Studia zarządzanie i marketing

Studia zarządzanie i marketing

Studia zarządzanie i marketing

Największy wybór studiów

z grupy zarządzanie w Polsce

Odkryj ponad 220 kierunków z grupy zarządzanie i sprawdź gdzie możesz studiować 

 

 

2024/2025

Dodaj do ulubionych

Studia zarządzanie - 2024

Studia z grupy zarządzanie w Polsce to studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3 lat do 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) lub 5 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata, inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym) lub onlineSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

W procesie rekrutacji na studia z grupy zarządzanie w roku akademickim 2024/2025 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: język polski, matematyka, informatyka, język obcy, wiedza o społeczeństwie, chemia oraz geografia.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od kierunku, uczelni oraz trybu studiów.

Studia zarządzanie to przestrzeń kształcenia, która rozwija się i unowocześnia oferując studentom dość dużą różnorodność kierunków i specjalności. Podczas studiów można zaznajomić się z zagadnieniami dotyczącymi ekonomii, fundamentów działalności biznesowej, marketingu, finansów i rachunkowości, czy zarządzania procesami operacyjnymi. Poszerzający się obszar studiów pozwala rozwijać aktywne postawy, kreatywność, umiejętność podejmowania decyzji, umiejętność prowadzenia odpowiedniej komunikacji, czy rozwiązywania konfliktów.

Popularne kierunki: zarządzanie, zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe, digital marketing, e-biznes, zarządzanie w biznesie, zarządzanie i inżynieria produkcji, zarządzanie big datą.

Wiedza i umiejętności związane z zarządzaniem wykorzystywane są niemal wszędzie. Każda branża, każda firma potrzebuje takich umiejętności do sprawnego prowadzenia działalności, a także unowocześniania realizowanych praktyk. Absolwenci znajdą zatem zatrudnienie między innymi w przedsiębiorstwach oraz innych organizacjach. Z pozyskaną na studiach wiedzą odnajdą się również w agencjach marketingowych, agencjach public relations, firmach doradczych, firmach konsultingowych, agencjach doradztwa personalnego, instytucjach badawczych.

Ile kosztują studia z zarządzania i marketingu? Studia stacjononarne na kierunkach z grupy zarządzanie w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ceny na kierunkach z zarządzania wahają się od 3240 zł do 17400 zł za pierwszy rok studiów.
 

 

 

