Matura 2020. Wiedza o społeczeństwie.

Matura 2020. Wiedza o społeczeństwie.

matura wos 2020

Matura 2020. Wiedza o społeczeństwie.

Posiadanie wiedzy o społeczeństwie wydaje się być mocnym atrybutem. Zagadnienie, na które składa się wiele czynników, w tym nawet zwykła codzienność, cieszy się sporym zainteresowaniem wśród tych, którzy przystępują do egzaminu dojrzałości. Czym jest wiedza o społeczeństwie na poziomie maturalnym? Ten artykuł wszystko wyjaśni.

 

matura wos

 

1. Jak wygląda egzamin?

Wiedza o społeczeństwie należy do grona przedmiotów dodatkowych, czyli takich które możemy wybierać dobrowolnie i zdawać na poziomie rozszerzonym. Egzamin maturalny z omawianej dziedziny ma za zadanie sprawdzić zakres naszych wiadomości, które zostały określone w tzw. podstawie programowej. W szczególności, zadania zawarte w arkuszu egzaminacyjnym mają na celu sprawdzenie wiedzy i umiejętności jej stosowania do identyfikowania i analizowania problemów, umiejętności rozumowania, argumentowania i wnioskowania, umiejętności wykorzystywania informacji z różnorodnych źródeł, jak również wykorzystywania na przykład danych statystycznych.

Matura z Wiedzy o społeczeństwie to łącznie około trzydziestu zadań. Przy numerze każdego zadania podana będzie maksymalna liczba punktów, którą można uzyskać za prawidłową odpowiedź. Pytania w arkuszu egzaminacyjnym będą różnorodne i będą odwoływać się do różnych obszarów tematycznych, takich jak: społeczeństwo, polityka, stosunki międzynarodowe i prawo. Ich charakter będzie podzielony na dwie formy: zamkniętą oraz otwartą.

W zadaniach zamkniętych będziemy musieli wybrać, zazwyczaj jedną, prawidłową odpowiedź, zaś w zadaniach otwartych będziemy musieli stworzyć ją samodzielnie, bez żadnej podpowiedzi. W treści każdego zadania pojawi się czasownik, który określi co mamy dokładnie zrobić, aby zdobyć punkty. Na przykład: „oceń”, „porównaj”, „scharakteryzuj”, czy „wyjaśnij”. Warto czytać polecenia w skupieniu, gdyż wspomniane wyrazy naprowadzą nas do drogę podania prawidłowej odpowiedzi.

 

matura wos ile trwa

 

2. Ile trwa egzamin z wiedzy o społeczeństwie?

Egzamin maturalny z Wiedzy o społeczeństwie trwa 180 minut, czyli równe 3 godziny – taki czas przewidziany jest na każdy przedmiot dodatkowy. Zapewne, dla niektórych to czas wystarczający, a niektórzy chcieliby znacznie dłużej posiedzieć nad rozwiązywanymi zadaniami. Naturalnie, osoby które wcześniej ukończą udzielanie odpowiedzi mogą od razu oddać arkusz i opuścić salę egzaminacyjną. Natomiast, egzaminu nie można wydłużyć i argumenty typu: „jeszcze nie zdążyłem”, „ostatnie zdanie”, czy „jeszcze pięć minut” niestety nie zrobią na nikim żadnego wrażenia.

Po upływie trzech godzin, niezależnie od tego w jakim procencie udało nam się wypełnić egzaminacyjny arkusz, musimy go oddać nauczycielowi. Czy 180 minut na maturę z wiedzy o społeczeństwie to dużo czy mało? Na pewno każdy maturzysta może mieć inne zdanie, lecz czytając polecenia w skupieniu jesteśmy w stanie rozwiązać zadania regulaminowym czasie.

 

3. Kiedy matura na poziomie podstawowym i rozszerzonym?

W przypadku Wiedzy o społeczeństwie interesuje nas tylko ten drugi poziom. Warto zapamiętać, że przedmiot dodatkowy zdajemy wyłącznie na poziomie rozszerzonym. A kiedy przyjdzie czas na maturę z WOS-u? Egzamin maturalny z tego przedmiotu odbędzie się we wtorek, 16 czerwca, o godzinie 14:00.

Drugi dzień tygodnia to zapewne ulubiony dzień wśród uczniów, zatem egzamin powinien przebiegać w pozytywnej atmosferze. Poza tym, odbędzie się on w godzinach popołudniowych, więc nie powinno zaistnieć ryzyko, że któryś maturzysta, przez zbyt długi sen, spóźni się na egzamin.

