Studia weterynaryjne

Studia weterynaryjne

Studia weterynaryjne

Największy wybór studiów

weterynaryjnych w Polsce

Odkryj ponad 10 kierunków weterynaryjnych i sprawdź gdzie możesz studiować 

 

 

2024/2025

Dodaj do ulubionych

Studia weterynaryjne 2024

Studia weterynaryjne w Polsce to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) lub 5,5 roku (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata, magistra lub równorzędnego np. lekarz weterynarii).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

W procesie rekrutacji na studia weterynaryjne w roku akademickim 2024/2025 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, fizyka, język obcy, chemia, matematyka

*Wymagania mogą się różnić w zależności od kierunku, uczelni oraz trybu studiów. 

Studenci studiów weterynaryjnych pozyskują szeroką wiedzę z zakresu nauk weterynaryjnych, czyli taką wiedzę, dzięki której nabędę jasno określonych umiejętności i nauczą się między innymi jak dokonywać oceny stanu zdrowia zwierząt, zapobiegać, rozpoznawać i leczyć choroby zwierząt, wykonywać zabiegi chirurgiczne, wydawać opinie i orzeczenia lekarsko- weterynaryjne, a także prowadzić szereg czynności z zakresu nadzoru weterynaryjnego.

Popularne kierunki weterynaryjne: kynologia, weterynaria, analityka weterynaryjna, zootechnika, insekcja weterynaryjna.

Studenci studiów weterynaryjnych pozyskują jasno określoną wiedzę oraz konkretne umiejętności, dzięki którym stają się specjalistami w danej dziedzinie. Po zakończeniu procesu kształcenia mogą pracować między innymi w lecznicach weterynaryjnych, stacjach hodowli zwierząt, inspekcji weterynaryjnej, stacjach sanitarno- epidemiologicznych, ośrodkach nadzoru produkcji żywności, czy laboratoriach kontrolno- badawczych.

czytaj dalej wszystko o studiach weterynaryjnych

 

KIERUNKI WETERYNARYJNE

Miasto
Uczelnia
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwaniaKierunki studiów Poziom studiów Forma studiów
Analityka weterynaryjna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Inspekcja weterynaryjna I stopnia stacjonarne
Kynologia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Psychologia i biologia zwierząt jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Veterinary medicine jednolite stacjonarne
Weterynaria jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Zoofizjoterapia i pielęgnacja zwierząt I stopnia stacjonarne
Zootechnika I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii I stopnia, II stopnia stacjonarne

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA - KIERUNKI WETERYNARYJNE

Miasto
SORTOWANIE:

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH SĄ STUDIA WETERYNARYJNE

Miasto
SORTOWANIE:

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Kierunki weterynaryjne:

PSYCHOLOGIA I BIOLOGIA ZWIERZĄT

Politechnika Bydgoska

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Kierunki weterynaryjne:

VETERINARY MEDICINE
WETERYNARIA

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Kierunki weterynaryjne:

WETERYNARIA

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Kierunki weterynaryjne:

WETERYNARIA
ZOOTECHNIKA

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Kierunki weterynaryjne:

VETERINARY MEDICINE
WETERYNARIA
ZOOTECHNIKA

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Kierunki weterynaryjne:

WETERYNARIA
ZOOTECHNIKA

Uniwersytet w Siedlcach

Kierunki weterynaryjne:

ZOOTECHNIKA

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Kierunki weterynaryjne:

KYNOLOGIA

POPULARNE KIERUNKI WETERYNARYJNE

Miasto
SORTOWANIE:

STUDIA WETERYNARYJNE - PODYPLOMOWE

Miasto
SORTOWANIE:

Grupa kierunków podyplomowych na uczelniach

 

Trzeba wiedzieć

Jak wyglądają studia na kierunkach weterynaryjnych

Jak wyglądają studia na kierunkach weterynaryjnych

Studia weterynaryjne możemy określić mianem wyjątkowych, nie tylko dlatego, że nie występują w ofertach kształcenia wszystkich uczelni i kierunki z nimi związane nie stanowią standardu dydaktycznego.

Immanuel Kant, wybitny niemiecki filozof powiedział, że człowieka możemy ocenić po tym, jak traktuje zwierzęta. Całe szczęście, istnieją ludzie, którzy pragną poświęcać im baczniejszą uwagę i otaczać opieką, odbierając do tego solidne przygotowanie. Ponadto, jak mawiał Emil Zola, słynny francuski pisarz, los zwierząt jest nierozerwalnie związany z losem człowieka. Właśnie dlatego, w ofertach dydaktycznych szkół wyższych funkcjonują studia weterynaryjne.

