Geografia i gospodarka przestrzenna

Geografia i gospodarka przestrzenna

Dodaj do ulubionych

Geografia i gospodarka przestrzenna studia – kierunek studiów

Studia na kierunku geografia i gospodarka przestrzenna to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)

 

Co zdawać na maturze?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku geografia i gospodarka przestrzenna:

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • geografia,
 • historia,
 • informatyka,
 • język obcy,
 • język łaciński i kultura antyczna,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK GEOGRAFIA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Województwo
Miejscowość
studia I stopnia
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
studia I stopnia
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Jednostka prowadząca

Geografia i gospodarka przestrzenna stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
studia I stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 08.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
Termin dodatkowej rekrutacji:
do 12.09.2021
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku geografia i gospodarka przestrzenna

Tryb studiów
studia I stopnia
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Geograficzne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując geografię i gospodarkę przestrzenną

Program studiów i przedmioty
Czego będziesz miał okazję się nauczyć podczas studiów na kierunku geografia i gospodarka przestrzenna? Pierwszym zetknięciem z tym kierunkiem będzie przypomnienie zagadnień geograficznych i matematycznych, które są niezbędne do dalszego zagłębiania przewidzianej dla studiów wiedzy.
W trakcie zajęć praktycznych nauczysz się obsługi specjalistycznych programów statystycznych, które w znacznym stopniu ułatwią twoją przyszłą pracę. Dowiesz się, w jaki sposób interpretować istniejące już dane oraz wyniki testów statystycznych i jak odnieść je do rzeczywistych procesów mających miejsce w przyrodzie.
Dzięki wykładom prowadzonym przez praktyków planistyki i gospodarki przestrzennej zrozumiesz podstawowe relacje zachodzące między poszczególnymi sferami współczesnej gospodarki. Zdobędziesz także wiedzę na temat podstawowych procesów ekonomicznych oraz dowiesz się, w jaki sposób posługiwać się pojęciami socjologicznymi i antropologicznymi w obszarze zainteresowania studiów
 
Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • matematyki i statystyki
 • stosowania narzędzi statystycznych do celów badawczych
 • interpretowania danych i wyników testów statystycznych
 • rozumienia podstawowych procesów ekonomicznych
 • rozumienia relacji przestrzennych między poszczególnymi sferami gospodarki
 • posługiwania się podstawowymi pojęciami socjologicznymi i antropologicznymi

Jak wyglądają studia na kierunku geografia i gospodarka przestrzenna?

 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek geografia i gospodarka przestrzenna jest dostępny tylko w trybie stacjonarnym. W praktyce oznacza to, że zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku, co będzie idealnym rozwiązaniem dla osób, które mogą sobie pozwolić na pełne poświęcenie się nauce i zdobywaniu wykształcenia

 

Studia na kierunku geografia i gospodarka przestrzenna możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Tematyka zajęć na powyższych studiach będzie oscylować głównie wokół nauk geograficznych.

 

2. Program studiów i przedmioty

Osoby, które aplikują na kierunek geografia i gospodarka przestrzenna będą miały okazję zdobyć kompleksową wiedzę z zakresu geografii, gospodarki czy konkretnych zjawisk społecznych. W planie zajęć znajdzie się wiele rozwijających i ciekawych przedmiotów powiązanych z powyższą tematyką.

Oto wybrane z nich:

 • Podstawy geografii fizycznej z elementami astronomii
 • Geografia regionalna świata
 • Podstawy gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska

Studenci będą także zobowiązani do wyboru specjalizacji, która będzie dopasowana do ich zainteresowań i planów zawodowych. Aktualną listę specjalności znajdziesz na oficjalnych stronach internetowych wybranych uczelni wyższych.

 

3. Nabywane umiejętności

W czasie powyższych studiów geograficznych zdobędziesz szereg cennych umiejętności praktycznych, które z powodzeniem wykorzystasz w swojej przyszłej pracy zawodowej. Przede wszystkim nauczysz się analizowania wybranych zjawisk społecznych oraz gospodarczych.

