Wojsko w systemie służb publicznych

Wojsko w systemie służb publicznych

Dodaj do ulubionych

Wojsko w systemie służb publicznych studia – kierunek studiów

Studia na kierunku Wojsko w systemie służb publicznych to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym, wieczorowym)

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Co zdawać na maturze?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku wojsko w systemie służb publicznych:

 • historia,
 • język obcy,
 • wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK WOJSKO W SYSTEMIE SŁUŻB PUBLICZNYCH

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
niestacjonarne

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
niestacjonarne

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

Jednostka prowadząca

Wojsko w systemie służb publicznych stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne

Wojsko w systemie służb publicznych - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

WOJSKO W SYSTEMIE SŁUŻB PUBLICZNYCH STUDIA NIESTACJONARNE

WOJSKO W SYSTEMIE SŁUŻB PUBLICZNYCH STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

WOJSKO W SYSTEMIE SŁUŻB PUBLICZNYCH STUDIA I STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku wojsko w systemie służb publicznych

niestacjonarne
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując na kierunku wojsko w systemie służb publicznych

Program studiów i przedmioty

Jaką wiedzę i umiejętności posiądziesz w toku studiów na kierunku wojsko w systemie służb publicznych? Przygodę ze studiami rozpoczniesz od teoretycznego zagłębienia podstaw prawnych będących kluczowymi dla późniejszej pracy w jakiejkolwiek jednostce związanej z wojskiem i służbami publicznymi.

Zdobędziesz nieocenione umiejętności interpersonalne pozwalające na podjęcie współpracy podczas wymagających tego działań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa. Twoja sprawność fizyczna zostanie wystawiona na próbę podczas intensywnych ćwiczeń sprawnościowych, wykształcających wytrzymałość, zwinność i szybkość, bez których bezpośrednia konfrontacja z uzbrojonym napastnikiem byłaby z góry skazana na porażkę.

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • działalności jednostek wojskowych
 • podstaw prawa
 • systemu obronności państwa
 • funkcjonowania sektora publicznego
 • bezpieczeństwa państwa
 • efektywnej pracy w grupie

Jak wyglądają studia na kierunku wojsko w systemie służb publicznych?

 

1. Typ i tryb studiów

Wojsko w systemie służb publicznych to kierunek, który obecnie można realizować tylko zarówno trybie stacjonarnym jak i niestacjonarnym. W przypadku studiów stacjonarnych zajęcia odbywają się codziennie w godzinach ustalonych przez uczelnie. Powyższy tryb kształcenia będzie idealnym rozwiązaniem dla osób, które mogą sobie pozwolić na pełną swobodę w zdobywaniu wykształcenia. Jeżeli zdecydujesz się na studia niestacjonarne zajęcia będą odbywać się podczas weekendowych zjazdów.

Tematyka zajęć na powyższych studiach będzie związana z naukami wojskowymi.

 

Studia na kierunku Wojsko w systemie służb publicznych możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Program studiów i przedmioty

Studenci kierunku wojsko w systemie służb publicznych rozwiną wiedzę z zakresu nauk wojskowych, społecznych oraz humanistycznych. Ponadto dowiedzą się więcej na temat wojskowości oraz funkcjonowania służb publicznych państwa. W planie zajęć znajdzie się wiele interesujących przedmiotów powiązanych z tą tematyką, między innymi takich jak:

 • Najnowsza historia świata
 • Praktyczne wykorzystanie statystyki
 • Podstawy psychologii społecznej
 • Zarządzanie różnorodnością w organizacji

Program kształcenia zakłada także realizacje obieralnych modułów specjalizacyjnych, których aktualna oferta znajduje się na oficjalnych stronach internetowych wybranych uczelni wyższych.

 

3. Nabywane umiejętności

Osoby, które aplikują na kierunek wojsko w systemie służb publicznych, oprócz wiedzy teoretycznej, zdobędą także cenne umiejętności praktyczne. W ramach licznych warsztatów nauczą się dokonywać analizy wybranych zjawisk społecznych i politycznych.

