Matura 2020 i wszystko co trzeba o niej wiedzieć

Matura 2020 i wszystko co trzeba o niej wiedzieć

matura 2020

Matura 2020

sprawdź jak będzie wyglądać matura 2021

„Matura” to jedno z nielicznych słów, które niemal u wszystkich budzi emocje. W niektórych przywołuje barwne wspomnienia, a w niektórych rodzi niepewność, gdyż mają ją dopiero przed sobą. Co jest takiego w egzaminie dojrzałości, że niejednokrotnie bywał tematem filmów i piosenek? Jak istotne to wydarzenie, skoro poświęca mu się tak wiele uwagi w mediach i zwykłych rozmowach?

Jedni uważają, że rzeczywiście zasługuje na tak dużą atencję, bo kończy pewien kluczowy okres w życiu, a drudzy twierdzą, że jest tematem wyolbrzymianym i częste dyskusje pogłębiają w młodych ludziach niepotrzebny niepokój i zagubienie. Jakkolwiek określalibyśmy egzamin maturalny możemy mieć pewność, że potrafi zaskoczyć. Wprowadzane są zmiany, stare zasady ustępują miejsca nowym, planowane są alternatywne rozwiązania.

To ciekawe, że wydarzenie, które odbywa się każdego roku może rodzić tak wiele pytań i wątpliwości. Ten artykuł ma służyć temu, aby rozwiać wszelakie niejasności i wprowadzić porządek, przede wszystkim, w głowach abiturientów.

sprawdź jak będzie wyglądać matura 2021
 

Które egzaminy są obowiązkowe?

Zanim rozpoczniemy szczegółowe zagłębianie się w maturalną tematykę, warto poznać odpowiedź na pytanie, które paradoksalnie dość rzadko jest stawiane, a mianowicie: po co zdaje się egzamin dojrzałości? Przede wszystkim, aby sprawdzić na jakim poziomie udało nam się zdobyć wiedzę i w jakim stopniu pojęliśmy wiadomości określone w tzw. podstawie programowej kształcenia ogólnego. Ponadto, wyniki egzaminów maturalnych dają sygnał w jakiej kondycji jest rodzimy system edukacji; między innymi na ich podstawie wprowadza się zmiany, czy proponuje rozwiązania problemów związanych z nauką. Matura pełni też określoną funkcję. Na większości kierunków studiów nie przeprowadza się egzaminów wstępnych. Wyniki z matury stają się zatem przepustką do kształcenia wyższego. Wróćmy do głównego zagadnienia. Istnieją trzy przedmioty obowiązkowe, czyli takie, do zdawania których każdy musi podejść.

Język polski, matematyka, język obcy nowożytny. Może to być mylące, gdyż tak naprawdę istnieją cztery przedmioty, z którymi musimy się zmierzyć, z tą tylko różnicą, że ten czwarty przedmiot nie nazywany jest obowiązkowym, tylko dodatkowym. Dlaczego? Ostatni przedmiot wybieramy sobie sami, nie jest on narzucany z góry. Warto zapamiętać te określenia, gdyż będziemy posługiwać się nimi także w dalszej części. Każdy dobrze wie, że egzamin maturalny podzielony jest na dwie części: pisemną i ustną. Ale nie równa się to z tym, że łącznie przystępujemy do ośmiu egzaminów, po dwa z każdego przedmiotu. Wyjaśniamy:

 

OBOWIĄZKOWO PRZYSTĘPUJEMY DO:

  • dwóch egzaminów ustnych,
  • czterech egzaminów pisemnych.

sprawdź jak będzie wyglądać matura 2021

 

 

W RAMACH EGZAMINÓW USTNYCH ZDAJEMY:

  • język polski (bez określania poziomu),
  • język obcy nowożytny (bez określania poziomu).

 

W RAMACH EGZAMINÓW PISEMNYCH ZDAJEMY:

  • język polski (na poziomie podstawowym),
  • matematykę (na poziomie podstawowym),
  • język obcy nowożytny (na poziomie podstawowym),
  • przedmiot dodatkowy (wyłącznie na poziomie rozszerzonym).

 

 

 

Ile przedmiotów rozszerzonych można zdawać na maturze?

