesu na dopowiedzenie czegoś nieoczywistego na temat miast zamkniętych w kropkach i białych nitek dróg, które według atlasów zawsze muszą nas dokądś zaprowadzić. Tymczasem sąsiadujące ze sobą kraje są przecież mieszaninami kultur i obyczajów, które nie zawsze pozostają w swoich naczyniach, za nic mają sobie geografię granic i… ulegają osmozie – wymieniają się wpływami kulinarnymi, kulturowymi i językowymi. Jesteśmy w stanie znaleźć na tym polu wiele podobieństw między krajami rosyjskiego kręgu językowego – Rosją, Białorusią i Ukrainą. Wiedza o kulturze każdego z tych państw wybrzmiewa jednak najpełniej, kiedy uzupełnimy ją o świadomość mechanizmów rządzących językiem lub gdy decydujemy się, by nauczyć się któregoś z nich i poznawać świat z perspektywy mowy innej, niż rodzima.

Jeśli fascynują Cię zależności między językiem a kulturą, chcesz zdobyć kompetencje filologiczne, które nie tylko powiększą Twoją wrażliwość językową, ale będą przepustką do lepszego rozumienia współczesnych przemian kulturowych zachodzących w krajach Europy Wschodniej, obcowanie ze słowem to dla Ciebie przyjemność – lubisz czytać, chętnie porządkujesz swoje myśli w formie tekstu a języki słowiańskie są dla Ciebie niczym doskonale skomponowana i przyjemna dla uszu muzyka, powinieneś rozważyć studia na kierunku neofilologia – kultura Rosji i narodów sąsiednich.

Jaką wiedzę zdobędziesz w toku studiów i jakimi umiejętnościami będziesz mógł się pochwalić jako absolwent tego kierunku? Neofilologia, realizująca program z zakresu kultury Rosji i narodów sąsiednich to interdyscyplinarne studia, które z jednej strony przygotują Cię do praktycznego posługiwania się biegłym językiem rosyjskim oraz komunikatywnymi: białoruskim i ukraińskim w mowie i piśmie, z drugiej zaś pozwolą Ci na zdobycie orientacji we współczesnych zjawiskach kultury Rosji, Białorusi i Ukrainy z uwzględnieniem uwarunkowań historycznych, które miały wpływ na ich przebieg i kształt. Nauczysz się redagować teksty użytkowe i specjalistyczne w obcym języku oraz analizować i interpretować dzieła literackie. Poznasz historię dziewiętnasto- i dwudziestowiecznej literatury rosyjskiej idąc tropem jej największych dzieł i najwybitniejszych twórców, przyjrzysz się specyfice komunikacji językowej prowadzonej w Rusnecie i językowi biznesu. Udasz się w podróż do źródeł by odkryć kulturotwórczy potencjał tkwiący w kulturze ludowej, zaznajomisz się z geografią społeczno-polityczną krajów wschodnich, prześledzisz rozwój myśli filozoficznej, dzieje teatru i kulturę chrześcijaństwa wschodniego.

Jakie perspektywy rozwoju zawodowego będziesz mógł rozważać, kiedy ukończysz studia na kierunku neofilologia – kultura Rosji i narodów sąsiednich? Trudno wyobrazić sobie specjalistę lepiej przygotowanego do pracy z wschodnim językiem i kulturą tej części Europy. Z powodzeniem sprawdzisz się w pracy tłumacza tekstów tworzonych w języku rosyjskim oraz nauczyciela tego języka a podstawowa znajomość języka ukraińskiego i białoruskiego pozwoli Ci znacznie rozszerzyć krąg potencjalnych klientów i lepiej zrozumieć oraz wykorzystać rosyjską gramatykę. Będziesz mógł pomyśleć o związaniu swojej kariery z instytucjami kulturalnymi i dyplomatycznymi, poszukać dla siebie wyzwań w agencjach reklamowych i marketingowych lub wesprzeć przedsięwzięcia wydawnicze i redakcyjne jako pracownik prasy, radia lub telewizji.

Jakie przedmioty zdawać na maturze ?

Przy rekrutacji na kierunek neofilologia – kultura Rosji i narodów sąsiednich na większości uczelni brane są pod uwagę następujące przedmioty: język polski, język obcy.