Ponadto zdobędą kompetencje z zakresu zarządzania, szczególnie w sytuacjach kryzysowych oraz rozwiązywania problemów organizacyjnych w instytucjach wojskowych. Absolwenci będą także posiadać istotne kompetencje miękkie, takie jak zdolność komunikacji czy pracy zespołowej.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Nie ulega najmniejszym wątpliwościom fakt, że żadna światowa gospodarka nie miałaby możliwości rozwoju, gdyby nie służby publiczne stojące na straży bezpieczeństwa danej społeczności.

Historia pokazała, że niepokoje społeczne związane z zamieszkami ulicznymi oraz niepewnością co do swojego dalszego losu wprowadzały niesamowity chaos i prowokowały ludność do podejmowania całego szeregu destrukcyjnych zachowań niszczących państwo.

Maslov nie bez powodu umieścił bezpieczeństwo na samym dole swojej piramidy, zaraz po potrzebach fizjologicznych - psychologowie udowodnili, że naturalne dążenie człowieka do samorealizacji jest zahamowane poprzez niezaspokojenie podstawowych potrzeb.

Wszystkie te czynniki implikują konieczność wykształcania odpowiedniej liczby jednostek kompetentnych do zapewnienia społecznej ochrony.

Wojsko w systemie służb publicznych to interdyscyplinarny kierunek powstały w odpowiedzi na rosnące zainteresowanie przyszłych studentów tematyką militarną, obejmujący swoim zasięgiem zagadnienia z pogranicza prawa, administracji oraz systemu obronności.

Od zawsze wykazywałeś się niezwykłą sprawnością fizyczną i wytrzymałością? Marzyłeś o karierze superbohatera broniącego ludzi przed wszelkimi zewnętrznymi zagrożeniami? Cenisz sobie adrenalinę wynikającą z wykonywania niebezpiecznej?

Chciałbyś wiązać swoją przyszłość z instytucjami zajmującymi się bezpieczeństwem i służbami mundurowymi? Niestraszna ci nauka teoretycznych zagadnień prawnych?

Jeśli wciąż nie możesz się zdecydować, jaką drogę edukacyjną obrać, a ponadto odpowiedziałeś twierdząco na przynajmniej jedno pytanie, to studia na kierunku wojsko w systemie służb publicznych mogą spełnić twoje oczekiwania!

 

5. Gdzie studiować kierunek Wojsko w systemie służb publicznych

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Wojsko w systemie służb publicznych:

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku Wojsko w systemie służb publicznych trwają 3 lata (studia I stopnia).

Studia pierwszego stopnia na kierunku wojsko w systemie służb publicznych będą trwały trzy lata, czyli sześć semestrów i zakończą się nadaniem tytułu licencjata.

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku wojsko w systemie służb publicznych

Praca po studiach

Jakiej pracy będziesz mógł się podjąć jako absolwent studiów na kierunku wojsko w systemie służb publicznych? Zdobyte w toku studiów kompetencje odpowiedzą zapotrzebowaniu jednostek wojskowych, administracyjnych oraz szeroko rozumianego sektora publicznego.

Z powodzeniem staniesz się częścią personelu jednostek samorządowych oraz instytucji publicznych współpracujących z wojskiem i organami zajmującymi się bezpieczeństwem narodowym. Dla najodważniejszych otworzy się furtka do pracy w służbach mundurowych.

 

Absolwent kierunku chemia w kryminalistyce znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • jednostkach wojskowych i samorządowych
 • instytucjach zajmujących się bezpieczeństwem
 • instytucjach publicznych
 • administracji
 • pracownik służb mundurowych

Zobacz inne kierunki Wojskowe

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU WOJSKO W SYSTEMIE SŁUŻB PUBLICZNYCH

Komentarze (0)