KIERUNKI Z GRUPY ZARZĄDZANIE

Miasto
Uczelnia
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwaniaKierunki studiów Poziom studiów Forma studiów
Aktuariat i analiza finansowa I stopnia stacjonarne
Analityka biznesowa I stopnia, II stopnia stacjonarne
Analityka biznesowa i big data II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Analityka biznesu I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Analityka i komunikacja w biznesie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Analityka i zarządzanie publiczne I stopnia, II stopnia stacjonarne
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją I stopnia stacjonarne
Automatyzacja procesów biznesowych - bpa I stopnia stacjonarne
Aviation management I stopnia stacjonarne
Bachelor in management I stopnia stacjonarne
Bachelor in management and artificial intelligence I stopnia stacjonarne
Bim - modelowanie i zarządzanie informacją o budynku II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Biznes manager I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Branding miast i regionów I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Business and digital analytics II stopnia stacjonarne
Business and languages I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Business and management I stopnia stacjonarne
Business informatics I stopnia stacjonarne
Business intelligence w gospodarce I stopnia stacjonarne
Business management I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Business management and leadership I stopnia stacjonarne
Business studies I stopnia stacjonarne
Communication management II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Creative management I stopnia stacjonarne
Creative management in new media II stopnia stacjonarne
Cyfryzacja i zarządzanie danymi w biznesie I stopnia stacjonarne
Design w biznesie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Digital communication and social media for management I stopnia stacjonarne
Digital marketing II stopnia niestacjonarne
Digital media - kreatywność, analiza, zarządzanie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Dowodzenie - studia wojskowe jednolite stacjonarne
E-biznes I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
E-commerce I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Ekobiznes I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Ekomiasto I stopnia stacjonarne
Energetyka odnawialna i zarządzanie energią I stopnia, II stopnia stacjonarne
English in management II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Environmental management II stopnia stacjonarne
Executive mba II stopnia niestacjonarne
Finanse biznesu i rachunkowość I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie II stopnia stacjonarne
Finanse menedżerskie I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Global human resource management II stopnia stacjonarne
Globalny biznes, finanse i zarządzanie – governance II stopnia stacjonarne
Globalny biznes, finanse i zarządzanie (governance) I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Gospodarka cyfrowa I stopnia stacjonarne
Gospodarka miejska i nieruchomości I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Gospodarka przestrzenna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Gospodarka przestrzenna i geozarządzanie II stopnia stacjonarne
Gospodarka przestrzenna i zarządzanie nieruchomościami I stopnia stacjonarne
Gospodarka turystyczna I stopnia stacjonarne
Governance of organizations I stopnia stacjonarne
Gry komputerowe i rzeczywistość wirtualna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Infobrokerstwo i nowoczesna biurowość I stopnia stacjonarne
Innovation management II stopnia stacjonarne
Innowacje w biznesie I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Innowacyjność produktu I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
International business I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
International business program II stopnia stacjonarne
International management & intercultural communication - global mba II stopnia stacjonarne
International master program in management accounting II stopnia stacjonarne
International mba II stopnia niestacjonarne
International relations I stopnia, II stopnia stacjonarne
International relations and public diplomacy II stopnia stacjonarne
International trade I stopnia stacjonarne
Inżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymi I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria zarządzania I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Język biznesu I stopnia stacjonarne
Journalism and new media I stopnia stacjonarne
Kierunek menedżerski II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Komunikacja cyfrowa i media I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Komunikacja i psychologia w biznesie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Komunikacja społeczna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Komunikacja wizerunkowa I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Komunikowanie promocyjno-wizerunkowe - reklama, branding, pr II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Laboratoria kultury współczesnej II stopnia stacjonarne
Logistyka i administrowanie w mediach I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Logistyka i marketing I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Management I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Management - studia online I stopnia, II stopnia online
Management accounting I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Management and finance I stopnia stacjonarne
Management and law II stopnia stacjonarne
Management and production engineering I stopnia, II stopnia stacjonarne
Marekting i sprzedaż - studia online I stopnia online
Marketing I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Marketing and sales I stopnia stacjonarne
Marketing cyfrowy I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Marketing i komunikacja rynkowa I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Marketing i lobbing polityczny I stopnia stacjonarne
Marketing i logistyka II stopnia niestacjonarne
Marketing i nowe media I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Marketing i sprzedaż I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Marketing i sprzedaż - studia online I stopnia online
Marketing internetowy I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Marketing w praktyce - studia podpylomowe podyplomowe zjazdy
Marketing w przemyśle I stopnia stacjonarne
Master in finance and accounting II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Master in management II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Master in management - studia online II stopnia online
Master of business administration - zarządzanie w ochronie zdrowia podyplomowe zjazdy
Master of business studies II stopnia stacjonarne
Media I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Media - studia online I stopnia, II stopnia online
Media and communication in business I stopnia niestacjonarne
Media content creation II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Media cyfrowe i grafika komputerowa I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Media design i marketing wizerunkowy I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Media i komunikacja w biznesie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Media kreatywne: game design, animacja, efekty specjalne I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Media kreatywne: projektowanie gier i animacji II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Media społecznościowe i marketing cyfrowy I stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Media społecznościowe i marketing cyfrowy - studia online I stopnia online
Media społecznościowe w zarządzaniu II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Media, visual and social communication I stopnia stacjonarne
Mediaworking I stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Mediaworking - studia online I stopnia online
Menedzerskie studia ekonomiczno-prawne II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Menedżer dziedzictwa kulturowego II stopnia stacjonarne
Menedżer rozwoju produktu I stopnia stacjonarne
Menedżer usług zdrowotnych w turystyce podyplomowe zjazdy
Menedżerskie studia finansowo-prawne II stopnia stacjonarne
Menedżersko - prawny II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Międzynarodowe stosunki gospodarcze I stopnia, II stopnia stacjonarne
Międzynarodowe stosunki polityczne I stopnia stacjonarne
Międzynarodowy biznes turystyczny II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Mikrobiznes I stopnia niestacjonarne
Modern business management I stopnia, II stopnia stacjonarne
Modern management I stopnia, II stopnia stacjonarne
New media and public relations - studia online II stopnia online
Nowe media I stopnia stacjonarne
Nowe media i e-biznes I stopnia stacjonarne
Nowe media i public relations II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Nowoczesny handel I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Obsługa biznesu I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Organizacja i zarządzanie usługami społecznymi II stopnia stacjonarne
Organizowanie rynku pracy I stopnia, II stopnia stacjonarne
Prawo w zarządzaniu I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Prawo w zarządzaniu biznesem I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Produkcja i marketing żywności I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Projektowanie i logistyka materiałów I stopnia stacjonarne
Projektowanie mediów II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Projektowanie mody i zrównoważone zarządzanie w modzie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Przedsiębiorczość cyfrowa I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Przedsiębiorczość i inwestycje I stopnia stacjonarne
Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Public relations i reklama I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Public relations i zarządzanie informacją I stopnia stacjonarne
Rachunkowość i zarządzanie finansami II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Socjologia organizacji i zarządzania II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Sport management I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Sprzedaż i marketing I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Studia menadżersko-prawne II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Studia menedżerskie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Studia menedżersko - prawne I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Studia menedżersko - psychologiczne II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Studia menedżersko - psychologiczne - studia online II stopnia online
Studia miejskie I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Studia śródziemnomorskie i klasyczne II stopnia stacjonarne
Studia z programem mba II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Studia z programem mba - studia online II stopnia online
Technologia żywności i żywienie człowieka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Technologie kognitywne i media społecznościowe I stopnia stacjonarne
Turystyka i zarządzanie dziedzictwem I stopnia, II stopnia stacjonarne
Usługi biznesowe w gospodarce cyfrowej I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Zarządzanie - firmą, personelem, międzynarodowe I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie - kierunek dla absolwentów studiów inżynierskich II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie - psychologia w zarządzaniu II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie - studia online I stopnia, II stopnia online
Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością produkcji I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie big datą II stopnia stacjonarne
Zarządzanie biznesem - studia dla nieekonomistów II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie biznesowe I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie dla inżynierów II stopnia niestacjonarne
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym I stopnia, II stopnia stacjonarne
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków I stopnia, II stopnia stacjonarne
Zarządzanie finansami i rachunkowość II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie i dowodzenie I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie i inżynieria produkcji I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie i inżynieria usług I stopnia stacjonarne
Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej I stopnia stacjonarne
Zarządzanie i prawo w biznesie I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie i psychologia biznesu I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie i socjologia w biznesie i mediach I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie informacją I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe I stopnia, II stopnia stacjonarne
Zarządzanie instytucjami artystycznymi I stopnia stacjonarne
Zarządzanie instytucjami służby zdrowia I stopnia stacjonarne
Zarządzanie inżynierskie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie jakością i produkcją I stopnia, II stopnia stacjonarne
Zarządzanie kapitałem ludzkim I stopnia, II stopnia stacjonarne
Zarządzanie kreatywne I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie kryzysowe I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie kryzysowe - studia online I stopnia online
Zarządzanie kulturą i mediami I stopnia stacjonarne
Zarządzanie logistyką i łańcuchami dostaw II stopnia niestacjonarne
Zarządzanie mediami i reklamą II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie miastem I stopnia stacjonarne
Zarządzanie międzynarodowe I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie migracjami I stopnia stacjonarne
Zarządzanie ochroną środowiska przyrodniczego I stopnia stacjonarne
Zarządzanie odnawialnymi źródłami energii I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie państwem I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie polityką społeczną I stopnia stacjonarne
Zarządzanie projektami I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie publiczne I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie rekreacją i rozrywką I stopnia stacjonarne
Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa - perspektywa właścicielska II stopnia niestacjonarne
Zarządzanie ryzykiem zdrowotnym I stopnia, II stopnia stacjonarne
