Pedagogika małego dziecka

Pedagogika małego dziecka

Pedagogika małego dziecka studia - kierunek studiów

Najwcześniejszy okres rozwoju psychofizycznego człowieka, to z perspektywy osoby dorosłej czas pełen kontrastów – z jednej strony przejaskrawiony od nadmiaru pierwszych wrażeń i emocji, z drugiej zaś dość mętny i zbudowany z powidoków, bo przeżywany przez dopiero kształtującą się, niedojrzałą świadomość. Każdy z nas zastanawiał się kiedyś, jak zmieniłoby się nasze życie i postrzeganie samych siebie, gdybyśmy pamiętali swoje dzieciństwo z fotograficzną precyzją, gdyby w naszych głowach zachowały się wspomnienia pierwszego śmiechu, nauki chodzenia, budowania fundamentów pod zmysły poprzez dziecięce eksplorowanie świata. Wydaje się nam bowiem, że te lata życia, które mają tak ważny wpływ na to, kim jesteśmy, powinny gdzieś się odłożyć, zachować, byśmy mogli wrócić do nich jako osoby obdarzone umiejętnością autorefleksji i dzięki nim lepiej zrozumieć siebie. Amnezja dziecięca, bo tak nazywa się zjawisko wyrzucania z pamięci czasu do trzecich urodzin, dotyczy jednak wszystkich i wciąż nie do końca znamy jej przyczyny. Tym ważniejsza wydaje się rola specjalistów – pedagogów szczególnie dobrze zorientowanych w procesach kształtujących psychologiczny, biologiczny i społeczno-kulturowy rozwój dziecka od urodzenia do końca etapu edukacyjnego. Korzystanie z ich wiedzy i doświadczenia pozwala nam bowiem zrozumieć i w odpowiedni sposób kształtować właściwe zachowania, które mają przełożyć się na dojrzałe postawy reprezentowane w dorosłym życiu, w każdej jego sferze.

Jeśli masz w sobie uważność, zdolność do myślenia przyczynowo-skutkowego i potrafisz wyciagać trafne wnioski z czyichś zachowań, fascynuje Cię proces rozwoju, któremu podlegamy przez całe życie a w szczególności jego źródło – dzieciństwo z całą swoją psychologiczną i społeczną złożonością, jesteś odpowiedzialny i gotowy do pełnienia roli specjalisty w zakresie proponowania właściwych metod dydaktycznych i wychowawczych a dodatkowo cenisz sobie pracę z ludźmi i masz w sobie cierpliwość, empatię oraz wrażliwość na ich sytuację związaną z przynależnością do konkretnego środowiska, studia na kierunku pedagogika małego dziecka mogą okazać się tym, czego dla siebie szukasz.

 

Jaką wiedzę zdobędziesz w toku studiów i jakimi umiejętnościami będziesz mógł pochwalić się jako absolwent tego kierunku? By w przyszłości stać się specjalistą rozumiejącym wszystkie meandry złożonego procesu rozwoju dziecka, przyjrzysz się mu od każdej możliwej stron, opierając swoje obserwacje o zagadnienia z kilku istotnych dla pedagoga dziedzin. Zainteresują Cię więc filozoficzne, socjologiczne i psychologiczne konteksty procesu dorastania, przyjrzysz się współczesnym teoriom pedagogicznym, które decydują o kształcie edukacji najmłodszych oraz nauczysz się wykorzystywać je w praktyce pedagogicznej, dostosowanej do indywidualnych potrzeb każdego dziecka. Opanujesz też podstawy historii wychowania, by mieć świadomość rozwoju dziedziny, którą się zajmujesz oraz prognozować jej dalsze przemiany. W podobny, spersonalizowany sposób, podejdziesz do tworzenia programów rozwojowych i edukacyjnych, dowiesz się czym jest proces socjalizacji i w jaki sposób przeprowadzić go u dzieci z problemami adaptacyjnymi oraz jakie rozwiązania zaproponować wychowankom o szczególnych potrzebach edukacyjnych. Przekonasz się jaki wpływ na osobowość i umysłowość dziecka ma środowisko, w którym się wychowuje, jak docierać do różnorodnych środowisk społecznych, otwierać je na rozmowę o potrzebach i projektować dla nich najlepsze rozwiązania, polepszające sytuację dzieci. Zostaniesz przygotowany do planowania i prowadzenia zajmujących, rozwojowych zajęć i warsztatów dla najmłodszych, poznasz literaturę dziecięcą, nauczysz się podejmować i prowadzić dialog z rodzicami i przedstawicielami instytucji wspierających rozwój dzieci i środowisk, których są one częścią. Zadbasz o swoją edukację muzyczną i plastyczną, poznasz zasady etyki nauczycielskiej, szkolne systemy oceniania i zasady prowadzenia terapii pedagogicznej.

