Studia morskie

Studia morskie

Studia morskie

Największy wybór studiów

morskich w Polsce

Odkryj kierunki morskie i sprawdź gdzie możesz studiować

 

 

2024/2025

Dodaj do ulubionych

Studia morskie 2024

Studia morskie w Polsce to studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3 lat do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata, inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

W procesie rekrutacji na studia morskie w roku akademickim 2024/2025 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: matematyka, chemia, fizyka, język obcy, język polski, fizyka i astronomia, geografia oraz informatyka.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od kierunku, uczelni oraz trybu studiów.

Gdybyśmy powiedzieli, że studenci studiów morskich pozyskują wiedzę i umiejętności związane wyłącznie z morzem, byłaby to jedynie półprawda. Studia morskie to znacznie szersze zagadnienie, na które składają się nie tylko kierunki takie jak: Eksploatacja siłowni okrętowych, czy Nawigacja. Studia morskie oferują również wykształcenie, które można wykorzystać nie tylko na morzu i na lądzie, ale w nowoczesnych przedsiębiorstwach, reprezentujących różne branże. To wiedza, na którą składają się nauki inżynierskie, techniczne, informatyka, czy zarządzanie.

Populare kierunki morskie: budowa jachtów, bezpieczeństwo morskie, oceanografia, hydrografia morska, oceanotechnika, transport, nawigacja.

Absolwenci studiów morskich znajdują pracę w sektorze gospodarki morskiej, administracji morskiej, służbach technicznych przedsiębiorstw armatorskich, placówkach naukowo- badawczych, stacjach badawczych, biurach projektowych, biurach konstrukcyjnych, branży IT.

Nie będzie przesadą jeśli powiemy, że na absolwentów studiów morskich czeka morze możliwości zawodowych. Otrzymują oni wykształcenie z różnych dyscyplin, co daje dość dużą swobodę na rynku zatrudnienia. 

 

KIERUNKI MORSKIE

Miasto
Uczelnia
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwaniaKierunki studiów Poziom studiów Forma studiów
Fizjoterapia jednolite stacjonarne
Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód I stopnia stacjonarne
Hydrografia morska I stopnia stacjonarne
Ichtiologia i akwakultura I stopnia, II stopnia stacjonarne
Mechanika i budowa maszyn I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Navigation I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Nawigacja I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Oceanografia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Oceanotechnika I stopnia, II stopnia stacjonarne
Systemy informacyjne w bezpieczeństwie I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Transport I stopnia, II stopnia stacjonarne
Doctor of business administration - badania kliniczne - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Transport lng i eksploatacja terminali - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA - KIERUNKI MORSKIE

Miasto
SORTOWANIE:

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH SĄ STUDIA MORSKIE

Miasto
SORTOWANIE:

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Morska w Szczecinie

Kierunki morskie:

NAVIGATION
NAWIGACJA
OCEANOTECHNIKA

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych

Kierunki morskie:

FIZJOTERAPIA

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

Uniwersytet Gdański

STUDIA MORSKIE - PODYPLOMOWE

Miasto
SORTOWANIE:

Grupa kierunków podyplomowych na uczelniach

 

Trzeba wiedzieć

Jak wyglądają studia na kierunkach morskich

Jak wyglądają studia na kierunkach morskich

Studia morskie zdają się być zarówno zamknięte, przez swoją dość wąską tematykę, jak i otwarte, ze względu na obszar, w którym można wykorzystywać zdobytą wiedzę.

Jeżeli, patrząc ogólnie, studia to morze możliwości, to czym dla kształcących się mogą być studia morskie? Nie będzie niczym przekłamanym stwierdzenie, że wiedza i umiejętności pozyskane w tym obszarze kształcenia dają szansę wypłynięcia na szerokie wody kariery, na dodatek w dosłownej postaci. Kto wybiera takie studia? Na pewno ci, którzy chcą być na fali.

Na pewno możemy określić je mianem charakterystycznych i wyjątkowych, nie tylko z powodu problematyki, jaką poruszają, ale także tego, że dostępne są tylko w trzech polskich miastach.

Chcąc związać swoją drogę edukacyjną, a potem zawodową z morzem możemy udać się do jednego z pomorskich miast: Szczecina, Gdańska, bądź Gdyni. Każde miasto posiada odpowiednie uczelnie, bądź wydziały, dzięki którym można zanurzyć się w ocean wiedzy.

