Studia historyczne

Studia historyczne

Studia historyczne

Największy wybór studiów

historycznych w Polsce

Odkryj ponad 40 kierunków historycznych i sprawdź gdzie możesz studiować 

 

 

2024/2025

Dodaj do ulubionych

Studia historyczne 2024

Studia z historyczne w Polsce to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

W procesie rekrutacji na studia historyczne w roku akademickim 2024/2025 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: historia, historia muzyki, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, historia sztuki, filozofia, geografia, wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od kierunku, uczelni oraz trybu studiów.

Studia historyczne to nauka, z której studenci zdobywają wiedza nie tylko dotycząca przeszłości. To również umiejętności analityczne i praktyczne, a także wiedza z pogranicza różnych dyscyplin naukowych, pozwalająca na swobodne poruszanie się po współczesnym rynku pracy. Studia historyczne coraz bardziej nastawione są na rozwijanie jasno określonych kompetencji. To szansa na pozyskanie umiejętności zarządzania dokumentacją, gromadzenia i selekcjonowania informacji, planowania, przygotowywania i realizowania różnego rodzaju inicjatyw skierowanych do społeczności lokalnych i regionalnych.

Popularne kierunki historyczne: etnologia, historia, historia sztuki, archeologia, turystyka historyczna, historia i kultura, historia w przestrzeni publicznej.

Absolwenci studiów historycznych mogą pełnić różnorodne funkcje; na przykład: przewodników i popularyzatorów lokalnej historii, animatorów i działaczy organizacji pozarządowych, dokumentalistów ekspedycji archeologicznych. Mogą również pracować w placówkach muzealnych, ośrodkach kultury, fundacjach zajmujących się rekonstrukcją historyczną, jak również w mediach, czy dyplomacji.

Coraz większa przestrzeń zdobywanej wiedzy oraz rozwijanych umiejętności sprawia, że absolwenci studiów historycznych otrzymują wybór w zakresie formy prowadzenia kariery zawodowej.

Marcus Tullius Cicero, rzymski mówca i filozof, powiedział: „Nie znać historii, to być zawsze dzieckiem.” Na pewno byłby dumny, gdyby wiedział, że coraz więcej młodych ludzi pragnie dorosnąć i zgłębić tę dziedzinę wybierając ją na kierunek swoich studiów. Mawiał także, że „historia jest świadkiem czasów, światłem prawdy, życiem pamięci i nauczycielką życia” i zapewne szeroko uśmiechnąłby się na wieść o tym, że w XXI wieku nie brakuje tych, którzy myślą podobnie.

czytaj dalej wszystko o studiach historycznych

 