 

Jakie perspektywy zawodowe otworzą się przed Tobą, kiedy ukończysz studia na kierunku pedagogika małego dziecka? Zostaniesz przygotowany do pracy w charakterze nauczyciela szkolnego, kształcącego dzieci uczące się w klasach I-III w szkołach podstawowych. Będziesz mógł związać swoje zawodowe losy z instytucjami i organizacjami, które wspierają i aktywizują różnorodne śrosowiska dziecięce, z powodzeniem sprawdzisz się w roli pracownika świetlic środowiskowych i domów kultury – jako animator, doradca pedagogiczny lub osoba prowadząca warsztaty temayczne (plastyczne, muzyczne, tanecne) i rozwojowe. Z Twojego doświadczenia chętnie skorzystają również żłobki i przedszkola, teatry oferujące repertuar przeznaczony dla najmłodszych widzów (poszukujące konsultanta treści przekazywanych w spektaklach) oraz ośrodki pomocy rodzinie.

WAŻNE TEMATY

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Przy rekrutacji na pedagogika małego dziecka na większości uczelni brane są pod uwagę następujące przedmioty: język polski, matematyka, język obcy, jeden albo dwa przedmioty do wyboru z: biologia, historia, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, geografia, filozofia.

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK PEDAGOGIKA MAŁEGO DZIECKA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
  typ studiów
  tryb studiów

  Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

  grupa kierunku

   Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

   Nie znaleziono żadnej uczelni

   CZĘSTO WYBIERANE

   Miasto
   SORTOWANIE:

   Zobacz inne kierunki Pedagogiczne

   Typ studiów
   Województwo
   SORTOWANIE:

   Wiedza, którą zdobędziesz, studiując pedagogikę małego dziecka?

   Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

   • rozumienia złożonego procesu rozwoju dziecka w odwołaniu do kontekstów podstawowych nauk humanistycznych i społecznych – filozofii, socjologii, psychologii
   • współczesnych teorii pedagogicznych decydujących o kształcie edukacji najmłodszych oraz wykorzystywania ich w praktyce pedagogicznej, uwzględniającej indywidualne potrzeby każdego dziecka
   • podstaw historii wychowania oraz prognozowania dalszych kierunków rozwoju dziedziny
   • tworzenia programów rozwojowych i edukacyjnych
   • rozumienia procesu socjalizacji i wdrażania go u dzieci z problemami adaptacyjnymi
   • rozwiązań pedagogicznych dla dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych
   • wpływu środowiska wychowania na osobowość i umysłowość dziecka
   • działań doradczych w przestrzeni różnorodnych środowisk, otwierania ich na rozmowy o potrzebach i projektowania rozwiązań polepszających sytuację dzieci wychowujących się w konkretnym otoczeniu społecznym
   • planowania i prowadzenia zajmujących, rozwojowych zajęć i warsztatów dla najmłodszych
   • literatury dziecięcej
   • podejmowania i prowadzenia dialogu z rodzicami oraz przedstawicielami instytucji wspierających rozwój dzieci i środowisk, których są one częścią
   • wrażliwości muzycznej i plastycznej oraz umiejętności w tym zakresie
   • etyki nauczycielskiej
   • szkolnych systemów oceniania
   • prowadzenia terapii pedagogicznej

   Gdzie będziesz pracował po kierunku pedagogika małego dziecka?

   Absolwent kierunku pedagogika małego dziecka znajdzie zatrudnienie w/jako:

   • nauczyciel w szkołach podstawowych realizujący program edukacyjny dla klas I-III
   • przedszkolach i zerówkach
   • żłobkach
   • pedagog szkolny
   • świetlicach środowiskowych i domach kultury – jako animator, doradca pedagogiczny lub osoba prowadząca warsztaty temayczne
   • teatrach dziecięcych w roli konsultanta repertuaru dedykowanego najmłodszym widzom
   • ośrodkach pomocy rodzinie

   MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA MAŁEGO DZIECKA

   Komentarze (0)