 

matura wos co trzeba wiedzieć

 

4. Jakie wymagania muszę spełnić, aby przystąpić do egzaminu z wiedzy o społeczeństwie?

Egzaminy maturalne traktowane są jako poważny krok w stronę dorosłości, a także możliwość podjęcia pierwszych istotnych decyzji. Dlatego warto podejść do nich poważnie jeszcze zanim zasiądzie się w sali egzaminacyjnej. Pierwszym wymogiem, który musimy spełnić, aby przystąpić do egzaminu dojrzałości jest złożenie u dyrektora naszej szkoły tzw. deklaracji maturalnej.

Mówiąc krótko, na oficjalnym dokumencie przedstawiamy chęć zdawania matury. Co jeszcze? Jeśli planujemy zdawać maturę z wiedzy o społeczeństwie musimy starać się o jak najlepsze oceny z tego przedmiotu. Jeśli najwyższymi stopniami, które uzbieramy w ciągu roku szkolnego będą trójki z minusem, to nie dość, że będzie czekał nas okres wytężonej nauki, to jeszcze nauczyciel będzie mógł mieć zastrzeżenia co do naszego wyboru.

Wymagania przed maturą nie są wysokie i trudne do realizacji. Jeśli świadomie wybieramy przedmiot dodatkowy, to jesteśmy pewni, że sobie z nim poradzimy, a także jesteśmy przekonani o tym, że nauka nie sprawi nam znacznych trudności. Warto obierać przedmiot, którym choć trochę jesteśmy zainteresowani.

 

5. Czy warto zdawać z maturę z wiedzy o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym?

Z lekkim przekąsem można powiedzieć, że matury z wiedzy o społeczeństwie nie warto zdawać na poziomie rozszerzonym, ale nawet trzeba! Omawiany przez nas przedmiot należy do grona dodatkowych, zatem możemy zdawać go tylko na poziomie rozszerzonym.

Zadajmy zatem inne pytanie: czy w ogóle warto zdawać wiedzę o społeczeństwie na maturze? Oczywiście, że tak. WOS to interesująca dziedzina, zawierająca w sobie różne problemy i zakresy tematyczne. Zdobywać wiedzę możemy nie tylko czytając podręczniki, ale także obserwując wszystko to, co dzieje się dookoła nas. Wiadomości z wiedzy o społeczeństwie można czerpać zewsząd, i nie ma w tym twierdzeniu znacznej przesady. Wiedza o społeczeństwie to takie zagadnienie, które może przydać się zawsze – nie tylko na maturze, czy na studiach, ale także w pracy, czy w zwyczajnym życiu codziennym.

Zahaczając o temat studiów, WOS występuje w roli przedmiotu kwalifikacyjnego na niektóre kierunki, zatem myśląc na przykład o Politologii warto bliżej się zaznajomić z jego tematyką. Patrząc szerzej, każdy przedmiot maturalny warto zdawać na poziomie rozszerzonym i nie chodzi tylko o punkty, czy ewentualną rekrutację na uczelnię. To może być początek jakiejś drogi. Od zainteresowania się dziedziną, przez systematyczne zagłębianie się w nią może się okazać, że interesuje ona nas na tyle, aby poświęcić jej znacznie więcej. Poza tym, dobrze jest wiedzieć więcej. Tak po prostu.

 

6. Co da mi matura z wiedzy o społeczeństwie?

Matura z wiedzy o społeczeństwie może nam dać wiedzę o samym sobie. Dzięki nauce poznamy wiele istotnych wydarzeń, które mają wpływ na nasze życie, jego charakter i styl, a nawet ceny w sklepach. Choć brzmi to całkiem banalnie, temat jest poważny, bo porusza wiele gałęzi, których bez bacznego zagłębienia się nie da się prędko zrozumieć. Matura z wiedzy o społeczeństwie może dać odpowiedź na wiele pytań.

Począwszy od istoty patriotyzmu, własnego miejsca w społeczeństwie, czy określenia poglądów, nie tylko politycznych. Przygotowywanie się do matury z tego przedmiotu daje wiedzę o świecie i możliwość zrozumienia niektórych faktów. Ponadto, uczy stawiać pytania, na czele z: „A dlaczego tak, a nie inaczej?”. Nauka tego przedmiotu uczy analizować, patrzeć sceptycznie, podchodzić krytycznie do tego, co większość stawia na piedestale.

 

7. Czego nie da mi matura z wiedzy o społeczeństwie?

Niełatwo jest mówić o tym, iż matura z konkretnego przedmiotu może nie przynieść nam określonych korzyści. Być może nawet lepiej nie postrzegać egzaminów maturalnych w ten sposób. Wiadomo, nauka do matury, niezależnie od przedmiotu, może nam nie dać spokoju, a nawet pewności siebie.

