Dodaj do ulubionych

Agroleśnictwo studia - kierunek studiów

Studia na kierunku agroleśnictwo to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym, wieczorowym).

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK AGROLEŚNICTWO

Województwo
Miejscowość
studia I stopnia
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
studia I stopnia
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Jednostka prowadząca

Agroleśnictwo stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski

Jednostka prowadząca

Agroleśnictwo stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne

Agroleśnictwo - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

AGROLEŚNICTWO STUDIA NIESTACJONARNE

AGROLEŚNICTWO STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

AGROLEŚNICTWO STUDIA I STOPNIA

AGROLEŚNICTWO STUDIA II STOPNIA

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku agroleśnictwo

Tryb studiów
studia I stopnia
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując agroleśnictwo?

Program studiów i przedmioty
Jaką wiedzę zdobędziesz w toku studiów i jakimi umiejętnościami będziesz mógł pochwalić się jako absolwent tego kierunku? Agroleśnictwo, jako kierunek bliski naukom przyrodniczym, swoje podstawy opiera na przedmiotach takich jak chemia, fizyka, matematyka, fizjologia roślin i ekologia.
Opanowanie podstawowych wiadomości z każdej z tych dziedzin pozwoli Ci zająć się problemami agroleśnictwa w szerszej i merytorycznej perspektywie. W praktyce agroleśnika z pewnością przydatna okaże się statystyka, kształtowanie i ochrona krajobrazu oraz bioindykacja środowiska. Opanujesz podstawy meteorologii i klimatologii, dowiesz się, czym fitopatologia agroleśna i poznasz podstawowe choroby roślin.
W polu Twojego zainteresowania, jako przyszłego agroleśnika, znajdą się również zagadnienia związane z botaniką, dendrologią, zoologią leśną i łąkarstwem. Dowiesz się, z jakimi wyzwaniami wiąże się prowadzenie transportu leśnego, jak zakładać i prowadzić szkółki leśne oraz użytkować las pod kątem rekreacyjnym.
 
Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • podstaw fizyki, chemii i matematyki
 • fizjologii roślin
 • ekologii ogólnej i ochrony środowiska naturalnego
 • podstaw meteorologii i klimatologii
 • organizacji i prowadzenia transportu leśnego
 • wzajemnych zależności między roślinami zielnymi, roślinami leśnymi, drzewami i zwierzętami
 • podstawowych chorób roślin – ich rozpoznawania i zwalczania
 • podstaw statystyki w badaniach agroleśnych
 • kształtowania i ochrony krajobrazu
 • zoologii leśnej i botaniki z dendrologią
 • rekreacyjnego użytkowania lasu i wykorzystywania surowców leśnych
 • łąkarstwa i zakładania szkółek leśnych

Jak wyglądają studia na kierunku agroleśnictwo?

 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek agroleśnictwo dostępny jest w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym. Pierwszy tryb  będzie idealnym wyborem dla osób, które mogą w pełni poświęcić się nauce i zdobywaniu wykształcenia. W tym przypadku zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku w godzianch ustalonych przez władze konkretnej uczelni.

Program nauczania będzie oscylować wokół nauk biologicznych i przyrodniczych, dlatego też zdobędziesz wszechstronne wykształcenie z tego obszaru.

 

Studia na kierunku agroleśnictwo możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (inżynierskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Program studiów i przedmioty

Jako student kierunku agroleśnictwo będziesz miał okazję zdobyć wszechstronną wiedzę z zakresu nauk biologicznych, przyrodniczych i technicznych. W siatce zajęć znajdą się między innymi, takie przedmioty jak:

 

 • ekologia ogólna
 • ochrona przyrody
 • fizjologia roślin
 • geodezja

 

W czasie studiów dowiesz się także więcej na temat ochrony środowiska naturalnego i ekologii. Ponadto, zyskasz wszechstronną wiedzę na temat marketingu i zarządzania gospodarstwem leśnym. Integralną część studiów będą stanowić praktyki, dzięki którym zdobędziesz cenne doświadczenie i kwalifikacje zawodowe.