Jak już wspomnieliśmy, obowiązkowo musimy zdawać egzamin na poziomie rozszerzonym z przedmiotu dodatkowego – odbywa się on w formie pisemnej. Oprócz niego możemy podejść do jeszcze pięciu podobnych sprawdzianów, zatem łącznie możemy zdawać sześć przedmiotów rozszerzonych. A jaki mamy wybór przedmiotów? Sprawdźcie poniżej.

sprawdź jak będzie wyglądać matura 2021

 

PRZEDMIOTY DO WYBORU W CZĘŚCI PISEMNEJ

 
filozofia
fizyka
geografia
historia
historia muzyki
j. łaciński i kultura antyczna
j. białorsuki (jako język mniejszości narodowej)
j. litewski (jako język mniejszości narodowej)
j. niemiecki (jako język mniejszości narodowej)
j. ukraiński (jako język mniejszości narodowej)
j. łemkowski (jako język mniejszości etnicznej)
j. kaszubski (jako język regionalny)
 

 

PRZEDMIOTY DO WYBORU W CZĘŚCI USTNEJ

 
j. angielski (bez określania poziomu albo dwujęz.)
j. francuski (bez określania poziomu albo dwujęz.)
j. hiszpański (poziom rozszerzony lub dwujęz.)
j. niemiecki (bez określania poziomu albo dwujęz.)
j. rosyjski (bez określania poziomu albo dwujęz.)
j. włoski (bez określania poziomu albo dwujęz.)
j. białorsuki (jako język mniejsz. nar. bez okr. poz.)
j. litewski (jako język mniejsz. nar. bez okr. poz.)
j. niemiecki (jako język mniejsz. nar. bez okr. poz.)
j. ukraiński (jako język mniejsz. nar. bez okr. poz.)
j. łemkowski (jako język mniej. etni. bez okr. poz.)
j. kaszubski (jako język regionalny bez okr. poz.)

 

 

matura 2020 jak wygląda

 

Egzamin maturalny 2020. Jak to wygląda?

Na pewno niejeden młody człowiek, który już niedługo będzie przystępował do matury, zadał rodzicom, czy też rodzeństwu pytanie o to, jak ona wygląda. Naturalnie, w ramach ciekawostki można posłuchać o tym, w jaki sposób zdawało się egzamin dojrzałości kilka, bądź kilkanaście lat temu, ale zachodzi duże prawdopodobieństwo, że tylko niewielki procent tych opowieści pokryje się z obecną rzeczywistością. Pierwszą sprawą, na którą należy zwrócić uwagę jest fakt, iż egzamin maturalny zdajemy w swojej szkole. Wyjątkiem może być sytuacja, kiedy w naszej placówce nie ma nauczyciela specjalisty z konkretnego języka obcego nowożytnego. Przez okres zdawania egzaminów bardzo często pojawiać się będzie hasło: „arkusz egzaminacyjny”. Cóż to takiego? Ogólnie rzecz ujmując, to kartki, na których będą podane pytania i na których będziemy udzielać odpowiedzi.

Wielu młodych ludzi gubi się w maturalnej tematyce, dlatego że nierzadko zagadnienia z nią związane są komplikowane. Co najistotniejsze, my – jako zdający – mamy wejść na salę, w przypadku egzaminu pisemnego otrzymać wspomniany arkusz i odpowiadać na zadane pytania. Nie ma w tym nic trudnego. W przypadku egzaminu ustnego, różnice polegają na tym, że wchodzimy na niego pojedynczo, przed sobą mamy komisję i właśnie jej przedstawiamy swoje wiadomości. Warto wiedzieć, że salę egzaminacyjną w trakcie egzaminu wolno nam opuścić, ale w szczególnie uzasadnionej sytuacji i po uzyskaniu na to zgody. Co więcej, salę tę możemy opuścić także za karę, jeśli niesamodzielnie rozwiązujemy zadania, zakłócamy przebieg egzaminu, albo posiadamy przy sobie niedozwoloną rzecz – wtedy nasz egzamin jest przerywany i od razu unieważniany.

matura z języka polskiego

matura z matematyki

matura z biologii

matura z chemii

matura z informatyki

matura z wosu

matura z języka obcego

 

matura 2020 deklaracje maturalne

 

Maturalne deklaracje. Do kiedy trzeba je złożyć?

Słowo „deklaracja” brzmi całkiem poważnie i do tej związanej z maturą również poważnie należy podejść. Niemal od początku nauki w ostatniej klasie, nauczyciele przypominają o poważnym przemyśleniu swojej edukacyjnej drogi i już wtedy rozpoczynają się wstępne przymiarki do przedmiotów maturalnych. Deklaracja to po prostu znak, że chcesz podchodzić do matury, a żeby wszystko przebiegało zgodnie z zasadami, musisz to przedstawić na piśmie. Taką deklarację maturalną należy złożyć u dyrektora szkoły, do 30 września. Jeżeli w trakcie pierwszego semestru roku szkolnego nasze plany egzaminacyjne ulegną zmianie – to nic się nie stanie – możemy je zmienić do 7 lutego 2020r. Ale będzie to już deklaracja ostateczna i nie będzie od niej odwrotu. O czym należy pamiętać? Tak, jak w każdej oficjalnej sytuacji, w skład której wchodzi obieg dokumentów, pamiętajmy o tym, aby otrzymać kopię deklaracji z potwierdzeniem jej przyjęcia.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Wybór przedmiotów maturalnych jest ściśle powiązany z tym co chcemy studiować po ukończeniu szkoły średniej. Większość szkół wyższych w procesie rekrutacji bierze pod uwagę wyniki z przedmiotów, które zdawaliśmy na maturze. Warto zatem sprawdzić, które przedmioty są punktowane na poszczególnych kierunkach studiów:

CO ZDAWAĆ NA MATURZE

 

 

matura 2020 olimpijczycy

 

Jak możesz zostać zwolniony z pisania egzaminu maturalnego?

Na pewno niejeden przyszły maturzysta marzy o tym, aby zostać zwolnionym z egzaminu maturalnego. Zapewne niejeden rozmyśla godzinami, co tu zrobić, aby móc ominąć ten stresujący okres, przestać się uczyć i znacznie wcześniej zacząć planować wakacje. Ale – zwolnienie z egzaminu maturalnego przysługuje nie tym leniwym, lecz przeciwnie – najaktywniejszym. Otóż, zwolniony z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu zostaje laureat albo finalista olimpiady przedmiotowej.

Takie uprawnienie przysługuje maturzyście także wtedy, gdy jest laureatem albo finalistą olimpiady z przedmiotu, który nie był nauczany w szkole, którą ukończył. Efektem tego będzie wpisanie słowa „zwolniony”, w rubryce danego przedmiotu na świadectwie dojrzałości, oraz maksymalnego wyniku i informacji o uzyskanym tytule. Naturalnie, każdy może zmienić zdanie i jeśli taka osoba chce jednak przystąpić do zdawania konkretnego przedmiotu, to nie później niż dwa tygodnie przed egzaminem może taką zmianę zadeklarować.

 

Czy po maturze warto iść na studia?

Od najmłodszych lat jesteśmy zasypywani pytaniami. Jak w szkole? Masz dziewczynę? Dlaczego nie lubisz warzyw? Kiedy zmądrzejesz? Z biegiem lat pytania się zmieniają, stają się coraz poważniejsze, aż w końcu przybierają formę ostateczną: Wybierasz się na studia? Odpowiedź na to pytanie wcale nie należy do najłatwiejszych i nie ma standardowego sposobu, żeby takiego tematu uniknąć. Sprawdź zasady rekrtuacji na studia 2020.

Na studia można iść, pewnie. Ale po co? Jakie studia wybraćCzego oczekuję od studiów? Na jaki kierunek? Co mają mi dać? Czy dzięki studiom można znaleźć dobrą i ciekawą pracę? Czy studia to tylko „papier”? Warto wreszcie rozwiać wątpliwości, zrobić dokładny bilans i jasno odpowiedzieć na pytanie: Czy warto iść na studia?

 

matura 2020 kiedy

 

Matura 2020. Kiedy jakie egzaminy?

W przypadku egzaminów maturalnych, najczęstszą zbitką wypowiadanych pytań jest: Co? Gdzie? Kiedy? Swoistą tradycją jest, że matury rozpoczynają się egzaminem z języka polskiego, a w 2019 roku dniem języka ojczystego będzie 6 maja. Powinna być to dobra wiadomość dla wszystkich, gdyż każdy podejdzie do przedstawionych zagadnień wypoczęty, ponieważ szósty dzień maja to poniedziałek. Poniżej przedstawiamy dokładny harmonogram egzaminów na 2019 rok.

 