Zarządzanie sferą publiczną II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie środowiskiem I stopnia, II stopnia stacjonarne
Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym I stopnia, II stopnia stacjonarne
Zarządzanie w administracji lokalnej I stopnia stacjonarne
Zarządzanie w administracji publicznej II stopnia stacjonarne
Zarządzanie w biobiznesie II stopnia stacjonarne
Zarządzanie w biznesie i administracji II stopnia niestacjonarne
Zarządzanie w nowoczesnej gospodarce I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie w ochronie zdrowia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Zarządzanie w politykach publicznych I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie w służbach społecznych I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie w sporcie I stopnia, II stopnia stacjonarne
Zarządzanie w sporcie - studia menedżerskie I stopnia stacjonarne
Zarządzanie w turystyce i sporcie I stopnia stacjonarne
Zarządzanie w turystyce i w sporcie II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie w wirtualnym środowisku II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie zasobami it: architektury, procesy, standardy, jakość podyplomowe zjazdy
Zarządzanie zasobami ludzkimi I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie zmianą społeczną II stopnia stacjonarne
Zintegrowane planowanie rozwoju I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Doctor of business administration (dba) – zarządzanie hr - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Executive master of business administration (emba) rzecznik prasowy, ekspert ds. komunikacji i wizerunku - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
2 w 1 - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Academy of business management 3.0 - studia podyplomowe podyplomowe online
Acca po polsku - zarządzanie finansami i rachunkowość w środowisku międzynarodowym - studia podyplomowe podyplomowe online
Acca strategic professional - studia podyplomowe podyplomowe online
Adaptacja i zarządzanie zmianą w procesach transformacji cyfrowej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Administracja - prawo, zarządzanie i organizacja - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Administracja i zarządzanie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Administracja i zarządzanie w służbach mundurowych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Agile - zarządzanie w organizacjach - studia podyplomowe podyplomowe online
Agile - zwinne metodyki zarządzania projektami - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Agile – zwinne metodyki zarządzania projektami - studia podyplomowe podyplomowe online
Agile i scrum. zwinne zarządzanie projektami - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Agile management - zarządzanie zwinne - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Agile, devops and lean it in vuca world - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Akademia biznesu - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Akademia biznesu uth - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Akademia coachingu z programem akredytowanym przez izbę coachingu - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Akademia coachingu zespołowego i facylitacji - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Akademia compliance - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Akademia doradców sprzedaży - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Akademia doskonałego handlowca - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Akademia e-marketingu - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Akademia firm rodzinnych nowej generacji - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Akademia innowatora edukacji - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Akademia kaizen - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Akademia kompetencji lidera nowoczesnych technologii - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Akademia kompetencji menedżera - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Akademia kompetencji menedżera e-commerce z elementami ai - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Akademia lean expert - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Akademia lean leadera - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Akademia lean lidera - efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Akademia lean management - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Akademia lidera oświaty - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Akademia managera jednostki terytorialnej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Akademia menedżera - business leadership - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Akademia menedżera - certyfikat franklin university - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Akademia menedżera - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Akademia menedżera (studia menedżerskie) - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Akademia menedżera sprzedaży - certyfikat franklin university - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Akademia menedżera sprzedaży - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Akademia mówcy - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Akademia nowoczesnego zarządzania coachingowego - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Akademia profesjonalnego coacha - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Akademia profesjonalnego coachingu - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Akademia przywództwa - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Akademia przywództwa dla kobiet - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Akademia przywództwa i komunikacji w zarządzaniu organizacją - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Akademia przywództwa kobiet - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Akademia przywództwa kobiet lidershe - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Akademia rekrutera - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Akademia rozwoju osobistego - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Akademia sprzedaży i negocjacji handlowych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Akademia startup - studia podyplomowe podyplomowe online
Akademia trenera - profesjonalne zarządzanie szkoleniami - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Akademia trenera - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Akademia trenera biznesu - rozwój umiejętności profesjonalnych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Akademia trenera biznesu - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Akademia trenera dla zaawansowanych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Akademia trenerów biznesu - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Akademia umiejętności przyszłości - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Akademia współczesnego menedżera - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Akademia zaawansowanych kompetencji menedżerskich - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Akademia zarządzania - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Akademia zarządzania i przywództwa – lider przyszłości - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Akademia zarządzania it w administracji publicznej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Akademia zarządzania odpornością ludzi i organizacji - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Akademia zarządzania w biznesie 3.0 - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Akademia zarządzania zmianą i strategią - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Akademia zwinnego lidera - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Analityk biznesowy - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Analityk biznesowy it/business - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Analityk i konsultant salesforce - studia podyplomowe podyplomowe online
Analityka biznesowa w it - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Analiza biznesowa - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Analiza danych i big data w zarządzaniu - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Analiza i prognozowanie trendów w biznesie - studia podyplomowe podyplomowe online
Analiza informacji w zarządzaniu bezpieczeństwem - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Apple device support, deployment and management - wsparcie, zarządzanie i wdrożenia platform apple - studia podyplomowe podyplomowe online
Apple device support, deployment and management - wsparcie, zarządzanie i wdrożenia platform applex - studia podyplomowe podyplomowe online
Apple device support, deployment and management (wsparcie, zarządzanie i wdrożenia platform apple) - studia podyplomowe podyplomowe online
Archawistyka i zarządzanie dokumentacją. kurs teorii i metodyki archiwalnej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Audyt środowiskowy - studia podyplomowe podyplomowe online
Audyt wewnętrzny i kontrola w organizacji - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Audyt wewnętrzny, controlling i zarządzanie strategiczne w administracji i biznesie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Autokreacja i budowanie wizerunku - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Automatyzacja procesów biznesowych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Autoprezentacja, wystąpienia publiczne i przywództwo w biznesie - studia podyplomowe podyplomowe online
Bezpieczeństwo biznesowe w praktyce - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Bezpieczeństwo techniczne maszyn i urządzeń - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Bezpieczeństwo w zarządzaniu firm i instytucji - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Big data - analytics & society - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Bim - modelowanie i zarządzanie informacją o obiektach, infrastrukturze i procesach budowlanych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Bim manager - nowoczesne zarządzanie inwestycjami budowlanymi - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Biznes i marketing fotografa - studia podyplomowe podyplomowe online
Biznes i zarządzanie - przygotowanie do nauczania przedmiotu - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Biznes i zarządzanie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Biznes i zarządzanie – studia kwalifikacyjne dla nauczycieli - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Biznes i zarządzanie (doskonalące) - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Biznes i zarządzanie (kwalifikacyjne) - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Biznes i zarządzanie dla nauczycieli - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Biznes.ai: zarządzanie projektami sztucznej inteligencji - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Brainologia - zarządzanie dobrostanem - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Brand manager - studia podyplomowe podyplomowe online
Brand manager i pr manager - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Branding - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Branding & content marketing - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Branding i content marketing - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Branding strategie ai - studia podyplomowe podyplomowe online
Broker innowacji - specjalista ds. komercjalizacji nauki - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Budowanie kompetencji menedżerskich - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Budowanie kompetencji menedżerskich liderów biznesu - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Budowanie wizerunku pracodawcy - akademia liderów - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Budowanie wizerunku pracodawcy (employer branding) - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Business accounting - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Business development - coaching, konsulting, mentoring - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Business english - studia podyplomowe podyplomowe online
Business intelligence & information management - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Business intelligence and information management - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Business intelligence i information management - studia podyplomowe podyplomowe online
Business studies in english - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Certyfikowany coach - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Certyfikowany kierownik zarządzania projektami - studia podyplomowe podyplomowe online
Certyfikowany menedżer projektów - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Chief data officer – zarządzanie danymi w organizacji - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Chiny w biznesie międzynarodowym – prawne i kulturowe aspekty współpracy - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Cima advanced diploma in management accounting - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Cima diploma in management accounting - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Cima-uek: rachunkowość menedżerska - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Coaching - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Coaching dietetyczny - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Coaching for life and business - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Coaching i doradztwo zawodowe - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Coaching i facylitacja - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Coaching i mentoring - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Coaching i mentoring dla praktyków zarządzania - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Coaching menedżerski - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Coaching menedżerski. nowoczesne narzędzie do rozwoju osobistego zespołu i organizacji - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Coaching profesjonalny - metody i praktyka - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Coaching systemów i relacji - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Coaching w biznesie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Coaching w zdrowiu i terapii - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Coaching z elementami psychologii - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Coaching, mentoring i psychologia - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Coaching, myślenie projektowe, tutoring w edukacji - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Coaching, tutoring, superwizja w realizacji projektów/ programów edukacyjnych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Compensation & benefits - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Compliance - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Compliance (manager ds. zapewniania zgodności) - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Compliance officer - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Compliance w organizacji - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Content marketing i zarządzanie produkcją multimedialną - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Content marketing, social media i pr wewnętrzny - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Controlling - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Controlling i audit w przedsiębiorstwie - studia podyplomowe podyplomowe online