KIERUNKI HISTORYCZNE

Miasto
Uczelnia
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwaniaKierunki studiów Poziom studiów Forma studiów
Archaeology I stopnia, II stopnia stacjonarne
Archeologia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Architektura informacji I stopnia, II stopnia stacjonarne
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją I stopnia, II stopnia stacjonarne
Archiwistyka, biurowość, cyfryzacja II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Badania artystyczne I stopnia, II stopnia stacjonarne
Dziedzictwo kultury materialnej - ochrona, promocja, gospodarowanie I stopnia stacjonarne
E-historia I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Etnologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Etnologia i antropologia kulturowa I stopnia, II stopnia stacjonarne
European cultures I stopnia stacjonarne
Geowizualizacja historyczna i archeologiczna I stopnia stacjonarne
Historia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Historia - studia nauczycielskie jednolite stacjonarne
Historia i kultura żydów I stopnia, II stopnia stacjonarne
Historia i teraźniejszość 40+ I stopnia stacjonarne
Historia kultury w dobie humanistyki cyfrowej II stopnia stacjonarne
Historia sztuki I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Historia w przestrzeni publicznej II stopnia stacjonarne
Humanistyka w szkole - polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie I stopnia stacjonarne
Judaistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Krajoznawstwo i turystyka historyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Krajoznawstwo i turystyka kulturowa I stopnia stacjonarne
Kulturoznawstwo I stopnia, II stopnia stacjonarne
Liberal arts and sciences I stopnia stacjonarne
Militarioznawstwo I stopnia stacjonarne
Muzeologia I stopnia stacjonarne
Muzykologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Niemcoznawstwo I stopnia stacjonarne
Ochrona dóbr kultury I stopnia, II stopnia stacjonarne
Ochrona dóbr kultury i muzealnictwo I stopnia stacjonarne
Religioznawstwo I stopnia, II stopnia stacjonarne
Studia nad wojną i wojskowością I stopnia stacjonarne
Studia skandynawsko-bałtyckie I stopnia stacjonarne
Środkowoeuropejskie studia historyczne II stopnia stacjonarne
Turystyka historyczna I stopnia stacjonarne
Turystyka historyczna i kulturowa I stopnia, II stopnia stacjonarne
Turystyka historyczna i muzealnictwo I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Wojskoznawstwo I stopnia, II stopnia stacjonarne
Wschodoznawstwo I stopnia, II stopnia stacjonarne
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym I stopnia, II stopnia stacjonarne
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków I stopnia, II stopnia stacjonarne
 

Grupa kierunku na uczelniach

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA - KIERUNKI HISTORYCZNE

Miasto
SORTOWANIE:
A
B
D
E
G
H
I
K
M
N
O
P
R
S
T
W
Z
Rozwiń

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH SĄ STUDIA HISTORYCZNE

Miasto
SORTOWANIE:

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Kierunki historyczne:

ARCHEOLOGIA
E-HISTORIA
HISTORIA

Pokaż więcej

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Kierunki historyczne:

HISTORIA

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Uniwersytet Rzeszowski

POPULARNE KIERUNKI HISTORYCZNE

Miasto
SORTOWANIE:

Pokaż wszystkie

ZOBACZ, CO WYBIERAJĄ INNI

Miasto
SORTOWANIE:

Pokaż wszystkie

STUDIA HISTORYCZNE - PODYPLOMOWE

Miasto
SORTOWANIE:
A
C
G
H
historia filmu - studia podyplomowe
K
N
R
S
Rozwiń

Grupa kierunków podyplomowych na uczelniach

 

Trzeba wiedzieć

Jak wyglądają studia na kierunkach historycznych

Jak wyglądają studia na kierunkach historycznych

Studia historyczne to całkiem szeroka dziedzina, ale nie dlatego że obejmuje dzieje człowieka na świecie, ale dlatego, iż wspomniany człowiek pracował nad rozwojem swoim i innych na wielu płaszczyznach.

 

Studia historyczne możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)
 • Studia podyplomowe

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

Historia to nie tylko wielkie bitwy i uznani wodzowie, nie tylko wydarzenia polityczne zmieniające granice państw, ale także rzeczy prostsze, mniej skomplikowane, ale jakże istotne dla ludzi, ich kultury i egzystencji.

Studia historyczne to nauka o człowieku, nauka o nas. Próba zagłębienia się w źródła naszego pochodzenia, począwszy od języka, którym władamy, po muzykę, która towarzyszy spotkaniom. Dlatego studia historyczne dzielą się na różne dziedziny, a w grupie jej dyscyplin wyróżnić możemy:

 • Archeologię,
 • Etnologię i antropologię kulturową,
 • Historię sztuki, 
 • Historię.

 

Co ciekawe, historia jest tak barwnym obszarem kształcenia, że niektóre szkoły wyższe otwierają nowe kierunki, aby móc skupić się na konkretnym punkcie, konkretnym zakresie badań.