DATA
DZIEŃ
GODZINA 9:00
GODZINA 14:00
4 maja 2020
poniedziałek
Język polski – pp*
Język polski – pr*
5 maja 2020
wtorek
matematyka – pp
język łaciński i kultura antyczna – pp
język łaciński i kultura antyczna – pr
6 maja 2020
środa
język angielski – pp
język angielski – pr
język angielski – dj*
7 maja 2020
czwartek
matematyka – pr
filozofia – pp
filozofia – pr
8 maja 2020
piątek
biologia – pp
biologia – pr
wiedza o społeczeństwie – pp
wiedza o społeczeństwie – pr
11 maja 2020
poniedziałek
chemia – pp
chemia – pr
informatyka – pp
informatyka – pr
12 maja 2020
wtorek
język niemiecki – pp
język niemiecki – pr
język niemiecki – dj
13 maja 2020
środa
geografia – pp
geografia – pr
historia sztuki – pp
historia sztuki – pr
14 maja 2020
czwartek
język rosyjski – pp
język rosyjski – pr
język rosyjski – dj
15 maja 2020 piątek język francuski – pp
język francuski – pr
język francuski – dj
18 maja 2019
poniedziałek
fizyka i astronomia – pp
fizyka i astronomia / fizyka – pr
historia – pp
historia – pr
19 maja 2019
wtorek
język hiszpański – pp
język hiszpański – pr
język hiszpański – dj
20 maja 2019
środa
język włoski – pp
język łemkowski – pp
język łemkowski – pr
język włoski – pr
język włoski – dj
21 maja 2019
czwartek
języki mniejszości narodowych – pp
język kaszubski – pp
język kaszubski – pr
języki mniejszości narodowych – pp
wiedza o tańcu - pp
wiedza o tańcu - pr
historia muzyki - pp
historia muzyki - pr
godz. 9:00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pp)**
godz. 10:35 – historia w języku obcym dla absolwentów oddziałów, dwujęzycznych (pr)**
godz. 12:10 – geografia w języku obcym dla absolwentów oddziałów, dwujęzycznych (pr)**
godz. 13:45 – biologia w języku obcym dla absolwentów oddziałów, dwujęzycznych (pr)**
godz. 15:20 – chemia w języku obcym dla absolwentów oddziałów, dwujęzycznych (pr)**
godz. 16:55 – fizyka i astronomia / fizyka w języku obcym dla, absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**

 

Legenda:

* pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony; dj – poziom dwujęzyczny

** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii / fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.

Terminy ustnych matur ustalane są przez przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych, zatem należy zapytać nauczycieli, kiedy może wypaść egzamin dla was. Wiadome jest to, że okres egzaminów ustanych przypada od 6 maja do 25 maja.

 

matura 2020 poprawka

 

Kiedy matura poprawkowa w 2020 roku

Naturalnie, znacząca mniejszość osób zdających zakłada, że przyda im się termin poprawkowy, choć z maturą, tak jak z każdym aspektem życia, bywa różnie. Na szczęście, nie trzeba nucić ostatniej zwrotki przeboju Czerwonych Gitar – „Matura”, ze słowami „Znów za rok matura”, gdyż część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym odbędzie się 25 sierpnia, a egzamin ustny z języka polskiego, języków mniejszości narodowych oraz z języków obcych nowożytnych odbędzie się między 24- 25 sierpnia 2020 roku. Co ważne, do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić osoba, która nie zdała egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej albo w części pisemnej,

pod warunkiem że:

przystąpiła do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony oraz przystąpiła do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony.

 

Aby wszystko poszło po naszej myśli i poprawkowa matura mogła się odbyć, musimy w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego złożyć przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym, zgodnie z ostateczną deklaracją.

 

Niezdana matura co dalej

Czasami każdemu może powinąć się noga, nie inaczej jest w przypadku matury. Zwykle maturzyści potykają się na obowiązkowej maturze z matematyki i j. polskiego, jednak tak naprawdę każdy przedmiot da się oblać. Powtórne zdawanie matury nie jest tak potworne, jak się wydaje na pierwszy rzut oka. Do matury poprawkowej już w sierpniu można przystąpić, jeśli nie zdało się jednego egzaminu pisemnego lub jednego egzaminu ustnego. Możecie także poprawić wynik z matury, jeśli jest dla was niezadowalający, a zdobyliście trzydzieści procent, które teoretycznie maturę zalicza. Niezależnie od powodu, dla którego chcecie zdawać maturę raz jeszcze, potrzebujecie odpowiedzi na te same pytania: Co, gdzie, kiedy i jak? Tutaj je znajdziecie: niezdana matura co mam zrobić

 

Odwołanie, czyli jeśli uznamy, że zostaliśmy ocenieni niewłaściwie

Warto znać swoje prawa, a takie przysługują nam także, gdy zdajemy maturę. Po pierwsze, mamy prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy, w ciągu sześciu miesięcy od dnia wydania przez okręgową komisję egzaminacyjną świadectw dojrzałości, aneksów i zaświadczeń o wynikach egzaminów. Co jeśli nie zgadzamy się z naszymi wynikami? Należy zwrócić się z wnioskiem o weryfikację sumy zebranych punktów. Taki wniosek, wraz z uzasadnieniem, składa się do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie dwóch dni roboczych od dnia dokonania opisanego wyżej wglądu. Odpowiedni formularz dostępny jest na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Weryfikacja naszych obiekcji i zażaleń dokonywana jest w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wniosku. Odpowiedź otrzymujemy w formie pisemnej. Powinna przyjść do nas w terminie czternastu dni.