 

Studia weetrynaryjne możemy podzielić w zależności od typu na:

1. Typ:

 • Studia jednolite magisterskie
 • Studia podyplomowe

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Omawiany przez nas obszar kształcenia swoją wyjątkowość czerpie z tego, jaką problematyką się zajmuje. Można przypuszczać, że skoro pewne studia są wyjątkowe, to nie należą do najłatwiejszych. I jest to jak najbardziej trafne przypuszczenie.

Studia weterynaryjne skierowane są do osób, które zainteresowane są leczeniem zwierząt, profilaktyką weterynaryjną oraz ochroną zdrowia publicznego. Ponadto, współczesna medycyna weterynaryjna stanowi zespół nauk powiązanych z naukami rolniczymi, a co więcej, egzystuje na podstawie równości człowieka i zwierzęcia, czyli zaangażowania ludzi w ich życie dla dobra wszystkich.

Sztandarowym kierunkiem omawianych przez nas studiów jest Weterynaria, która posiada wyraźną cechę- we wszystkich uczelniach prowadzona jest na jednolitych studiach magisterskich. Naturalnie, istnieją także inne kierunki związane z nauką o zwierzętach, a za przykład może posłużyć Zootechnika, która zazwyczaj realizowana jest wedle podziału na pierwszy i drugi stopień.

Studia weterynaryjne to szczegółowa droga, którą musi przejść każdy student. Bogate programy nauczania składają się z takich przedmiotów, jak:

 • biologia,
 • biologia komórki,
 • anatomia zwierząt,
 • histologia i embriologia,
 • genetyka ogólna i weterynaryjna,
 • biochemia,
 • fizjologia zwierząt,
 • ekonomika weterynaryjna,
 • żywienie zwierząt i paszoznawstwo ... 

 

Ponadto, harmonogramy kształcenia wypełnione są praktykami i stażami klinicznymi.

A jakie przedmioty znajdziemy na kierunku Zootechnika? Na przykład:

 • botanika,
 • zoologia,
 • genetyka,
 • anatomia zwierząt,
 • fizjologia zwierząt,
 • gospodarka rybacka,
 • chów i hodowla zwierząt futerkowych,
 • higiena i dobrostan zwierząt,
 • fizjologia żywienia zwierząt.

 

Kierunek Zootechnika posiada zazwyczaj obszary specjalności, a wśród najczęściej występujących wymienić można: Hodowla zwierząt towarzyszących i wolno żyjących, Hodowla i użytkowanie koni, Produkcja pasz i doradztwo żywieniowe, czy też Hodowla i użytkowanie zwierząt gospodarskich.

 

Popularne uczelnie gdzie można studiować weterynarię

 

 

 

Ile trwają studia na kierunkach weterynaryjnych

Ile trwają studia na kierunkach weterynaryjnych

Studia weterynaryjne trwają łącznie pięć lat, niezależnie od tego czy przebiegają w systemie jednolitych studiów magisterskich, czy też na podstawie podziału na pierwszy i drugi stopień. Omawiając ten obszar kształcenia warto skupić się na temacie prawa do wykonywania zawodu.

 

Aby wykonywać zawód lekarza weterynarii na terenie Polski oraz pozostałych krajów Unii Europejskiej należy ubiegać się o tzw. uznanie kwalifikacji zawodowych oraz wpis do rejestru członków okręgowej izby lekarsko- weterynaryjnej.

 

Czy to skomplikowane? Nie.

W tym celu należy złożyć wniosek do okręgowej rady lekarsko- weterynaryjnej izby, na terenie, której zamierza się wykonywać zawód.

Ponadto, trzeba przekazać odpowiednie dokumenty stwierdzające spełnienie wymagań określonych w ustawie z dnia 21 grudnia 1990 roku o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych oraz ustawie z dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Co warte zauważenia, zawód lekarza weterynarii należy do zawodów sektorowych, w których uznanie kwalifikacji może odbyć się w sposób automatyczny, w sposób automatyczny na zasadzie praw nabytych, w sposób automatyczny poprzez przedstawienie dokumentów poświadczających uzyskanie kwalifikacji, według systemu ogólnego, gdzie nie można wykorzystać sposobu automatycznego, według systemu ogólnego, gdzie nie można wykorzystać sposobu automatycznego, ale lekarz posiada dokument potwierdzający kwalifikacje do wykonywania zawodu lekarza weterynarii. Chociaż brzmi to odrobinę niejasno, to najistotniejszą sprawą jest to, że wystarczy nam dyplom ukończenia studiów – pozostałe części układanki to po prostu dokumenty, które należy wypełnić i złożyć.