Przykładem takiego kierunku jest Okcydentalistyka, która zajmuje się badaniem rozwoju i osiągnięć cywilizacji zachodniej w wielu jej wymiarach. Forma, w jakiej przebiega nauka, jest wszystkim dobrze znana, czyli polega na podziale na studia licencjackie i magisterskie. Jako, że studiując w omawianym obszarze kształcenia naszym zadaniem jest zagłębienie się w przeszłość, to przeglądając program nauczania na kierunku Historia dostrzegamy pewien proces, a nawet podróż przez dekady i epoki.

Na początku edukacyjnej drogi, studenci zapoznają się z:

 • historią starożytną,
 • wstępem do badań historycznych,
 • wprowadzeniem do archeologii i antropogenezy,
 • językiem łacińskim,
 • geografią historyczną i polityczną.

 

Następnie zagłębiają się w historię nowożytną powszechną, historię nowożytną Polski, a także poznają nauki pomocnicze historii. Naturalnie, plany zajęć mogą różnić się w zależności od wybranej uczelni, ale fundament zawsze będzie podobny.

 

A jak to wygląda na jakimś innym kierunku o charakterze historycznym?

Etnologia i antropologia kulturowa – która na niektórych uczelniach bywa nazywana także Etnografią - zajmuje się opisem, historią i teorią kultury w różnych jej aspektach.

Dokumentuje i analizuje czasowe i przestrzenne zróżnicowanie kultur w skali globalnej i regionalnej. Na tej podstawie, studenci tego kierunku zaczynają kształcenie od wprowadzenia do etnologii, oraz metodyki etnograficznych badań terenowych, by następnie przejść już do etnografii Polski i Europy, etnologii pozaeuropejskiej, a także metod i interpretacji kultury.

Studia historyczne z racji tego, że zostały podzielone na mniejsze kawałki i zakresy kształcenia, dość rzadko posiadają specjalności. Najczęściej możemy spotkać je na kierunku Historia, na którym to sztandarową specjalnością jest specjalność nauczycielska. 

 

Popularne uczelnie gdzie można studiować kierunki historyczne:

 

 

 

Ile trwają studia na kierunkach historycznych

Ile trwają studia na kierunkach historycznych

Studia historyczne trwają łącznie pięć lat, studia licencjackie (I stopnia) trwają 3 lata, studia magisterskie (II stopnia) trwają 2 lata. Być może dla niektórych to spore zaskoczenie, gdyż wydaje się niemal niewiarygodne zrozumienie dziejów świata w tak krótkim czasie.

 

Podobnie, jak pozostałe obszary kształcenia, studia historyczne realizowane są według zasad systemu bolońskiego, czyli dzielą się na pierwszy i drugi stopień. Co ważne, kształcenie wyższe kończy się po pięciu latach i absolwenci nie potrzebują dodatkowych aplikacji, czy kursów przygotowujących do wykonywania zawodu.

Nawet jeśli planują podjęcie pracy w sferze edukacji, to programy nauczania gwarantują zajęcia przygotowujące do obowiązków nauczyciela. Mówiąc żartobliwie, studia historyczne trwają pięć lat jeśli tego chcemy i zdążymy ze wszystkimi zaliczeniami i egzaminami. Po otrzymaniu dyplomu oficjalnie kończymy naszą naukę i możemy rozpocząć kolejną drogę, tym razem już zawodową. 

Zobacz jakie są: studia historyczne I stopnia  |  studia historyczne II stopnia

 

 

Jakie wymagania / co zdawać na maturze

Jakie wymagania / co zdawać na maturze

Nie powinno być żadną niejasnością to, że najważniejszym przedmiotem w procesie rekrutacji na studia historyczne jest historia, choć oczywiście nie w przypadku każdego kierunku z tego obszaru kształcenia.

