Filologia rosyjska od podstaw

Filologia rosyjska od podstaw

Dodaj do ulubionych

Filologia rosyjska od podstaw studia – kierunek studiów

Studia na kierunku filologia rosyjska od podstaw to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 4 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Co zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku filologia rosyjska od podstaw, w procesie rekrutacji na Wszechnicy Polskiej Szkole Wyższej w Warszawie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: język polski, język obcy nowożytny.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK FILOLOGIA ROSYJSKA OD PODSTAW

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
stacjonarne

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
stacjonarne

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie

Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie

Jednostka prowadząca

Filologia rosyjska od podstaw stopień: (I), czas trwania: 4 lata
tryb: stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

stacjonarne
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.05.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.05.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.05.2021
do 30.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku filologia rosyjska od podstaw

stacjonarne
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Filologiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując filologię rosyjską od podstaw

Program studiów i przedmioty

Jaką wiedzą i umiejętnościami będziesz mógł się pochwalić jako absolwent studiów na kierunku filologia rosyjska od podstaw? Jeśli jesteś nowicjuszem i dopiero rozpoczynasz swoją przygodę z nauką języka Dostojewskiego, studia przywitają cię semestrem zerowym, podczas którego w bardzo krótkim czasie opanujesz język do stopnia umożliwiającego podstawową komunikację.

Następnie czeka cię poszerzanie kompetencji językowych o bardziej zaawansowane zwroty, dzięki którym będziesz w stanie podjąć konwersację na dowolny, nawet specjalistyczny temat.

Ponadto w większym stopniu uświadomisz sobie fenomen rosyjskich pisarzy, podejmujących najczęściej bardzo kontrowersyjną tematykę.Dowiesz się, jakie przemiany polityczne i gospodarcze miały wpływ na obecne ukształtowanie kultury rosyjskiej oraz zrozumiesz, dlaczego Rosja kreśli swój obszar terytorialny w zasięgu aż dwóch kontynentów.

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • komunikacji interpersonalnej i współpracy zespołowej
 • kierowania zespołem i zarządzania zasobami ludzkimi
 • kultury, historii i językoznawstwa rosyjskiego
 • swobodnej komunikacji w języku rosyjskim
 • wykonywania tłumaczeń

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU FILOLOGIA ROSYJSKA OD PODSTAW?

 

1. Tryb i typ studiów

Studia na kierunku filologia rosyjska od podstaw możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Dla kogo ten kierunek

Zainteresowanie studiami filologicznymi nie maleje nawet pomimo dominacji technicznych aspektów nauki i liczności miejsc na rynku pracy związanych z branżą IT. W odpowiedzi na zainteresowanie rusycystyką, powstały studia na kierunku filologia rosyjska od podstaw, które kierują swój program ku przyszłym studentom chcącym podjąć naukę języka, kultury i historii rosyjskiej bez wcześniejszej znajomości tego języka.

Jesteś gotów na przyswojenie ogromnej dawki wiedzy w ciągu jednego semestru, na zagłębienie której potrzeba normalnie kilku lat? Chciałbyś wiązać swoją przyszłość z językiem rosyjskim? A może jesteś zafascynowany rosyjską literaturą na tyle, aby chcieć przeczytać ją w oryginale? Jeśli tak, to studia na kierunku filologia rosyjska od podstaw mogą okazać się najlepszym z możliwych wyborów!

 

3. Gdzie studiować filologię rosyjską od podstaw

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek filologia rosyjska od podstaw:

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

FILOLOGIA ROSYJSKA OD PODSTAW STUDIA NIESTACJONARNE

FILOLOGIA ROSYJSKA OD PODSTAW STUDIA STACJONARNE

Czas trwania studiów na kierunku filologia rosyjska od podstaw na poszczególnych uczelniach

stacjonarne
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie stac. I stopnia:
4 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

FILOLOGIA ROSYJSKA OD PODSTAW STUDIA I STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek filologia rosyjska od podstaw na poszczególnych uczelniach

stacjonarne
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie Przedmioty:

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku filologia rosyjska od podstaw na poszczególnych uczelniach

stacjonarne
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek filologia rosyjska od podstaw na poszczególnych uczelniach

stacjonarne
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku filologia rosyjska od podstaw

Praca po studiach

Gdzie znajdziesz zatrudnienie po ukończeniu studiów na kierunku filologia rosyjska od podstaw? Twoja droga zawodowa będzie w dużym stopniu uzależniona od wyboru specjalności w trakcie nauki na tym kierunku. Dla kończących program na ścieżce specjalności nauczycielskiej otworzy się możliwość podjęcia pracy w szkołach i innych placówkach oświatowych jako nauczyciel języka rosyjskiego.

Jeśli bardzo przywiążesz się do uczelni, na której będziesz studiował, być może znajdzie się dla ciebie praca i tam. Organizacja i obsługa ruchu turystycznego otworzy ci furtkę do zawodów związanych z szeroko pojętą turystyką – w biurach podróży lub jako przewodnik po najważniejszych rosyjskich atrakcjach.

Komunikacja językowa w biznesie i administracji uczyni z ciebie doskonałego pracownika międzynarodowych przedsiębiorstw i placówek wymagających przejęcia sterów nad zespołami i zasobami ludzkimi.

Specjalizacja z zakresu tłumaczeń, jak sama nazwa wskazuje, otworzy ci furtkę do zawodu tłumacza lub tłumacza przysięgłego, o ile będziesz miał ochotę na wykonanie odpowiednich kursów po studiach.

Absolwent kierunku filologia rosyjska od podstaw znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • nauczyciel języka rosyjskiego
 • tłumacz, lub tłumacz przysięgły po spełnieniu wymogów określonych ustawą o zawodzie tłumacza przysięgłego
 • wydawnictwach i mass-mediach
 • przedsiębiorstwach międzynarodowych
 • instytucjach kulturalnych
 • uczelniach wyższych
 • instytucjach badawczych
 • branży turystycznej

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU FILOLOGIA ROSYJSKA OD PODSTAW

Komentarze (0)