Socjologia ekonomiczna - kierunek studiów

Chociaż zwyczajowo buntujemy się przeciwko diagnozom, według których wykazujemy coraz więcej cech społeczeństwa konsumpcyjnego, nie jesteśmy w stanie zanegować związku między strukturą społeczną a rozwojem gospodarczym kraju. To, kim jesteśmy jako zbiorowość, jakie tworzymy ustroje, jakie wartości uznajemy za własne i co motywuje nas do działania, ma znaczący wpływ na kształt lokalnej gospodarki. Jeśli chcemy zdefiniować własną tożsamość społeczną w ponadjednostkowej perspektywie, powinniśmy przyjąć i zinterpretować także odwrotną optykę, która uświadamia nam, że od modelu gospodarczego realizowanego przez państwo ściśle zależą stosunki społeczne, poziom i styl życia obywateli oraz to, czy jako społeczeństwo będziemy narażeni na zagrożenia rozwojowe. Tropienie relacji na linii społeczeństwo-gospodarka to nie tylko naukowe rozważania prowadzone na uogólnionych, abstrakcyjnych pojęciach, ale także kwestie bardzo bliskie naszej codziennej rzeczywistości – zawodowej, konsumenckiej i lokalnej, skupionej wokół działań obywatelskich. Dzięki socjologii ekonomicznej jesteśmy w stanie efektywnie zarządzać zasobami ludzkimi w firmie i przedsiębiorstwie, stworzyć reklamę, która trafi do szerokiej grupy odbiorców lub przyłożyć rękę do reformowania rynku pracy w sposób, który spełni oczekiwania pracowników i pracodawców. Dla osób zainteresowanych tymi i podobnymi zależnościami między rozwojem społeczeństw a ekonomią i gospodarką powstały studia na kierunku socjologia ekonomiczna. To interdyscyplinarny kurs, który nie tylko wyposaży Cię w solidną wiedzę z zakresu nauk społecznych i ekonomicznych, ale pozwoli na zastosowanie jej w praktyce związanej z funkcjonowaniem sektora gospodarczego.

 

Dla kogo ten kierunek

Jeśli odnajdujesz się w funkcjonowaniu na styku różnorodnych dziedzin i potrafisz czerpać z kilku z nich, by wyciągać odkrywcze wnioski w temacie, którym zajmujesz się naukowo i zawodowo, chciałbyś celnie diagnozować współczesne kierunki rozwoju państw i społeczeństw a także proponować własne, nowoczesne rozwiązania wspierające rozwój gospodarki w oparciu o świadomość społeczną, prawną i polityczną, studia na kierunku socjologia ekonomiczna mogą się okazać tym, czego szukasz.

 

Program studiów i przedmioty

Jaką wiedzę zdobędziesz w toku studiów i jakimi umiejętnościami będziesz mógł pochwalić się jako absolwent tego kierunku? Weźmiesz pod lupę gęstą sieć zależności między rozwojem gospodarczym państwa, a jego strukturą społeczną, kulturą, religią i wartościami wyznawanymi przez obywateli. Przeanalizujesz historię myśli społecznej i gospodarczej, przyjrzysz się socjologii konsumpcji oraz współczesnym ustrojom gospodarczym – ich genezie, procesowi kształtowania się i morfologii. Zapoznasz się z istniejącymi modelami gospodarki rynkowej, ocenisz je pod kątem efektywności i wpływu na kondycję społeczeństwa. Dowiesz się, czym jest region i rozwój regionalny oraz jakie jest jego znaczenie dla gospodarki ogólnokrajowej. Poznasz założenia definiujące społeczeństwo obywatelskie oraz zasady funkcjonowania państwa opiekuńczego, umiejąc odnieść się do wad i zalet każdej z idei oraz prognozować ich rozwój w przyszłości. Przyjrzysz się mechanizmom, według których funkcjonują krajowe i międzynarodowe rynki pracy, dowiesz się, jakie aspekty społeczne mają wpływ na rozwój postaw przedsiębiorczych, jak można wspierać i rozwijać przedsiębiorczość w określonych warunkach i grupach społecznych. Staniesz się specjalistą, który będzie w stanie zaproponować różnorodne ekonomiczne strategie rozwoju dla społeczności terytorialnych, nauczysz się dokonywać ekspertyz i prowadzić odpowiedzialne doradztwo społeczno-ekonomiczne oraz badania rynkowe dla organizacji i instytucji lub podmiotów indywidualnych. Zdobędziesz kompetencje z zakresu komunikacji interpersonalnej, przygotujesz się do wystąpień publicznych, zorientujesz się w prawach konsumenta i konkurencji.