Ponadto dowiesz się jakie działania podejmować na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarczego oraz środowiskowego. Studenci dostaną również szansę uczestnictwa w rozwijających zajęciach terenowych.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Rozsądne zagospodarowanie przestrzenią użytkową jest niezwykle ważne w dobie obecnej globalizacji i dynamicznie rozwijającego się przemysłu. Tworzenie lokalnych strategii rozwoju pozwala między innymi na doskonałe wykorzystanie małej przestrzeni bez konieczności prowadzenia działań wyniszczających środowisko naturalne.
Wszystko to nie byłoby możliwe, gdyby nie grono pracowników wyspecjalizowanych w zakresie gospodarki przestrzennej. Od małego byłeś zafascynowany programami objaśniającymi procesy glebotwórcze, a nazwy poszczególnych wulkanów nie były dla ciebie tajemnicą? Jesteś zorganizowany i posiadasz ogromną orientację w terenie? Chciałbyś podążać drogą zawodową wyznaczaną przez szeroko rozumianą geodezję?
Jeśli odpowiedziałeś twierdząco przynajmniej na jedno pytanie, to studia na kierunku geografia i gospodarka przestrzenna mogą okazać się najlepszym z możliwych wyborów. 
 
5. Gdzie studiować geografię  gospodarkę przestrzenną

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek geografia i gospodarka przestrzenna:

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

GEOGRAFIA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku geografia i gospodarka przestrzenna trwają 3 lata (studia I stopnia).

Studia na kierunku geografia i gospodarka przestrzenna można realizować tylko na pierwszym stopniu kształcenia. Jeżeli zdecydujesz się na tę opcję, na naukę poświęcisz trzy lata, czyli sześć semestrów. Po upływie tego czasu otrzymasz tytuł licencjata.

Czas trwania studiów na kierunku geografia i gospodarka przestrzenna na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia I stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Uniwersytet Jagielloński w Krakowie stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

GEOGRAFIA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA STUDIA I STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek geografia i gospodarka przestrzenna na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia I stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Przedmioty:

biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku geografia i gospodarka przestrzenna na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia I stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Uniwersytet Jagielloński w Krakowie stac. I stopnia:
130
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek geografia i gospodarka przestrzenna na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia I stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Uniwersytet Jagielloński w Krakowie stac. I stopnia:
40
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku geografia i gospodarka przestrzenna

Praca po studiach
Jaką pracę podejmiesz jako absolwent studiów na kierunku geografia i gospodarka przestrzenna? Jeżeli chciałbyś podjąć pracę biurową i nie nuży cię tak zwana "papierologia", będziesz mógł ubiegać się o stanowisko w jednostkach administracji samorządowej i rządowej, gdzie zza blatu podejmiesz się nadzoru prawidłowości zachodzących w sferze gospodarki przestrzennej.
Dla ceniących sobie pracę w terenie i związaną z tym względną swobodę, będzie istniała możliwość zatrudnienia się na stanowisku geodety. Jeśli natomiast czujesz się dobrze na pozycji lidera i uważasz, że przygotowywane przez ciebie plany zasługują na wcielenie ich w życie, doskonale odnajdziesz się w pracy z zespołem przygotowującym opracowania i dokumenty planistyczne.
Ponadto bez problemu zatrudnisz się w agencjach rozwoju oraz firmach konsultingowych i doradczych, gdzie podstawą jest nawiązanie poprawnego kontaktu z klientem.

Absolwent kierunku geografia i gospodarka przestrzenna znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • jednostkach administracji samorządowej i rządowej
 • agencjach rozwoju
 • firmach konsultingowych i doradczych
 • członek zespołu przygotowującego opracowania i dokumenty planistyczne
 • geodeta 

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU GEOGRAFIA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU GEOGRAFIA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Komentarze (0)