Praca Inżynier ds. zatwierdzania nowych produktów Łódź, łódzkie

Praca Inżynier ds. zatwierdzania nowych produktów Łódź, łódzkie

HUTCHINSON POLAND profil

Grupa Hutchinson jest światowym liderem produkcji elastomerów w branży samochodowej, przemysłowej, lotniczej i produktów powszechnego użytku. Od ponad 160 lat projektujemy i wytwarzamy produkty stanowiące bazę komfortu i bezpieczeństwa każdego człowieka na ziemi, w powietrzu i na morzu. Nasze wiodące produkty to systemy uszczelek karoseryjnych i precyzyjnych, elementy antywibracyjne oraz systemy transmisji płynów i przenoszenia napędów.

Firma: HUTCHINSON POLAND | Inżynier ds. zatwierdzania nowych produktów

Miejsce: Łódź, łódzkie

Nr ref. FAI/JPR

Opis stanowiska

 • Uzupełnianie dokumentacji przesyłanej od klienta, związanej z homologacją nowo wdrażanych bądź transferowanych referencji (uszczelnienia lotnicze)
 • Zbieranie szczegółowych danych na temat produkcji każdej z zatwierdzanych referencji (dokumentacja na serwerach we Francji, kontakt z technikami i szefem produkcji), weryfikacja z wymaganiami klienta
 • Dokonywanie prostych pomiarów elementów z serii próbnej, weryfikacja z rysunkiem technicznym (za pomocą grubościomierza, suwmiarki, itp.)

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe techniczne
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • Dodatkowym atutem będzie znajomość jęz. Francuskiego
 • Bardzo dobra znajomość rysunku technicznego (znajomość zasad, rozumienie wymiarów, przekrojów, widoków ISO, itp.)
 • Doświadczenie w obsłudze prostych narzędzi pomiarowych (np. Suwmiarki)
 • Dokładność, niezależność i zdolności komunikacyjne

Oferujemy

 • Miłą atmosferę i dużą autonomię
 • Prace w miedzy narodowym środowisku związaną z wyjazdami
 • Możliwość uczestniczenia w kursach językowych organizowanych przez firmę
 • Pakiet socjalny

Informacje dodatkowe

Administratorem Twoich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest Hutchinson Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Żywcu ul. Leśnianka 73.

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych z którym możesz się kontaktować pod adresem e-mail: iod@hutchinson.com

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celach:

przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz (podstawą prawną jest: w zakresie danych wskazanych w Kodeksie pracy lub innych przepisach prawa pracy - realizacja ciążącego na nas obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa pracy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a w zakresie danych osobowych niewymaganych przepisami prawa - Twoja zgoda stosownie do art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

prowadzenia przyszłych rekrutacji, o ile wyrazisz na to zgodę (podstawą prawną jest: Twoja zgoda stosownie do art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji (podstawą prawną będzie wówczas nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości dochodzenia przez nas roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami, stosownie do art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, masz prawo żądać do nich dostępu, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i żądania ich przeniesienia. W zakresie w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do jej cofnięcia, przy czym pozostaje to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Masz prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko którego dotyczy Twoje zgłoszenie rekrutacyjne będą przetwarzane przez okres 10 miesięcy a dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje przez okres 3 lat od przesłania zgłoszenia. W zakresie w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody - do momentu jej cofnięcia, a gdy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w zakresie dochodzenia lub obrony roszczeń – przez okres 3 lat bądź dłużej jeżeli wynika to z przepisów prawa.

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom, które działają na nasze zlecenie, tj. dostawcom usług informatycznych, podmiotom świadczącym usługi rekrutacyjne, w tym dostawcom serwisów rekrutacyjnych on-line lub ogłoszeniodawcom oraz organom państwowym jeżeli zwrócą się do nas ze stosownym wnioskiem (np. sąd, prokuratura).

Podanie danych osobowych w dokumentach aplikacyjnych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania tych danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji. Podanie danych osobowych przekraczających zakres danych osobowych wymaganych przez przepisy Kodeku pracy oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie tych dodatkowych danych osobowych na potrzeby danej rekrutacji.

Jeśli chcesz, aby Twoje dane osobowe były przetwarzane przez Hutchinson Poland sp. z o.o. także na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych, prosimy o zaznaczenie odpowiedniej zgody w formularzu rekrutacyjnym/zamieszczenie poniższej klauzuli w dokumentach aplikacyjnych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Hutchinson Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Żywcu ul. Leśnianka 73 moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych na potrzeby przyszłych rekrutacji.” 

Możesz łatwością cofnąć zgodę w dowolnym momencie. Aby to zrobić prześlij email na adres rekrutacja.lodowa@hutchinson.com. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Forma kontaktu

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do przesyłania swoich aplikacji wraz z  numerem referencyjnym na adres:

 

rekrutacja.lodowa@hutchinson.com

Komentarze (0)