 

Naczęściej brane pod uwagę przedmioty maturalne w procesie rekturacji na studia historyczne:

 • historia,
 • WOS,
 • język polski,
 • geografia,
 • matematyka,
 • język obcy nowożytny

 

Kwalifikacje na niektóre kierunki charakteryzują się większą dowolnością, i tak, wybierając na przykład Historię sztuki musimy przyłożyć się do języka polskiego, a kolejne przedmioty należą do naszego wyboru. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku Archeologii, czy Okcydentalistyki – ale należy zwrócić uwagę – że każda uczelnia może inaczej postrzegać maturalne przedmioty, dlatego zawsze trzeba dokładnie sprawdzić wymagania kwalifikacyjne.

Wymagania na studia historyczne wydają się zrozumiałe i kandydaci powinni wiedzieć, że kluczem do sukcesu jest rozwijanie swoich zainteresowań. Jeśli interesuje nas Historia sztuki i ten kierunek chcemy obrać, to rzeczą naturalną będzie pogłębianie wiedzy w tym zakresie.

Zawsze wygodniej, albo po prostu lepiej jest posiadać jakiś bagaż wiedzy przed oficjalnym rozpoczęciem nauki na studiach. Wiadomości płynące z naszych zainteresowań dają mocny fundament i znacznie ułatwiają ogólną egzystencję na studiach.

Kierunki historyczne zobacz co zdawać na maturze

 

 

Jaka praca po studiach na kierunkach historycznych

Jaka praca po studiach na kierunkach historycznych

Bardzo często, jeszcze przed rozpoczęciem nauki i zaliczeniem pierwszych zajęć, młodzi ludzie zadają sobie pytania o przyszłość. Zastanawiają się co będą robić po otrzymaniu dyplomu, gdzie znajdą zatrudnienie oraz czy uda im się znaleźć pracę związaną z wykształceniem i zainteresowaniami. Wiadomo, takie pytania nigdy nie są łatwe, często budzą niepokój i zagubienie, ale są jak najbardziej stosowne i ważne.

 

Czy osoby będące na studiach historycznych również zadają sobie podobne pytania? Oczywiście, że tak. Ale szczęśliwie, na każde z nich można znaleźć odpowiedź. Na wstępie należy zauważyć, że absolwenci studiów historycznych względnie szybko znajdują pracę, choć rzadko jako historycy. Dlaczego? Bo taki zawód nie istnieje. Ale spokojnie, lista obowiązków, które mogą wykonywać, niezależnie od nazewnictwa, jest całkiem długa.

Osoby, które studiują kierunek Historia zdobywają kompetencje, które pozwalają pracować na stanowisku:

 • nauczyciela historii,
 • archiwisty,
 • edytora tekstów nie tylko źródłowych,
 • popularyzatora wiedzy historycznej.

 

Absolwenci kierunku Historia sztuki mogą znaleźć zatrudnienie w roli kuratora muzeum sztuki, mogą prowadzić galerie, pracować w ośrodkach kultury, ale także świetnie sprawdzą się w placówkach badawczych, instytucjach prowadzących obrót dziełami sztuki, w redakcjach wydawnictw, czasopism oraz placówkach popularyzujących sztukę. Patrząc szeroko na studia historyczne, nie da się udzielić tylko jednej odpowiedzi w temacie zawodowych perspektyw.

 

Możliwe ścieżki Twojej przyszłej kariery zawodowej:

 • historyk
 • historyk sztuki
 • archeolog
 • etnolog
 • polityk
 • dziennikarz
 • archiwista
 • ekspert ds. bezpieczeństwa narodowego
 • specjalista od spraw cywilizacji Zachodu

 

A skąd tak szerokie pole?

Istotna jest nie tylko wiedza, jaką można pozyskać na studiach, ale i umiejętności, które można rozwinąć, a studia historyczne zapewniają takie, które stają się coraz popularniejsze na rynku pracy. A jak się one nazywają? Umiejętności miękkie i wszechstronność.

