Cultural Communication studia - kierunek studiów

Czy kultura jest narzędziem komunikacji? Czy w kulturze da się komunikować? Czy w obszarze kultury należy się komunikować? Tak, tak i… tak. Współczesne instytucje kulturalne i artystyczne krzyczą o komunikacyjne wsparcie, a ściślej – o specjalistów, którzy doskonale opanowali różnorodne techniki komunikacji kulturowej oraz kompetencje miękkie w zarządzaniu. Kultura to niezwykle rozległa dziedzina, która opiera się nie tylko na językoznawstwie czy literaturoznawstwie, ale przede wszystkim perspektywie rozwoju społeczeństw z wykorzystaniem jej wszystkich elementów składowych. Teatr, kino, muzyka, performance czy malarstwo to jedynie języki, za pomocą których najprościej jest dotrzeć do odbiorców, zrozumieć ich potrzeby i oczekiwania oraz podjąć próbę komunikacji.
 
Dla kogo ten kierunek
Studia na kierunku cultural communication to potężny krok ku zrozumieniu zjawisk kulturowych w skali międzynarodowej oraz aktywizacji kultury zarówno w kraju, jak i za granicą. Jeśli chciałbyś zrozumieć wszystkie procesy zachodzące w kulturze, poznać różnice między kulturą popularną a artystyczną lub dowiedzieć się, że być może wcale ich nie ma, nie zwlekaj i aplikuj już dziś – zadbaj o swoją przyszłość.
 
Program studiów i przedmioty
Jaką wiedzę zdobędziesz w toku studiów i jakimi umiejętnościami będziesz mógł pochwalić się jako absolwent tego kierunku? Cultural communication to doskonała okazja, aby zdobyć wielowymiarowe umiejętności w zakresie badań nad kulturą – interdyscyplinarność tej dziedziny obejmuje zarówno teoretyczne, jak i praktyczne przygotowanie do analizy i interpretacji kultury artystycznej, alternatywnej, popularnej czy medialnej. Dowiesz się, jak organizować, zarządzać i animować kulturę, poznasz różnorodne koncepcje kultury i metody ich wdrażania oraz będziesz w stanie rozpoznać wszystkie zmiany zachodzące we współczesnej kulturze. Ponadto zdobędziesz wiedzę z zakresu oceny zjawisk kulturalnych, rozwoju europejskiej kultury artystycznej oraz konwencji zarówno teatralnych, jak i performatywnych. Nauczysz się, jak wykorzystywać współczesne formy uczestnictwa w kulturze – kształtować postawy moralne, tożsamość narodową i międzynarodową, wielokulturowość czy kultury pogranicza. 
 
Praca po studiach
Jakie perspektywy zawodowe otworzą się przed Tobą kiedy ukończysz studia na kierunku cultural communication? Jako absolwent tego interdyscyplinarnego kierunku z łatwością zdobędziesz zatrudnienie w instytucjach kulturalnych i artystycznych zarówno w kraju, jak i za granicą. Będziesz miał szansę spełnić się jako specjalista ds. technik komunikacji kulturowej, specjalista ds. kompetencji miękkich w zarządzaniu projektami oraz instytucjami kultury czy pracownik organizacji rządowych i pozarządowych w obszarze kultury. Ponadto świetną alternatywą jest praca w mediach, w agencjach reklamowych czy kreatywnych lub w ośrodkach naukowo-badawczych. Masz również szansę na karierę akademicką, decydując się na kontynuowanie pracy w środowisku uniwersyteckim. Co więcej, dzięki studiom jesteś gotowy na założenie własnej działalności gospodarczej w zakresie kultury. Perfekcyjna znajomość języka angielskiego pozwoli Ci na realizowanie projektów nie tylko w kraju, ale również o charakterze międzynarodowym. 

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Przy rekrutacji na kierunek cultural communication na większości uczelni brane są pod uwagę: język polski, język angielski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru przez kandydata spośród: historia, historia sztuki, biologia, wiedza o społeczeństwie, geografia, matematyka, fizyka i astronomia, chemia, język łaciński i kultura antyczna.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK CULTURAL COMMUNICATION

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Jednostka prowadząca

Cultural communication stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Gdański Uniwersytet Gdański stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 23.06.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 20.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 20.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 17.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku cultural communication

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Filologiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując cultural communication?

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • interdycyplinarności badań nad kulturą – kulturą gospodarczą, artystyczną, popularną, alternatywną, miejską oraz medialną
 • organizacji, zarządzania i animacji kultury
 • teoretycznych i praktycznych koncepcji kultury
 • zmian zachodzących we współczesnej kulturze
 • rozpoznawania, analizowania i oceny zjawisk kulturalnych
 • rozwoju europejskiej kultury artystycznej
 • konwencji teatralnych i performatywnych
 • współczesnych form uczestnictwa w kulturze – postaw moralnych, tożsamości, wielokulturowości, kultury pogranicza
 • znajomości nowoczesnych źródeł wiedzy potrzebnych do selekcji informacji kulturalnych
 • realizacji koncepcji kulturalnych w obszarze lokalnym, regionalnym i międzynarodowym
 • kształtowania postaw społeczno-kulturalnych

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

CULTURAL COMMUNICATION STUDIA STACJONARNE

Czas trwania studiów na kierunku cultural communication na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Gdański Uniwersytet Gdański stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

CULTURAL COMMUNICATION STUDIA I STOPNIA

CULTURAL COMMUNICATION STUDIA II STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek cultural communication na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Uniwersytet Gdański Uniwersytet Gdański Przedmioty:

biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, język angielski, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku cultural communication na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Gdański Uniwersytet Gdański stac. I stopnia:
25
II stopnia:
25
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek cultural communication na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Gdański Uniwersytet Gdański stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Gdzie będziesz pracował po kierunku cultural communication?

Absolwent kierunku cultural communication znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • specjalista ds. technik komunikacji kulturowej
 • specjalista ds. kompetencji miękkich w zarządzaniu
 • pracownik instytucji kulturalnych i artystycznych w kraju i za granicą
 • pracownik organizacji rządowych i pozarządowych
 • mediach
 • agencjach reklamowych
 • ośrodkach naukowo-badawczych
 • własna działalność gospodarcza
 • instytucjach sektora publicznego i prywatnego
 • pracownik akademicki
 • specjalista ds. międzynarodowego rynku sztuki
 • animator kultury

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU CULTURAL COMMUNICATION

Komentarze (0)