Turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe

Turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe

Dodaj do ulubionych

Turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe studia – kierunek studiów

 

Dla kogo ten kierunek

Zdawać by się mogło, że od czasów zaprzeszłych odgradza nas gruby mur teraźniejszych wydarzeń, a historia to jedynie zlepek faktów, o których uczymy się w szkole. Nic bardziej mylnego - nie trzeba mieć sokolego wzroku, żeby zauważyć otaczające nas zewsząd ślady działalności naszych przodków, które zostały odpowiednio zabezpieczone i uznane za miejsce kultu, które przyciąga do siebie niezliczoną liczbę turystów. Studia na kierunku turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe to swoista odpowiedź na zapotrzebowanie rynku pracy na kadry wykwalifikowane dla potrzeb szeroko rozumianego biznesu turystycznego oraz zainteresowanie przyszłych studentów nauką historii, mechanizmów i trendów obecnych w funkcjonowaniu współczesnej turystyki. Od dziecka z zapartym tchem oglądałeś programy historyczne i słuchałeś opowieści najstarszych członków swojej rodziny? Chciałbyś zagłębiać dziedzictwo kulturowe narodu? Uważasz, że bez problemu odnalazłbyś się w roli przewodnika po miejscach szczególnie ważnych dla historii Polski? Twierdząca odpowiedź na większość pytań powinna upewnić cię w decyzji, że studia na kierunku turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe to najlepszy z możliwych wyborów!

 

Program studiów i przedmioty

W jaką wiedzę i umiejętności uposażą cię studia na kierunku turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe? Wykłady z przedmiotów społecznych pozwolą ci uświadomić sobie, jak ważne jest przygotowanie oferty turystycznej i rekreacyjnej dla osób zasilających rozmaite grupy wiekowe, wyznaniowe czy charakteryzowane przez przekonania polityczne. Pogłębisz swoje umiejętności interpersonalne i znacznie wzmocnisz pewność siebie, aby móc pilotażować wycieczki krajowe i zagraniczne, w ciekawy sposób opowiadając o ich walorach kulturalnych i historycznych. Ponadto nabędziesz wiedzy o faktach historycznych, o których nie miałeś okazji usłyszeć w szkole oraz nabierzesz cennego dystansu w odniesieniu do różnych źródeł historycznych.

 

Praca po studiach

Gdzie będziesz mógł się zatrudnić jako absolwent studiów na kierunku turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe? Jeśli cenisz sobie względną niezależność i zawsze chciałeś prowadzić własną działalność gospodarczą opartą na branży turystycznej, to otworzy się przed tobą taka możliwość. Ponadto będziesz mógł podjąć pracę w agencjach i biurach turystycznych, gdzie wykażesz się umiejętnością tworzenia programu wycieczek dopasowanego w sposób optymalny do upodobań klientów. Firmy świadczące usługi przewodnickie będą ci wdzięczne za pełnienie roli pośrednika pomiędzy klientami a przewoźnikami. Zatrudnisz się także w muzeach, teatrach, skansenach, mediach lokalnych oraz wszelkich placówkach oświatowych, w których podzielisz się posiadaną wiedzą historyczną z najmłodszymi, zaszczepiając w nich zainteresowanie dobytkiem kulturalnym naszego państwa.

Co zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe, w procesie rekrutacji na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: język obcy nowożytny, historia, WOS.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK TURYSTYKA HISTORYCZNA I DZIEDZICTWO KULTUROWE

Województwo
Miejscowość
studia I stopnia
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
studia I stopnia
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Jednostka prowadząca

Turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
studia I stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe

Tryb studiów
studia I stopnia
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Historyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując turystykę historyczną i dziedzictwo kulturowe

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • przygotowania oferty turystycznej i rekreacyjnej dla różnych grup odbiorców
 • pilotażu wycieczek krajowych i zagranicznych
 • organizacji imprez turystycznych
 • krajoznawstwa i edukacji regionalnej
 • oprowadzania wycieczek miejskich i terenowych

Jak wyglądają studia na kierunku turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe?

 

1. Typ i tryb studiów

Program kształcenie na kierunku turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe będzie oscylował głownie wokół nauk historycznych.

Osoby, które chcą rozwijać się w tym kierunku i aplikują na powyższe studia będą mogli wybrać pomiędzy trybem stacjonarnym, a zaocznym. W przypadku pierwszej opcji zajęcia odbywają się codziennie w godzinach ustalonych przez władze konkretnej uczelni. Jeżeli natomiast zależy Ci na większej swobodzie, to wybierz studia niestacjonarne, które realizują tryb zajęć weekendowych.

 

2. Program studiów i przedmioty

Studenci kierunku turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe zdobędą kompleksową wiedzę z zakresu nauk historycznych, kulturowych, humanistycznych oraz nauk o zarządzaniu. Program kształcenia zakłada realizacje wielu ciekawych i zarazem rozwijających przedmiotów powiązanych z powyższą tematyką. Oto wybrane z nich:

 • Regiony turystyczne świata
 • Turystyczny kodeks etyczny
 • Miasto i przestrzeń miejska
 • Historia nowożytna powszechna

 

3. Nabywane umiejętności

Osoby, które aplikują na kierunek turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe, oprócz wiedzy teoretycznej, rozwiną także niezwykle istotne umiejętności praktyczne. W toku studiów nauczą się organizacji i zarządzania ruchem turystycznym. Ponadto poznają zasady analizowania wybranych zjawisk kulturowych oraz tekstów historycznych. Studenci nauczą się także wybranego języka obcego, dzięki czemu zwiększą swoje szanse na rozpoczęcie kariery w środowisku międzynarodowym.

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia pierwszego stopnia na kierunku turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe będą trwały trzy lata, czyli sześć semestrów i zakończą się nadaniem tytułu licencjata. Osoby, które zdecydują się na studia drugiego stopnia, na naukę poświęcą dwa lata, czyli cztery semestry. Po upływie tego czasu i obronie pracy dyplomowej otrzymają tytuł magistra.

Czas trwania studiów na kierunku turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia I stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia I stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Przedmioty:

historia, język polski

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia I stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie stac. I stopnia:
45
II stopnia:
25
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
30
II stopnia:
25
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia I stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe

Absolwent kierunku turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • biurach i agencjach turystycznych
 • firmach świadczących usługi przewodnickie
 • muzeach
 • skansenach
 • mediach lokalnych
 • placówkach oświatowych
 • organizacjach rządowych i pozarządowych

Komentarze (0)