 

matura 2020 warto wiedzieć

 

O czym nie można zapomnieć?

Bardzo często, nauczyciele zadają uczniom żartobliwe pytanie, czy dzisiaj przypadkiem nie zapomnieli głowy? Warto podkreślić, że przyda się ona na maturze. Odchodząc od anatomii, zwróćmy uwagę na biurokrację. Podchodząc do egzaminów maturalnych nie możemy zapomnieć o dowodzie osobistym. Ktoś może zadać pytanie: „Po co zabierać dowód, skoro każdy nauczyciel mnie zna i wie, że to ja?!”. To bardzo proste. Matura nie jest egzaminem wewnątrzszkolnym, tylko państwowym i wszędzie obowiązują takie same zasady. Dowód osobisty potrzebny jest nie tylko do tego, aby wejść na salę egzaminacyjną i odhaczyć się na liście obecności, ale także, aby wypełnić arkusz egzaminacyjny, gdyż na pierwszej jego stronie musimy wpisać swój numer PESEL. Drugą rzeczą, o której nie wolno nam zapomnieć jest długopis lub pióro z czarnym tuszem, albo atramentem. Tylko takim kolorem wypełnia się arkusze maturalne. O czym jeszcze nie można zapomnieć? O zegarku. Spóźnialscy niechaj pojawią się nawet dwie godziny przed egzaminem, zamiast ryzykować, że na niego nie wejdą, z powodu niemałego spóźnienia. Co jeszcze? Nie wolno nam zapomnieć o naszej wiedzy i wiary we własne możliwości.

 

Czego nie można zabrać na egzamin maturalny w 2020 roku

Oglądając materiały archiwalne dotyczące matur, możemy dostrzec, że wielu uczniów na ławkach w trakcie egzaminów trzymała misia, czy też innego pluszaka na szczęście. Dzisiaj jest to niedozwolone. Ławka osoby zdającej ma być uporządkowana i czysta, a także pozbawiona przedmiotów, w których można byłoby ukryć nieuprawnione pomoce naukowe. Dla osób z dużą wyobraźnią i poczuciem humoru, warto zaznaczyć, że na egzamin maturalny nie wolno wnieść zarówno przenośnego klimatyzatora, krajalnicy do czerstwego chleba, jak i pierwszej płyty Justina Biebera. Nie możemy wnieść jedzenia i napojów (możemy mieć usytuowaną przy ławce małą butelkę wody), telefonów komórkowych, odtwarzaczy mp3, tabletów, smartwatchów i tym podobnych, jak również zeszytów, czy kartek do pisania „na brudno” – wszelakie zapiski nie wykorzystywane w oficjalnych odpowiedziach, bądź jakieś próbne obliczenia wykonuje się na arkuszu egzaminacyjnym. Zdecydowanie łatwiej jest wymienić te przedmioty, które możemy wnieść na egzamin, ale o nich opowiemy poniżej.

 

Jakie są dozwolone przybory na maturze?

Przedmiotów, które można mieć przy sobie w trakcie trwania egzaminu maturalnego jest znacznie mniej, niż tych zakazanych, i dotyczą one głównie sfery dozwolonych pomocy do wykonania zadań. Lista przyborów, które będą dozwolone na maturze 2019 roku oraz przykładowych przedmiotów, w ramach których będzie można ich użyć wygląda następująco:

matura z biologii: linijka, kalkulator prosty, wybrane wzory,

matrua z chemii: linijka, kalkulator prosty, wybrane wzory,

matura z fizyki: linijka, kalkulator prosty, wybrane wzory,

matura z geografii: linijka, kalkulator prosty, lupa,

matura z historii: lupa,

matura z historii sztuki: lupa,

matura z informatyki: kalkulator prosty,

matura z języka polskiego: słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny,

matura z wosu: kalkulator prosty.

 

Jak wspomnieliśmy już wcześniej, każdy maturzysta może mieć przy sobie butelkę wody – lecz nie może ona stać na ławce, gdyż grozi to ryzykiem zalania arkusza egzaminacyjnego. Woda, tak jak niektóre z powyższych przyborów, może być – chociaż nie musi – zapewniona przez szkołę.

 

Czy wybór przedmiotów na egzaminie maturalnym zależy od tego jakich przedmiotów uczeń uczył się w szkole?

Na pewno niejeden uczeń posiada zainteresowania, których nie może pogłębiać w szkole i wcale nie muszą być to zainteresowania specjalnie oryginalne. Wystarczy wspomnieć chociażby o Historii muzyki. Wtedy rodzi się podstawowe pytanie: czy mogę zdawać taki przedmiot na maturze? Czy mogę robić maturę z przedmiotu, którego nie uczę się w szkole? Tak. Każdy uczeń może przystąpić do egzaminu z dowolnie wybranego przedmiotu. Oczywiście, za wyjątkiem tych zdawanych obowiązkowo. Wybór przedmiotów zdawanych na egzaminie dojrzałości nie jest zależny także od typu szkoły.

