Dodaj do ulubionych

Socjologia ekonomiczna - kierunek studiów

Studia na kierunku Socjologia ekonomiczna to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym, wieczorowym).

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku socjologia ekonomiczna:

 • geografia,
 • historia,
 • język obcy,
 • język polski,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK SOCJOLOGIA EKONOMICZNA

Województwo
Miejscowość
studia I stopnia
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
studia I stopnia
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Jednostka prowadząca

Socjologia ekonomiczna stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Socjologia ekonomiczna - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

SOCJOLOGIA EKONOMICZNA STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

SOCJOLOGIA EKONOMICZNA STUDIA I STOPNIA

SOCJOLOGIA EKONOMICZNA STUDIA II STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku socjologia ekonomiczna

Tryb studiów
studia I stopnia
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując socjologię ekonomiczną?

Program studiów i przedmioty

Jaką wiedzę zdobędziesz w toku studiów i jakimi umiejętnościami będziesz mógł pochwalić się jako absolwent tego kierunku? Weźmiesz pod lupę gęstą sieć zależności między rozwojem gospodarczym państwa, a jego strukturą społeczną, kulturą, religią i wartościami wyznawanymi przez obywateli.

Przeanalizujesz historię myśli społecznej i gospodarczej, przyjrzysz się socjologii konsumpcji oraz współczesnym ustrojom gospodarczym – ich genezie, procesowi kształtowania się i morfologii. Zapoznasz się z istniejącymi modelami gospodarki rynkowej, ocenisz je pod kątem efektywności i wpływu na kondycję społeczeństwa.

Dowiesz się, czym jest region i rozwój regionalny oraz jakie jest jego znaczenie dla gospodarki ogólnokrajowej. Poznasz założenia definiujące społeczeństwo obywatelskie oraz zasady funkcjonowania państwa opiekuńczego, umiejąc odnieść się do wad i zalet każdej z idei oraz prognozować ich rozwój w przyszłości.

Przyjrzysz się mechanizmom, według których funkcjonują krajowe i międzynarodowe rynki pracy, dowiesz się, jakie aspekty społeczne mają wpływ na rozwój postaw przedsiębiorczych, jak można wspierać i rozwijać przedsiębiorczość w określonych warunkach i grupach społecznych.

Staniesz się specjalistą, który będzie w stanie zaproponować różnorodne ekonomiczne strategie rozwoju dla społeczności terytorialnych, nauczysz się dokonywać ekspertyz i prowadzić odpowiedzialne doradztwo społeczno-ekonomiczne oraz badania rynkowe dla organizacji i instytucji lub podmiotów indywidualnych. Zdobędziesz kompetencje z zakresu komunikacji interpersonalnej, przygotujesz się do wystąpień publicznych, zorientujesz się w prawach konsumenta i konkurencji.

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zależności między rozwojem gospodarczym państwa, a jego strukturą społeczną, kulturą, religią i wartościami wyznawanymi przez obywateli
 • historii myśli społecznej i gospodarczej
 • socjologii konsumpcji
 • współczesnych ustrojów gospodarczych – ich genezy, procesu kształtowania się i morfologii
 • modeli gospodarki rynkowej oraz ich oceny pod kątem efektywności i wpływu na kondycję społeczeństwa
 • specyfiki regionu i rozwoju regionalnego oraz jego znaczenia dla gospodarki ogólnokrajowej
 • specyfiki społeczeństwa obywatelskiego i państwa opiekuńczego
 • rozpoznawania wad i zalet społecznych inicjatyw lub idei oraz prognozowania ich rozwoju w przyszłości
 • mechanizmów funkcjonowania krajowych i międzynarodowych rynków pracy
 • wspierania i rozwijania postaw przedsiębiorczych w określonych warunkach i grupach społecznych
 • projektowania i wdrażania ekonomicznych strategii rozwoju dla społeczności terytorialnych
 • dokonywania ekspertyz i badań rynkowych
 • prowadzenia odpowiedzialnego doradztwa społeczno-ekonomicznego dla organizacji i instytucji lub podmiotów indywidualnych
 • komunikacji interpersonalnej
 • wystąpień publicznych
 • norm i przepisów prawa związanego z ochroną konsumentów i konkurencji

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU SOCJOLOGIA EKONOMICZNA?

