Nanotechnology studia - kierunek studiów

Jeśli do tej pory myślałeś, że zaawansowane technologie wojskowe, kosmiczne czy lotnicze to absolutny top of the top możliwości nauki, koniecznie zapoznaj się z dziedziną nanotechnologii. To bezsprzecznie elementarna część technologii XXI wieku – coraz częściej nanoinżynieria i inżynieria molekularna wykorzystywane są w medycynie, przemyśle kosmetycznym, motoryzacyjnym, farmaceutycznym czy elektronicznym. Wszyscy mieliśmy okazję zgłębiać tajniki atomów i cząsteczek, doskonale pamiętamy pierwsze nieśmiałe próby eksperymentów na lekcjach chemii i fascynację często nie do końca zrozumiałym światem fizyki. To spektakularne przejście ze skali makro na mikro i subtelny start dla innowacyjnego funkcjonowania struktur nanometrycznych. Możemy pomóc naszej wyobraźni i spróbować skonfrontować wielkość cząsteczki – otóż wartość jednego nanometra odpowiada milionowej części milimetra. Dzięki temu zmieniają się właściwości chemiczne, fizyczne, mechaniczne, magnetyczne, optyczne materiałów, całkowicie zależnych od konkretnej konstrukcji i narzędzi technologii. Jakie to ma znaczenie dla świata nauki i techniki? Biorąc pod uwagę ich potencjał na niemałą rewolucję w branży farmaceutycznej, medycznej i w życiu codziennym człowieka – ogromne. Nanotechnologia może literalnie zawładnąć niemal wszystkimi dziedzinami nauki, modyfikując powtarzane od lat schematy i kompresując wielość procesów produkcyjnych. Ponadto są wykorzystywane do produkcji wyrobów tekstylno-odzieżowych, środków dezynfekcyjnych czy zwiększania trwałości produktów spożywczych.

Jeśli w sferze Twoich zainteresowań znajdują się nowoczesne technologie wpływające na kreowanie świata, fascynuje Cię nauka, pragniesz zdobyć rzetelną wiedzę w zakresie zagadnień nanotechnologicznych i chcesz poznać zarówno pozytywne strony, jak i zagrożenia wynikające ze stosowania nanomateriałów oraz perspektywy ich rozwoju, studia na kierunku nanotechnology to zdecydowanie najlepszy wybór dla Ciebie.

Jaką wiedzę zdobędziesz w toku studiów i jakimi umiejętnościami będziesz mógł pochwalić się jako absolwent tego kierunku? Będziesz obsługiwać specjalistyczne oprogramowania i bazy danych, opracowywać syntezę materiałów nano oraz określać ich przydatność w konkretnym zagospodarowaniu na danym obszarze. Poznasz specyfikę nowoczesnych badań nanotechnologicznych ze szczególnym wskazaniem na rolę nanomateriałów w projektowaniu procesów produkcyjnych. Dowiesz się, na czym polegają poszczególne procesy, jak je prowadzić i w jaki sposób sprawować kontrolę nad jakością działań w zakresie nanotechnologii. Uzyskasz szeroką wiedzę z zakresu otrzymywania nowoczesnych materiałów polimerowych i nieorganicznych, gospodarki surowcami i odpadami, metod otrzymywania nanomateriałów, chemii i innowacyjnych technologii otrzymywania polimerów. Nauczysz się, jakie są metody badania właściwości oraz przetwórstwa i recyklingu materiałów z nanocząstkami czy nanostruktur, czyli ciekłych kryształów, polimerów czy materiałów o właściwościach magnetycznych. Przekonasz się, jak zbudować proces produkcyjny mający na celu wytworzenie nanomateriałów, poznasz obecnie obowiązujące normy i przepisy prawa w przemyśle chemicznym oraz wymogi ochrony środowiska.