Interesuje cię ile zarabia się w poszczególnych branżach sprawdź wynagrodzenia w Polsce | pracodawcy w Polsce
 
 
Czy warto iść na studia na kierunkach historycznych

Czy warto iść na studia na kierunkach historycznych

Od pewnego czasu panuje niemałe zamieszanie będące wynikiem natłoku wielu, różnych opinii dotyczących istoty studiów historycznych, a także studiów w ogóle. Zaczęły się podziały na studia lepsze i gorsze, potrzebne i niepotrzebne, perspektywiczne i nieperspektywiczne i tak dalej.

 

Jak odnaleźć się w tym bałaganie?

Bałagan to odpowiednie słowo do określenia tej sytuacji, gdyż nie przynosi ona żadnych korzyści, tylko wzmaga w młodych ludziach wątpliwości i niepotrzebne obawy przed nauką. Tak. Warto iść na studia. Jeśli mamy plan na siebie i swoje wykształcenie, to dlaczego go nie realizować? Interesuje nas historia? Studiujmy historię. Interesuje nas archeologia?

 

Najpopularniejsze kierunki studiów historycznych:

 • archeologia
 • etnologia i antropologia kulturowa
 • e-historia
 • filozofia
 • historia
 • historia sztuki
 • okcydentalistyka

 

Studiujmy archeologię. To naprawdę bardzo proste. Warto, a nawet trzeba znać swoją przeszłość. Dobrze jest wiedzieć skąd się pochodzi, jakim włada językiem i co posiada dzięki przodkom – inaczej będziemy szarym, niewielkim i nic nie znaczącym punktem na mapie. Poza tym, historia niczym olbrzymie drzewo, posiada wiele gałęzi, z których każda oznacza jakiś inny obszar i właśnie to może być w niej najciekawsze. Wszystko zależy od formy i sposobu przekazywania wiedzy.

 

 

W liceum uczyliśmy się na pamięć dat, nie zwracając nawet uwagi jakie wydarzenia się pod nimi kryją. Na studiach jest inaczej, zagłębiamy się w sytuacje, okoliczności, podteksty, odkrywając niekiedy inne płaszczyzny i tła wydarzeń, o których słyszeliśmy na przykład z telewizji.

Warto mieć własne spojrzenie na rzeczywistość i samodzielnie ją interpretować. Nie przyjmować wszystkiego za pewnik. Nauczyć się szukać i czytać ze zrozumieniem. Stawiać pytania, wyciągać wnioski. Iść dalej, gdy inni chcą się już zatrzymać. Historia ma wiele warstw i bywa niejednoznaczna.

Myśląc o studiach należy postawić sobie kilka pytań: Po co chcę iść na studia? Czego chcę się na nich nauczyć?

Sprawdź czy warto iść na studia

 

Co dadzą ci studia na kierunkach historycznych

Co dadzą ci studia na kierunkach historycznych

Omawianie zakresu wiedzy, jaki dostarczają studia historyczne jest, oczywiście, stratą czasu, gdyż wszyscy zapewne mają świadomość z jakim bagażem wiadomości kończy się naukę. Mówiąc o studiach historycznych warto, a nawet należy skupić się na czymś innym, na umiejętnościach i kompetencjach, o które zahaczyliśmy już w akapicie powyżej.

 

Co najważniejsze, studia historyczne dają nam zdolność krytycznego myślenia. Umiejętność ta powinna być dokładnie podkreślana, gdyż we współczesnym świecie nie należy ona do najczęściej występujących. Krytyczne myślenie przydaje się nie tylko w wykonywanym zawodzie, ale również w życiu codziennym, które z każdej strony zasypywane jest informacjami, z czego połowa z nich to zmyślone plotki, bądź nieprawdziwe wiadomości skonstruowane tak, aby zachęcić nas do konkretnego działania.

Absolwenci studiów historycznych wynoszą także umiejętność analizowania danych i wnioskowania na podstawie dostępnych przesłanek. Studia historyczne dają umiejętności, które niektórym mogą wydawać się niepotrzebne, niewidoczne, mało praktyczne. Nic bardziej mylnego.