Zobacz jakie są:  studia weterynaryjne I stopnia | studia weterynaryjne I stopnia  |  studia weterynaryjne II stopnia

 

 

Jakie wymagania / co zdawać na maturze

Jakie wymagania / co zdawać na maturze

Nietrudno zgadnąć, iż priorytetowym przedmiotem w procesie rekrutacji na studia weterynaryjne jest biologia. W drugiej kolejności występuje także chemia.

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku Weterynaria najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • Biologia
 • Chemia

 

W zasadach kwalifikacyjnych bardzo często pojawia się adnotacja mówiąca o tym, że kandydaci na te studia, którzy nie zdawali na egzaminie maturalnym na poziomie rozszerzonym przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym (biologii i chemii) nie mogą ubiegać się o przyjęcie na pierwszy rok studiów.

Z postępowania kwalifikacyjnego mogą zostać zwolnione te osoby, które udokumentują posiadanie statusu laureata olimpiad centralnych i konkursów, choć zasady takich zwolnień należy dokładnie sprawdzić, gdyż mogą się one różnić w zależności od wybranej uczelni.

 

Czy to wszystko?

Odnośnie wymagań oficjalnych, tak. Naturalnie, istnieją także pewne podstawy, na bazie których wybiera się studia weterynaryjne. Nie da się obrać omawianego obszaru kształcenia przez przypadek, gdyż w kandydatach musi istnieć, po prostu, chęć nabywania wiedzy o zwierzętach oraz umiejętności praca z nimi, czy ich ochrony i opieki nad nimi. Bez zainteresowania zwierzętami trudno wyobrazić sobie egzystencję na takich studiach.

Kierunki weterynaryjne zobacz co zdawać na maturze

 

 

Jaka praca po studiach na kierunkach weterynaryjnych

Jaka praca po studiach na kierunkach weterynaryjnych

Osoby, które kończą studia weterynaryjne posiadają wiedzę umożliwiającą:

 • badanie stanu zdrowia zwierząt oraz rozpoznawanie,
 • zapobieganie,
 • zwalczanie i leczenie chorób zwierząt,
 • wykonywanie zabiegów chirurgicznych,
 • wydawanie opinii i orzeczeń lekarsko- weterynaryjnych,
 • wydawanie recept na leki i materiały medyczne,
 • badanie zwierząt rzeźnych,
 • mięsa i innych produktów pochodzenia zwierzęcego,
 • ochronę zdrowia publicznego i środowiska oraz zwierząt w stadzie.

 

Co się z tym wiąże, absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w lecznicach weterynaryjnych, jednostkach inspekcji weterynaryjnej, stacjach sanitarno- epidemiologicznych, laboratoriach kontrolnych i badawczych, stacjach hodowli zwierząt, placówkach naukowych, w nadzorze produkcji żywności, zakładach farmaceutycznych, czy też hurtowniach leków.

Ponadto, będą mogli spełniać się zawodowo w:

 • administracji państwowej i samorządowej,
 • w gospodarstwach rolnych i hodowlanych,
 • w nadzorze hodowlanym i służbach inseminacyjnych,
 • ośrodkach doradztwa rolniczego,
 • bankach i firmach ubezpieczeniowych,
 • przemyśle rolno- spożywczym,
 • przemyśle paszowym
 • w przedsiębiorstwach zajmujących się obrotem zwierząt i produktami pochodzenia zwierzęcego.

 

Możliwe ścieżki twojej przyszłej kariery zawodowej:

 • weterynarz;
 • inspektor weterynaryjny;
 • pracownik laboratorium;
 • pracownik stacji hodowli zwierząt;
 • pracownik placówek naukowych itd.

czytaj dalej jakie studia wybrać

 

Interesuje cię ile zarabia się w poszczególnych branżach sprawdź wynagrodzenia w Polsce | pracodawcy w Polsce

 

 

Czy warto iść na studia na kierunkach weterynaryjnych

Czy warto iść na studia na kierunkach weterynaryjnych

Na pewno niejeden maturzysta zadaje sobie pytanie, czy w ogóle warto iść na studia?