Chociaż zwyczajowo buntujemy się przeciwko diagnozom, według których wykazujemy coraz więcej cech społeczeństwa konsumpcyjnego, nie jesteśmy w stanie zanegować związku między strukturą społeczną a rozwojem gospodarczym kraju. To, kim jesteśmy jako zbiorowość, jakie tworzymy ustroje, jakie wartości uznajemy za własne i co motywuje nas do działania, ma znaczący wpływ na kształt lokalnej gospodarki.

Jeśli chcemy zdefiniować własną tożsamość społeczną w ponadjednostkowej perspektywie, powinniśmy przyjąć i zinterpretować także odwrotną optykę, która uświadamia nam, że od modelu gospodarczego realizowanego przez państwo ściśle zależą stosunki społeczne, poziom i styl życia obywateli oraz to, czy jako społeczeństwo będziemy narażeni na zagrożenia rozwojowe.

Tropienie relacji na linii społeczeństwo-gospodarka to nie tylko naukowe rozważania prowadzone na uogólnionych, abstrakcyjnych pojęciach, ale także kwestie bardzo bliskie naszej codziennej rzeczywistości – zawodowej, konsumenckiej i lokalnej, skupionej wokół działań obywatelskich.

Dzięki socjologii ekonomicznej jesteśmy w stanie efektywnie zarządzać zasobami ludzkimi w firmie i przedsiębiorstwie, stworzyć reklamę, która trafi do szerokiej grupy odbiorców lub przyłożyć rękę do reformowania rynku pracy w sposób, który spełni oczekiwania pracowników i pracodawców.

Dla osób zainteresowanych tymi i podobnymi zależnościami między rozwojem społeczeństw a ekonomią i gospodarką powstały studia na kierunku socjologia ekonomiczna. To interdyscyplinarny kurs, który nie tylko wyposaży Cię w solidną wiedzę z zakresu nauk społecznych i ekonomicznych, ale pozwoli na zastosowanie jej w praktyce związanej z funkcjonowaniem sektora gospodarczego.

 

1. Tryb i typ studiów

Studia na kierunku Socjologia ekonomiczna możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Dla kogo ten kierunek

Jeśli odnajdujesz się w funkcjonowaniu na styku różnorodnych dziedzin i potrafisz czerpać z kilku z nich, by wyciągać odkrywcze wnioski w temacie, którym zajmujesz się naukowo i zawodowo, chciałbyś celnie diagnozować współczesne kierunki rozwoju państw i społeczeństw a także proponować własne, nowoczesne rozwiązania wspierające rozwój gospodarki w oparciu o świadomość społeczną, prawną i polityczną, studia na kierunku socjologia ekonomiczna mogą się okazać tym, czego szukasz.

 

3. Gdzie studiować Socjologię ekonomiczną

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Socjologia ekonomiczna:

 

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku socjologia ekonomiczna?

Praca po studiach

Jakie perspektywy zawodowe otworzą się przed Tobą, kiedy ukończysz studia na kierunku socjologia ekonomiczna? Twoje wykształcenie, łączące w sobie ekonomię, socjologię i kompetencje doradcze, otworzy Ci drogę do zdobycia zatrudnienia w sektorze publicznym i prywatnym, w firmach, przedsiębiorstwach, instytucjach i organizacjach, które korzystają z prognozowania działań gospodarczych i finansowych, uwzględniających aspekty społeczne.

Z powodzeniem sprawdzisz się w roli analityka, badacza rynku i/lub konkurencji, specjalisty ds. marketingu, sprzedaży, komunikacji czy planowania strategicznego. Absolwenci socjologii ekonomicznej bardzo często decydują się również na związanie swojej kariery zawodowej z instytucjami administracji rządowej i samorządowej oraz na pracę w III sektorze.

 

Absolwent kierunku socjologia ekonomiczna znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • analityk współpracujący z firmami, przedsiębiorstwami i organizacjami różnych branż
 • badacz rynku i/lub konkurencji
 • specjalista ds. marketingu
 • specjalista ds. sprzedaży
 • specjalista ds. komunikacji i planowania strategicznego
 • pracownik biur konsultingowych
 • pracownik administracji rządowej i samorządowej
 • pracownik organizacji III sektora

Zobacz inne kierunki Ekonomiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU SOCJOLOGIA EKONOMICZNA

Komentarze (0)