Własne spojrzenie na otaczający nas świat, sceptycyzm, szersze badanie problemu to bardzo istotne cechy, zwłaszcza w zakresie historii, która bywa różnie przedstawiana, w zależności od okoliczności i poglądów.

 

 

Czego nie dadzą ci studia na kierunkach historycznych

Czego nie dadzą ci studia na kierunkach historycznych

Zastanawiając się nad tym, czego mogą nam nie dać określone studia można się łatwo zagubić w przemyśleniach, zwłaszcza że wybierając dany kierunek myśli się raczej o pozytywnych aspektach kształcenia. Ale prawdą jest, że nie ma studiów idealnych i wszędzie możemy znaleźć jakieś mankamenty.

 

Studia historyczne, jak sama nazwa oraz program nauczania wskazują, dotyczą przeszłości i niejeden student może zadać sobie pytanie jak wiedzę o czasach dawnych można wykorzystać we współczesnym świecie. Podobnych pytań może być więcej, wskazując na to, że o przeszłości można tylko mówić, nie czyniąc z nią nic więcej. Studia historyczne mogą nie dać pewnego ładu i porządku w myśleniu o przyszłym życiu zawodowym.

Obszar obowiązków, które można wykonywać po ukończeniu nauki jest tak szeroki, że paradoksalnie u niektórych może wywoływać poczucie niepewności oraz opinię, że skoro posiada się wiedzę, która pasuje wszędzie, to tak naprawdę nie pasuje nigdzie.

W studiach, nie tylko tych o charakterze historycznym, istotne jest to, aby wyciągnąć z nich jak najwięcej umiejętności. Umiejętności, które staną się mocnym atutem, niezależnie od branży, w której zdecydujemy się spełniać. Bez najmniejszego pomysłu na siebie stracimy wiarę we własne możliwości i uznamy, że czas poświęcony nauce był czasem straconym. Nie wolno do tego dopuścić.

 

 

Co warto sprawdzić idąc na studia na kierunkach historycznych

Co warto sprawdzić idąc na studia na kierunkach historycznych

Idąc na studia – każdego wymiaru – warto sprawdzić jaką wiedzę oferują, aby posiadać świadomość z czym przyjdzie nam się mierzyć w procesie kształcenia. Jeśli historia jest naszą pasją, możemy przejrzeć programy nauczania i plany zajęć, aby dowiedzieć się ile czasu poświęca się na zgłębienie zagadnień, którymi najbardziej się interesujemy.

 

Pomoże nam to uniknąć niespodzianek oraz zawodu, wynikającego z tego, że najmocniej ciekawią nas losy kraju w dwudziestoleciu międzywojennym, a na zajęciach niczym mantrę powtarza się temat związany ze starożytnym Egiptem.

Co jeszcze? Obowiązkowo należy sprawdzić zasady rekrutacji na studia oraz jakie przedmioty brane są pod uwagę w procesie kwalifikacyjnym. Wracając do szerszego postrzegania studiów, warto sprawdzić także samego siebie, czyli odpowiedzieć sobie na pytanie: czy rzeczywiście ten kierunek najbardziej do nas pasuje? Dobrze jest, kiedy nauka na studiach sprawia przyjemność i opiera się na zainteresowaniach, a nie czystym przymusie.

Wybierając studia metodą losowania możemy być skazani na zwykłą nudę, która może skutkować tym, że niewiele informacji zostanie w naszych głowach. Warto wybierać studia świadomie. Studia są dla nas. Wyłącznie dla nas. Uczymy się dla siebie, a nie dla przyjaciół, rodziny czy sąsiadów z bloku obok. 

Sprawdź jakie są zasady rekrutacji na studia

 

 

Studia historyczne na kierunkach historycznych – zaoczne

Studia historyczne na kierunkach historycznych – zaoczne

Gdybyśmy chcieli narysować komiks o kształceniu wyższym, to niewykluczone, iż jedną z jego części byłby zeszyt pod tytułem „Studia dzienne kontra studia zaoczne”. Żartobliwe podejście do zagadnienia jest efektem niesłabnących rozważań na temat tego, która forma nauki jest lepsza.

