Dodaj do ulubionych

Physics studia - kierunki studiów

 

Dla kogo ten kierunek

Maria Skłodowska-Curie, Zygmunt Wróblewski czy Karol Olszewski to nazwiska, które w polskiej fizyce zasłużyły się najbardziej, a na międzynarodowym środowisku naukowym robią wrażenie do dziś. Fizyka to nauka o podstawowych zasadach rządzących światem fizycznym wokół nas. Zaczyna się od obserwacji ruchu, następnie nauce o siłach, pędzie, energii oraz innych fizycznych pojęciach w różnych sytuacjach i dziedzinach życia. Aby najlepiej zrozumieć fizykę, musisz dobrze rozumieć algebrę oraz znać podstawy trygonometrii. Istnieją pewne dziedziny wiedzy, które swój początek zapisują na początku dziejów. Bez wątpienia tak właśnie jest z fizyką. Nie zdajemy sobie sprawy z osiągnięć różnych historycznych cywilizacji w tej dziedzinie. Dzięki temu, że wiedza zwykle narasta z pokolenia na pokolenie, możemy się dziś cieszyć całkiem zaawansowanymi wiadomościami dotyczącymi materii, energii, jej przemian oraz zjawisk przyrodniczych, które można obserwować gołym okiem, przez astronomiczne teleskopy oraz procesów, które dzieją się w światach mniejszych niż rozmiary atomu. Najprościej ujmując, fizyka to nauka przyrodnicza, która zajmuje się badaniem właściwości materii i procesami zachodzącymi w przyrodzie. Opisuje ona te zjawiska przy pomocy wielkości fizycznych, które wyrażane są w odpowiednich jednostkach miary. Zespół powiązanych ze sobą zjawisk fizycznych nazywamy procesem fizycznym. Najważniejsze jednostki tworzą układ jednostek SI opierający się na 7 podstawowych jednostkach. To wszystko możesz rozwijać, decydując się na studia fizyczne. Jeśli interesujesz się ruchem cząstek naładowanych w polach, fascynują Cię metody, eksperymentalne fizyki, chciałbyś dowiedzieć się, jak funkcjonują laboratoria badawcze i zastanawiasz się, w jaki sposób dokonuje się pomiarów w wysokiej próżni, studia na kierunku physics mogą okazać się tym, czego dla siebie szukasz.

 

Program studiów i przedmioty

Jaką wiedzę zdobędziesz w toku studiów i jakimi umiejętnościami będziesz mógł pochwalić się jako absolwent tego kierunku? Techniczny kierunek physics pozwoli Ci na rozwinięcie swoich kompetencji w kierunku najważniejszych elementów teorii i praktyki fizyki, projektowania i obsługi specjalistycznej aparatury badawczo-pomiarowej, prowadzenia pomiarów z wykorzystaniem zaawansowanych technik badawczych oraz wybranych dziedzin techniki – informatyki i technik informacyjnych oraz podstaw elektroniki, jak również techniki wysokiej próżni, metod pomiarowych, w tym głównie metod spektroskopowych i mikroskopowych wymagających warunków próżniowych. Poznasz najważniejsze elementy sterowania pomiarami i analizą wyników doświadczalnych, fizyki ogólnej, analizy matematycznej, grafiki inżynierskiej i komputerowego wspomagania projektowania oraz efektywnej komunikacji i pracy w zespole, a także podstaw programowania, metod eksperymentalnych fizyki, metod numerycznych, metod symulacji zjawisk oraz automatyzacji pomiarów. Dowiesz się, jak sprawnie podejmować działania w obszarze aparatury próżniowej, technologii wysokiej próżni, systemów sterowania, czujników wielkości fizycznych i chemicznych, metod izotopowych, programowania sterowników i kontrolerów oraz obsługi baz danych, metod doświadczalnych, teorii fizyki ciała stałego, mechaniki kwantowej, metod doświadczalnych oraz teorii fizyki jądrowej i cząstek elementarnych, metod fizycznych w badaniach naukowych, przemyśle, diagnostyce i terapii medycznej, energetyce jądrowej, badaniach materiałowych. Ponadto zdobędziesz wiedzę z zakresu metody programowania do zastosowań w fizyce, obliczeń teoretycznych lub procedur doświadczalnych, ilościowego opisu, zrozumienia oraz modelowania problemów o średnim poziomie złożoności. Jako absolwent kierunku physics poznasz wachlarz technik badawczych używanych w laboratoriach biofizycznych i biotechnologicznych, wiedzę z zakresu modelowania i syntezy dedykowanych materiałów o przeznaczeniu biomedycznym, umiejętność posługiwania się technikami bioinformatycznymi w teoretycznej analizie układów złożonych (biofizyka molekularna) oraz współczesnej astronomii i fizyki, opartą na gruntownych podstawach nauk matematyczno przyrodniczych.

