Filologia włoska od podstaw

Filologia włoska od podstaw

Dodaj do ulubionych

Filologia włoska od podstaw studia – kierunek studiów

Studia na kierunku filologia włoska od podstaw to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 4 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Co zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku filologia włoska od podstaw na większości uczelni, brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: język polski, język obcy nowożytny, historia, wiedza o społeczeństwie, wiedza o kulturze.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK FILOLOGIA WŁOSKA OD PODSTAW

Województwo
Miejscowość
studia I stopnia
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
studia I stopnia
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie

Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie

Jednostka prowadząca

Filologia włoska od podstaw stopień: (I), czas trwania: 4 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
studia I stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.05.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.05.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.05.2021
do 30.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku filologia włoska od podstaw

Tryb studiów
studia I stopnia
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Filologiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując filologię włoską od podstaw

Program studiów i przedmioty

Jaką wiedzą będziesz mógł się pochwalić po ukończeniu studiów na kierunku filologia włoska od podstaw? W zależności od wybrania oferowanej przez studia specjalności, zdobędziesz różne kompetencje możliwe do wykorzystania w życiu zawodowym.

Translatoryka zaoferuje ci gruntowne przeszkolenie w zakresie fachowej terminologii w języku włoskim, często używanej przy tworzeniu różnego rodzaju dokumentów, które w przyszłości być może będziesz miał za zadanie przetłumaczyć.

Ponadto dowiesz się, gdzie leży granica pomiędzy tłumaczeniem a adaptacją oraz jak dokładnie powinien przebiegać proces tłumaczenia.

Specjalność w zakresie językoznawstwa włoskiego zapewni ci wiedzę i umiejętności z obszaru teorii języka włoskiego, jego fonetyki, semantyki i słowotwórstwa.Przygotowanie nauczycielskie nauczy cię efektywnej współpracy z dziećmi i młodzieżą podczas wspólnej przygody z językiem włoskim.

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • komunikatywnej znajomości języka włoskiego
 • wiedzy o języku, literaturze, historii i kulturze obszaru języka włoskiego
 • komunikacji interpersonalnej i współpracy zespołowej
 • kierowania zespołem i zarządzania zasobami ludzkimi

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU FILOLOGIA WŁOSKA OD PODSTAW?

1. Tryb i typ studiów

Studia na kierunku filologia włoska od podstaw możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Dla kogo ten kierunek

Włochy kojarzone są przez niektórych z wiecznym słońcem, radosnymi ludźmi gotowymi podzielić się swoją serdecznością z każdym nieznajomym i leniwie płynącymi chwilami w otoczeniu słodkiej beztroski.Ten utopijny obraz kraju skłania wielu młodych ludzi do nauki języka, a w ich głowach rodzi marzenia o zawodzie związanym z regularnymi podróżami służbowymi - kto by bowiem nie chciał łączyć przyjemnego odpoczynku w krainie wiecznego optymizmu z pracą zawodową i zarobkami?

Zapotrzebowanie rynku pracy na dobrych filologów mogących nawiązywać współpracę z Włochami, co jest implikowane przez prężnie rozwijający się przemysł i gospodarkę tym bardziej utwierdza w przekonaniu, że nauka języka włoskiego się opłaca.Niestety, najczęściej na drodze do marzeń stoi całkowita nieznajomość języka, którego nauki raczej nie oferują szkoły średnie, a na samodzielne zdobywanie kompetencji językowych może brakować czasu w ferworze codziennej nauki innych przedmiotów.

Czy to oznacza konieczność obrania innej ścieżki życiowej? Niekoniecznie! Studia na kierunku filologia włoska od podstaw łączą w sobie gruntowną naukę języka włoskiego z zagłębianiem kulturowych i historycznych aspektów kraju.Jeśli od zawsze wykazywałeś zainteresowanie państwem włoskim, chciałeś wiązać przyszłość z jakimkolwiek aspektem tego kraju, a na przeszkodzie do realizacji tych marzeń stała wyłącznie nieznajomość języka włoskiego – wybierz studia na kierunku filologia włoska od podstaw!

 

3. Gdzie studiować filologię włoską od podstaw

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek filologia włoska od podstaw:

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

FILOLOGIA WŁOSKA OD PODSTAW STUDIA NIESTACJONARNE

FILOLOGIA WŁOSKA OD PODSTAW STUDIA STACJONARNE

Czas trwania studiów na kierunku filologia włoska od podstaw na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia I stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie stac. I stopnia:
4 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
4 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

FILOLOGIA WŁOSKA OD PODSTAW STUDIA I STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek filologia włoska od podstaw na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia I stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie Przedmioty:

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku filologia włoska od podstaw na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia I stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek filologia włoska od podstaw na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia I stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku filologia włoska od podstaw

Praca po studiach

Gdzie będziesz mógł się zatrudnić jako absolwent studiów na kierunku filologia włoska od podstaw? W zależności od twoich zainteresowań oraz drogi obranej w chwili wyboru specjalności, będziesz mógł zostać pracownikiem naukowym zagłębiającym historię literatury włoskiej, nauczycielem bądź wykładowcą akademickim zajmującym się problematyką przekazywania wiedzy z zakresu tego języka, a także pracownikiem mass – mediów i różnorakich instytucji kulturalnych.

 

Absolwent kierunku filologia włoska od podstaw znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • nauczyciel języka włoskiego
 • wydawnictwach i mass-mediach
 • przedsiębiorstwach międzynarodowych
 • instytucjach kulturalnych
 • uczelniach wyższych i instytucjach badawczych
 • branży turystycznej (pracownik biur podróży, przewodnik turystyczny)

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU FILOLOGIA WŁOSKA OD PODSTAW

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU FILOLOGIA WŁOSKA OD PODSTAW

Komentarze (0)