Controlling i audyt wewnętrzny - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Controlling personalny - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Controlling w biznesie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Controlling w zarządzaniu nieruchomościami - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Copywriting - jako narzędzie sprzedaży i reklamy - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Cross-border w e-commerce - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Crs. cele zrównoważonego rozwoju w strategii firmy - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Customer experience management - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Cyberbezpieczeństwo i zarządzanie bezpieczeństwem informacji - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Cyberbezpieczeństwo i zarządzanie informacją - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Cyfryzacja w procesach audytu i kontroli menedżerskiej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Data driven content marketing & digital storytelling - studia podyplomowe podyplomowe online
Data science i big data w zarządzaniu - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Development center dla menedżerów - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Dialog motywujący - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Digital marketing - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Digital marketing manager - studia podyplomowe podyplomowe online
Digital marketing masterclass - studia podyplomowe podyplomowe online
Digital media i komunikacja pr - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Diversity and inclusion - zarządzanie różnorodnością w organizacji - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Diversity and inclusion management - zarządzanie różnorodnością w organizacji - studia podyplomowe podyplomowe online
Diversity and inclusion management- zarządzanie różnorodnością w organizacji - studia podyplomowe podyplomowe online
Doctor of business administration - energetyka - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Doctor of business administration - mobile & digital marketing - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Doctor of business administration - przywództwo i coaching - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Doctor of business administration - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Doctor of business administration - zarządzanie bezpieczeństwem - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Doctor of business administration - zarządzanie hr - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Doctor of business administration - zarządzanie w agrobiznesie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Doctor of business administration - zarządzanie w it - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Doctor of business administration - zarządzanie w turystyce - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Doctor of business administration (dba) - mobile & digital marketing - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Doctor of business administration (dba) - przywództwo i coaching - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Doctor of business administration (dba) - zarządzanie bezpieczeństwem - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Doctor of business administration (dba) - zarządzanie hr - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Doctor of business administration (dba) - zarządzanie w agrobiznesie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Doctor of business administration (dba) - zarządzanie w it - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Doctor of business administration (dba) - zarządzanie w ochronie zdrowia - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Doctor of business administration (dba) – coaching zaawansowany - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Doctor of business administration (dba) – cyberbezpieczeństwo - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Doctor of business administration (dba) – mobile & digital marketing - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Doctor of business administration (dba) – przywództwo i coaching - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Doctor of business administration (dba) – zarządzanie bezpieczeństwem - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Doctor of business administration (dba) – zarządzanie hr - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Doctor of business administration (dba) – zarządzanie w agrobiznesie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Doctor of business administration (dba) – zarządzanie w it - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Doctor of business administration (dba) – zarządzanie w ochronie zdrowia  - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Doctor of business administration (dba) – zarządzanie w ochronie zdrowia - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Doctor of business administration (dba) zarządzanie w ochronie zdrowia - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Doctor of public health - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Doctor of public health (dph) - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Doradztwo w obszarze nieruchomości komercyjnych - studia podyplomowe podyplomowe online
Doradztwo zawodowe i coaching kariery - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Doradztwo zawodowe i personalne z elementami coachingu - studia kwalifikacyjne - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Doradztwo zawodowe z elementami coachingu - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Dyplomacja - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
E - commerce in textiles - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
E - marketing w praktyce - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
E-commerce - studia podyplomowe podyplomowe online
E-commerce academy - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
E-commerce i dropshipping - studia podyplomowe podyplomowe online
E-commerce i marketing internetowy - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
E-marketing - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
E-marketing i e-commerce. biznes w internecie - studia podyplomowe podyplomowe online
Ecommerce - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Edukacja zdrowotna - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Efektywne zarządzanie w jednostkach ochrony zdrowia - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Efektywny lider wykorzystujący narzędzia ai - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Ekonomia i zarządzanie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Ekonomia społeczna - studia podyplomowe podyplomowe online
Ekspert rynku pracy - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Emba - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Employer branding - budowanie wizerunku pracodawcy w branży it - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Employer branding - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Esg - menedżer ds. zrównoważonego rozwoju - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Esg management - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Event management - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Event manager - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Executive master of business administration - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Executive master of business administration (emba) marketing polityczny - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Executive master of business administration (emba) państwo, samorząd, trzeci sektor. odpowiedzialne zarządzanie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Executive master of business administration (emba) zarządzanie projektami informatycznymi - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Executive master of business administration (emba) zarządzanie w ochronie zdrowia - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Executive master of business administration emba - studia podyplomowe podyplomowe online
Executive master of business administration z zarządzaniem projektami - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Executive mba - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Executive mba - w języku angielskim - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Executive mba dekarbonizacja i zrównoważony biznes - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Executive mba dla branży wodociągowej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Executive search. skuteczne rekrutacje - studia podyplomowe podyplomowe online
Facility management - zarządzanie inteligentnym budynkiem - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Facility management/zarządzanie nieruchomościami - studia podyplomowe podyplomowe online
Facylitacja i team coaching - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Finanse i zarządzanie w samorządzie terytorialnym - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Finanse menedżerskie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
First time leader - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
First time lider - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Gospodarka nieruchomościami - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Gospodarka przestrzenna i zarządzanie nieruchomościami - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Gospodarowanie środkami europejskimi - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Grafika reklamowa - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Grand strategy: geopolityka, biznes, strategia - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Green accademy - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Handel elektroniczny - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Handel zagraniczny - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Handel zagraniczny z elementami e-commerce - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Headhunter - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Holistyczne zarządzanie samorozwojem. joga i ajurweda dla kadry menadżerskiej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Home staging i aranżacja wnętrz - nowy wymiar sprzedaży nieruchomości - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Home staging z elementami aranżacji wnętrz - przygotowanie nieruchomości do zyskownej sprzedaży - studia podyplomowe podyplomowe online
Horeca menedżer - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Hr - business partner - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Hr biznes partner - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Hr business partner - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Hr business partner (virtual classroom) - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Hr business partner z controllingiem personalnym - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Hr manager - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Hr menedżer - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Human resources – zarządzanie zasobami ludzkimi - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Hybrid teams management in vuca world with implementation of ir 5.0 - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Innowacyjne zarządzanie marką - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Innowacyjne zarządzanie produktem - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Innowacyjny hr biznes partner 4.0 - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Inspektor bhp - zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Inteligencja emocjonalna w przywództwie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Intercultural management in asia-pacific - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Interim management - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
International bim manager - digital construction management in a multinational environment - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
International human resources management - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
International mba - studia podyplomowe podyplomowe online
Inwestycje i handel na rynkach azjatyckich - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Inżynieria gazownictwa - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
It product manager - zarządzanie rozwojem produktów cyfrowych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Język angielski w przedsiębiorstwie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Język niemiecki w biznesie - studia podyplomowe podyplomowe online
Joga i zarządzanie emocjami w biznesie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Key account management academy - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Kierownik produkcji - studia podyplomowe podyplomowe online
Kierownik zespołu - team leader - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Kierunek ogólnomenedżerski - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Komunikacja i nowe media - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Komunikacja marketingowa i public relations - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Komunikacja wizerunkowa - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Komunikacja wizerunkowa i medialna - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Komunikacja, negocjacje i zarządzanie emocjami w biznesie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Kontrola zarządcza w administracji publicznej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Kontrola zarządcza w organizacjach publicznych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Koordynator dostępności – zarządzanie dostępnoscią w organizacji - studia podyplomowe podyplomowe online