Nawet jeśli posiada określony plan, wybrany kierunek kształcenia i obszar zainteresowań, to i tak trzyma w sobie wątpliwości. Studia weterynaryjne to studia ciekawe, ale i niełatwe, dlatego nie powinny być obierane przez osoby, które chcą tylko „przemknąć” przez wyższe kształcenie i bezboleśnie uzyskać dyplom.

Studia weterynaryjne można określić mianem szlachetnych, które prowadzą do pozyskania wiedzy i umiejętności, które potem wykorzysta się do pomocy zwierzętom, jak również ludziom. Omawiany przez nas obszar kształcenia zdaje się być wartościowy także dlatego, że powinien trwać wiecznie.

Ciężko wyobrazić sobie świat bez zwierząt, prawda? Były, są i będą one obecne w naszym życiu. Bardziej czy mniej bezpośrednio i aktywnie, ale będą. Czy przytoczone argumenty ułatwiły udzielenie odpowiedzi na pytanie? 

Myśląc o studiach należy postawić sobie kilka pytań: Po co chcę iść na studia? Czego chcę się na nich nauczyć?

Sprawdź czy warto iść na studia

 

Co dadzą ci studia na kierunkach weterynaryjnych

Co dadzą ci studia na kierunkach weterynaryjnych

Studia weterynaryjne na pewno dadzą poczucie zdobywania wiedzy potrzebnej i wiedzy praktycznej.

 

Żaden student omawianego obszaru kształcenia nie powinien mieć wątpliwości, czy istnieje popyt na umiejętności, które rozwija. Wszystko, co poznaje się na tych studiach jest szczegółowe, konkretne i ukierunkowane.

 

Co jeszcze?

Studia weterynaryjne ćwiczą charakter. W jaki sposób? Niestety, jeśli komuś wydaje się, że na przykład zawód lekarza weterynarii polega na opiekowaniu się ślicznymi kotami i psami, to owszem ma rację – ale tylko w niewielkim procencie.

To praca, w której niejednokrotnie można spotkać się z cierpieniem zwierzęcia i podjąć działania mające na celu ich przerwanie. Nie każdy jest w stanie podjąć takie kroki i nie każdy posiada w sobie tak dużą siłę, aby patrzeć na ból.

Studia te to pewien trening, po ukończeniu których absolwenci posiadają nerwy ze stali. Studia weterynaryjne dadzą wiedzę, która będzie miała odbicie także w życiu człowieka, za przykład podając chociażby wiedzę na temat żywności. Omawiany przez nas obszar kształcenia to także pozyskanie takich umiejętności, jak obsługa aparatury radiograficznej, ultrasonograficznej, bądź innej, której użycie może pomóc zarówno zwierzętom, jak i ludziom.

 

 

Czego nie dadzą ci studia na kierunkach weterynaryjnych

Czego nie dadzą ci studia na kierunkach weterynaryjnych

Studia weterynaryjne – również przez swoją wyjątkowość – nie należą do najłatwiejszych oraz takich, przez które można przejść wyłącznie czytając podręczniki i ucząc się na pamięć potrzebnych na egzamin tematów.

 

Po pierwsze, studia weterynaryjne mogą nie dać komfortu. O jaki rodzaj komfortu chodzi? Studenci, w ramach zajęć nie odwiedzają wyłącznie sal wykładowych, ale i takie miejsca jak fermy, chlewnie, czy ubojnie. Nie wiedząc, że przyjdzie nam pojawić się w takich miejscach obecność w nich może nie być najprzyjemniejsza.

Studia weterynaryjne mogą nie dać także poczucia, że nauka jest lekka, łatwa i przyjemna. Nic z tych rzeczy. Należy zdać sobie sprawę z tego, że lekarz weterynarii to nie tylko osoba spędzająca czas pracy w schludnym gabinecie, ale również osoba badająca mięso poubojowe, poddająca eutanazji, prowadząca wielotysięczne stada od urodzin do uboju i nierzadko poplamiona krwią.