Zawsze mogą pojawiać się myśli, że mogliśmy lepiej się przygotować, przebrnąć przez większą ilość materiału, czy nawet takie, nakierowujące nas na obawę, że na maturze pojawi się akurat takie zagadnienie, o którym nic a nic nie wiemy. To naturalne i takie myśli należy jak najmocniej od siebie odganiać. Co jeszcze? Warto zbudować w sobie przekonanie, że maturę zdaje się po to, aby coś mieć – niezależnie od tego jak ją postrzegamy; czy jako całkowite zakończenie naszej edukacji, czy dopiero przystanek tej drogi.

 

8. Co warto sprawdzić idąc na maturę z wiedzy o społeczeństwie?

Idąc na maturę z wiedzy o społeczeństwie, ale także z każdego innego przedmiotu, warto zapoznać się ze starszymi arkuszami egzaminacyjnymi. Dostępne są one w Internecie i każdy może je pobrać. Rozwiązanie zadań z lat poprzednich będzie świetnym ćwiczeniem, przekonamy się jak konstruowane są pytania, jaki jest ich poziom trudności, a także ogólnie jak wygląda egzamin.

Dobrze jest również upewnić się, co możemy mieć przy sobie w trakcie egzaminu. W przypadku przyborów naukowych, podczas matury z WOS-u przysługuje nam prosty kalkulator. Nic więcej. Co jeszcze warto sprawdzić? Datę i godzinę naszego egzaminu. Matura to taki okres, w którym taryfa ulgowa dla spóźnialskich nie istnieje. Wymówki od razu wędrują do kosza, a my- osoby spóźnione- do domu, gdyż nikt nas nie wpuści na egzamin.

 

9. Na które studia wymagana jest matura z wiedzy o społeczeństwie?

Niemała część maturzystów snuje plany o kształceniu wyższym i właśnie na podstawie tych planów dokonuje wyboru przedmiotu dodatkowego. Wiedza o społeczeństwie, jako przedmiot humanistyczny, występuje w procesach rekrutacji na kierunkach o takim charakterze, zatem nietrudno domyślić się, że zakres dydaktyczny jest niemały.

Na jakie kierunki brana pod uwagę jest wiedza o społeczeństwie? W kwalifikacjach na jakie kierunki się ona pojawia? Matura z wiedzy o społeczeństwie przyda się nam startując na takie kierunki studiów, jak: ekonomia, gospodarka przestrzenna, inwestycje i nieruchomości, polityka społeczna, praca socjalna, socjologia, historia, wojskoznawstwo, pedagogika, administracja, bezpieczeństwo narodowe, politologia, stosunki międzynarodowe, analityka biznesu, finanse i inwestycje, przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami, zarządzanie.

zasady rekrutacji na studia 2020

 

 

SPRAWDŹ WYMAGANIA REKRUTACYJNE NA STUDIA

SPRAWDŹ JAK WYGLĄDA REKRUTACJA NA POSZCZEGÓLNYCH UCZELNIACH

Rekrutacja na studia w Białymstoku

Politechnika Białostocka
Uniwersytet w Białymstoku
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Rekrutacja na studia w Bielsko Białej

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Rekrutacja na studia w Bydgoszczy

Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
Bydgoska Szkoła Wyższa
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – Oddział w Bydgoszczy

Rekrutacja na studia w Częstochowie

Politechnika Częstochowska
Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Rekrutacja na studia w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku
Politechnika Gdańska
Polsko - Japońska Akademia Technik Komputerowych w Gdańsku
Sopocka Szkoła Wyższa
Uniwersytet Gdański
Uniwersytet Morski w Gdyni
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
Gdański Uniwersytet Medyczny
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Gdańsku

Rekrutacja na studia w Gorzowie Wielkopolskim

Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu – Filia w Gorzowie Wielk.
Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim

Rekrutacja na studia w Kaliszu

Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego w Kaliszu
Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

Rekrutacja na studia w Katowicach i woj. śląskim

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
Filia Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Katowicach
Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
Politechnika Śląska w Gliwicach
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie
Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Gliwicach

Rekrutacja na studia w Kielcach

Politechnika Świętokrzyska
Społeczna Akademia Nauk w Kielcach
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Rekrutacja na studia w Koszalinie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
Politechnika Koszalińska

Rekrutacja na studia w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Akademia Ignatianum w Krakowie
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Krakowie
Akademia Muzyczna w Krakowie
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

Rekrutacja na studia w Lesznie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