Koordynator ds. dostępności - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Koordynator kontroli zarządczej - studia podyplomowe podyplomowe online
Koźmiński mba dla inżynierów i przedsiębiorców - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Koźmiński mba dla kadry medycznej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Koźmiński mba hr - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Kreowanie marki lidera w administracji publicznej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Kryminologia i zarządzanie kryzysowe - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Kształtowanie krajobrazu i wizerunku miast i obszarów koncentracji osadniczej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Kształtowanie wizerunku instytucji publicznych i organizacji pozarządowych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Kształtowanie wizerunku publicznego. prezentacje i wystąpienia publiczne - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Kształtowanie wizerunku publicznego. prezentacje i wystąpienia publiczne. - studia podyplomowe podyplomowe online
Leadership w zarządzaniu - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Lean leader - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Lean management - menedżerskie studia - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Lean management - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Lean management oraz lean office - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Lean management pod patronatem merytorycznym kaizen institute - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Lean management w przemyśle 4.0 - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Lean managment - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Lean manufacturing - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Lean menagement i lean green - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Lean six sigma - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Lean six sigma black belt - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Lean six sigma expert - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Lean six sigma lider - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Lean six sigma manager - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Lider - kreowanie przywództwa i rozwoju zawodowego - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Lider innowacji - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Lider logistyki i produkcji z elementami lean management - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Lider pozytywnych zmian - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Life and business coaching - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Life business coaching - studia podyplomowe podyplomowe online
Life coaching - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Life coaching start up - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Logistyka w biznesie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Logistyka w zarządzaniu - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Manager bim - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Manager csr - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Manager e-commerce - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Manager handlu międzynarodowego - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Manager industry 4.0 - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Manager jednostek hotelowych, spa & wellness - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Manager najmu nieruchomości - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Manager projektów ai - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Manager sprzedaży w branży kosmetycznej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Manager w organizacyjnych interwencjach - studia podyplomowe podyplomowe online
Managerial development program. program rozwoju menedżerów - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Managing business - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Marketing - studia podyplomowe podyplomowe online
Marketing cyfrowy i grafika reklamowa - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Marketing health & beauty - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Marketing i kreatywna reklama - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Marketing i pr rynku nieruchomości - studia podyplomowe podyplomowe online
Marketing i promocja - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Marketing i public relations w internecie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Marketing i reklama komunikacja zintegrowana - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Marketing i sprzedaż b2b - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Marketing internetowy - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Marketing internetowy i e-biznes - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Marketing kultury - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Marketing na rynku farmaceutycznym - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Marketing polityczny - studia podyplomowe podyplomowe online
Marketing produktów farmaceutycznych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Marketing w sporcie - studia podyplomowe podyplomowe online
Master of business administration - dyrektor hr - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Master of business administration - mobile&digital marketing - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Master of business administration - przywództwo i coaching - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Master of business administration - przywództwo i zarządzanie zasobami ludzkimi - studia podyplomowe podyplomowe online
Master of business administration - restrukturyzacja przedsiębiorstw - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Master of business administration - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Master of business administration - zarządzanie bezpieczeństwem - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Master of business administration - zarządzanie finansami - studia podyplomowe podyplomowe online
Master of business administration - zarządzanie kulturą regionu - studia podyplomowe podyplomowe online
Master of business administration - zarządzanie marketingiem w erze cyfrowej - studia podyplomowe podyplomowe online
Master of business administration - zarządzanie technologiami wodorowymi - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Master of business administration - zarządzanie w agrobiznesie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Master of business administration - zarządzanie w automotive - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Master of business administration - zarządzanie w it - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Master of business administration - zarządzanie w ochronie zdrowia - studia podyplomowe podyplomowe online
Master of business administration - zarządzanie w oświacie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Master of business administration - zarządzanie w turystyce - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Master of business administration - zielona transformacja - studia podyplomowe podyplomowe online
Master of business administration (mba) - art & science - nowe media w biznesie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Master of business administration (mba) - dyrektor hr - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Master of business administration (mba) - menedżer kultury - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Master of business administration (mba) - menedżer sportu i kultury - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Master of business administration (mba) - pharmaceutical management - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Master of business administration (mba) - restrukturyzacja przedsiębiorstw - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Master of business administration (mba) - zarządzanie technologiami wodorowymi - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Master of business administration (mba) - zarządzanie w automotive - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Master of business administration (mba) - zarządzanie w ochronie zdrowia - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Master of business administration (mba) - zarządzanie w oświacie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Master of business administration (mba) – art & science – nowe media w biznesie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Master of business administration (mba) – biznesowe oraz prawne aspekty restrukturyzacji i upadłości - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Master of business administration (mba) – dyrektor hr - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Master of business administration (mba) – menedżer kultury - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Master of business administration (mba) – menedżer sportu i kultury - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Master of business administration (mba) – mobile&digital marketing - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Master of business administration (mba) – pharmaceutical management - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Master of business administration (mba) – przywództwo i coaching - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Master of business administration (mba) – sztuczna inteligencja w zarządzaniu biznesem - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Master of business administration (mba) – zarządzanie bezpieczeństwem - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Master of business administration (mba) – zarządzanie technologiami wodorowymi - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Master of business administration (mba) – zarządzanie w agrobiznesie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Master of business administration (mba) – zarządzanie w automotive - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Master of business administration (mba) – zarządzanie w it - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Master of business administration (mba) – zarządzanie w ochronie zdrowia - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Master of business administration (mba) – zarządzanie w oświacie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Master of business administration (mba) – zarządzanie w turystyce - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Master of business administration (mba) mobile&digital marketing - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Master of business administration (mba) przywództwo i coaching - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Master of business administration (mba) w ochronie zdrowia - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Master of business administration (mba) zarządzanie bezpieczeństwem - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Master of business administration (mba) zarządzanie w agrobiznesie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Master of business administration (mba) zarządzanie w it - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Master of business administration (mba) zarządzanie w ochronie zdrowia - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Master of business administration (mba) zarządzanie w turystyce - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Master of business administration (w języku angielskim) - studia podyplomowe podyplomowe online
Master of business administration energetyka - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Master of business administration in english - mba in english - studia podyplomowe podyplomowe online
Master of business administration mba - zarządzanie w ochronie zdrowia - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Master of business administration przywództwo i coaching - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Master of business administration zarządzanie bezpieczeństwem - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Master of business administration zarządzanie w agrobiznesie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Master of business administration zarządzanie w it - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Master of business administration zarządzanie w ochronie zdrowia - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Master of business administration zarządzanie w turystyce - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Master of business administration: zarządzanie w trzecim sektorze - studia podyplomowe podyplomowe online
Master of business training - studia menedżersko-trenerskie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Master of corporate governance/menadżer ładu korporacyjnego - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Master of lean healtcare management - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Mba - dyplomacja - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Mba - zarządzanie w ochronie zdrowia - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Mba – zarządzanie placówkami sportu i rekreacji - studia podyplomowe podyplomowe online
Mba hr - studia podyplomowe podyplomowe online
Mba in innovative enterprise management - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Mba in international management - in english - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Mba in public and community management - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Mba management in logistics of the future - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Mba nieruchomości - studia podyplomowe podyplomowe online
Mba oświata - studia podyplomowe podyplomowe online
Mba women in leadership - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Mba zarządzanie - studia podyplomowe podyplomowe online