 

Praca po studiach

Jakie perspektywy zawodowe otworzą się przed Tobą, kiedy ukończysz studia na kierunku physics? Absolwent kierunku studiów zdobywa gruntowną wiedzę z fizyki teoretycznej, co czyni go pełnowartościowym i bardzo poszukiwanym specjalistą mogącym podejmować pracę w laboratoriach naukowych szkół wyższych, placówkach PAN i zaplecza naukowo-technicznego przemysłu, a także w dziedzinie dziennikarstwa naukowego. Opanowane zaawansowane metody matematyczne i komputerowe pozwalają na zatrudnienie w firmach sektora IT, a także w dziedzinach bardziej odległych, jak bankowość, ubezpieczenia czy zarządzanie. Absolwent będzie przygotowany do samodzielności i twórczego rozwiązywania problemów, co stanowi podstawę do pracy w instytutach naukowych, w przemyśle, w firmach informatycznych czy w szkolnictwie. Wiedza fizyczna i umiejętności, które posiądzie w trakcie studiów będzie mogła być wykorzystana w dziedzinach pokrewnych, jak biofizyka, nanotechnologia czy inżynieria materiałowa, natomiast opanowane metody matematyczne i komputerowe także w dziedzinach bardziej odległych, jak bankowość, ubezpieczenia, zarządzanie czy socjologia. Dodatkowym atutem absolwentów będzie też bardzo dobra znajomość języka angielskiego. Absolwent kierunku physics z powodzeniem znajdzie zatrudnienie w przedsiębiorstwach z sektora IT, w dziedzinie biotechnologii, nanotechnologii czy inżynierii materiałowej, jako nauczyciel po zdobyciu uprawnień pedagogicznych, w ośrodkach badawczo-rozwojowych, w administracji samorządowej i rządowej, w sektorach „zielonej gospodarki” czy jako specjalista ds. planowania sieci radiowych. Ponadto będzie mógł wykorzystać swój potencjał jako wykwalifikowany fizyk w firmach związanych z przemysłem komputerowym, firmach zajmujących się automatyzacją procesów, firmach analityczno-konsultingowych oraz ośrodkach obliczeniowych.

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK PHYSICS

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

UCZELNIE, GDZIE PHYSICS JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Jednostka prowadząca

Fizyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku fizyka

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Jednostka prowadząca

Physics (studies in english) stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku physics (studies in english)

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Jednostka prowadząca

Fizyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku fizyka

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku physics

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Fizyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując physics?

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • najważniejszych elementów teorii i praktyki fizyki
 • projektowania i obsługi specjalistycznej aparatury badawczo-pomiarowej
 • prowadzenia pomiarów z wykorzystaniem zaawansowanych technik badawczych
 • wybranych dziedzin techniki – informatyki i technik informacyjnych oraz podstaw elektroniki
 • techniki wysokiej próżni, metod pomiarowych, w tym głównie metod spektroskopowych i mikroskopowych wymagających warunków próżniowych
 • sterowania pomiarami i analizą wyników doświadczalnych
 • fizyki ogólnej, analizy matematycznej, grafiki inżynierskiej i komputerowego wspomagania projektowania
 • efektywnej komunikacji i pracy w zespole
 • podstaw programowania, metod eksperymentalnych fizyki, metod numerycznych, metod symulacji zjawisk oraz automatyzacji pomiarów
 • aparatury próżniowej, technologii wysokiej próżni, systemów sterowania, czujników wielkości fizycznych i chemicznych
 • metod izotopowych, programowania sterowników i kontrolerów oraz obsługi baz danych
 • metod doświadczalnych, teorii fizyki ciała stałego, mechaniki kwantowej, metod doświadczalnych oraz teorii fizyki jądrowej i cząstek elementarnych
 • metod fizycznych w badaniach naukowych, przemyśle, diagnostyce i terapii medycznej, energetyce jądrowej, badaniach materiałowych
 • metody programowania do zastosowań w fizyce, obliczeń teoretycznych lub procedur doświadczalnych
 • ilościowego opisu, zrozumienia oraz modelowania problemów o średnim poziomie złożoności

Czas trwania studiów na kierunku physics na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite

Brak wyników

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Gdzie będziesz pracował po kierunku physics?

Absolwent kierunku physics znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • laboratoriach naukowych szkół wyższych
 • pracownik placówek Polskiej Akademii Nauk
 • pracownik zaplecza naukowo-technicznego przemysłu
 • specjalista w dziennikarstwie naukowym
 • w przedsiębiorstwach z sektora IT
 • dziedzinie biotechnologii, nanotechnologii czy inżynierii materiałowej
 • nauczyciel po zdobyciu uprawnień pedagogicznych
 • ośrodkach badawczo-rozwojowych
 • administracji samorządowej i rządowej
 • sektorach „zielonej gospodarki”
 • specjalista ds. planowania sieci radiowych
 • firmach związanych z przemysłem komputerowym
 • firmach zajmujących się automatyzacją procesów
 • firmach analityczno-konsultingowych
 • ośrodkach obliczeniowych

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU PHYSICS

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU PHYSICS

Komentarze (0)