 

Jak należy zgłosić chęć przystąpienia do egzaminu maturalnego?

Służą temu maturalne deklaracje, które omówiliśmy wyżej. Warto pamiętać o terminach ich składania, oraz o tym, że możemy tylko raz zmienić swój wybór.

 

Jakie warunki należy spełnić, aby zdać egzamin maturalny w 2020 roku i otrzymać świadectwo?

Naturalnie, najlepszą i jedyną receptą na zdanie matury jest nauka. Niestety, aby mieć pewność, że nasze egzaminy maturalne zakończą się powodzeniem, należy w przygotowania do nich włożyć więcej niż trochę wysiłku. Jeszcze nikt nie wymyślił innego sposobu zdobywania wiedzy jak czytanie podręczników, powtarzanie materiału, przeglądanie notatek. Wyłącznie my sami odpowiadamy za swój sukces. Jesteśmy kowalami własnego, maturalnego losu. Wyjątkowo w okresie matur wszyscy zdający uczą się liczyć – ale nie tylko dlatego, że matematyka stanowi jeden z przedmiotów obowiązkowych, ale również dlatego, że wyniki egzaminów maturalnych podawany jest w procentach. Ile należy mieć procent uzyskanych punktów, aby zdać maturę? 30 %. Zatem, aby zdać egzamin dojrzałości i otrzymać świadectwo, należy:

uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części ustnej,

uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części pisemnej,

przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego (który realizowany jest wyłącznie na poziomie rozszerzonym) w części pisemnej, w ramach którego nie określane są progi punktowe.

 

Proste? Proste!

 

Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych

W przypadku osób niewidomych, zasady przeprowadzenia egzaminu ustnego z języka obcego nowożytnego polegają na tym, że osoba przeprowadzająca egzamin odczytuje maturzyści polecenie bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonania każdego zadania. Egzaminujący może odczytać każde polecenie wielokrotnie i wrócić do fragmentu, o powtórzenie którego poprosi osoba zdająca. Ponadto: zadanie pierwsze polega na przeprowadzeniu rozmowy, w której zdający i egzaminujący odgrywają różne role opisane w zadaniu, w zadaniu drugim maturzysta opisuje na przykład miejsce, osobę, czy też wydarzenie wskazane w wylosowanym zestawie oraz odpowiada pytania, w zadaniu trzecim osoba zdająca egzamin wypowiada się na podstawie materiału stymulującego, w którym materiały ikonograficzne są zastąpione tekstem, i odpowiada na zadane pytania.

Przeprowadzenie egzaminu pisemnego zawiera dostosowanie arkuszy egzaminacyjnych, czyli napisanych pismem Braille’a wraz z czarnodrukiem, bądź w czarnodruku. Osobom z niepełnosprawnością ruchową przysługuje pomoc w obsłudze sprzętu i środków dydaktycznych w przypadku języka polskiego, czy też pomoc nauczyciela wspomagającego. Maturzyści z afazją, podczas egzaminu ustnego, uzupełniają wypowiedzi ustne zapisem, bądź przygotowują wypowiedzi na piśmie, jeśli zaburzenia uniemożliwiają komunikację. W trakcie części pisemnej przysługuje im pomoc nauczyciela wspomagającego, a także – w przypadku wszystkich egzaminów- zapewnienie w ich czasie obecności specjalisty z zakresu niepełnosprawności, na przykład logopedy.

Osoby niesłyszące mają prawo zdawać egzamin ustny w języku migowym, a w przypadku nieznajomości języka migowego mogą przygotowywać odpowiedzi na piśmie. Wszystkim niepełnosprawnym maturzystom przysługuje przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu, a także dostosowanie arkusza egzaminacyjnego do niepełnosprawności.

 

Dodatkowe ulgi dla osób niepełnosprawnych

Każdy posiada prawo przystąpienia do matury i każdy powinien otrzymać warunki do odbycia egzaminu. W przypadku niepełnosprawności, dodatkowa ulga polega na przygotowaniu odrębnych arkuszy egzaminacyjnych dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności osoby zdającej, która – i należy zwrócić na to baczną uwagę – posiada odpowiednie orzeczenie z nią związane. Arkusze, w tak zwanej dostosowanej formie są przygotowywane dla zdających z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera), słabowidzących, niewidomych, słabosłyszących, niesłyszących, z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Wspomniane ulgi mają na celu zminimalizowanie ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, zapewnienie osobie zdającej miejsca odpowiedniego do jego potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, przedłużenie czasu przewidzianego na przeprowadzenie egzaminu, czy zapewnienie obecności i pomocy w czasie egzaminu nauczyciela wspomagającego zdającego w czytaniu lub pisaniu, bądź specjalisty w zakresie danej niepełnosprawności.