Nie każdy jest w stanie to wytrzymać, nawet jeśli posiada świadomość, że jest to część wykonywanych obowiązków. To obszar kształcenia nie dla słabych – także w aspekcie fizycznym – nierzadko trzeba się pomocować ze zwierzęciem, przyjąć trudny poród, wykonać skomplikowany zabieg chirurgiczny. Do tych działań potrzeba wiele energii. Po powyższych przykładach widać, iż nie są to studia, które moglibyśmy określić mianem zwyczajnych – aczkolwiek i tak potrafią znacznie więcej dać.

 

 

Co warto sprawdzić idąc na studia na kierunkach weterynaryjnych

Co warto sprawdzić idąc na studia na kierunkach weterynaryjnych

Czytając powyższe akapity należy zacząć od tego, że warto sprawdzić samego siebie, aby przekonać się, czy faktycznie będziemy w stanie wytrwać na takich studiach.

 

Trzeba szczerze odpowiedzieć sobie na szereg pytań, aby być pewnym swojej decyzji i precyzyjnie wiedzieć, że jesteśmy gotowi. Niezwykle istotna jest świadomość tego, że wiedza i umiejętności zdobyte na studiach prowadzą do różnego rodzaju zadań wykonywanych w ramach obowiązków.

 

Czy praca może być satysfakcjonująca

Praca naturalnie może być satysfakcjonująca, ale na pewno nie przyjemna dla każdego. Idąc na studia weterynaryjne dobrze jest sprawdzić program nauczania, aby dowiedzieć się, jak szeroką problematykę poruszają i przygotować się na to, o czym będziemy się uczyć oraz przygotować się formułę praktyk i szkoleń, które będziemy musieli odbyć.

Trzeba zdać sobie sprawę z tego, że studiów weterynaryjnych nie wybiera się z przypadku, bądź innych pomysłów na wyższe kształcenie, a także że sympatia do zwierząt i chęć obcowania z nimi to tylko jeden element układanki, która stanowi podstawę wyboru takich studiów.

Sprawdź jakie są zasady rekrutacji na studia

 

Studia weterynaryjne na kierunkach weterynaryjnych – zaoczne

Studia weterynaryjne na kierunkach weterynaryjnych – zaoczne

Które studia są lepsze – dzienne czy zaoczne? Które lepiej przygotowują do później wybieranych zawodów? Które zdają się być bardziej merytoryczne?

 

Odpowiedź na te pytania jest bardzo prosta: nie powinno prowadzić się takowych dyskusji, gdyż studia dają wykształcenie, niezależnie od tego, w jakiej formie są prowadzone. Studia weterynaryjne dostępne są w trybie zaocznym, a nawet na niektórych uczelniach obowiązuje osobny proces rekrutacji na studia dzienne i studia zaoczne.

Warto pamiętać o tym, że realizowane programy nauczania są identyczne, zatem będąc absolwentem posiada się taki sam bagaż wiadomości. Gdzie mogą występować różnice? W ilości oferowanych specjalności, albo obszarach tematycznych, które poruszają.

Sprawdź jakie są studia weterynaryjne zaoczne

 

 

Studia weterynaryjne na kierunkach weterynaryjnych – opinie

Studia weterynaryjne na kierunkach weterynaryjnych – opinie

Niejeden student przekonał się o tym, że o studiach można długo dyskutować, także w gronie osób, które nigdy nie przekroczyły progu szkoły wyższej.

 

Nierzadko w polemikach na temat kształcenia tworzą się dwa obozy- zwolenników i przeciwników studiowania. Jedni twierdzą, że to najważniejszy okres w życiu człowieka, a drudzy uważają, iż to zupełna strata czasu. Tak można bez końca.

Czy podobne rozmowy rozwijają się na temat studiów weterynaryjnych? Nie są to przecież studia tak powszechne jak te z zakresu filologii, czy matematyki. Nawet jeśli omawiany przez nas obszar kształcenia bywa przedmiotem dyskusji, to i tak warto zapytać o opinie tych, którzy wiedzą o nim najwięcej.

 

Kasia, studentka II roku Weterynarii z Wrocławia mówi:

„Myślę, że niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, na czym polegają studia na weterynarii. Ludzie myślą, że uczymy się robić zastrzyki małym pieskom i kotkom i jest to praca usłana różami. Nikt nie rozumie, że zwierzę tak jak człowiek cierpi, odczuwa ból i jest, po prostu normalnym pacjentem. Co gorsza, niektórzy mówią, że uczymy się leczyć zwierzęta, bo nie dostaliśmy się na „normalną, ludzką medycynę.”