Rekrutacja na studia w Lublinie

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lotnicza Akademia Wojskowa
Politechnika Lubelska
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Rekrutacja na studia w Łodzi

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi
Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
Politechnika Łódzka
Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
Uniwersytet Łódzki
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego w Łodzi
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi

Rekrutacja na studia w Olsztynie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Rekrutacja na studia w Opolu

Politechnika Opolska
Wyższa Szkoła Bankowa w Opolu
Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
Uniwersytet Opolski

Rekrutacja na studia w Poznaniu

Collegium Da Vinci w Poznaniu
Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Poznaniu
Politechnika Poznańska
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu
Wyższa Szkoła Logistyki
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Rekrutacja na studia w Radomiu

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Rekrutacja na studia w Rybniku

Filia Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Rybniku

Rekrutacja na studia w Rzeszowie

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Rzeszowie
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Uniwersytet Rzeszowski
WSPIA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

Rekrutacja na studia w Siedlcach

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Rekrutacja na studia w Słupsku

Akademia Pomorska w Słupsku

Rekrutacja na studia w Szczecinie

Akademia Morska w Szczecinie
Akademia Sztuki w Szczecinie
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum
Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie
Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej Wydział Zamiejscowy w Szczecinie
Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie

Rekrutacja na studia w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Rekrutacja na studia w Warszawie

Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
Collegium Civitas w Warszawie
Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie
Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
Politechnika Warszawska
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula w Warszawie
Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie
Uczelnia Techniczno - Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Uniwersytet Warszawski
VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka w Warszawie
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie
Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Akademia Teatralna w Warszawie
Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie
Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

Rekrutacja na studia w mieście Wrocławiu

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
Coventry University Wroclaw
Dolnośląska Szkoła Wyższa
Dolnośląski Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych WSBPI „Apeiron” we Wrocławiu
Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Uniwersytet Wrocławski
Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie - Filia we Wrocławiu
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Politechnika Wrocławska
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu

Rekrutacja na studia w Zielonej Górze

Uniwersytet Zielonogórski

SPRAWDŹ JAK WYGLĄDA REKRUTACJA NA POSZCZEGÓLNYCH UCZELNIACH

Rekrutacja na studia w Białymstoku

Politechnika Białostocka
Uniwersytet w Białymstoku

Rekrutacja na studia w Bielsko Białej

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Rekrutacja na studia w Bydgoszczy

Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
Bydgoska Szkoła Wyższa
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – Oddział w Bydgoszczy
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Oddział w Bydgoszczy

Rekrutacja na studia w Częstochowie

Politechnika Częstochowska
Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Rekrutacja na studia w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Politechnika Gdańska
Uniwersytet Gdański
Uniwersytet Morski w Gdyni
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
Gdański Uniwersytet Medyczny

Rekrutacja na studia w Gorzowie Wielkopolskim

Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Rekrutacja na studia w Katowicach i woj. śląskim

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
Politechnika Śląska w Gliwicach
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Rekrutacja na studia w Kielcach

Politechnika Świętokrzyska
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Rekrutacja na studia w Koszalinie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
Politechnika Koszalińska

Rekrutacja na studia w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Akademia Ignatianum w Krakowie
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Akademia Muzyczna w Krakowie
Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

Rekrutacja na studia w Lublinie

Politechnika Lubelska
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Rekrutacja na studia w Łodzi

Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
Politechnika Łódzka
Uniwersytet Łódzki
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi

Rekrutacja na studia w Olsztynie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Rekrutacja na studia w Opolu

Politechnika Opolska
Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
Uniwersytet Opolski

Rekrutacja na studia w Poznaniu

Politechnika Poznańska
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Rekrutacja na studia w Radomiu

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Rekrutacja na studia w Rzeszowie

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Uniwersytet Rzeszowski

Rekrutacja na studia w Słupsku

Akademia Pomorska w Słupsku

Rekrutacja na studia w Szczecinie

Akademia Morska w Szczecinie
Akademia Sztuki w Szczecinie
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Uniwersytet Szczeciński

Rekrutacja na studia w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Rekrutacja na studia w Warszawie

Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
Politechnika Warszawska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Uniwersytet Warszawski
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Akademia Teatralna w Warszawie
Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

Rekrutacja na studia w mieście Wrocławiu

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Uniwersytet Wrocławski
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie - Filia we Wrocławiu
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Politechnika Wrocławska
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Rekrutacja na studia w Zielonej Górze

Uniwersytet Szczeciński – Instytut Filozoficzno-Teologiczny im. Edyty Stein w Zielonej Górze
Uniwersytet Zielonogórski

Komentarze (0)