Ponadto nauczysz się wykorzystywania dostępnych na rynku technologii, aby permanentnie udoskonalać wszystkie procesy chemiczne, zmierzające do wzmacniania konstrukcji nanotechnologicznych. Będziesz w stanie zidentyfikować problematykę fizyczną w procesach naturalnych i technologicznych oraz wykorzystywać metodykę badań do rozwiązywania zadań inżynierskich z zakresu nanotechnologii i nanomateriałów i formułować rzetelne wnioski z przeprowadzonych eksperymentów.

Jakie perspektywy zawodowe otworzą się przed Tobą kiedy ukończysz studia na kierunku nanotechnology? Jako doskonale wykwalifikowany specjalista w dziedzinie nanotechnologii będziesz przygotowany do podjęcia pracy w różnorodnych gałęziach przemysłu, związanego z wytwarzaniem i wykorzystywaniem produktów polimerowych z cząstkami nano. Będziesz w stanie projektować metody syntezy nowych materiałów w skali nano. Rozległa wiedza zdobyta z zakresu fizyki i jej technicznych zastosowań, nauk chemicznych i technicznych oraz chemicznych procesów technologicznych pozwoli Ci na znalezienie pracy w laboratoriach przemysłowych, ośrodkach badawczo-rozwojowych, centrach diagnostycznych i naukowych czy prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Odnajdziesz się zarówno w roli projektanta nowoczesnych nanotechnologii, jak i kontrolera jakości procesów produkcyjnych ze szczególnym uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska oraz przepisów prawa w przemyśle chemicznym. Doskonałą alternatywą jest współpraca z interdyscyplinarnym zespołem pracowników, nierzadko na rynku międzynarodowym. Będziesz w stanie znaleźć zatrudnienie w przemyśle farmaceutycznym, elektronicznym, w optoelektronice oraz w instytucjach związanych z inżynierią materiałową. Co więcej, nauczysz się konstrukcji dokumentów inżynierskich w programach graficznych.

WAŻNE TEMATY

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Przy rekrutacji na kierunek nanotechnology na większości uczelni brane są pod uwagę następujące przedmioty: język obcy, jeden przedmiot do wyboru spośród: język polski, fizyka, chemia, informatyka, biologia, matematyka, drugi język obcy nowożytny oraz certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK NANOTECHNOLOGY

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Zobacz inne kierunki Chemiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując nanotechnology?

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • wdrażania nowoczesnych technologii w inżynierii przemysłowej
 • zagadnień związanych z technologiami i nanotechnologiami w aspekcie otrzymywania nowoczesnych materiałów polimerowych i nieorganicznych
 • swobodnego poruszania w dziedzinie chemii, fizyki, matematyki oraz informatyki
 • interdyscyplinarnych powiązań nanotechnologicznych
 • tworzyw zawierających nanocząstki
 • terminologii, metodologii badań i ich właściwości w zakresie nanotechnologii
 • metod przetwórstwa i recyklingu materiałów polimerowych z nanocząstkami
 • przepisów prawa w przemyśle chemicznym
 • organizacji i prowadzenia procesów produkcyjnych
 • prowadzenia badań analitycznych
 • współpracy ze specjalistami z dziedzin pokrewnych
 • projektowania innowacyjnych nanomateriałów
 • gromadzenia i wykorzystywania informacji
 • specjalistycznej znajomości języka obcego

Gdzie będziesz pracował po kierunku nanotechnology?

Absolwent kierunku nanotechnology znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • przemyśle spożywczym i energetycznym
 • pracownik instytucji wdrażających nowoczesne technologie
 • przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, elektronicznym
 • instytucjach związanych z inżynierią przemysłową
 • pracownik naukowy/akademicki
 • optoelektronice
 • przedsiębiorstwach zajmujących się organizacją i prowadzeniem procesów produkcyjnych
 • ośrodkach badawczych lub laboratoriach jako analityk
 • projektant nowoczesnych nanomateriałów
 • centrach badawczo-rozwojowych i diagnostycznych
 • technolog lub nanotechnolog w przetwórstwie i recyklingu materiałów polimerowych
 • specjalista ds. chemicznych procesów technologicznych w firmach o charakterze międzynarodowym

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU NANOTECHNOLOGY

Komentarze (0)