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK NEOFILOLOGIA - KULTURA ROSJI I NARODÓW SĄSIEDNICH

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
  typ studiów
  tryb studiów

  Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

  grupa kierunku

   Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

   Nie znaleziono żadnej uczelni

   SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU NEOFILOLOGIA - KULTURA ROSJI I NARODÓW SĄSIEDNICH

   Tryb studiów
   Typ studiów
   Miasto
   Województwo
   SORTOWANIE:

   Nic nie znaleziono

   Zobacz inne kierunki Filologiczne

   Typ studiów
   Województwo
   SORTOWANIE:

   Wiedza, którą zdobędziesz, studiując na kierunku neofilologia – kultura Rosji i narodów sąsiednich?

   Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

   • praktycznej znajomości języka rosyjskiego, białoruskiego i ukraińskiego w mowie i piśmie, na różnych poziomach kształcenia
   • współczesnych tendencji i zjawisk kształtujących kulturę Rosji, Białorusi i Ukrainy z uwzględnieniem ich uwarunkowań historycznych
   • redakcji tekstów specjalistycznych w języku rosyjskim
   • środowiskowych i specjalistycznych odmian języka, takich jak język biznesu, język turystyki, język Internetu czy język literacki
   • analizy i interpretacji dzieła literackiego
   • podstaw językoznawstwa ogólnego i literaturoznawstwa
   • historii literatury rosyjskiej, białoruskiej i ukraińskiej w oparciu o największe dzieła literatury dziewiętnasto- i dwudziestowiecznej
   • translatoryki
   • geografii społeczno-politycznej krajów Europy Wschodniej
   • elementów wschodniej myśli filozoficznej
   • dziejów teatru rosyjskiego
   • kultury chrześcijaństwa wschodniego

   Jak wyglądają studia na kierunku neofilologia - kultura Rosji i narodów sąsiednich?

    

   1. Typ i tryb studiów

   Kierunek neofilologia - kultura Rosji i narodów sąsiednich jest dostępny tylko w trybie stacjonarnym. W praktyce oznacza to, że zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku, co będzie idealnym rozwiązaniem dla osób, które mogą sobie pozwolić na pełne poświęcenie się nauce i zdobywaniu wykształcenia.

   Osoby, które aplikują na powyższe studia zdobędą wszechstronne wykształcenie humanistyczne.

    

   2. Program studiów i przedmioty

   Jako student kierunku neofilologia - kultura Rosji i narodów sąsiednich, zdobędziesz wszechstronną wiedzę kulturoznawczą, językoznawczą oraz literaturoznawczą. W ramach studiów będziesz miał okazję poznać historię, kulturę oraz literaturę Rosji, Ukrainy i Białorusi. Program kształcenia zakłada realizacje wielu ciekawych p[przedmiotów powiązanych z powyższymi zagadnieniami. Oto wybrane z nich:

   • Kultura białoruska
   • Wybrane zagadnienia z historii kina rosyjskiego
   • Historia języka rosyjskiego - analiza tekstów
   • Język staro-cerkiewno-słowiański

    

   3. Nabywane umiejętności

   W czasie studiów na powyższym kierunku, wykształcisz wiele istotnych umiejętności i kompetencji zawodowych. Jednym z najważniejszych elementów kształcenia będzie praktyczna nauka języka rosyjskiego oraz dodatkowego nowożytnego języka obcego. Studenci poznają także zasady dokonywania tłumaczeń ustnych i pisemnych w obrębie języka rosyjskiego i polskiego. Jako student dowiesz się, w jaki sposób przeprowadzać analizę wybranych tekstów literatury rosyjskiej, ukraińskiej czy białoruskiej.

   Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

   Studia pierwszego stopnia na kierunku neofilologia - kultura Rosji i narodów sąsiednich będą trwały trzy lata, czyli sześć semestrów. Po tym czasie uzyskasz tytuł licencjata. Jeżeli zdecydujesz się na studia drugiego stopnia, na naukę poświęcisz dwa lata, czyli cztery semestry. Po upływie tego czasu i obronie pracy dyplomowej zdobędziesz tytuł magistra.

   Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku neofilologia – kultura Rosji i narodów sąsiednich?

   Absolwent kierunku neofilologia – kultura Rosji i narodów sąsiednich znajdzie zatrudnienie w/jako:

   • nauczyciel języka obcego
   • wykwalifikowany tłumacz
   • pracownik instytucji dyplomatycznych
   • pracownik instytucji kulturalnych, takich jak domy kultury, muzea czy galerie sztuki
   • branży turystycznej
   • branży medialnej: radiu, telewizji, prasie
   • agencjach marketingowych i reklamowych
   • rzecznik prasowy
   • specjalista do spraw komunikacji międzykulturowej
   • redaktor
   • korektor

   MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU NEOFILOLOGIA - KULTURA ROSJI I NARODÓW SĄSIEDNICH

   Komentarze (0)