 

Udogodnienia dla osób chorych

Osobom przewlekle chorym, posiadającym zaświadczenie o stanie zdrowia, przysługuje dostosowanie warunków zdawania egzaminu do specyfiki choroby. Mogą one korzystać z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu chorobę, jak również dostosowanego miejsca pracy. Ponadto, przysługuje im przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu w przypadku każdego arkusza egzaminacyjnego nie więcej niż o trzydzieści minut, a ten dodatkowy czas może być przeznaczony na wykonanie zadań lub przerwy, w zależności od potrzeb. W przypadku części ustnej, przysługuje im przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu z języka polskiego nie więcej niż o piętnaście minut i przeznaczenie go na przygotowanie wypowiedzi oraz / lub egzamin. Posiadają także prawo do korzystania z pomocy nauczyciela wspomagającego w pisaniu i czytaniu, jeżeli choroba uniemożliwia pisanie lub czytanie, albo zarówno pisanie, jak i czytanie.

 

Udogodnienia dla cudzoziemców

Cudzoziemcy, którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu uzyskują prawo – w przypadku ustnej części egzaminu- do przedłużenia czasu przeprowadzania egzaminu z języka polskiego nie więcej niż o piętnaście minut i przeznaczenie go na przygotowanie do wypowiedzi oraz / lub egzamin. Ponadto, następuje zastosowanie przekazanych przez okręgową komisję egzaminacyjna szczegółowych kryteriów oceniania wypowiedzi z języka polskiego, jeżeli zachodzi taka potrzeba, w porozumieniu z dyrektorem właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej. A jak to wygląda w przypadku egzaminów pisemnych?

Cudzoziemcom przysługuje prawo do przedłużenia czasu pisemnej matury nie więcej niż o trzydzieści minut w przypadku arkusza egzaminacyjnego z wszystkich przedmiotów za wyjątkiem tych dotyczących języków obcych nowożytnych, języków mniejszości narodowych, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego. Poza tym, mogą przystąpić do egzaminu w oddzielnej sali, jak również korzystać ze słowników dwujęzycznych w wersji papierowej lub elektronicznej.

 

SPRAWDŹ WYMAGANIA REKRUTACYJNE NA STUDIA

SPRAWDŹ JAK WYGLĄDA REKRUTACJA NA POSZCZEGÓLNYCH UCZELNIACH

Rekrutacja na studia w Białymstoku

Politechnika Białostocka
Uniwersytet w Białymstoku
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Rekrutacja na studia w Bielsko Białej

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Rekrutacja na studia w Bydgoszczy

Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
Bydgoska Szkoła Wyższa
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – Oddział w Bydgoszczy

Rekrutacja na studia w Częstochowie

Politechnika Częstochowska
Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Rekrutacja na studia w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku
Politechnika Gdańska
Polsko - Japońska Akademia Technik Komputerowych w Gdańsku
Sopocka Szkoła Wyższa
Uniwersytet Gdański
Uniwersytet Morski w Gdyni
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
Gdański Uniwersytet Medyczny
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Gdańsku

Rekrutacja na studia w Gorzowie Wielkopolskim

Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu – Filia w Gorzowie Wielk.
Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim

Rekrutacja na studia w Kaliszu

Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego w Kaliszu
Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

Rekrutacja na studia w Katowicach i woj. śląskim

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
Filia Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Katowicach
Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
Politechnika Śląska w Gliwicach
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie
Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Gliwicach

Rekrutacja na studia w Kielcach

Politechnika Świętokrzyska
Społeczna Akademia Nauk w Kielcach
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Rekrutacja na studia w Koszalinie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
Politechnika Koszalińska

Rekrutacja na studia w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Akademia Ignatianum w Krakowie
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Krakowie
Akademia Muzyczna w Krakowie
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

Rekrutacja na studia w Lesznie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

Rekrutacja na studia w Lublinie

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lotnicza Akademia Wojskowa
Politechnika Lubelska
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Rekrutacja na studia w Łodzi

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi
Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
Politechnika Łódzka
Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
Uniwersytet Łódzki
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego w Łodzi
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi

Rekrutacja na studia w Olsztynie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Rekrutacja na studia w Opolu

Politechnika Opolska
Wyższa Szkoła Bankowa w Opolu
Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
Uniwersytet Opolski

