Dodaj do ulubionych

Organizowanie rynku pracy studia - kierunek studiów

W dyskusjach o rynku pracy nietrudno o pesymistyczne diagnozy i załamywanie rąk: z roku na rok dowiadujemy się, że tak źle jeszcze nie było i nie do końca wiadomo co zrobić, by zmienić ten stan rzeczy. Okazuje się jednak, że rynek pracy to przestrzeń wyjątkowo dynamicznych zmian i różnorodnych tendencji, wśród których coraz to inne przodują i nadają ton ogólnej kondycji strukturze zatrudnienia w Polsce i na świecie: rosnąca liczba osób bez wyższego wykształcenia, absolwentów, którzy mają problem ze znalezieniem swojej pierwszej pracy czy też spadek ilości osób długotrwale zarejestrowanych jako bezrobotne – to tylko niektóre z nich. Specjalista z zakresu monitorowania i organizowania rynku pracy musi więc być przygotowany na konieczność nieustannego aktualizowania swojej wiedzy, tropienia tendencji, chwytania na gorąco subtelnych zmian, które mogą zadecydować o kształcie rynku pracy lub zapobiec niektórym niekorzystnym zjawiskom zanim te staną się faktem. Potrzebuje do tego wiedzy teoretycznej z kilku uzupełniających się dziedzin oraz odpowiednich narzędzi badawczych – jedno i drugie oferują praktyczne studia na kierunku organizowanie rynku pracy.

 

Dla kogo ten kierunek

Jeśli przeczuwasz, że odnajdziesz się w gąszczu przepisów i norm prawnych, masz analityczny umysł i chcesz wykorzystać go w badaniach nad polepszeniem sytuacji pracowników, pracodawców oraz osób bezrobotnych, zależy Ci na zdobyciu wiedzy humanistycznej, która będzie przystawała do aktualnej rzeczywistości, diagnozowała ją na bieżąco i nadawała ton realnym zmianom w temacie, który dotyczy każdego z nas, powinieneś rozważyć studia na kierunku organizowanie rynku pracy.

 

Program studiów i przedmioty

Jaką wiedzę zdobędziesz w toku studiów i jakimi umiejętnościami będziesz mógł się pochwalić jako absolwent tego kierunku? By lepiej rozumieć potrzeby lokalnego rynku pracy, przyjmiesz szerszą perspektywę badawczą i przyjrzysz się przemianom pracy w Polsce i na świecie. Poznasz podstawy ekonomii, statystyki i prawa i socjologii pracy, zobaczysz jak funkcjonuje administracja publiczna oraz jakie metody ilościowe i jakościowe stosować w badaniach społecznych. Nauczysz się tropić i rozumieć zależności między edukacją a rynkiem pracy a na bezrobocie spojrzysz w ujęciu społecznym, zaczynając od rozumienia przyczyn zjawiska, kończąc zaś na umiejętności formułowania autorskich rozwiązań wspierających przeciwdziałanie bezrobociu. Istotę pracy, jako jednej z podstawowych aktywności człowieka, będziesz się starał uchwycić i zrozumieć w oparciu o filozofię work-life balance, zdefiniujesz potrzeby, które człowiek zaspokaja podejmując aktywność zawodową, przyjrzysz się grupom defaworyzowanym na rynku pracy oraz przyczynom i skutkom migracji zarobkowych. Weźmiesz udział w zajęciach, które przygotują Cię do roli doradcy zawodowego, dowiesz się jak zarządzać personelem, organizować pracę zespołu oraz prowadzić własną działalność gospodarczą.

 

Praca po studiach

Jakie perspektywy zawodowe otworzą się przed Tobą, kiedy ukończysz studia na kierunku organizowanie rynku pracy? Absolwenci z podobnym wykształceniem bardzo często decydują się na karierę analityków rynku pracy, działających samodzielnie (na przykład w ramach własnej działalności gospodarczej, której prowadzenie również nie będzie Ci obce) lub zatrudniani przez organizacje i instytucje czuwające nad kondycją rynku pracy. Z powodzeniem sprawdzisz się także jako specjalista do spraw human resources, szkoleniowca czy doradcy zawodowego. Z Twojej wiedzy i umiejętności chętnie skorzystają urzędy pracy i biura pośrednictwa pracy, monitorujące rynek pod kątem ofert odpowiadających profilom osób chcących skorzystać z usług oferowanych przez te miejsca. Możesz także zastanowić się nad karierą animatora lokalnego rynku pracy lub projektować autorskie rozwiązania wspierające aktywizację zawodową różnych grup społecznych – chociażby poprzez tworzenie materiałów wspierających rozwój jednostek z uwzględnieniem społecznej odpowiedzialności takich działań.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Przy rekrutacji na kierunek organizowanie rynku pracy na większości uczelni brane są pod uwagę następujące przedmioty: jeden przedmiot do wyboru spośród: j. polski, j. angielski, j. francuski, j. niemiecki, j. hiszpański, j. włoski, j. rosyjski, j. portugalski, j. szwedzki, j. słowacki, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, filozofia, biologia, chemia, fizyka/fizyka i astronomia, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o tańcu.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ORGANIZOWANIE RYNKU PRACY

Województwo
Miejscowość
studia I stopnia
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
studia I stopnia
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Jednostka prowadząca

Organizowanie rynku pracy stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
studia I stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 07.06.2021
do 05.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 07.06.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 10.08.2021
do 13.09.2021
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 07.06.2021
do 13.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 07.06.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku organizowanie rynku pracy

Tryb studiów
studia I stopnia
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Ekonomiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując organizowanie rynku pracy?

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • świadomości przemian zachodzących na rynku pracy w Polsce i na świecie
 • podstaw ekonomii
 • podstaw socjologii pracy
 • podstaw prawa pracy
 • struktury i sposobów funkcjonowania administracji publicznej
 • metod prowadzenia doradztwa zawodowego
 • prowadzenia badań społecznych za pomocą metod ilościowych i jakościowych
 • zależności między edukacją a rynkiem pracy
 • bezrobocia jako zjawiska społecznego, jego przyczyn oraz metod przeciwdziałania bezrobociu
 • przyczyn i skutków migracji zarobkowych
 • filozofii i programów work-life balance
 • diagnozowania i monitorowania rynku pracy
 • zjawiska defaworyzowania określonych grup społecznych na rynku pracy

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ORGANIZOWANIE RYNKU PRACY STUDIA STACJONARNE

Czas trwania studiów na kierunku organizowanie rynku pracy na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia I stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ORGANIZOWANIE RYNKU PRACY STUDIA I STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek organizowanie rynku pracy na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia I stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski Przedmioty:

biologia, chemia, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język grecki i kultura antyczna, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku organizowanie rynku pracy na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia I stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski stac. I stopnia:
95
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek organizowanie rynku pracy na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia I stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski stac. I stopnia:
50,08
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku organizowanie rynku pracy?

Absolwent kierunku organizowanie rynku pracy znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • analityk rynku pracy
 • specjalista do spraw HR
 • specjalista do spraw szkoleń
 • doradca zawodowy lub trener biznesu
 • pracownik urzędów pracy
 • pracownik biur pośrednictwa pracy
 • animator lokalnego rynku pracy
 • projektanta innowacyjnych rozwiązań wspierających rozwój rynku pracy, tworzonych z uwzględnieniem odpowiedzialności społecznej

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU ORGANIZOWANIE RYNKU PRACY

Komentarze (0)