 

Praca po studiach

Jakie perspektywy zawodowe otworzą się przed Tobą, kiedy ukończysz studia na kierunku socjologia ekonomiczna? Twoje wykształcenie, łączące w sobie ekonomię, socjologię i kompetencje doradcze, otworzy Ci drogę do zdobycia zatrudnienia w sektorze publicznym i prywatnym, w firmach, przedsiębiorstwach, instytucjach i organizacjach, które korzystają z prognozowania działań gospodarczych i finansowych, uwzględniających aspekty społeczne. Z powodzeniem sprawdzisz się w roli analityka, badacza rynku i/lub konkurencji, specjalisty ds. marketingu, sprzedaży, komunikacji czy planowania strategicznego. Absolwenci socjologii ekonomicznej bardzo często decydują się również na związanie swojej kariery zawodowej z instytucjami administracji rządowej i samorządowej oraz na pracę w III sektorze.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Przy rekrutacji na socjologię ekonomiczną na większości uczelni brane są pod uwagę następujące przedmioty: język obcy nowożytny, język polski, jeden przedmiot do wyboru spośród: wiedza o społeczeństwie, historia, matematyka.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK SOCJOLOGIA EKONOMICZNA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Jednostka prowadząca

Socjologia ekonomiczna stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski Termin rekrutacji I stopnia:
Termin rekrutacji II stopnia:
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU SOCJOLOGIA EKONOMICZNA

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Ekonomiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując socjologię ekonomiczną?

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zależności między rozwojem gospodarczym państwa, a jego strukturą społeczną, kulturą, religią i wartościami wyznawanymi przez obywateli
 • historii myśli społecznej i gospodarczej
 • socjologii konsumpcji
 • współczesnych ustrojów gospodarczych – ich genezy, procesu kształtowania się i morfologii
 • modeli gospodarki rynkowej oraz ich oceny pod kątem efektywności i wpływu na kondycję społeczeństwa
 • specyfiki regionu i rozwoju regionalnego oraz jego znaczenia dla gospodarki ogólnokrajowej
 • specyfiki społeczeństwa obywatelskiego i państwa opiekuńczego
 • rozpoznawania wad i zalet społecznych inicjatyw lub idei oraz prognozowania ich rozwoju w przyszłości
 • mechanizmów funkcjonowania krajowych i międzynarodowych rynków pracy
 • wspierania i rozwijania postaw przedsiębiorczych w określonych warunkach i grupach społecznych
 • projektowania i wdrażania ekonomicznych strategii rozwoju dla społeczności terytorialnych
 • dokonywania ekspertyz i badań rynkowych
 • prowadzenia odpowiedzialnego doradztwa społeczno-ekonomicznego dla organizacji i instytucji lub podmiotów indywidualnych
 • komunikacji interpersonalnej
 • wystąpień publicznych
 • norm i przepisów prawa związanego z ochroną konsumentów i konkurencji

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

SOCJOLOGIA EKONOMICZNA STUDIA NIESTACJONARNE

SOCJOLOGIA EKONOMICZNA STUDIA STACJONARNE

Czas trwania studiów na kierunku socjologia ekonomiczna na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

SOCJOLOGIA EKONOMICZNA STUDIA I STOPNIA

SOCJOLOGIA EKONOMICZNA STUDIA II STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek socjologia ekonomiczna na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski Przedmioty:

geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku socjologia ekonomiczna na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski stac. I stopnia:
100
II stopnia:
60
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
50
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek socjologia ekonomiczna na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku socjologia ekonomiczna?

Absolwent kierunku socjologia ekonomiczna znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • analityk współpracujący z firmami, przedsiębiorstwami i organizacjami różnych branż
 • badacz rynku i/lub konkurencji
 • specjalista ds. marketingu
 • specjalista ds. sprzedaży
 • specjalista ds. komunikacji i planowania strategicznego
 • pracownik biur konsultingowych
 • pracownik administracji rządowej i samorządowej
 • pracownik organizacji III sektora

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU SOCJOLOGIA EKONOMICZNA

Komentarze (0)