Mba zarządzanie cyberbezpieczeństwem - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Mba zarządzanie polityką energetyczną i klimatyczną - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Mba zarządzanie spółdzielniami przyszłości - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Mba zarządzanie w podmiotach leczniczych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Media i kształtowanie wizerunku - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Media literacy - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Mediacje i negocjacje - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Mediacje w pracy, życiu i biznesie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Mediacje w zarządzaniu konfliktem - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Menadżer - lider utrzymania ruchu - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Menadżer bezpieczeństwa i compliance w przedsiębiorstwie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Menadżer bezpieczeństwa w biznesie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Menadżer bhp z metodyką - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Menadżer csr - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Menadżer czasu wolnego i kultury - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Menadżer ds. eksportu - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Menadżer ds. zakupów – procurement leader - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Menadżer ds. zarządzania jakością i ryzykiem - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Menadżer e-commerce - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Menadżer kultury ze sztuką kreacji - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Menadżer ośrodków spa i wellness - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Menadżer przedsięwzięć inwestycyjnych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Menadżer spa i wellness - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Menadżer sportu - zarządzanie w sporcie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Menadżer sprzedaży i obsługi klienta - studia podyplomowe podyplomowe online
Menadżer środowiska - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Menadżer w branży rolno-spożywczej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Menedżer administracji publicznej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Menedżer bezpieczeństwa biznesu z elementami whistleblowing - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Menedżer bezpieczeństwa informacji - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Menedżer bezpieczeństwa w biznesie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Menedżer bhp - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Menedżer biznesu w unii europejskiej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Menedżer csr - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Menedżer czasu wolnego i kultury - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Menedżer ds. dostępności - studia podyplomowe podyplomowe online
Menedżer ds. eksportu - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Menedżer ds. kluczowych klientów i dyrektor sprzedaży - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Menedżer ds. szkoleń i rozwoju - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Menedżer ds. transformacji cyfrowej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Menedżer ds. zakupów - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Menedżer e-commerce - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Menedżer e-commerce i social media - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Menedżer ekonomii społecznej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Menedżer esg - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Menedżer hr - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Menedżer i audytor systemu zarządzania jakością - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Menedżer innowacyjnego projektu ict - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Menedżer it - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Menedżer jakości - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Menedżer jakości wyrobów medycznych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Menedżer kultury - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Menedżer logistyki - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Menedżer nadzoru korporacyjnego - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Menedżer obsługi klienta - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Menedżer ochrony środowiska - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Menedżer produkcji - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Menedżer sportu - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Menedżer sportu i turystyki - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Menedżer sprzedaży - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Menedżer systemu zgłaszania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów (whistleblowing) - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Menedżer transformacji cyfrowej 4.0 - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Menedżer transportu drogowego - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Menedżer usług hotelarskich - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Menedżer w e-biznesie - studia podyplomowe podyplomowe online
Menedżer w instytucjach kultury - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Menedżer w opiece zdrowotnej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Menedżer w świecie vuca - studia podyplomowe podyplomowe online
Menedżer zarządzania zakupami - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Menedżer zielonej transformacji - raportowanie esg - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Menedżer zrównoważonego rozwoju - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Menedżer zrównoważonego rozwoju i esg - studia podyplomowe podyplomowe online
Menedżerska akademia analizy transakcyjnej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Menedżerska akademia analizy transakcyjnej dla zaawansowanych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Menedżerskie studia - poziom mba - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Menedżerskie studia - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Menedżerskie studia podyplomowe zarządzanie firmą. instrumentarium współczesnego menedżera - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Mentoring doktorski w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Mentoring innowacji i biznesu - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Mentoring, tutoring, coaching w edukacji i terapii - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Metody i techniki zarządzania procesowego - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Międzynarodowe procedury organizacji inwestycji według fidic - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Mindfulness w biznesie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Mindfulness w zarządzaniu i biznesie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Morska energetyka wiatrowa - zarządzanie oraz przygotowanie i realizacja inwestycji - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Negocjacje i mediacje - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Negocjacje i mediacje biznesowe - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Negocjacje w biznesie - certyfikat franklin univeristy - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Negocjacje w biznesie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Neuro - przywództwo - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Neurobiznes - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Neurolider – przywództwo ekstremalne - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Neuromanagement - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Neuroprzywództwo - studia podyplomowe podyplomowe online
Neurozarządzanie - skuteczne zarządzanie zespołem w branży it - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Nieruchomości komercyjne - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Nlp – neurolingwistyczne programowanie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Nowoczesne hr z elementami nlp - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Nowoczesne zarządzanie produkcją i logistyką - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Nowoczesne zarządzanie strategiczne - lean, zarządzanie projektami, zarządzanie produktem - patronat kaizen institute - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Nowoczesny hr w organizacji – jak połączyć kapitał ludzki z celami biznesowymi - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Nowoczesny marketing - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Nowoczesny marketing społeczny i kulturowy - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Nowoczesny menadżer w automotive - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Nowoczesny menedżer administracji publicznej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Nowy marketing - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Nvc w organizacjach - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Ocena technologii medycznych, marketing i prawo farmaceutyczne - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Ochrona różnorodności biologicznej i zarządzanie środowiskiem - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Ochrona środowiska w przedsiębiorstwie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Office manager - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Optymalizacja i automatyzacja procesów biznesowych - studia podyplomowe podyplomowe online
Organizacja i kierowanie zakładem kosmetycznym - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Organizacja i kreowanie wydarzeń sportowych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Organizacja i zarządzania oświatą - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Organizacja i zarządzanie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Organizacja i zarządzanie badaniami klinicznymi - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Organizacja i zarządzanie jednostkami pomocy społecznej - studia podyplomowe podyplomowe online
Organizacja i zarządzanie jednostkami pomocy społecznej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Organizacja i zarządzanie opieką geriatryczną i paliatywną - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Organizacja i zarządzanie oświatą - studia podyplomowe podyplomowe online
Organizacja i zarządzanie oświatą - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Organizacja i zarządzanie oświatą z elementami coachingu - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Organizacja i zarządzanie placówkami pomocy społecznej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Organizacja i zarządzanie placówkami pomocy społecznej - szkolenie specjalizacyjne - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Organizacja i zarządzanie placówką oświatową - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Organizacja i zarządzanie przewozem osób i rzeczy - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej - dla służb mundurowych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Organizacja i zarządzanie w oświacie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Organizacja i zarządzanie w sporcie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Organizacja, zarządzanie i marketing w agrobiznesie - studia podyplomowe podyplomowe online
Pełnomocnik zarządzania jakością - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Personal branding i public relations - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Personal branding z elementami ai - studia podyplomowe podyplomowe online
Podejmowanie decyzji menedżerskich - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Podyplomowe studia menedżerskie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Polityka i zarządzanie oświatą - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Polityka miejska i zarządzanie centrami miast - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Polsko-amerykański program studiów mba - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Polsko-francuski program studiów w zakresie zarządzania typu mba - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Postgraduate studies in finance and accounting - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Pośrednictwo w obrocie nieruchomości - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami europejskimi - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Pozytywna organizacja - well-being (dobrostan) i zdrowie w miejscu pracy - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Pr - public relations w firmie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Praktyczne zastosowanie sap erp - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Praktyczny marketing internetowy - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Praktyk i mistrz i nlp + business praktyk nlp - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Praktyki zawodowe wycena nieruchomości - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Prawo i zarządzanie w sektorze mody - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Prawo i zarządzanie w sporcie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Prawo pracy i zarządzanie sprawami pracowniczymi - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Prawo w zarządzaniu - studia podyplomowe podyplomowe online
Product & brand management - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Production manager - zarządzanie w firmie produkcyjnej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Profesjonalna rada nadzorcza - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Profesjonalne zarządzanie organizacją i zespołem - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Profesjonalne zarządzanie szkoleniami i rozwojem pracowników - studia podyplomowe podyplomowe online
Profesjonalny coaching zdrowia - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Profesjonalny mentor w organizacji - studia podyplomowe podyplomowe online
Professional management dla początkujących - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Project management - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Projektowanie i stylizacja ubioru - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Projektowanie wydarzeń i zarządzanie w kulturze cyfrowej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Projekty e-commerce - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Przedsiębiorczość dla nauczycieli - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Przedsiębiorczość i zarządzanie w usługach społecznych i edukacyjnych - studia podyplomowe podyplomowe online
