Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej

Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej

Dodaj do ulubionych

Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej studia – kierunek studiów

Dynamiczny rozwój światowej gospodarki pociąga za sobą konieczność wprowadzania nowoczesnych rozwiązań do każdego odgałęzienia przemysłu - bowiem elektronika i specjalistyczne programy komputerowe przestały być domeną wyłącznie szeroko rozumianej branży IT.

Dla zwolenników zmian przyczyniających się do poprawy jakości życia społeczeństwa powstały studia na kierunku zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej, które łączą w sobie zagadnienia z ekonomii, administracji oraz techniki usprawniającej procesy zarządzania zasobami ludzkimi.

Chciałbyś związać swoją przyszłość z pracą dla sektora publicznego? Od zawsze ciekawiły cię zagadnienia związane z zarządzaniem, a na szkolnych zajęciach z przedsiębiorczości zdobywałeś najwyższe oceny dzięki wrodzonej charyzmie i zacięciu do zajmowania pozycji lidera podczas każdej pracy grupowej? Twierdząca odpowiedź na większość pytań może być początkiem doskonałej przygody ze studiami na kierunku zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej!

Co zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej, w procesie rekrutacji na Akademii Ignatianum w Krakowie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: język obcy nowożytny, matematyka, WOS.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ZARZĄDZANIE I NOWE TECHNOLOGIE W SFERZE PUBLICZNEJ

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
stacjonarne

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
stacjonarne

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Ignatianum w Krakowie

Akademia Ignatianum w Krakowie

Jednostka prowadząca

Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej

Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej - zasady rekrutacji

  • Terminy rekrutacji

  • Czas trwania

  • Przedmioty maturalne

  • Limity

  • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ZARZĄDZANIE I NOWE TECHNOLOGIE W SFERZE PUBLICZNEJ STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ZARZĄDZANIE I NOWE TECHNOLOGIE W SFERZE PUBLICZNEJ STUDIA I STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej

stacjonarne
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej

Program studiów i przedmioty

Jaką wiedzą i umiejętnościami będziesz mógł się pochwalić jako absolwent studiów na kierunku zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej? Twoja przyszła ścieżka edukacji będzie uzależniona od wyboru specjalności oferowanej przez studia.

Zarządzanie w administracji publicznej da ci gruntowną wiedzę na temat interpretowania zjawisk zachodzących w gospodarce, społeczeństwie oraz ekonomii, co w przyszłości uczyni cię świadomym pracownikiem w służbie krajowego administracyjnego porządku.

Infobrokering i zarządzanie informacją uposaży cię w kompleksową wiedzę i umiejętności na temat pozyskiwania, oceny, analizy i dostarczania różnego typu informacji na zlecenie, a także sterowania przebiegiem procesów informacyjnych w celu ich optymalizacji. Dla zainteresowanych funkcjonowaniem instytucji nieświeckich powstała specjalność o nazwie zarządzanie w instytucjach kościelnych, przygotowująca do pracy przy ich prawidłowym nadzorze.

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • nowoczesnych technologii informatycznych
  • podstaw prawa, ekonomii i zarządzania
  • interpretowania zjawisk zachodzących w gospodarce, społeczeństwie oraz ekonomii
  • rozumienia mechanizmów rynkowych, w tym zasad konkurencyjności

Jak wyglądają studia na kierunku Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej?

 

1. Typ i tryb studiów

Nie jest to kierunek często oferowany i niełatwo odnaleźć go w katalogach dydaktycznych. Zazwyczaj występuje w ramach kształcenia jednostopniowego i zwykle w trybie stacjonarnym, zatem prowadzonym od poniedziałku do piątku.

Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej to kierunek, który posiada cechy wspólne z Administracją, ale różni się nowym podejściem, kładąc największy nacisk na wykorzystywanie nowoczesnych narzędzi informatycznych. Kierunek ten łączy w sobie zagadnienia związane z prawem, zarządzaniem, ekonomią oraz nowoczesnymi technologiami, proponując gruntowne przygotowanie do pracy w administracji gospodarczej lub samorządowej. 

 

 

2. Program studiów i przedmioty

Zarządzanie i nowe technologie jest kierunkiem o rozbudowanym programie kształcenia. Studenci uczestniczą w zajęciach dotyczących między innymi makroekonomii i mikroekonomii, technik budowania zespołu, finansów publicznych, technik zarządzania czasem, czy technik negocjacyjnych i rozwiązywania konfliktów. Ponadto, zgłębiają zagadnienia związane z:

  • zarządzaniem strategicznym
  • zarządzaniem projektami
  • zarządzaniem informacją
  • zarządzaniem marką
  • wizerunkiem organizacji

 

3. Nabywane umiejętności

Bogaty program oferuje zdobycie różnorodnej wiedzy. Na przykład w zakresie marketingu w administracji publicznej, metod analizy polityk publicznych, technologii wyszukiwania i analizy informacji. 

Kierunek Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej można uznać za kolejny poziom kształcenia w zakresie administracji. Dzięki niemu można nabyć wielu umiejętności, a także szereg kompetencji, zarówno twardych, jak i miękkich. 

Ile trwają studia na kierunku Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej?

Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej nie należy do grona najczęściej występujących w ofertach edukacyjnych. Co się z tym wiąże, kandydaci nie otrzymują szerokiego wyboru uczelni, w której mogliby studiować, a także nie otrzymują szerokiego wyboru odnośnie formy i trybu kształcenia.

Najczęściej kierunek ten prowadzony jest na studiach pierwszego stopnia, czyli studiach licencjackich, które obejmują 6 semestrów. Decydując się na Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej najpewniej będziemy studiowali 3 lata. 

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej

Praca po studiach

Gdzie będziesz mógł pracować po studiach na kierunku zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej? Pogłębione dzięki studiom umiejętności prawne oraz interpersonalne pozwolą ci na bezproblemowe odnalezienie się w dowolnych sektorach administracji gospodarczej lub samorządowej, gdzie zadbasz o prawidłowe funkcjonowanie tych instytucji.

Firmy analityczne i konsultingowe przyjmą cię z otwartymi ramionami z powodu twojej szerokiej orientacji w sferze najnowocześniejszych odkryć i technologii. Na drodze do założenia własnej działalności gospodarczej stanie wyłącznie twoja wyobraźnia co do tematyki, wokół której będziesz się obracał i która będzie stanowiła swoisty filar pod dalszy rozwój firmy.

 

Absolwent kierunku zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej znajdzie zatrudnienie w/jako:

  • administracji gospodarczej lub samorządowej
  • firmach analitycznych i konsultingowych
  • własnej działalności gospodarczej

Zobacz inne kierunki Zarządzanie i Marketing

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I NOWE TECHNOLOGIE W SFERZE PUBLICZNEJ

Komentarze (0)