 

Tomek, student Weterynarii z Olsztyna dodaje:

„Zawsze wiedziałem, że leczenie zwierząt sprawi mi więcej satysfakcji niż leczenie ludzi i nigdy nie przyszło mi do głowy pomyśleć, że to zajęcie mniej prestiżowe. Powiedziałbym nawet, że bardziej skomplikowane – z jednej przyczyny – zwierzę nie przyjdzie na wizytę i nie powie co mu dolega. To studia dla cierpliwych, wytrwałych oraz ludzi z charakterem. Jeśli nie chcesz się pobrudzić, nawet nie zastanawiaj się nad weterynarią.” 

 

Sprawdź opinie o uczelniach

 

Komentarze (3)

Wiki odpowiedz

Nie idzcie na te studia!!!! To sa zmarnowane lata, po ktorych czeka was tylko rozczarowanie. Zarobki sa bardzo niskie!!! Wspomniane 1400 ze stazu jesli macie wiecej niz 26 lat jest brutto! Staz trwa 6 miesiecy a potem tez nie bedziecie zarabiac tyle by moc godnie zyc. Szkoda zycia, serio. Miloscia dla zwierzat rachunkow nie zaplacicie. To, ze ledwo bedziecie sie mogli z pensji lekarza weterynarii utrzymac sprawi, ze znienawidzicie weterynarie. Chcialabym cofnac czas i wybrac inne studia... Nawet jak juz studiujecie, rzuccie to! To nie jest zaden prestizowy zawod, nikt was nie bedzie szanowal, nikt was nie bedzie traktowal jak lekarza. Wybierzcie inne studia, marketing, informatyke, tam juz na studiach bedziecie mogli zarabiac i potem cieszyc sie zyciem. Po weterynarii nie.

absolwenci odpowiedz

Błagam, przemyślcie zanim wybierzecie ten kierunek studiów. To było moje marzenie a po ich skończeniu żałuję tej decyzji jak wiele moich kolegów ze studiów. To nie jest zawód, gdzie się dorobicie, już nie. Po studiach zaoferują wam 1400zł stażu (z urzędu pracy...), oferty pracy są za, na te czasy, bardzo małe pieniądze, nie będziecie w stanie sami się utrzymać, chyba, że będziecie mieszkali z rodzicami, bo wynajmowanie mieszkania i opłacanie go z waszych wypłat będzie nierealne. Z rozwojem w zawodzie jest ciężko, mało kto będzie was chciał czegoś nauczyć, będziecie odwalać gorszą robotę dla szefa- wielkiego chirurga. Poza tym zostawanie po godzinach i nie płacone nadgodziny. Umowy b2b. W weterynarii jak i na studiach tak i po ich skończeniu brak jest współpracy, wszyscy to "konkurencja", wypaleni zawodowo ludzie. Studia są bardzo ciężkie, nie tylko pod względem ogromu nauki ale tego, że to jest chory system. Musicie się uczyć mnóstwa rzeczy, które potem musicie szybko zapomnieć, żeby nauczyć się kolejnych niepotrzebnych rzeczy, bo nikt nie jest w stanie zapamiętać takiej ilości materiału jaki wam chcą wtłuc do głowy. Praktyki jest jak napłakał, daleko nam do zachodu. I potem się źle z tym czujecie, że to wy zawiedliście, że nie potraficie a to nie wasza wina tylko wina tego jak wygląda nauczanie weterynarii w tym kraju. Prowadzący w większości to ludzie odrealnieni, nawet młodzi, co jest szokujące, poddają się temu schematowi gnębienia studentów, chorych wymagań, wyśmiewania, utrudniania, żebyśmy mieli pod górkę, żeby nam było ciężko tak jak im kiedyś być może było, wyładowywanie na studentach swoich frustracji. Zawsze jest "my i oni", nigdy nie ma prowadzących dla studentów. Większość kończących studia jest tak zmęczonych, tak wypranych psychicznie, z depresją, z myślami samobójczymi, że nie chce w weterynarii ostatecznie pracować. Wiele z nas korzysta teraz z terapii psychologicznych, kiedyś nie mieliśmy na to nawet kasy. To jest trauma na całe życie. Nie warto w taki sposób wchodzić w dorosłość. Proszę was, młodzi, szczególnie dziewczyny, żebyście przemyśleli, czy warto. My, absolwenci odpowiedzielibyśmy wam, że nie. Niestety. Trzymajcie się!

Maria odpowiedz

Będę weterynarzem