Przedsiębiorczość technologiczna - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Przygotowanie pedagogiczne do nauczania kolejnego przedmiotu: biznes i zarządzanie - studia podyplomowe podyplomowe online
Przywodztwo publiczne - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Przywództwo dyrektora szkoły w zarządzaniu konfliktem w środowisku oświatowym - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Przywództwo i coaching - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Przywództwo w biznesie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Przywództwo wojskowe - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Przywództwo, coaching i mentoring - studia podyplomowe podyplomowe online
Psychodietetyka - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Psychologia biznesu dla menedżerów - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Psychologia pracy i zarządzanie personelem - master of science (msc.) - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Psychologia przywództwa w praktyce - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Psychologia reklamy i komunikacji - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Psychologia sprzedaży i marketingu - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Psychologia w biznesie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Psychologia zarządzania - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Psychologia zarządzania i biznesu - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Public relations - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Public relations & marketing - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Public relations i marketing medialny - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Public relations w firmie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Public relations w nowych mediach - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Quality manager - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Rachnkowość menedżerska i controlling - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Rachunkowość i zarządzanie finansowe - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Rachunkowość i zarządzanie finansowe w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Rachunkowość zarządcza/controlling - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Reklama i marketing dla nauczycieli - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Samorządowy menedżer energii - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Sap s/4 hana - nowoczesny system erp - studia podyplomowe podyplomowe online
Senior hr business partner - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Six sigma - menedżerskie studia - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Skuteczna komunikacja i kreowanie wizerunku - studia podyplomowe podyplomowe online
Skuteczny employer branding - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Skuteczny kierownik sektora publicznego - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Social media - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Social media & content marketing - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Social media i influencer marketing - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Social media manager - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Social media marketing - planowanie, kreacja, analityka - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Social media marketing - studia podyplomowe podyplomowe online
Social media menedżer w przedsiębiorstwie handlowym - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Social media w praktyce - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Social media z podstawami fotografii i filmu - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją (reha-manager) - studia podyplomowe podyplomowe online
Specjalista hr - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Sprzedaż i obsługa klienta - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Startup management - studia podyplomowe podyplomowe online
Strategic leadership - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Strategiczne zarządzanie kategorią produktową - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Strategiczne zarządzanie sprzedażą i zespołem sprzedaży - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Strategiczny personal branding - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Strategie marketingowe i sprzedażowe w rozwoju firmy - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Studia controllingu i rachunkowości zarządczej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Studia dla nauczycieli przedmiotu biznes i zarządzanie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Studia menadżerskie dla praktyków - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Studia menedżerskie - nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Studia menedżerskie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Studia menedżerskie dla kadry kierowniczej jednostek wymiaru sprawiedliwości - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Studia strategicznego zarządzania personelem - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Studia w zakresie zarządzania "executive master of business administration" - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Studia z archiwistyki i zarządzania dokumentami - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Studia zarządzania i umiejętności menedżerskich z elementami coachingu - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Studia zarządzania projektami - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Studia zarządzania środowiskowego - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Studia zarządzania w oświacie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Studia zarządzania w sporcie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Studium coachingu - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Studium diversity and inclusion - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Studium zamówień publicznych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Sukcesja i restrukturyzacja w biznesie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Systemowe zarządzanie jakością w ochronie zdrowia - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Systemy sap w zarządzaniu przedsiębiorstwem - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Systemy zarządzania i nowe technologie w energetyce i ciepłownictwie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Systemy zarządzania jakością - pod patronatem tüv nord polska - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Szkoła trenerów biznesu - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Sztuczna inteligencja w biznesie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Sztuczna inteligencja w marketingu cyfrowym - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Talent acquisition and management in it - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Team leader i wystąpienia publiczne z elementami ai - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Trade & customs compliance manager - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Train the trainer - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Transformacja cyfrowa biznesu - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Transition manager academy - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Trener - coach - mentor - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Trener biznesu - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Trener biznesu, coach i specjalista ds. szkoleń - studia podyplomowe podyplomowe online
Trener mentalny w sporcie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Trener wewnętrzny. zarządzanie wiedzą w organizacji - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Trener, coach i menedżer ds. szkoleń - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Trener, coach i menedżer ds. szkoleń (akademia trenera) - studia podyplomowe podyplomowe online
Tutoring i coaching w edukacji - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Tutoring i mentoring w edukacji i biznesie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Tworzenie w nowych mediach - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
User design – projektowanie i zarządzanie produktami cyfrowymi - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
User expierience - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Wellbeing - zarządzanie dobrostanem w organizacji - studia podyplomowe podyplomowe online
Wieloaspektowe zarządzanie wierzytelnościami - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Windykacja i zarządzanie wierzytelnościami - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Wycena dóbr materialnych i zarządzanie nieruchomościami - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Wycena nieruchomości - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Wycena przedsiębiorstw i modelowanie finansowe - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Wystąpienia publiczne i przywództwo w biznesie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Wystąpienia publiczne w biznesie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zaawansowana rachunkowość finansowa, zarządcza i podatkowa - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zakładanie i prowadzenie własnej firmy - studia podyplomowe podyplomowe online
Zakupy w biznesie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zamówienia publiczne - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Zarządzania środowiskiem i gospodarka odpadami - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie - studia menedżerskie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie administracją publiczną - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Zarządzanie bankiem spółdzielczym - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie bankiem spółdzielczym mba - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie bezpieczeństwem - obronność państwa - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie bezpieczeństwem - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie bezpieczeństwem i higiena pracy - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy - patronat tüv nord - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy (bhp) - studia podyplomowe podyplomowe online
Zarządzanie bezpieczeństwem i logistyką w transporcie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji - inspektor ochrony danych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji i usług - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie bezpieczeństwem organizacji - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie bezpieczeństwem państwa - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie bezpieczeństwem w organizacji - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie bezpieczeństwem w ruchu lotniczym - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym państwa - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie bezpieczeństwem zaopatrzenia w wodę - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie bhp - organizacja i dydaktyka szkoleń - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie bhp - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie bhp w przedsiębiorstwie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie biznesem beauty - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie biznesem z wykorzystaniem sztucznej inteligencji - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie ciągłością działania - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie cyberbezpieczeństwem - studia eksperckie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie cyberbezpieczeństwem - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Zarządzanie cyberbezpieczeństwem i niezawodnością w biznesie i w administracji - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie dla inżynierów - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie dla twórców, artystów i animatorów kultury - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie dostępnością - koordynator ds. dostępności - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie dostępnością - specjalista ds. dostępności - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie dostępnością cyfrową - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie dostępnością w praktyce - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie dostępnością w sferze publicznej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie doświadczeniem klienta - customer experience management - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie e-sportem - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie edukacją włączającą - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie eventami - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie eventowe - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie finansami dla menedżerów i przedsiębiorców - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie finansami i księgowość - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw sektora paliwowo-energetycznego - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie finansami z elementami kontrolingu - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie firmą rodzinną - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie flotą pojazdów zeroemisyjnych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie flotą samochodową - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie flotą samochodową i mobilnością - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie gospodarką odpadami komunalnymi - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie gospodarowaniem odpadami - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie hotelami - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie hotelem - menedżer hotelu - studia podyplomowe podyplomowe online
Zarządzanie hybrydowe - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie i administracja w służbach mundurowych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Zarządzanie i administrowanie placówkami sportu i rekreacji - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Zarządzanie i auditing w ochronie środowiska - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie i audyt - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie i dowodzenie - studia podyplomowe podyplomowe online
