Dodaj do ulubionych

Chemia w kryminalistyce studia - kierunek studiów

Studia na kierunku chemia w kryminalistyce to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)

Chemia w kryminalistyce to studia, które pozwalają zdobyć interdyscyplinarną wiedzę z pogranicza chemii, kryminalistyki, prawa czy nawet toksykologii i medycyny sądowej. W trakcie kształcenia na studentów czekać będzie szereg laboratoriów, dzięki którym nauczą się oni, jak analizować oraz interpretować materiał dowodowy oraz badać go między innymi pod kątem wykrywania narkotyków.

By takie działania były możliwe potrzebna jest rozległa wiedza teoretyczna. Po zakończeniu nauki absolwenci chemii w kryminalistyce swoją karierę zawodową mogą rozwijać w laboratoriach policyjnych, analitycznych czy diagnostycznych. Czekać na nich będzie również współpraca z przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości i występowanie w charakterach biegłych sądowych.

 

Co jest brane pod uwagę w toku rekrutacji?

W toku rekrutacji na studia na kierunku chemia w kryminalistyce na Politechnice Łódzkiej brane są pod uwagę oceny z dyplomu ukończenia studiów I stopnia oraz rozmowa kwalifikacyjna.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK CHEMIA W KRYMINALISTYCE

Województwo
Miejscowość
studia II stopnia
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
studia II stopnia
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka

Jednostka prowadząca

Chemia w kryminalistyce stopień: (II), czas trwania: 1,5 roku
tryb: stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
studia II stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Politechnika Łódzka Politechnika Łódzka stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 18.06.2021
do 13.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 18.06.2021
do 16.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 29.07.2021
do 14.09.2021
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 18.06.2021
do 13.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 18.06.2021
do 16.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku chemia w kryminalistyce

Tryb studiów
studia II stopnia
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Chemiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując na kierunku chemia w kryminalistyce

Program studiów i przedmioty

Czego nauczysz się jako student kierunku chemia w kryminalistyce? Posługiwania się specjalistyczną wiedzą z zakresu chemii sądowej, technik stosowanych w kryminalistyce oraz badania materiału dowodowego.

Nauczysz się podstaw statystyki przy użyciu narzędzi kryminalistycznych, co pozwoli ci na skuteczne analizowanie danych biometrycznych, czy wielowymiarowych.

Dzięki twojej pracy policjanci otrzymają cenne informacje o tym, czy na miejscu zbrodni został pozostawiony choćby szczątkowy materiał genetyczny, substancje narkotyczne czy leki.

Praktyczne zajęcia w laboratoriach pozwolą ci opanować pod kątem teoretycznym i praktycznym sposób działania maszyn i urządzeń analitycznych. Zagłębisz możliwości zastosowania najnowocześniejszych metod chemicznych w kryminalistyce

Specjalistyczne słownictwo z zakresu chemii i kryminologii pozwoli ci na naukowe dyskusje z przedstawicielami pokrewnych dziedzin, co będzie pomocne w rozwiązywaniu ewentualnych trudności.

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • analizy materiałów dowodowych
 • technik stosowanych w kryminalistyce
 • obsługi urządzeń i maszyn laboratoryjnych
 • toksykologii
 • podstaw informatyki
 • fachowej terminologii kryminalistycznej i chemicznej
 • pracy w grupie

Jak wyglądają studia na kierunku chemia w kryminalistyce?

 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek chemia w kryminalistyce jest dostępny tylko w trybie stacjonarnym. W praktyce oznacza to, że zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku, co będzie idealnym rozwiązaniem dla osób, które mogą sobie pozwolić na pełne poświęcenie się nauce i zdobywaniu wykształcenia.

 

Studia na kierunku chemia w kryminalistyce możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Program nauczania na powyższych studiach będzie oscylował głównie wokół nauk chemicznych, technicznych czy prawniczych.

 

2. Program studiów i przedmioty

W czasie studiów na kierunku chemia w kryminalistyce będziesz miał okazję zdobyć wszechstronną wiedzę z obszaru chemii, biologi, toksykologii, a nawet informatyki. W siatce zajęć znajdzie się wiele rozwijających przedmiotów związanych z tymi zagadnieniami. Oto wybrane z nich:

 

 • chemia sądowa
 • podstawy toksykologii
 • radiometria w kryminalistyce
 • biologia z genetyką

 

3. Nabywane umiejętności

Jako student kierunku chemia w kryminalistyce zbędziesz wiele cennych umiejętności praktycznych, które z powodzeniem wykorzystasz w swojej przyszłej pracy zawodowej. Przede wszystkim nauczysz się wykorzystywać zaawansowane techniki kryminalistyczne.