 

Wszyscy wiemy; studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, a studia zaoczne w ramach tzw. zjazdów, czyli w weekendy, zazwyczaj co dwa tygodnie. I to najważniejsza i najbardziej widoczna różnica między nimi, gdyż program kształcenia pozostaje ten sam i obie grupy studentów otrzymują identyczne wykształcenie. Zatem, czy można wybrać studia historyczne w formie zaocznej? I tak, i nie. O co chodzi?

Nie wszystkie szkoły wyższe oferują kształcenie w dwóch systemach. Planując swoją drogę edukacyjną i rozmyślając o podjęciu nauki w trybie zaocznym, należy dokładnie sprawdzić, czy taka forma dostępna jest na wybranej przez nas uczelni.

W ramach ciekawostki możemy powiedzieć, że w ofertach dydaktycznych pojawia się kierunek o nazwie E- historia, realizowany wyłącznie na studiach niestacjonarnych. Cóż to za kierunek? Czym różni się Historia od E- historii? W założeniu programowym różnice nie występują. Natomiast, E- historia stanowi odpowiedź na postęp technologiczny i umożliwia stosowanie mało popularnych dotąd bądź niewykonalnych procedur badawczych.

Program, dzięki proponowanej formie studiów niestacjonarnych oraz zastosowaniu tzw. form e-learningowych, w znaczący sposób ułatwia podjęcie nauki wszystkim osobom czynnym zawodowo. Co równie istotne, zjazdy odbywają się rzadziej niż na tradycyjnych studiach zaocznych. Można? Można!

Sprawdź jakie są studia historyczne zaoczne

 

 

Studia historyczne na kierunkach historycznych – opinie

Studia historyczne na kierunkach historycznych – opinie

Tak jak o wydarzeniach historycznych ludzie mają różne opinie, tak o samych studiach także. O kształceniu wyższym dyskutują niemal wszyscy: rodzina, przyjaciele, znajomi, absolwenci i nie absolwenci.

A w jaki sposób wypowiadają się o studiach historycznych? Niektórzy zakładają, że wiedza o przeszłości nie wpływa na postrzeganie teraźniejszości. Jeszcze inni mówią, że znajomość dat i wydarzeń z nimi związanych nie jest żadnym atutem, a jeszcze inni mawiają, że ważne jest to, co będzie, a nie to, co było. Podobne przykłady można mnożyć i wymieniać w nieskończoność. Ale co do powiedzenia mają ci, którzy rzeczywiście mogą się merytorycznie wypowiedzieć?

 

Andrzej, student II roku Historii z Opola mówi:

„Historia nie jest wyłącznie poznawaniem przeszłości. Historia daje nam jasne sygnały, co może wydarzyć się w przyszłości. Problem polega na tym, że nie wszyscy potrafią albo nawet nie chcą w te sygnały się zagłębić. Historia to ciekawy kierunek i nie zgodzę się z tym, że polega on tylko na nauce na pamięć. Właśnie nie. Polega na samodzielnym myśleniu.”

 

Bartek, student III roku Historii z Kielc dodaje:

„Studia historyczne to studia dla ludzi dociekliwych, którzy nie wierzą we wszystko, co usłyszą bądź przeczytają w mediach. Studia historyczne są dla tych, którzy chcą iść własną ścieżką, którzy zaznaczają chęć myślenia po swojemu. Historia to jeden z najważniejszych kierunków kształcenia. Jestem przekonany, że zawsze tak będzie.” 

 

Sprawdź opinie o uczelniach

 

 

Komentarze (3)

xxx odpowiedz

3 lata na historię to śmiech na sali...

Artuditu odpowiedz

Co myślicie o podyplomówce na WSKZ?

d odpowiedz

sddfsf