Energetyka odnawialna i zarządzanie energią

Energetyka odnawialna i zarządzanie energią

Dodaj do ulubionych

Energetyka odnawialna i zarządzanie energią studia - kierunek studiów

Studia na kierunku energetyka odnawialna i zarządzanie energią to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)

Energetyka odnawialna i zarządzanie energią to studia odzwierciedlające zmiany zachodzące w funkcjonowaniu współczesnego przemysłu energetycznego. Dziś bowiem konsumenci coraz częściej wybierają rozwiązania nie tylko efektywne, lecz również przyjazne dla środowiska. Studenci tego kierunku otrzymują wiedzę z podstaw energetyki, fizyki czy nawet chemii. Uczą się również, jak powinno wyglądać rozwiązywanie problemów, związanych z energetyką, a w szczególności energetyką odnawialną.

Poznają zasady i metody pozyskiwania, przesyłania, konwersji, magazynowania i użytkowania nośników energii, w tym odnawialnych źródeł energii wraz z systemami poligeneracji i generacji rozproszone. Otrzymują także szereg zawodowych kompetencji otwierających drzwi do zawodowego rozwoju w przedsiębiorstwach zajmujących się energetyką.

 

Co zdawać na maturze?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku energetyka odnawialna i zarządzanie energią:

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • geografia,
 • informatyka,
 • matematyka.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ENERGETYKA ODNAWIALNA I ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

Województwo
Miejscowość
studia I stopnia
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
studia I stopnia
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Jednostka prowadząca

Energetyka odnawialna i zarządzanie energią stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne

Energetyka odnawialna i zarządzanie energią - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ENERGETYKA ODNAWIALNA I ZARZĄDZANIE ENERGIĄ STUDIA STACJONARNE

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku energetyka odnawialna i zarządzanie energią

Tryb studiów
studia I stopnia
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując na kierunku energetyka odnawialna i zarządzanie energią

Program studiów i przedmioty

Jaką wiedzą i umiejętnościami będziesz mógł się pochwalić po ukończeniu studiów na kierunku energetyka odnawialna i zarządzanie energią? Praktycznymi, dobrze ugruntowanymi, potrzebnymi na współczesnym rynku pracy.

W trakcie pierwszych semestrów studiów nauczysz się teorii w zakresie podstaw energetyki ze szczególnym uwzględnieniem energetyki odnawialnej, zasad i metod pozyskiwania, przesyłania, konwersji, magazynowania i użytkowania nośników energii.

Jak wiadomo, sama wiedza teoretyczna nie uczyni cię wartościowym pracownikiem. Całe szczęście, że podczas zajęć warsztatowych nauczysz się obsługi programów komputerowych niezbędnych w pracy z różnymi projektami, będziesz wiedział jak prowadzić analizę wpływu wybranych parametrów procesu na jego wydajność i efektywność energetyczną oraz w racjonalny sposób dobierzesz materiały do różnorakich zastosować energetycznych.

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • podstaw energetyki w szczególności energetyki odnawialnej
 • zasad i metod pozyskiwania, przesyłania, konwersji, magazynowania i użytkowania nośników energii
 • technologii energetycznych i kierunków rozwoju energetyki
 • systemów poligeneracji i generacji rozproszonej
 • racjonalnego korzystania z energii i wykorzystania surowców energetycznych
 • stosowania metod grafiki inżynierskiej oraz komputerowych programów aplikacyjnych

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ENERGETYKA ODNAWIALNA I ZARZĄDZANIE ENERGIĄ?

1. Tryb i typ studiów

Studia na kierunku energetyka odnawialna i zarządzanie energią możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (inżynierskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

2. Dla kogo ten kierunek

Pojęcie energii jest niezwykle szerokie i obejmuje swoim spektrum wiele dziedzin nauki. Bez energii rozumianej jako swego rodzaju surowiec konieczny do prawidłowego działania podzespołów elektronicznych, czy ogrzewania mieszkań zimą życie człowieka stałoby się niesamowicie utrudnione, a rozwój cywilizacyjny cofnąłby się do czasów zamierzchłych.

Sposoby pozyskiwania niektórych surowców energetycznych budzą kontrowersje w środowisku ekologów oraz społeczeństwa zaangażowanego w losy planety.

Nadmierna wycinka drzew z lasów tropikalnych prowadzi do zmniejszenia ilości wytwarzanego tlenu oraz absorpcji szkodliwych pyłów, a ponadto wyniszczania naturalnego środowiska życia niektórych zagrożonych gatunków zwierząt, co jest bezpośrednio przyczyną ich ginięcia

Studia na kierunku energetyka odnawialna i zarządzanie energią powstały w celu wykształcenia specjalistów zajmujących się pozyskiwaniem i rozsądnym korzystaniem z dobrodziejstw surowców energetycznych, pamiętając o dobru otaczającego nas środowiska.

Jeśli czujesz się dobry w przedmiotach ścisłych, chciałbyś wiązać przyszłość z branżą energetyczną, a ponadto losy środowiska nie są ci obojętne, studia na kierunku energetyka odnawialna i zarządzanie energią zostały stworzone dla ciebie!

 

3. Gdzie studiować energetykę odnawialną i zarządzanie energią

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek energetyka odnawialna i zarządzanie energią:

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku energetyka odnawialna i zarządzanie energią

Praca po studiach

Jaką pracę zdobędziesz jako absolwent studiów na kierunku energetyka odnawialna i zarządzanie energią? Z powodzeniem zatrudnisz się w zakładach energetycznych oraz przedsiębiorstwach związanych z handlem i dystrybucją nośników energii.

Staniesz się specjalistą w sprawie oceny energetycznej i efektywnego zarządzania energią, co także pozwoli ci objąć satysfakcjonujące stanowisko.

Absolwent kierunku energetyka odnawialna i zarządzanie energią znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • specjalista ds. oceny energetycznej i efektywnego zarządzania energią
 • konsultant ds. problematyki energetycznej
 • przedsiębiorca w branży energetycznej
 • pracownik zakładów związanych z pozyskiwaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii
 • inżynier energetyk

Zobacz inne kierunki Biologiczne i przyrodnicze

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ENERGETYKA ODNAWIALNA I ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

Komentarze (0)