 

3. Nabywane umiejętności

Ze względu na praktyczny wymiar studiów wykształcisz niezwykle ważne umiejętności i kwalifikacje. W czasie studiów będziesz brał udział w wielu rozwijających warsztatach i badaniach naukowych. Rozwiniesz swoje zdolności z obszaru zarządzania i poznasz nowoczesne techniki marketingowe.

Ponadto, dowiesz się więcej o mechanizacji prac leśnych i gospodarczych oraz nauczysz się obsługiwać zaawansowane maszyny i aparatury. Program kształcenia zakłada także realizacje lektoratu z języka obcego, który zwiększy twoje szanse na międzynarodową karierę.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Specjaliści od drzew z zacięciem do rolnictwa? Rolnicy, którzy dysponują wiedzą o ekosystemie leśnym? A może po trosze jedni i drudzy? Absolwenci agroleśnictwa na pewno spotkają się z pytaniem: ale czym ty się właściwie zajmujesz?
Nic dziwnego – mamy bowiem do czynienia z kierunkiem nowym, niezakorzenionym jeszcze w świadomości, zarówno kandydatów na studia, jak i osób obserwujących ofertę uczelni wyższych.
Temat agroleśnych systemów uprawy jest jednak coraz bardziej aktualny i zasługuje na uwagę tych, którzy chcieliby postawić na wykształcenie związane między innymi z botaniką, zoologią i gleboznawstwem.
Skąd ta popularność? Agroleśnictwo to w rzeczywistości taki system prowadzenia upraw, który naśladuje naturę, wykorzystując powiązania między roślinami rolnymi, drzewami i zwierzętami, funkcjonującymi na jednym leśno-agrarnym terenie.
Taka metoda to wiele korzyści, przede wszystkim ekologicznych – stawiając na agroleśnictwo, jesteśmy w stanie wzbogacić i zwiększyć produkcję rolną oraz przeciwdziałać niekorzystnym procesom degradacji lasów.
Jeśli zawsze interesowałeś się naukami przyrodniczymi, a wśród nich dawałeś pierwszeństwo botanice i zoologii, nie jest ci obca troska o losy środowiska naturalnego, dostrzegasz konieczność poszukiwania alternatywnych, racjonalnych metod prowadzenia produkcji rolnej, opartych na odwoływaniu się do natury i korzeni, studia na kierunku agroleśnictwo mogą się okazać tym, czego szukasz.
 
5. Gdzie studiować agroleśnictwo

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek agroleśnictwo:

 

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku agroleśnictwo trwają 3,5 roku (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Kierunek agroleśnictwo można realizować zarówno na pierwszym, jak i drugim stopniu kształcenia. Studia pierwszego stopnia trwają siedem semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera. Natomiast nauka na studiach magisterskich trwa dwa lata. Po upływie tego czasu zdobędziesz tytuł magistra.

Gdzie będziesz pracował po kierunku agroleśnictwo ?

Praca po studiach
Jakie perspektywy zawodowe otworzą się przed Tobą, kiedy ukończysz studia na kierunku agroleśnictwo? Wiedza przyrodnicza w połączeniu ze znajomością struktur administracyjnych i praktycznymi umiejętnościami zarządzania terenami leśnymi, pozwolą Ci na podjęcie zatrudnienia w administracji Lasów Państwowych, parkach narodowych i krajobrazowych, wszelkich firmach związanych z działalnością leśną i rolną oraz placówkach naukowo-badawczych.Z powodzeniem odnajdziesz się również w roli autora ekspertyz i raportów środowiskowych oraz pracownika wydawnictw leśnych i środowiskowych. 
 
Absolwent kierunku agroleśnictwo znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • jednostkach administracyjnych Lasów Państwowych
 • parkach narodowych i krajobrazowych
 • firmach i przedsiębiorstwach związanych z działalnością leśną i rolną
 • placówkach naukowo-badawczych
 • autor ekspertyz i raportów środowiskowych
 • pracownik wydawnictw leśnych i środowiskowych
 • przemyśle surowców drzewnych

Zobacz inne kierunki Biologiczne i przyrodnicze

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU AGROLEŚNICTWO

Komentarze (0)