Dla niewtajemniczonych warto zaznaczyć, że nie istnieje kierunek o nazwie „morze”, czy też „kierunek morski”, a część ofert dydaktycznych szkół wyższych stanowią kierunki szeroko znane, takie jak choćby Mechanika i budowa maszyn, czy Transport, tylko że przystosowane do innego otoczenia. Ponadto, kandydaci na studia oprócz kierunków kształcenia mogą wybrać system zdobywania wiedzy, gdyż niektóre uczelnie proponują zarazem studia cywilne i studia wojskowe.

Jakie przedmioty realizowane są na studiach morskich? Za przykład niechaj posłuży nam kierunek Nawigacja. W planie zajęć znajdują się takie zagadnienia jak:

 • podstawy konstrukcji maszyn i grafiki inżynierskiej,
 • elektrotechnika i elektronika,
 • fizyka,
 • matematyka,
 • wiedza morska,
 • nawigacja,
 • historia Polski,
 • meteorologia i oceanografia,
 • przewozy morskie,
 • budowa i stateczność jednostki pływającej,
 • manewrowanie jednostką pływającą.

 

Studia morskie to studia ze wszech miar praktyczne. Wciąż posługując się przykładem kierunku Nawigacja warto wspomnieć, że każdy student może ubiegać się o uzyskanie uprawnień zawodowych na poziomie operacyjnym w dziale pokładowym w żegludze międzynarodowej. Pozytywna ocena z tego egzaminu jest warunkiem koniecznym dopuszczenia do egzaminu dyplomowego uznawanego za równoważny z egzaminem kwalifikacyjnym na poziomie operacyjnym. Brzmi skomplikowanie, a informacje stanowiące tematykę egzaminu mogą wydawać się jeszcze bardziej zawiłe.

 • Na liście zagadnień egzaminacyjnych znajdują się, na przykład:
 • „budowa i oznaczenie kontenera”,
 • „wachta portowa w warunkach zagrożenia terrorystycznego”,
 • „materiały sztauerskie używane przy załadunku ryżu”,
 •  „wykorzystanie środków łączności do złożenia zapotrzebowania na rozładunek statku w porcie w ramach umowy czarterowej”.

 

Podobnych pytań jest znacznie więcej. 

 

 

Ile trwają studia na kierunkach morskich

Ile trwają studia na kierunkach morskich

Studia morskie, podobnie do innych obszarów kształcenia, realizowane są według podziału na pierwszy i drugi stopień. Różnice występują w czasie trwania nauki na niektórych kierunkach. Na przykład, nauka na kierunku Eksploatacja siłowni okrętowych i obiektów oceanotechnicznych, na pierwszym stopniu, czyli studiach inżynierskich trwa cztery lata.

 

Co ważne, cztery tygodnie po drugim roku studiów studenci odbywają praktyki morskie. Naturalnie, wymiar praktyk może różnić się w zależności od wybranej uczelni. Obok, zajęć na uczelni wszyscy zainteresowani mogą odbyć szereg szkoleń i kursów.

 

Jakie są to kursy? Na przykład: przygotowujące do egzaminów państwowych na wszystkie rodzaje świadectw operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żegludze śródlądowej, zgodnie z przepisami międzynarodowymi oraz krajowymi, czy też kursy kwalifikacyjne, aktualizujące, specjalistyczne, członków załóg statków morskich oraz innych pracowników gospodarki morskiej, zgodnie z wymaganiami i zaleceniami narodowymi.

 

Mówiąc o studiach dla kandydatów na żołnierzy zawodowych, w semestrach letnich organizowane są szkolenia i kursy niezbędne do uzyskania uprawnień na poziomie operacyjnym, a później zarządzania w dziale pokładowym w żegludze międzynarodowej.

Po zakończeniu każdego semestru kandydaci na żołnierzy zawodowych biorą udział w praktykach na okrętach MW RP, realizowanych często w formie kilkutygodniowych rejsów z wejściami do portów zagranicznych. W ramach ciekawostki możemy wspomnieć o tym, że uczelnie morskie oferują także kształcenie na „lądowych” kierunkach, na przykład Pedagogice, czy Stosunkach międzynarodowych.

Zobacz jakie są: studia morskie I stopnia  |  studia morskie II stopnia

 

 

Jakie wymagania / co zdawać na maturze

Jakie wymagania / co zdawać na maturze

Wymagania na studia morskie mogą wydawać się skomplikowane, gdyż mogą różnić się w zależności od uczelni, wydziału i kierunku. Niektóre z nich zakładają proste procesy rekrutacji, na podstawie przedmiotów zdawanych na maturze, a niektóre z nich przebiegają etapowo.