Rekrutacja na studia w Poznaniu

Collegium Da Vinci w Poznaniu
Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Poznaniu
Politechnika Poznańska
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu
Wyższa Szkoła Logistyki
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Rekrutacja na studia w Radomiu

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Rekrutacja na studia w Rybniku

Filia Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Rybniku

Rekrutacja na studia w Rzeszowie

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Rzeszowie
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Uniwersytet Rzeszowski
WSPIA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

Rekrutacja na studia w Siedlcach

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Rekrutacja na studia w Słupsku

Akademia Pomorska w Słupsku

Rekrutacja na studia w Szczecinie

Akademia Morska w Szczecinie
Akademia Sztuki w Szczecinie
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum
Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie
Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej Wydział Zamiejscowy w Szczecinie
Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie

Rekrutacja na studia w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Rekrutacja na studia w Warszawie

Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
Collegium Civitas w Warszawie
Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie
Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
Politechnika Warszawska
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula w Warszawie
Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie
Uczelnia Techniczno - Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Uniwersytet Warszawski
VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka w Warszawie
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie
Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Akademia Teatralna w Warszawie
Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie
Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

Rekrutacja na studia w mieście Wrocławiu

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
Coventry University Wroclaw
Dolnośląska Szkoła Wyższa
Dolnośląski Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych WSBPI „Apeiron” we Wrocławiu
Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Uniwersytet Wrocławski
Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie - Filia we Wrocławiu
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Politechnika Wrocławska
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu

Rekrutacja na studia w Zielonej Górze

Uniwersytet Zielonogórski

SPRAWDŹ JAK WYGLĄDA REKRUTACJA NA POSZCZEGÓLNYCH UCZELNIACH

Rekrutacja na studia w Białymstoku

Politechnika Białostocka
Uniwersytet w Białymstoku

Rekrutacja na studia w Bielsko Białej

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Rekrutacja na studia w Bydgoszczy

Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
Bydgoska Szkoła Wyższa
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – Oddział w Bydgoszczy
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Oddział w Bydgoszczy

Rekrutacja na studia w Częstochowie

Politechnika Częstochowska
Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Rekrutacja na studia w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Politechnika Gdańska
Uniwersytet Gdański
Uniwersytet Morski w Gdyni
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
Gdański Uniwersytet Medyczny

Rekrutacja na studia w Gorzowie Wielkopolskim

Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Rekrutacja na studia w Katowicach i woj. śląskim

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
Politechnika Śląska w Gliwicach
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Rekrutacja na studia w Kielcach

Politechnika Świętokrzyska
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Rekrutacja na studia w Koszalinie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
Politechnika Koszalińska

Rekrutacja na studia w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Akademia Ignatianum w Krakowie
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Akademia Muzyczna w Krakowie
Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

Rekrutacja na studia w Lublinie

Politechnika Lubelska
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Rekrutacja na studia w Łodzi

Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
Politechnika Łódzka
Uniwersytet Łódzki
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi

Rekrutacja na studia w Olsztynie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Rekrutacja na studia w Opolu

Politechnika Opolska
Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
Uniwersytet Opolski

Rekrutacja na studia w Poznaniu

Politechnika Poznańska
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Rekrutacja na studia w Radomiu

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Rekrutacja na studia w Rzeszowie

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Uniwersytet Rzeszowski

Rekrutacja na studia w Słupsku

Akademia Pomorska w Słupsku

Rekrutacja na studia w Szczecinie

Akademia Morska w Szczecinie
Akademia Sztuki w Szczecinie
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Uniwersytet Szczeciński

Rekrutacja na studia w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Rekrutacja na studia w Warszawie

Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
Politechnika Warszawska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Uniwersytet Warszawski
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Akademia Teatralna w Warszawie
Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

Rekrutacja na studia w mieście Wrocławiu

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Uniwersytet Wrocławski
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie - Filia we Wrocławiu
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Politechnika Wrocławska
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Rekrutacja na studia w Zielonej Górze

Uniwersytet Szczeciński – Instytut Filozoficzno-Teologiczny im. Edyty Stein w Zielonej Górze
Uniwersytet Zielonogórski

Komentarze (1)

anonim odpowiedz

Matura jestkto zda na studia gratulacje ale noga sie powinie i co 4 lub piaty nie zda jej tak jest co roku matematyka szczegolnie perspektyw ale nic komu sie powinie z srednim zostaje taka procedura wiec polamania dlugopisow i czekac do czerwca czy lipca nie podejscie tamatu ciezkie zadania z matmy nie przerobione lub z innych przedmiotow pytania inne przedmioty tez ale jak ktos nie ma ok ale zachowanie najwazniejsze