Ponadto, dowiesz się w jaki sposób obsługiwać zaawansowaną aparaturę badawczą i laboratoryjną. Co więcej, poznasz zasady postępowania z materiałami dowodowymi oraz eksperckiej oceny zdarzeń. Studenci rozwiną także swoje zdolności językowe i poznają specjalistyczną terminologię branżową.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Wydawać by się mogło, że największe znaczenie dla kryminalistyki mają wykwalifikowani eksperci do spraw przesłuchiwania świadków i podejrzanych oraz przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, którzy zapewniają społeczeństwu względne bezpieczeństwo dzięki nakładaniu kar na przestępców. 

Jednak bez specjalistycznych urządzeń analitycznych oraz odczynników chemicznych obecnie nie byłoby możliwe rozwiązanie żadnej sprawy kryminalnej.  

Zbieranie i zabezpieczanie materiałów dowodowych, wyodrębnianie z nich próbek biologicznych, badanie zwłok ofiar zbrodni na obecność narkotyków czy leków w celu przybliżenia prawdopodobnej przyczyny śmierci - wszystko to odbywa się za pomocą chemii laboratoryjnej. 

Studia na kierunku chemia w kryminalistyce to studia II stopnia, które uzupełnią twoją dotychczasową wiedzę chemiczną w całkiem nowe zagadnienia z pogranicza kryminologii.  

Fascynuje cię świat zbrodni? Chciałbyś stać się ekspertem w rozwiązywaniu spraw pozornie nie do rozwiązania? Zależy ci na przyczynianiu się do wydawania sprawiedliwych wyroków sądowych? Interesujesz się chemią, a inne nauki przyrodnicze nie budzą w tobie niechęci? 

Studia na kierunku chemia w kryminalistyce będą dla ciebie idealnym wyborem!

 

5. Gdzie studiować chemię w kryminalistyce

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek chemia w kryminalistyce:

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

CHEMIA W KRYMINALISTYCE STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku chemia w kryminalistyce trwają 1,5 roku (studia II stopnia).

Studia drugiego stopnia na kierunku chemia w kryminalistyce będą trwały półtora roku, czyli trzy semestry. Po tym czasie zdobędziesz tytuł magistra, który otwory przed tobą wiele zawodowych drzwi.

Czas trwania studiów na kierunku chemia w kryminalistyce na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia II stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Łódzka Politechnika Łódzka stac. I stopnia:
-
II stopnia:
1,5 roku
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

CHEMIA W KRYMINALISTYCE STUDIA II STOPNIA

Orientacyjne limity miejsc na kierunku chemia w kryminalistyce na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia II stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Łódzka Politechnika Łódzka stac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek chemia w kryminalistyce na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia II stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Łódzka Politechnika Łódzka stac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku chemia w kryminalistyce

Praca po studiach

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent studiów na kierunku chemia w kryminalistyce? Mimo że wybór ogranicza się praktycznie tylko do laboratoriów, dla prawdziwego pasjonata nauki będzie to wystarczające.

Zatrudnisz się przede wszystkim w laboratoriach kryminalistycznych i policyjnych, gdzie twoim zadaniem będzie analiza próbek zebranych z miejsca przestępstwa. Zasilisz służby celne w cenne umiejętności wykrywania narkotyków oraz substancji chemicznych w materiałach dowodowych.

Umiejętności zarządzania grupą zdobyte w toku studiów pozwolą ci zostać przywódcą zespołu pracującego w laboratorium, a statystyka umożliwi przeprowadzanie analiz danych policyjnych i akt spraw.

 

Absolwent kierunku chemia w kryminalistyce znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • laboratoriach chemicznych
 • laboratoriach kryminalistycznych policji i służby celnej
 • laboratoriach kontrolnych
 • laboratoriach diagnostycznych

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU CHEMIA W KRYMINALISTYCE

Komentarze (0)