 

Biorąc za przykład Akademię Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, powiedzmy, że postępowanie rekrutacyjne przebiega według następujących etapów: test znajomości języka angielskiego, sprawdzian sprawności fizycznej, ankieta psychologiczna oraz rozmowa kwalifikacyjna.

Sprawdzian sprawności fizycznej zawiera elementy sprawdzające siłę, szybkość i wytrzymałość. Obejmuje następujące konkurencje: dla mężczyzn: podciąganie na drążku, bieg na 1000 metrów, bieg wahadłowy 10x10, pływanie na 50 metrów stylem dowolnym; dla kobiet: pompki, bieg na 1000 metrów, bieg wahadłowy 10x10m, pływanie na 50 metrów stylem dowolnym.

Natomiast, rozmowa kwalifikacyjna ocenia, między innymi: predyspozycje do pełnienia zawodowej służby wojskowej w tym m.in. osiągnięcia i uprawnienia przydatne w służbie wojskowej, zainteresowania ukierunkowane na służbę wojskową, w tym w morskim rodzaju Sił Zbrojnych, znajomość problematyki dotyczącej marynarki wojennej, czy też odporność na stres i predyspozycje przywódcze.

Warto dokładnie zaznajomić się z zasadami rekrutacji, gdyż można się w nich łatwo zagubić, a na dodatek różnią się w zależności od szkoły wyższej, kierunku kształcenia oraz tego, czy wybieramy studia cywilne, czy też studia wojskowe.

Kierunki ekonomiczne zobacz co zdawać na maturze

 

 

Jaka praca po studiach na kierunkach morskich

Jaka praca po studiach na kierunkach morskich

Studia morskie, ze względu na swoją charakterystykę zwrócone są ku konkretnym profesjom. Ogólnie rzecz ujmując, nauka zakłada kształcenie specjalistów do pracy na morzu, czyli na statkach różnego typu, jak i platformach wiertniczych. Aby lepiej to zrozumieć, należy ponownie posłużyć się przykładami.

 

Kierunek Morskie systemy transportowe kształci fachowców w zakresie budowy, eksploatacji oraz zarządzania i sterowania morskimi systemami transportowymi i logistycznymi, czy też eksploatacji terminali portowych oraz centrów logistycznych. Wiąże się to z tym, że absolwent takiego obszaru kształcenia zostaje przygotowany do pracy na stanowiskach o profilu inżynierskim, jak też menedżerskim, w szeroko rozumianym sektorze Transportu, Spedycji i Logistyki, czyli:

 • przedsiębiorstwach transportowych,
 • spedycyjnych i logistycznych,
 • centrach dystrybucyjnych i logistycznych
 • firmach współpracujących z szeroko rozumianym międzynarodowym sektorem transportu i obrotu towarowego.

 

Innym przykładem niechaj będzie kierunek Technologia remontu urządzeń okrętowych i portowych, który polega na zdobyciu wiedzy z zakresu nowoczesnego kierowania i prowadzenia prac remontowych urządzeń okrętowych i portowych.

Absolwenci mogą więc znaleźć zatrudnienie w:

 • zakładach przemysłowych zajmujących się gospodarką remontową, 
 • zakładach gospodarki morskiej, stoczniach remontowych i produkcyjnych,
 • portach morskich.

 

Co ważne, wiedzę zdobytą na studiach morskich absolwenci mogą wykorzystać nie tylko na morzu, ale także na lądzie. Ich umiejętności są na tyle szerokie, że bez problemu powinni poradzić sobie, po prostu, wszędzie.

Interesuje cię ile zarabia się w poszczególnych branżach sprawdź wynagrodzenia w Polsce | pracodawcy w Polsce

 

 

Czy warto iść na studia na kierunkach morskich

Czy warto iść na studia na kierunkach morskich

Na pewno niejeden kandydat na studia zadawał sobie szereg pytań odnośnie nauki oraz tego, dokąd ma ona zaprowadzić. Posiadanie wątpliwości nie jest niczym odosobnionym, zwłaszcza gdy obserwujemy rynek pracy i jego zmienny charakter. Wspomnieliśmy na początku, że studia morskie to morze możliwości i rzeczywiście niełatwo z tym dyskutować.

 

To studia oryginalne, specyficzne, przez swój zakres tematyczny jedyne w swoim rodzaju. Idąc na studia morskie możemy być przekonani o tym, że podobną wiedzę zdobywa niewielkie grono osób, a co za tym idzie możemy poprawiać swoje samopoczucie myślami o pewnej wyjątkowości. Umiejętności, które pozyskamy i rozwiniemy również będą należeć do grona niecodziennych i nieszablonowych.