Zarządzanie i dowodzenie w strukturach bezpieczeństwa państwa - studia podyplomowe podyplomowe online
Zarządzanie i dowodzenie w środowisku zautomatyzowanych systemów teleinformatycznych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie i ekonomika w administracji - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie i finanse w ochronie zdrowia - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie i inwestowanie w nieruchomości - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Zarządzanie i komercjalizacja projektów naukowych life science - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie i kontrola w podmiotach leczniczych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie i marketing - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie i marketing w biznesie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie i marketing w oświacie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie i marketing w rolnictwie - studia podyplomowe podyplomowe online
Zarządzanie i polityka publiczna - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Zarządzanie i promocja zdrowego stylu życia (wellness, spa) - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie i przywództwo w oświacie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie i systemy zarządzania jakością - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie i utrzymanie nieruchomości - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie informacją w mediach i biznesie (information management: media and business) - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie infrastrukturą sportową - studia podyplomowe podyplomowe online
Zarządzanie innowacjami - creating innovation, innovation management - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie innowacjami w organizacji - studia podyplomowe podyplomowe online
Zarządzanie innowacją - studia podyplomowe podyplomowe online
Zarządzanie innowacją w strategii biznesowej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie instytucjami kościelnymi - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie instytucjami kultury - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie instytucją kultury - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Zarządzanie instytucją oświatową w reformowanym systemie edukacji - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie jakością - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie jakością branży automotive - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności - studia podyplomowe podyplomowe online
Zarządzanie jakością procesów produkcyjnych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie jakością w branży automotive - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie - menadżer jakości w przemyśle spożywczym - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie jakością w teorii i praktyce - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie jakością z wykorzystaniem ai - studia podyplomowe podyplomowe online
Zarządzanie jakością. menedżer jakości - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie jednostkami administracji publicznej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie jednostkami ochrony zdrowia - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie jednostkami opieki zdrowotnej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Zarządzanie jednostkami publicznymi - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie jednostką organizacyjną w administracji publicznej - studia podyplomowe podyplomowe online
Zarządzanie kadrami - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie kapitałem ludzkim - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Zarządzanie kapitałem ludzkim z certyfikatem franklin university - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie klubem sportowym - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie konfliktem - mediacje i negocjacje - we współpracy z lcam - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie kreatywnością - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie kryzysowe - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie kryzysowe w bezpieczeństwie lokalnym - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa państwa - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie kryzysowe w środowisku - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie kryzysowe w turystyce - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie kryzysowe w województwie, powiecie i gminie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie kryzysowe w zdrowiu publicznym - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Zarządzanie kulturą - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Zarządzanie logistyczne - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie logistyczne miastem - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie logistyką - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Zarządzanie ludźmi w firmie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie łańcuchami dostaw w przemyśle motoryzacyjnym - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie łańcuchem dostaw - studia podyplomowe podyplomowe online
Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie marką terytorialną - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie marketingowe - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie międzykulturowe w organizacji - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie na rynku dzieł sztuki - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie nieruchomościami - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Zarządzanie nieruchomościami i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie nieruchomościami i projektami deweloperskimi - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie nieruchomościami. property management - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie niewypłacalnością przedsiębiorcy - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie nowymi mediami i rozrywką - studia podyplomowe podyplomowe online
Zarządzanie obszarami wiejskimi - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie ochroną informacji niejawnych i danych osobowych - we współpracy z uodo - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie ochroną osób i mienia - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie ochroną zabytków - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Zarządzanie ochroną zdrowia - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Zarządzanie operacyjne w przedsiębiorstwie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie opłacalnością inwestycji - studia podyplomowe podyplomowe online
Zarządzanie organizacjami harcerskimi i skautowymi - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie organizacjami sprzedaży w gospodarce cyfrowej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie organizacją it (it business management) - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie organizacją w środowisku it - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie ośrodkiem jeździeckim - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie oświatą - menedżer oświaty - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie oświatą - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi - studia podyplomowe podyplomowe online
Zarządzanie oświatą w jednostkach samorządu terytorialnego - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Zarządzanie oświatą z edukacją spersonalizowaną - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie oświatą z prawem oświatowym - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie placówką oświatową - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie podmiotami leczniczymi - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie podmiotem leczniczym - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie potencjałem ludzkim organizacji - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie pracą i zasobami ludzkimi - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie pracą zdalną - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Zarządzanie praktyką weterynaryjną - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie procesami logistycznymi - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie procesami sprawiedliwej transformacji - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie procesami w biznesie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie procesem inwestycji budowlanych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie procesem legalizacji i zatrudniania cudzoziemców w polsce - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie produkcją - certyfikat franklin university - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie produkcją - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Zarządzanie produkcją – certyfikat franklin university - studia podyplomowe podyplomowe online
Zarządzanie produkcją i usługami - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie produkcją w praktyce - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie produkcją w przemyśle mleczarskim - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie projektami - kwalifikacje project managera - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie projektami - metody i praktyka z wykorzystaniem ai - studia podyplomowe podyplomowe online
Zarządzanie projektami - metodyki i metody - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie projektami - narzędzie dla praktyków - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie projektami - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Zarządzanie projektami - z gfkm - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Zarządzanie projektami "project management" - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie projektami budowlanymi - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie projektami europejskimi - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie projektami i innowacjami - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie projektami i procesami biznesowymi - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie projektami i programami zdrowotnymi - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie projektami it - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Zarządzanie projektami profesjonalny project manager - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie projektami środowiskowymi i zrównoważonego rozwoju - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie projektami w badaniach klinicznych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie projektami w branży motoryzacyjnej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie projektami w it - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Zarządzanie projektami w organizacjach - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie projektami zmian organizacyjnych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie projektami: metodyki, praktyka, techniki, narzędzia - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie projektem - akademia project managera - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Zarządzanie projektem - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie projektem – akademia project managera - studia podyplomowe podyplomowe online
Zarządzanie projektem informatycznym - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie promocją zdrowia i profilaktyką chorób - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie przedsiębiorstwem społecznym - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie przedsiębiorstwem w leśnictwie i ochronie przyrody - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie przez uważność - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie relacjami z klientami - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie restrukturyzacją i naprawą przedsiębiorstw - studia podyplomowe podyplomowe online
Zarządzanie różnorodnością, równością i inkluzywnością w organizacji - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Zarządzanie różnorodnością, równością, inkluzywnością i przynależnością (deib) w organizacji - studia podyplomowe podyplomowe online
Zarządzanie różnorodnością. diversity & inclusion - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie ryzykiem - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie ryzykiem finansowym - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie ryzykiem i niezawodnością - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie ryzykiem kredytowym w banku spółdzielczym - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie ryzykiem podatkowym - kontrola biznesowa - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie ryzykiem w morskim przemyśle wydobywczym i energetyce wiatrowej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie siedliskami przyrodniczych obszarów wiejskich - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie służbą zdrowia i elementy techniki medycznej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie sportem - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie sprzedażą - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie sprzedażą i marketingiem - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie strategiczne i marketing w czasach vuca - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Zarządzanie systemami logistycznymi - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie sytuacją kryzysową w ochronie zdrowia - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie szkodami łowieckimi - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie środowiskiem - studia podyplomowe podyplomowe online
Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym "ekoznawca" - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie środowiskowe - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie talentami w branży technologicznej (talent management in tech companies) - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie techniczne nieruchomościami - zarządzanie zielonym budynkiem - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie transformacją cyfrową - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie transformacją organizacyjną i zespołami w erze gospodarki 5.0 - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie transportem w okresie transformacji cyfrowej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie transportem-spedycją-logistyką - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie w administracji - studia podyplomowe podyplomowe online
Zarządzanie w administracji publicznej - studia podyplomowe