Doctoral studies in literature and linguistics

Doctoral studies in literature and linguistics

Doctoral studies in literature and linguistics studia

Doctoral studies in literature and linguistics studia - kierunek studiów

Literatura stanowi niesamowicie istotny dorobek kulturowy i historyczny świata. Tekst zawarty w rozmaitych utworach literackich niesie za sobą nie tylko cenną wartość edukacyjną, ale także pełni funkcję informacyjną - o polityce panującej w opisywanych czasach, zwyczajach ludności, gospodarce na terenie kraju będącym miejscem akcji i samym autorze. Sposób zestawiania ze sobą słów może doprowadzić do łez, wywołać w czytelniku radość bądź przygnębienie. Cała gama emocji i poglądów możliwych do "wytworzenia" w odbiorcy dzieła pisanego na czas jego czytania, a niejednokrotnie do końca życia jest najczęściej głównym celem pisarzy i poetów. Studia na kierunku doctoral studies in literature and linguistics zostały stworzone jako swoiste rozszerzenie ukończonych wcześniej studiów magisterskich na kierunkach humanistycznych o wiedzę w zakresie językoznawstwa, kultury i literatury amerykańskiej, brytyjskiej, żydowskiej i polskiej. Jeśli jesteś absolwentem humanistycznych studiów magisterskich, twoje zamiłowanie do literatury nie ogranicza się wyłącznie do jej czytania, chciałbyś zagłębić kulturę tych krajów, a do tego biegle władasz językiem angielskim - aplikuj na studia na kierunku doctoral studies in literature and linguistics.

Jako student i przyszły doktorant kierunku doctoral studies in literature and linguistics poszerzysz swoją wiedzę z zakresu literatury polskiej wzbogacając ją o zapiski datowane na okres od średniowiecza do czasów współczesnych. Poznasz kulturę amerykańską, brytyjską i żydowską oraz dorobek literacki tych obszarów. Podstawy biologii wdrożą cię w kwestię budowy narządów mowy człowieka. Dowiesz się jakie zmiany polityczne i gospodarcze miały wpływ na obecny dorobek kulturowy krajów, które od podszewki poznasz w toku studiów. Poznasz przyczyny prześladowań żydów, które w stereotypowym myśleniu niektórych wciąż mają miejsce.

Gdzie znajdziesz zatrudnienie po studiach na kierunku doctoral studies in literature and linguistics? To zależy od tego, gdzie bardziej ci "po drodze". Jeśli najbardziej zainteresował cię historyczny aspekt studiów, będziesz mógł spróbować swoich sił w pracy nad analizą starych zapisków. Będziesz wówczas odpowiedzialny za określenie autora dzieła, czasu i miejsca, w których prawdopodobnie powstało. Nic nie stoi na przeszkodzie, żebyś w przyszłości dzielił się zdobytą w toku studiów wiedzą literacką, językową, historyczną i kulturową z innymi. Perfekcyjna znajomość języka angielskiego otworzy przed tobą furtkę do kariery tłumacza oraz pracownika międzynarodowych korporacji, w których będziesz miał kontakt z klientem zagranicznym - jeśli tylko dobrze czujesz się wśród ludzi, bo pewność we władaniu angielskim zapewnią ci studia.

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując na kierunku doctoral studies in literature and linguistics

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • amerykańskiej, brytyjskiej i żydowskiej kultury, literatury i polityki
 • rozpoznawania różnic językowych pomiędzy przedstawicielami różnych kultur i płci
 • fonetyki
 • fonologii
 • tłumaczenia tekstów
 • historii języka
 • budowy narządów mowy człowieka

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku doctoral studies in literature and linguistics

Absolwent kierunku doctoral studies in literature and linguistics znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • tłumacz
 • pracownik międzynarodowych korporacji
 • nauczyciel
 • wykładowca akademicki
 • pracownik czytelni, bibliotek, domów kultury
 • historyk literatury

Co jest brane pod uwagę w toku rekrutacji?

Żeby dostać się na studia na kierunku doctoral studies in literature and linguistics na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie należy władać językiem angielskim na poziomie C2, co zostanie sprawdzone podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowa obejmuje również zagadnienia z literaturoznawstwa, językoznawstwa lub kulturoznawstwa.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK DOCTORAL STUDIES IN LITERATURE AND LINGUISTICS

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Zobacz inne kierunki Filologiczne

Typ studiów
Województwo

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU DOCTORAL STUDIES IN LITERATURE AND LINGUISTICS

Komentarze (0)