 

Specyfika tych studiów daje nam zdecydowanie większą pewność co do naszej przyszłości zawodowej; nie dość, że poznajemy zagadnienia natury technicznej, to jeszcze z tak konkretnego zakresu.

Mówiąc bardziej przyziemnie, studia morskie mogą być dla niektórych spełnieniem dziecięcych marzeń. Sny o pływaniu po szerokich wodach, w załodze wielkich okrętów dzięki nim może się spełnić.

 

To studia niełatwe, ale prowadzące nie tylko do uzyskania wykształcenia i konkretnego zawodu, ale prowadzące także do przeżycia przygód. Warto czasami puścić wodze fantazji i pomyśleć nieco inaczej o umiejętnościach, które będziemy pozyskiwać i które potem będziemy mogli spożytkować. Nie trzymajmy się kurczowo myślenia o studiach wyłącznie jako przedsionka pracy zawodowej i niczego po za tym. Studia morskie idealnie do tego pasują. 

Myśląc o studiach należy postawić sobie kilka pytań: Po co chcę iść na studia? Czego chcę się na nich nauczyć?

Sprawdź czy warto iść na studia

 

 

Co dadzą ci studia na kierunkach morskich

Co dadzą ci studia na kierunkach morskich

Przede wszystkim, studia morskie dadzą nam oryginalną wiedzę. Jeśli omawiane umiejętności można zdobyć tylko w kilku miejscach w kraju, to znak, że muszą być one naprawdę wyjątkowe.

 

Oczywiście, studiując każdy kierunek można być przekonanym o jego wyjątkowości i warto budować w sobie dobre samopoczucie, ale kierunków związanych z morzem na pewno nikt nigdy nie będzie w stanie kwestionować, ani powiedzieć o nich, że są nudne, nieciekawe, niepraktyczne i pozbawione perspektyw.

Studia morskie dają wiedzę i umiejętności, które można wykorzystać w prawie każdym miejscu na świecie. Pomimo tego, że kwalifikacje wydają się hermetyczne, oraz hiper- konkretne, to zarazem mają uniwersalny, szeroki charakter, bo sprawiają, że można podjąć pracę w wielu punktach na mapie.

Odchodząc odrobinę od tematu wiedzy i umiejętności, możemy powiedzieć, że studia morskie dadzą nam trochę zdrowia. Dlaczego? Dlatego, że istotną ich częścią jest dbanie o kondycję fizyczną. Tutaj nie ma szansy na dożywotnie zwolnienia z wychowania fizycznego i jeśli poważnie myśli się o przyszłości, to poważnie należy podchodzić do tematu pracy nad sobą i swoją sprawnością.

Studia morskie mogą dać fantastyczną przygodę, będącą niemal spełnieniem marzeń z lat dzieciństwa. Wyruszenie w rejs w ramach toku studiów – czyż to nie brzmi interesująco? Zalet studiów morskich jest znacznie więcej i każdy kandydat na pewno wymieni choć kilka. Najistotniejszą z nich jest ta, że studia morskie dadzą możliwość bycia na fali, jakkolwiek byśmy chcieli te słowa rozumieć.

 

 

Czego nie dadzą ci studia na kierunkach morskich

Czego nie dadzą ci studia na kierunkach morskich

Zachodzi ryzyko, że studia morskie nie dadzą nam chwili wytchnienia. Oczywiście, nie musi to być twardą zasadą, gdyż wszystko zależeć może od wybranego przez nas kierunku kształcenia.

 

Ale studia morskie należą do grona intensywnych, zatem nie da się studiować na pół gwizdka. Studia morskie to obszar kształcenia, w który wchodzi się w całości, całym sobą; inaczej nie będzie to miało większego sensu. Mówiąc z przymrużeniem oka studia morskie nie dadzą także odpoczynku od wody, ale należy założyć, że żaden przyszły oraz obecny student nie przejawia do niej antypatii, albo sygnałów, że mu się już znudziła. Studia morskie nie dadzą także zapomnieć o dyscyplinie, choć przykład ten zdaje się być nieco banalny, zwłaszcza w zakresie studiów wojskowych.  

 

 

Co warto sprawdzić idąc na studia na kierunkach morskich

Co warto sprawdzić idąc na studia na kierunkach morskich

Idąc na studia morskie należy sprawdzić dokładnie zasady rekrutacji. Każda uczelnia, każdy wydział i każdy kierunek mogą posiadać odrębne reguły i można się w tym łatwo pogubić.

