Dodaj do ulubionych

Filologia niemiecka studia – kierunek studiów

Studia na kierunku filologia niemiecka to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Co zdawać na maturze?

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK FILOLOGIA NIEMIECKA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
stacjonarne

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
stacjonarne

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie

Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie

Jednostka prowadząca

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

stacjonarne
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.05.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.05.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.05.2021
do 30.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku filologia niemiecka

stacjonarne
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Filologiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując filologię niemiecką

Program studiów i przedmioty

W jaką wiedzę i umiejętności zostaniesz uposażony przez studia na kierunku filologia niemiecka? Początek edukacji na tym kierunku będzie wyglądał nieco inaczej w zależności do posiadanych już przez ciebie kompetencji językowych w zakresie mowy Schopenhauera.

Dla nowicjuszy, którzy nigdy wcześniej nie mieli zetknięcia z niemieckim, przewidziana jest kompleksowa nauka podstawowych zagadnień językowych w celu wyrównania poziomu ze studentami znającymi podstawy tego języka. Dogłębnie poznasz aspekty kulturowe i polityczne, które na przestrzeni wieków kształtowały państwo niemieckie aż do obecnego stanu.

Umiejętności lingwistyczne, które rzecz jasna także posiądziesz dzięki zetknięciu z wykładowcami będącymi native speakerami, dadzą ci możliwość prowadzenia swobodnych konwersacji z mieszkańcami Niemiec na niemal dowolny temat oraz rozumienie niemieckiej literatury w oryginale.

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • historii i kultury Niemiec
 • literaturoznawstwa niemieckiego
 • swobodnej komunikacji po niemiecku
 • translatoryki
 • lingwistyki stosowanej

Jak wyglądają studia na kierunku filologia niemiecka?

 

1. Typ i tryb studiów

Program kształcenie na kierunku filologia niemiecka będzie oscylował głownie wokół nauk humanistycznych i filologicznych.

 

Studia na kierunku filologia niemiecka możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Osoby, które chcą rozwijać się w tym kierunku i aplikują na powyższe studia będą mogli wybrać pomiędzy trybem stacjonarnym, a niestacjonarnym. W przypadku pierwszej opcji zajęcia odbywają się codziennie w godzinach ustalonych przez władze konkretnej uczelni. Jeżeli natomiast zależy Ci na większej swobodzie, to wybierz studia niestacjonarne, które realizują tryb zajęć weekendowych.

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Program studiów i przedmioty

W czasie powyższych studiów filologicznych zdobędziesz kompleksową wiedzę literaturoznawczą, językoznawczą oraz kulturową. Ponadto dowiesz się więcej o kulturze, historii oraz literaturze niemieckiego obszaru językowego.

W planie zajęć znajdzie się wiele interesujących przedmiotów powiązanych z powyższą tematyką, między innymi takich jak:

 • Praktyczna nauka i zastosowanie języka obcego
 • Wstęp do literaturoznawstwa
 • Podstawy komunikacji w biznesie

Program kształcenia zakłada również realizacje obieralnych specjalizacji, których aktualną ofertę znajdziesz na oficjalnych stronach internetowych wybranych uczelni wyższych.

 

3. Nabywane umiejętności

Jako student kierunku filologia niemiecka, przede wszystkim skupisz się na praktycznej nauce języka niemieckiego i jego wykorzystaniu w mowie i piśmie.

Ponadto poznasz specjalistyczną terminologie biznesową. W czasie licznych warsztatów praktycznych, dowiesz się w jaki sposób dokonywać tłumaczenia z języka polskiego na niemiecki i odwrotnie.

W zależności od wybranej specjalizacji wykształcisz zdolność pedagogiczne i dydaktyczne, które znajdą zastosowanie w zawodzie nauczyciela.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Nikomu nie trzeba tłumaczyć korzyści związanych z umiejętnością biegłego władania przynajmniej jednym językiem obcym. Idący naprzód rozwój cywilizacyjny i rosnące wymagania rynku pracy implikują konieczność opanowania dodatkowej mowy niebędącej angielskim, którym w założeniu potrafi posługiwać się znaczna część społeczeństwa.

Bez wątpienia najlepszą drogą do poprawnej nauki obcego języka jest regularna konfrontacja z ludźmi, dla których dany język jest ojczystym - umożliwia to emigracja do obcego kraju albo studia filologiczne.

Studia na kierunku filologia niemiecka powstały w odpowiedzi na zainteresowanie przyszłych aplikantów historią, kulturą i językiem naszych zachodnich sąsiadów oraz zapotrzebowanie rynku pracy na wykwalifikowanych tłumaczy i pracowników międzynarodowych korporacji, zdolnych do podjęcia kontaktu z kontrahentem niemieckojęzycznym.

Już w szkole zauważano twój ponadprzeciętny talent do nauki języków obcych? Od zawsze marzyłeś o karierze filologa? Chciałbyś związać swoją przyszłość z zarobkowym operowaniem językiem niemieckim? Jeśli odpowiedziałeś twierdząco przynajmniej na jedno pytanie, spróbuj swojego szczęścia na studiach na kierunku filologia niemiecka!

 

5. Gdzie studiować filologię niemiecką

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek filologia niemiecka:

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

FILOLOGIA NIEMIECKA STUDIA NIESTACJONARNE

FILOLOGIA NIEMIECKA STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku filologia niemiecka trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia pierwszego stopnia na kierunku filologia niemiecka będą trwały trzy lata, czyli sześć semestrów. Po tym czasie uzyskasz tytuł licencjata.

Czas trwania studiów na kierunku filologia niemiecka na poszczególnych uczelniach

stacjonarne
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

FILOLOGIA NIEMIECKA STUDIA I STOPNIA

FILOLOGIA NIEMIECKA STUDIA II STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek filologia niemiecka na poszczególnych uczelniach

stacjonarne
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie Przedmioty:

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku filologia niemiecka na poszczególnych uczelniach

stacjonarne
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek filologia niemiecka na poszczególnych uczelniach

stacjonarne
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku filologia niemiecka

Praca po studiach

Gdzie będziesz mógł podjąć pracę jako absolwent studiów na kierunku filologia niemiecka? Przede wszystkim w miejscach wymagających zawierania kontaktów z naszymi zachodnimi sąsiadami. Z otwartymi ramionami przyjmą cię międzynarodowe korporacje zajmujące się handlem i dystrybucją produktów i usług na zachód.

Placówki dyplomatyczne będą ci równie wdzięczne za zasilenie zespołu nieocenionymi umiejętnościami filologicznymi. Jeśli cenisz sobie kontakt z najmłodszymi i chciałbyś dzielić się zdobytą w trakcie studiów wiedzą, będziesz mógł spróbować swoich sił w pracy w rozmaitych placówkach oświatowych, począwszy od przedszkoli, przez szkoły, na świetlicach środowiskowych skończywszy.

Nic nie stanie na przeszkodzie, abyś połączył filologię z prawem w karierze tłumacza przysięgłego, o ile tylko znajdziesz chwilę czasu na wykonanie odpowiednich kursów po studiach.

 

Absolwent kierunku filologia niemiecka znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • biurach tłumaczeń
 • międzynarodowych korporacjach
 • placówkach dyplomatycznych
 • placówkach oświatowych
 • wydawnictwach
 • mass - mediach
 • instytucjach kulturalnych

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU FILOLOGIA NIEMIECKA

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU FILOLOGIA NIEMIECKA

Komentarze (0)