 

Niektóre kierunki zakładają tylko konkurs świadectw, a niektóre też egzaminy praktyczne i rozmowy kwalifikacyjne. Warto zapoznać się z programami nauczania, planem zajęć i praktyk, aby zdać sobie sprawę z tego, jaki charakter posiadają te studia, z czym będziemy musieli się zmierzyć oraz ile pracy nas czeka na studiach.

Co jeszcze warto sprawdzić? Warto sprawdzić własne przygotowanie fizyczne. Nie wolno uciekać od tego, że studia morskie to intensywny okres kształcenia, także w zakresie naszej kondycji. Warto więc dbać o siebie, pracować nad sobą i wprowadzić aktywność fizyczną do swojego życia – inaczej może być niełatwo dostać się na te studia. 

Sprawdź jakie są zasady rekrutacji na studia

 

 

Studia morskie na kierunkach morskich – zaoczne

Studia morskie na kierunkach morskich – zaoczne

Studia dzienne, czy studia zaoczne? Takie pytanie bardzo często bywa tematem dyskusji i wiele osób prowadzi poważny spór, wymieniając się argumentami, która forma nauki jest lepsza.

 

Oczywiście, istnieją między nimi zasadnicze różnice oraz, co się z nimi wiąże, zarówno jedna jak i druga forma posiada zalety i wady.

Chyba wszyscy wiedzą, że studia dzienne charakteryzują się tym, że realizowane są od poniedziałku do piątku i studenci mają więcej okazji do rzeczywistego kontaktu z wykładowcą, a studia zaoczne prowadzone są w weekendy i wiele wiadomości muszą przyswoić sami, bez niczyjej pomocy. Mogłoby się wydawać, że studia morskie posiadają taki charakter, iż nie da się ich prowadzić w formie zaocznej. Ale istnieje szereg kierunków kształcenia, które realizowane są w formie niestacjonarnej.

Należy dokładnie zapoznać się z ofertami dydaktycznymi uczelni, aby upewnić się które dziedziny można zgłębiać w formie zaocznej, a które dostępne są wyłącznie na studiach dziennych. Należy pamiętać o tym, że jeśli dany kierunek prowadzony jest na studiach niestacjonarnych, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby uczyć się właśnie w taki sposób i nie jest to specjalnie karkołomny wysiłek. Wszystko zależy od nas, naszego podejścia oraz pomysłu na kształcenie.

Sprawdź jakie są studia morskie zaoczne

 

 

Studia morskie na kierunkach morskich – opinie

Studia morskie na kierunkach morskich – opinie

Edukacja to temat, który wzbudza emocje i zazwyczaj każdy rozmówca ma wyrobione zdanie na jej temat. Nie inaczej bywa w przypadku kształcenia wyższego.

 

Podczas rozmów o studiach głos zabierają nie tylko kandydaci na studia, studenci i absolwenci, ale także te osoby, które na kształcenie wyższe nigdy się nie zdecydowały. Można przypuszczać, że studia morskie budzą szacunek i respekt.

Są na tyle wyjątkowe i charakterystyczne, że jeśli ktoś z naszego grona usłyszy, że studiujemy na przykład Nawigację to prawdopodobnie zrobi całkiem zdziwioną minę i zacznie zadawać wiele pytań, również takich czy spotkaliśmy prawdziwego pirata na swojej drodze. Ale jak naprawdę wyglądają studia morskie? Jak odbierają je sami studenci?

 

Wojtek, student II roku Transportu morskiego z Gdyni mówi:

„Jeśli woda to żywioł, morze to żywioł, to studia morskie również. To studia z innej bajki. W moim przypadku to rodzinna tradycja, ale wybrałem naukę z własnej woli, bo w genach przekazano mi miłość i szacunek do morza i pływania. Studia morskie to nie tylko nauka. To przygoda. Przygoda życia.” 

 

Szymon, student II roku Mechaniki i budowy maszyn ze Szczecina dodaje:

„Studia morskie to pomysł na życie. Jeśli wydaje ci się, że pojedziesz na studia, pozaliczasz wszystkie egzaminy, otrzymasz dyplom i zamkniesz ten rozdział za sobą, to na pewno jesteś w błędzie. Ten świat niesamowicie wciąga. Jest niesłychanie ciekawy i tak bardzo różny od tego, który standardowo postrzegany jest jako normalny, zwykły. Studia morskie to olbrzymia frajda i radość. Nie wiem czy można je porównać z czymś innym. Na pewno nie da się ich porównać z żadnymi innymi studiami. „

 

Sprawdź opinie o uczelniach

 

 

Komentarze (1)

Privateer odpowiedz

Morza i oceny.... powinno być napisane ;)